Запрошення на збори

Згідно з рішенням зборів представників від об’єднання від 20.08.2018 р. скликаються загальні збори співвласників з порядком денним:

 1. Розгляд фінансового звіту ОСББ «Фундуклєєвський» за 2018 р.
 2. Затвердження балансу та кошторису ОСББ «Фундуклєєвський» на 2019 р.
 3. Питання захисту фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».
 4. Різні питання.

Збори відбудуться 03 грудня 2018 р. у приміщенні Торгово-промислової палати м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, другий поверх).

Реєстрація з 15:00, початок зборів о 16:00.

Запрошуємо співвласників взяти участь у загальних зборах співвласників.

15.11.2018 р. Правління

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРВ

3. Про захист фінансових інтересів об’єднання

Розглянувши питання 3 порядку денного загальні збори співвласників констатують:

Наявність реальних ризиків ухилення окремих співвласників від участі у несенні тягаря спільної власності. Зокрема, окремі власники житлових і нежитлових приміщень, не брали і не мають наміру брати участь у фінансуванні видатків, які здійснювались за рахунок спеціальних фондів, утворених рішеннями загальних зборів співвласників.

Окремі співвласники не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, за рахунок яких здійснюються заходи з поточного утримання будинку.

Загальна сума заборгованості, яку мають сплатити боржники за рішеннями суду, становить біля 12 млн. грн. Розмір загальної заборгованості збільшується.

Після рішення судів першої і апеляційної інстанцій про стягнення боргу на користь об’єднання, у період, коли виконання судових рішень зупинено касаційною інстанцією для перевірки законності судових рішень, окремі співвласники здійснили відчуження своїх квартир, не попередивши покупців про наявність значного боргу перед ОСББ «Фундуклєєвський», зокрема: Дробот (0,65 млн. грн), Костенко І.О. (борг 1,5 млн. грн.), Сиволобова Г.С. (0,7 млн. грн.).

Деякі боржники проводять заходи для продажу квартир, зокрема: Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. (борг 1,5 млн. грн.),  Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький Г.І. (борг 3 млн. грн.), Загороднова Н.Б. (борг 0,4 млн. грн.), Зборовська Г.М. (борг 1,7 млн. грн.), Душко М.Ю. (борг 0,8 млн., грн.).

Має місце ситуація, коли покупець знав про наявність значного боргу продавця (Сиволобова Г.С.) перед об’єднанням,  але у вересні 2017 р. придбав не підключену до внутрішньобудинкових інженерних мереж квартиру Сиволобової Г.С., через її відмову брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж.

Як пояснив зборам представників новий власник, це сталось тому, що він розраховував на скасування боргу Сиволобової Г.С., оскільки вона та деякі інші співвласники переконали його, що найближчим часом відбудеться зміна складу правління, після чого усі борги будуть скасовані.

Має місце ситуація, коли один первісний власник трьох квартир впродовж року тричі змінював власника кожної з трьох квартир на нових власників, якими були юридичні особи, засновником яких він є.

Недобросовісні власники-боржники і їхні недобросовісні представники не повідомляють потенційних покупців про те, що окремі квартири не підключені до внутрішньобудинкових мереж, що власники таких квартир не мають права користуватись ліфтами, через відмову власника брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства.

Такі дії недобросовісних співвласників та необачних покупців можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».

З метою захисту фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський», загальні збори співвласників вирішили:

3.1. Якщо через зміну власника нерухомості або внаслідок смерті боржника чи ліквідації (реорганізації) юридичної особи-боржника, стягнення боргу перед об’єднанням є неможливим, або ускладненим, або вимагає фінансових видатків — підключення житлових і нежитлових приміщень, первісні власники яких не брали участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства, а також надання новим власникам можливості користуватись ліфтами здійснюється після сплати новими власниками таких платежів:

— повної суми боргу первісного власника перед об’єднанням по внесках співвласника до усіх спеціальних фондів;

— повної суми боргу усіх колишніх співвласників перед об’єднанням по внесках співвласника на витрати на управління (утримання) будинку;

— повної суми додаткових внесків, нарахованих відповідно до рішень загальних зборів співвласників на заборгованість усіх колишніх співвласників по внесках співвласника  до спеціальних фондів і по внесках співвласника на витрати на управління )утримання) будинку.

3.2. У виняткових випадках за рішенням зборів представників від об’єднання сума додаткових внесків, належних до сплати, може бути замінена на суму збільшення розміру боргу на індекс інфляції за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати боргу по внесках співвласника до спеціальних фондів, а також трьох процентів річних від простроченої суми за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати, якщо на момент сплати інший розмір процентів не встановлений законом, при цьому розмір суми додаткових внесків, нарахованих на заборгованість по внесках співвласника на управління (утримання) будинку, перегляду, зменшенню чи скасуванню не підлягає.

3.3. Встановити, що сплата сум, зазначених у п. 3.1., п. 3.2. цього рішення, здійснюється новими власниками добровільно на підставі нотаріального договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і новим власником.

3.4. Роз’яснити усім зацікавленим особам, що:

3.4.1. Відсутність підключення житлових і нежитлових приміщень до внутрішньобудинкових інженерних мереж, первісні власники яких не брали участь у фінансуванні створення таких мереж та ліфтового господарства, відсутність можливості користуватись ліфтами не є втручанням у здійснення права власності на житлові і нежитлові приміщення, а є способом захисту фінансових інтересів об’єднання та способом спонукання співвласників до солідарного несення тягаря спільної власності у багатоквартирному будинку.

3.4.2. Новий власник має право отримати суми, належні до сплати на користь об’єднання, від власника-боржника при купівлі приміщення або у інший, встановлений законом, спосіб.

3.4.3. Внутрішньобудинкові інженерні мережі і ліфтове господарство були створені за рахунок грошових внесків власників житлових і нежитлових приміщень і є їхньої спільною власністю. Особи, які не брали участь у створенні такого спільного майна, не мають на таке майно жодних прав.

3.4.4. Жоден орган державного управління чи місцевого самоврядування (у тому числі: місцеві ради, місцеві державні адміністрації, правоохоронні органи, суд) не вправі зобов’язати учасників спільної власності на майно, створене ними за власні кошти, надати таке, майно у користування особам, які не брали участь у створенні такого майна або їхнім правонаступникам.

3.4.5. Внаслідок зміни складу правління борг власників перед об’єднанням не зникає і не може зникнути.

3.5. Підтвердити заборону керуючому директору підключати житлові і нежитлові приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не уклали з об’єднання договір про умови користування спільним майном на умовах Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном, надавати таким власникам можливість користуватись ліфтами.

При цьому збори беруть до уваги, що відсутність такого договору ставить об’єднання у нерівні і гірші умови відносно співвласника, оскільки унеможливлює стягнення боргів за спрощеною судовою процедурою, залишає невизначеними для співвласника умови користування спільним майном і заходи впливу на осіб, які порушують такі умови, зобов’язує об’єднання використовувати складні і неефективні в Україні заходи захисту державою інтересів об’єднання.

3.6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 р.

Відбулись збори представників

05 листопада відбулись збори представників з порядком денним:

 1. Про захист фінансових інтересів об’єднання.
 2. Про використання особистого кабінету.
 3. Про відшкодування витрат на утримання прибудинкової території.
 4. Про встановлення захисної огорожі.
 5. Про забезпечення належних умов проведення загальних зборів 03.12.2018 р.
 6. Розгляд заяв.

Оприлюднюються рішення зборів представників

1. Про захист фінансових інтересів об’єднання

Розглянувши питання 1 порядку денного збори представників констатують:

Наявність реальних ризиків ухилення окремих співвласників від участі у несенні тягаря спільної власності. Зокрема, окремі власники житлових і нежитлових приміщень, не брали і не мають наміру брати участь у фінансуванні видатків, які здійснювались за рахунок спеціальних фондів, утворених рішеннями загальних зборів співвласників.

Окремі співвласники не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, за рахунок яких здійснюються заходи з поточного утримання будинку.

Загальна сума заборгованості, яку мають сплатити боржники за рішеннями суду, становить біля 12 млн. грн. Розмір загальної заборгованості збільшується.

За період, коли виконання рішень судів першої і апеляційної інстанцій зупинено касаційною інстанцією на період перевірки законності судових рішень, окремі співвласники здійснили відчуження своїх квартир, не попередивши покупців про наявність значного боргу перед ОСББ «Фундуклєєвський», зокрема: Дробот (0,65 млн. грн), Костенко І.О. (борг 1,5 млн. грн.), Сиволобова Г.С.(0,7 млн. грн.).

Деякі боржники проводять заходи для продажу квартир, зокрема: Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. (борг 1,5 млн. грн.),  Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький Г.І. (борг 3 млн. грн.), Загороднова Н.Б. (борг 04 млн. грн), Зборовська Г.М. (борг 1,7 млн. грн.), Душко М.Ю. (борг 0,8 млн., грн.).

Має місце ситуація, коли покупець (Пономаренко А.О.) знав про наявність значного боргу продавця (Сиволобова Г.С.) перед об’єднанням,  але влітку 2017 р. придбав квартиру, яка не підключена до електричних мереж через відмову колишнього власника брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж.

Як стало відомо з пояснень нового власника зборам представників, це стало можливим через те, що покупець легковажно розраховував на скасування боргу продавця, оскільки продавець та деякі інші співвласники переконали покупця, що найближчим часом має відбутись зміна складу правління, після чого борги будуть скасовані.

Недобросовісні власники-боржники і їхні недобросовісні представники не повідомляють потенційних покупців про те, що окремі квартири не підключені до електричних мереж, а власники таких квартир не мають право користуватись ліфтами, через відмову власника брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства.

Такі дії недобросовісних співвласників та необачних покупців можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».

З метою захисту фінансових інтересів, збори представників вирішили:

1.1. Якщо через зміну власника нерухомості або внаслідок смерті боржника чи ліквідації (реорганізації) юридичної особи-боржника, стягнення боргу перед об’єднанням є неможливим, або ускладненим, або вимагає фінансових видатків — підключення житлових і нежитлових приміщень, власники яких не брали  участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства, а також надання новим власникам можливості користуватись ліфтами здійснюється після сплати новими власниками таких платежів:

— суми боргу колишнього власника перед об’єднанням по внесках співвласника з усіх спеціальних фондів;

— суми боргу колишнього співвласника перед об’єднанням по внесках співвласника на утримання будинку;

— додаткових внесків, нарахованих відповідно до рішень загальних зборів співвласників на заборгованість колишнього співвласника по внесках співвласника  до спеціальних фондів і по утриманню будинку.

1.2. У виняткових випадках за рішенням зборів представників від об’єднання сума додаткових внесків, належних до сплати, може бути замінена на суму збільшення розміру боргу на індекс інфляції за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати боргу по внесках співвласника до спеціальних фондів, а також трьох процентів річних від простроченої суми за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати, якщо на момент сплати інший розмір процентів не встановлений законом, при цьому розмір суми додаткових внесків, нарахованих на заборгованість по внесках співвласника на утримання будинку, перегляду, зменшенню чи скасуванню не підлягає.

1.3. Роз’яснити усім зацікавленим особам, що відсутність підключення квартир до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не брали участь у фінансуванні таких мереж та ліфтового господарства, відсутність можливості користуватись ліфтами не є втручанням у здійснення права власності на житлові і нежитлові приміщення, а є способом захисту фінансових інтересів об’єднання та способом спонукання співвласників до солідарного несення тягаря спільної власності у багатоквартирному будинку.

1.4. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

2. Про використання особистого кабінету

Розглянувши питання 2 порядку денного збори представників вирішили:

2.1. Звернути увагу співвласників на те, що для зв’язку між бухгалтерією і власником через Інтернет в об’єднанні функціонує система «особистого кабінету» і запропонувати власникам житлових і нежитлових приміщень зареєструватись в цій системі до 01 грудня 2018 р.

2.2. Доручити керуючому директору внести на розгляд зборів представників пропозицію про припинення роботи системи «особистий кабінет» у разі реєстрації в ній менше половини співвласників станом на 01.12.2018 р.

3. Про відшкодування витрат на утримання прибудинкової території

Розглянувши питання 3 порядку денного збори представників констатують:

Мають місце спроби окремих співвласників або інших осіб здійснювати на прибудинковій території стоянку транспортних засобів під виглядом розвантаження вантажів.

Тривала стоянка транспортних засобів, враховуючи малі розміри прибудинкової території, створює передумови порушення правил пожежної безпеки, обмежує права інших співвласників на розвантаження (завантаження) вантажів і збільшує витрати об’єднання на утримання прибудинкової території.

Правила в’їзду і перебування транспортних засобів на прибудинкову територію врегульовані Правилами користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський», які встановлюють:

«9.5.1. В’їзд і короткострокове (не більше однієї години) перебування транспортних засобів на прибудинковій території дозволяється у денний час з 8:00 до 18:00 тільки з метою доставлення вантажів до розвантажувального майданчику. Переміщення вантажів по прибудинковій території здійснюється за допомогою спеціальних візків, колеса яких не завдають шкоди чи руйнуванню покриттю подвір’я.

9.5.2. При складних метеорологічних умовах або з інших причин в’їзд і перебування транспортних засобів на прибудинкову територію може бути тимчасово заборонено письмовим чи усним розпорядженням керуючого директора.

9.5.3. Безумовно і без будь-яких виключень забороняється перебування на прибудинковій території транспортних засобів без мети доставлення і розвантаження вантажів.

9.5.4. Забороняється перебування на прибудинковій території транспортних засобів з метою стоянки (паркування), а також заїзд на прибудинкову територію (у тому числі таксі) з метою висадки, очікування і посадки пасажирів. Дозволяється заїзд на прибудинкову територію в межах розворотного майданчику легкового транспорту для посадки/висадки пасажирів з малолітніми дітьми, з вадами чи хворобами опорно- рухового апарату людини, хворих, осіб похилого віку чи інших осіб з особливими потребами».

Ці положення Правил користування спільним майном ігноруються окремими співвласниками або іншими особами.

З метою дотримання правил пожежної безпеки, Правил користування спільним майном, компенсації витрат об’єднання на утримання прибудинкової території збори представників вирішили:

3.1. Встановити, що перебування транспортних засобів на прибудинковій території з 01 грудня 2018 р. є платним.

3.2. Плата за перебування транспортних засобів на прибудинковій території не справляється у разі:

— перебування транспортних засобів на прибудинковій території з метою розвантаження (завантаження) вантажів впродовж однієї години;

— перебування транспортних засобів на прибудинковій території більше однієї години, якщо роботи з розвантаження (завантаження) вантажів є очевидними і тривають.

3.3.1. Встановити, що розмір плати за перебування транспортних засобів на прибудинковій території становить 100 грн. за одну годину (за кожну другу і наступні години перебування транспортного засобу на прибудинковій території).

3.3.2. Встановити, що вважається, що транспортний засіб перебуває на прибудинковій території одну годину, якщо від початку цієї години минуло 10 хвилин.

3.4. Встановити, що розмір плати за перебування транспортних засобів на прибудинковій території коригується станом на перший день кожного кварталу на офіційний індекс інфляції, при цьому таке коригування здійснюється шляхом бухгалтерського розрахунку без видання спеціального рішення, наказу, розпорядження тощо.

3.5. Встановити, що сплата за перебування транспортних засобів на прибудинковій території  справляється у безготівковому вигляді на рахунок об’єднання з цільовим призначенням платежу: «Компенсація витрат ОСББ «Фундуклєєвський» на утримання прибудинкової території».

3.6. Доручити керуючому директору (Ганоцький І.В.) запровадити з 01 грудня 2018 р. систему обліку перебування транспортних засобів на прибудинковій території.

3.7. Дозволити керуючому директору, з урахуванням обставин, що склались, звільняти порушників правил від плати за перебування транспортних засобів на прибудинковій території, обмежившись попередженням, але не більше двох разів.

При цьому бухгалтерія веде облік таких звільнень.

4. Про встановлення захисної огорожі

Розглянувши питання 4 порядку денного з метою забезпечення безпеки людей, які перебувають на верхньому рівні прибудинкової території, збори представників вирішили:

4.1. Встановити захисну огорожу по периметру, який відділяє верхній рівень прибудинкової території від території велотреку.

4.2. Встановити загальну вартість робіт з встановлення захисної огорожі у сумі 18500 грн.

4.3. Доручити керуючому директору укласти з [комерційна інформація тільки для співвласників] договір на виконання робіт.

4.4. Виконання зобов’язань за цим договором віднести на рахунок витрат на управління житлового комплексу.

5. Про забезпечення належних умов проведення загальних зборів співвласників 03.12.2018 р.

Обговоривши питання 5 порядку денного, з метою забезпечення належних умов під час проведення загальних зборів співвласників 03 грудня 2018 р., враховуючи негативний досвід, коли на загальних зборах співвласників, які відбулись 02 грудня 2017 р., окремі співвласники робили спроби зірвати проведення зборів, своєю поведінкою заважали іншим співвласникам у спокійних, толерантних умовах приймати бюджет на 2018 р., збори представників вирішили:

5.1. Питання допуску до участі у загальних зборах Клєща С.Г., який є представником на підставі довіреності, вирішити перед початком загальних зборів шляхом голосування учасників зборів.

5.2. Збори представників беруть до уваги, що Клєщ С.Г. не є співвласником в ОСББ «Фундуклєєвський».

З КП «Київтеплоенерго» отримано заповнені договори на опалення квартир. Власникам (зазначені далі) потрібно зайти до дирекції і підписати ці договори. Після цього договори повертаються до КП «Київтеплоенерго» для підписання керівником постачальника.

 • Комскій Б.С.
 • Товкач Л.Ф.
 • Єгорова Л.В.
 • Чахоян С.В.
 • Ганенко О.В.
 • Ковальчук Н.О.
 • Сорока К.І.
 • Розгонюк Ю.В.
 • Калайда В.В.
 • Овчінніков О.В.
 • Овчинников Д.О.
 • Гриненко В.В.
 • Зайцев Р.В.
 • Терещенко Л.І.
 • Козачок Л.К.
 • Бойко О.Л.
 • Калінскі Н.В.
 • Ткач В.С.
 • Удоденко Т.В.

ЧОТИРИ ОГОЛОШЕННЯ

5 листопада 2018 р.

включення опалення

Прохання у цей день перебувати у квартирі і при виявленні витікання гарячої води повідомити дирекцію. Спостерігайте за стелею. Можливі проблемі у квартирі над вашою квартирою.

Обв’язково повідомляйте дирекцію про «холодні батареї». Після відкриття кранів опалення в конкретній квартирі можливе розбалансування тиску води в системі . У день включення опалення в будинку працюватиме спеціаліст, який буде усувати негаразди.

Нагадування: боржники і власники, які не уклали договір з ОСББ, позбавлені можливості користуватись ліфтами.

Правління вирішило, що 5 листопада усі без винятку власники (у тому числі і боржники та ті, хто не уклав договір з ОСББ) або їхні довірені особи можуть користуватись ліфтами для підйому на потрібний поверх (конс’єрж своїм ключем викличе ліфт). Особи, які не мають електронних ключів, спускаються пожежними сходами.

01 листопада 2018 р.

будинок передається на обслуговування аварійній службі

За договором з ОСББ аварійна служба повинна усувати аварії в інженерних системах центрального опалення, каналізації, холодного водопостачання, внутрішньобудинкових електромережах та системах освітлення, які належать до спільного майна.

Телефони цілодової диспетчерської служби:

096-566-57-32;

093-980-79-19;

044-332-02-11

Ліфти обслуговує інша організація.

Телефони виклику бригади, що ремонтує ліфти:

067-403-52-67

098-988-97-21

З 15 жовтня

працює система «особистого кабінету»

Система працює у тестовому режимі. Для отримання платіжних повідомлень за утримання спільного майна потрібно персоніфікуватись у системі. Персональний ключ можна отримати в бухгалтерії (особисто або особа, яка має довіреність на управління майном).

НАГАДУВАННЯ

В нашому будинку діє система контролю доступу до будинку

Доступ у будинок дозволяється тільки власникам або особам, які мають доступ до квартири за згодою власника.

Конс’єржі мають списки власників і осіб, яким власники дозволили перебування в квартирах.

Обов’язок конс’єржів перевіряти документи осіб, які заходять у будинок. Перевірка документів — один з елементів захисту нашого будинку. Саме для перевірки документів ми утримуємо конс’єржів. Якщо конс’єрж не знає в обличчя власника чи осіб, які мають право перебувати у квартирі, він ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ перевірити документи і заборонити вхід у будинок особам, які не мають документів або не занесені до списку власників чи осіб, яким власники дозволили перебувати в квартирі.

Ставьтесь до цього з розумінням і робіть зауваження тим, хто відмовляється назвати себе і надати документи.

Якщо особа не назвала себе і, застосувавши електронний ключ, скористалась ліфтом, це може свідчити, що електронним ключем без дозволу власника скористався зловмисник. Такий ключ негайно блокується.

Внимание 3

Некоторые собственники продолжают подавать заявление о вступлении в процесс в качестве третьего лица.

Мужественные соратники по борьбе! Ваше рвение было уместным год назад, когда группа собственников стала третьими лицами. Сегодня подобная суета не нужна и вредит нам. Мы стремимся закончить эту «бодягу» и закрыть процесс.

Но, привлечение кого-то в качестве третьего лица (на этом этапе) обязывает судью отложить дело (КАСУ ст. 181 ч. 2 п. 2). И заседание переносится на два месяца…

Например, Ка***кая Н.И., целый год раздумывала как помочь общему делу и, наконец-то, 21.09.2018 г. подала заявление о вступлении в процесс третьим лицом.

Короче, если еще кто-то сделает какие-то процессуальные действия без согласования с другими, и эти действия приведут к результатам, которых мы стремимся избежать, это означает, что этот человек либо недруг, либо глупец.

Нагадування

29 жовтня о 16:00

засідання Окружного адміністративного суду м. Києва

(вул. Болбочана, 8, зал судового засідання 35)

Balance

29 жовтня о 16:00

засідання Окружного адміністративного суду м. Києва

(вул. Болбочана, 8, зал судового засідання 35)

Розглядається справа за позовом ліквідатора ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» про визнання незаконним приняття будинку до експлуатації.

Платежка Київтеплоенерго копія 5

5 листопада 2018 р. підключення будинку до опалення

Перебувайте у цей день у квартирах. При виявленні ознак аварії у квартирах над вашою квартирою — негайно повідомте дирекцію, а у неробочий час — аварійну службу

096-566-57-32;

093-980-79-19;

044-332-02-11

Візьміть у поштових скриньках рахунки від КП «Київтеплоенерго», у яких зазначено ваші абонентські номери споживача опалення і банківські реквізити для сплати.

долг 1 борг 6

Боржники на 22 жовтня 2018

Поточні боржники станом на 22.10.20018р.

 1. Барабаш М.Ю. — 1058,93грн.
 2. Бондарчук М.Л. — 1 113,27 грн.
 3. Демура А.І. — 5 858,89 грн.
 4. Каут Н.В. — 2 136,27 грн.
 5. Качалова Н.М. — 6 153,43 грн.
 6. Козлівська В.М. — 2 545,73 грн.
 7. Кочергін Р.І. — 2 174,65 грн.
 8. Романюк М.М. — 3 288,77грн.
 9. Ткаченко О.В. — 2 279,80 грн.
 10. ТОВ ВОРКШОП ФІТНЕС — 48 731,78 грн.
 11. Торчинюк В.Г. — 7 854,01 грн.
 12. Ушакова Т.Л. — 6 193,87 грн.
 13. Федорченко А.О. — 1 560,66 грн.
 14. Чахоян С.В. — 2 360,81 грн.
 15. Шаке Ебрахім — 2 443,01 грн.
 16. Шегеда І.І. — 3 543,20 грн.
Загальна сума — 107 495,78 грн.
            *****

Постійні боржники станом на 22.10.20018р.

(Индивидуумы среди нас)

 1. Гісем М.В. — 17 620,03грн.
 2. Гісем Н.І. — 13 706,62 грн.
 3. Гончар  І.В. — 484 118,47 грн.
 4. Демченко Н.М. — 146 230,04 грн.
 5. Душко М.Є. — 780 986,02 грн.
 6. Загороднова Н.Б. — 707 447,21 грн.
 7. Зборовська Г.М. — 1 666 673,86 грн.
 8. Костенко І.О. — 1 514 062,60 грн.
 9. Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький С.Г. — 3 009 037,61 грн.
 10. Ніконова С.М. — 467 797,86 грн.
 11. ПАТ КОМІНВЕСТБАНК — 47 005,24 грн.
 12. Руцький М.О. — 755 244,01 грн.
 13. Сиволобова Г.С. — 685 171,20 грн.
 14. Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. — 1 508 315,02 грн.
Загальна сума — 11 831 162, 44грн.
Борг постійних боржників зазначено без додаткових внесків.
meeting-clipart

Проект рішення зборів представників

Оприлюднюється проект рішення зборів представників від об’єднання.

Питання захисту фінансових інтересів об’єднання

Розглянувши питання 1 порядку денного збори представників констатують:

Наявність істотних ризиків ухилення окремих співвласників від участі у несенні тягаря спільної власності.

Зокрема, окремі власники житлових і нежитлових приміщень не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, які здійснювались за рахунок спеціальних фондів, утворених рішеннями загальних зборів співвласників.

Окремі співвласники не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, за рахунок яких здійснюються заходи з поточного утримання будинку.

Загальна сума заборгованості, яку мають сплатити боржники за рішеннями суду на користь ОСББ «Фундуклєєвський», становить біля 12 млн. грн. Розмір загальної заборгованості збільшується. Проте, неефективність здійснення державою своєї функції захисту цивільних прав громадян дозволяє боржникам, навіть за наявності рішення суду на користь об’єднання, ухилятись від сплати боргу.

За період, коли виконання рішень судів першої і апеляційної інстанцій зупинено касаційною інстанцією для перевірки законності судових рішень, окремі співвласники здійснили відчуження своїх квартир, не попередивши покупців про наявність значного боргу перед ОСББ «Фундуклєєвський», зокрема: Дробот (борг 0,65 млн. грн), Костенко І.О. (борг 1,5 млн. грн.), Сиволобова Г.С. (0,7 млн. грн.).

Деякі боржники проводять заходи з підготовки продажу квартир, зокрема: Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. (борг 1,5 млн. грн.), Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький Г.І. (борг 3 млн. грн.), Загороднова Н.Б. (борг 0,4 млн. грн), Зборовська Г.М. (борг 1,7 млн. грн.), Душко М.Ю. (борг 0,8 млн., грн.).

Має місце ситуація, коли покупець знав про наявність значного боргу продавця (Сиволобова Г.С., борг 0,7 млн. грн.) перед об’єднанням,  але влітку 2017 р. придбав квартиру, яка не підключена до внутрішньобудинкових інженерних мереж через відмову колишнього власника брати участь у фінансуванні створення цих мереж.

Як стало відомо з пояснень нового власника зборам представників, це стало можливим через те, що покупець легковажно розраховував на скасування боргу продавця, оскільки продавець та деякі інші співвласники переконали покупця, що має відбутись зміна складу правління, після чого борги будуть скасовані.

Новий власник звинувачує об’єднання у ситуації, що склалась.

Недобросовісні власники-боржники і їхні недобросовісні представники не повідомляють потенційних покупців про те, що окремі квартири не підключені до внутрішньобудинкових інженерних мереж, а власники таких квартир не мають право користуватись ліфтами, через відмову власника брати участь у фінансуванні створення цих мереж та ліфтового господарства.

Такі дії недобросовісних співвласників та необачність і легковажність покупців можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».

Станом на сьогодні усі без винятку сплати боргу були здійсненні не на виконання судових рішень, а тільки з метою підключення приміщень до внутрішньобудинкових інженерних мереж.

З метою захисту фінансових інтересів об’єднання, збори представників вирішили:

1.1. Встановити, що якщо через зміну власника нерухомості або внаслідок смерті боржника чи ліквідації (реорганізації) юридичної особи-боржника, стягнення боргу перед об’єднанням є неможливим, або ускладненим, або вимагає фінансових видатків — підключення житлових і нежитлових приміщень, власники яких не брали  участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства, а також надання новим власникам можливості користуватись ліфтами здійснюється після сплати новими власниками від імені боржника з метою усунення претензій об’єднання до боржника таких платежів:

— суми боргу колишнього власника перед об’єднанням по внесках співвласника з усіх спеціальних фондів;

— суми боргу колишнього співвласника перед об’єднанням по внесках співвласника на витрати на управління будинком;

— додаткових внесків, нарахованих відповідно до рішень загальних зборів співвласників на заборгованість колишнього співвласника по внесках співвласника  до спеціальних фондів і на заборгованість по внесках співвласника на витрати на управління будинком.

1.2. У виняткових випадках за рішенням зборів представників від об’єднання сума додаткових внесків, належних до сплати, може бути замінена на суму збільшення розміру боргу на індекс інфляції за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати боргу по внесках співвласника до спеціальних фондів, а також трьох процентів річних від простроченої суми за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати, якщо на момент сплати інший розмір процентів не встановлений законом, при цьому сума додаткових внесків, нарахованих на заборгованість по внесках співвласника на витрати на управління будинком, перегляду, зменшенню чи скасуванню не підлягає.

1.3. Здійснення платежів, зазначених у цьому рішенні, можливе виключно на підставі мирової угоди, укладеної між об’єднанням і новим власником в нотаріальній формі.

1.4. Роз’яснити усім зацікавленим особам, що відсутність підключення квартир до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не брали участь у фінансуванні створення цих мереж та ліфтового господарства, відсутність можливості користуватись ліфтами не є втручанням у здійснення права власності на житлові і нежитлові приміщення, а є способом захисту фінансових інтересів об’єднання та способом спонукання співвласників до солідарного несення тягаря спільної власності у багатоквартирному будинку.

1.5. Збори представників підтверджують заборону керуючому директору підключати житлові і нежитлові приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не уклали з об’єднанням договір про використання спільного майна на умовах Типового договору або мають борг по внесках співвласника до спеціальних фондів, по внесках співвласника на витрати на управління будинком, по додаткових внесках, нарахованих на зборгованість по внесках співвласника, а також надавати таким співвласникам можливість користуватись ліфтами.

1.6. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

аварійна служба 3

На підставі рішення зборів представників, з 01 листопада 2018 р. розпочинається цілобове обслуговування нашого будинку аварійною службою, яка повинна усувати аварії в інженерних системах центрального опалення, каналізації, холодного водопостачання, внутрішньобудинкових електромереж та систем внутрішнього освітлення.

Запам’ятайте телефони цілодової диспетчерської служби:

096-566-57-32;

093-980-79-19;

044-332-02-11

Ліфти обслуговує інша організація.

Запам’ятайте телефони для виклику бригади, що ремонтує ліфти

067-40352-67

098-988-97-21