Нагадування

У понеділок, 26 лютого 2018 р., скликаються збори представників для обговорення питання «Про усунення загрози припинення постачання електроенергії до будинку» через вимогу ПАТ «Київенерго» передати у його користування внутрішньобудинкові електричні мережі з метою постачання електроенергії до нежитлового приміщення № 171.

Збори представників відбудуться за участю правління і ревізійної комісії (за бажанням).

Запрошується власниця нежитлового приміщення № 171 Іванова С.П. Відсуність Іванової С.П. або її предтавника не є перешкодою для обговорення питання.

Пропонуємо Івановій С.П. виконати рішення правління від 17.11.2017 р. щодо надання до ОСББ повного тексту договору між нею і ПАТ «Київенерго».

Початок о 17:00.

Скликаються збори

Загальні збори відбудуться 12 березня 2017 р., початок о 16:00 (реєстрація з 15:30), місце проведення: 2-й поверх Торгово-промислової палати м. Києва (вул. Б. Хмельницького, 55).

ПОРЯДОК ДЕННИй

 1. Питання експлуатації підземного паркінгу
 2. Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж.
 3. Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».
 4. Про склад представників від об’єднання.
 5. Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.
 6. Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.
 7. Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

Порядок участі в зборах

З метою забезпечення порядку під час зборів та гарантування співвласникам можливості обговорювати питання у спокійних, толерантних умовах, до зали допускаються тільки власники або їхні представники, які зареєструвались для участі у зборах.

Родичі власників, їхні друзі, знайомі, консультанти, групи підтримки і таке інше, а також співвласники, які не зареєструвались для участі в зборах, до зали не допускаються.

Співвласники, які особисто відомі працівникам ОСББ, реєструються без подання документів. Інші особи реєструються після подання документів про право власності (оригінал і незасвідчена копія), оригіналу довіреності і її незасвідченої копії, а також паспорту (оригінал і незасвідчена копія).

Прохання не запізнюватись; зал зачинять о 18:00 і збори будуть закриті незалежно від стану розгляду порядку денного.

********************

Терміново скликаються збори представників

У понеділок, 26 лютого 2018 р. відбудуться збори представників для обговорення питання «Про усунення загрози припинення постачання електроенергії до будинку» через вимогу ПАТ «Київенерго» передати у його користування внутрішньобудинкові електричні мережі з метою постачання електроенергії до нежитлового приміщення № 171.

Збори представників відбудуться за участю правління і ревізійної комісії.

Запрошується власниця нежитлового приміщення № 171 Іванова С.П. Пропонуємо Івановій С.П. виконати рішення правління від 17.11.2017 р. щодо надання до ОСББ повного тексту договору між нею і ПАТ «Київенерго» (станом на сьогодні Іванова С.П. не надала до ОСББ повний текст договору).

Початок о 17:00.

Відбулось засідання правління

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 20 лютого 2018 р.

Розглянувши питання формування порядку денного загальних зборів співвласників 12 березня 2018 р. та інші питання правління вирішило:

1.1. Зупинити дію наказу керуючого директора про компенсацію витрат на обслуговування і експлуатацію ліфтів в частині стягнення коштів з осіб, які не мають заборгованість перед об’єднанням.

1.2. В усьому іншому керуючому директору керуватись рішеннями загальних зборів співвласників щодо надання можливості співвласникам користуватись спільним.

1.3. Роз’яснити співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що питання надання можливості користуватись спільним майном (зокрема ліфтами) вирішено загальними зборами співвласників і не належить до компетенції правління.

2. Запропонувати загальним зборам наступний порядок денний

1) Питання експлуатації підземного паркінгу.

2) Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж.

3) Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».

4) Про склад представників від об’єднання.

5) Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.

6) Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.

7) Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

 1. Запропонувати загальним зборам співвласників наступні проекти рішень з питань порядку денного:
 1. З питання 1 порядку денного «Питання експлуатації підземного паркінгу» загальні збори співвласників вирішили:

1.1. Доручити зборам представників від об’єднання утворити ініціативну групу з числа власників паркувальних місць в підземному паркінгу (за їх згодою) для здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.2. Доручити ініціативній групи розробити пропозиції з питань належної експлуатації підземного паркінгу.

1.3. Взяти до уваги, що заходи з належної експлуатації здійснюються за кошти власників паркувальних місць.

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. Надавати ініціативній групі повне сприяння у її діяльності.

1.4.2. За заявою власників паркувальних місць відкрити окремий банківський рахунок ОСББ для залучення коштів власників паркувальних місць з метою здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.4.3. Витрачання коштів з такого рахунку здійснювати виключно на потреби здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу за заявами ініціативної групи (при наявності власноручних підписів усіх членів ініціативної групи) після погодження ревізійною комісією таких заяв та договорів на виконання заходів з належної експлуатації паркінгу.

 1. З питання 2 порядку денного «Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили: 

2.1. Запропонувати власниці нежитлового приміщення № 171 Івановій С.П. у строк до ___________________________ розірвати укладений нею з ПАТ «Київенерго» договір про постачання електричної енергії до приміщення № 171, як такий, що суперечить інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», укладений без погодження з ОСББ і без рішення загальних зборів співвласників про безоплатну передачу у користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж.

2.2. У разі невиконання Івановою С.П. пропозиції, викладеної у п. 1 цього рішення,  здійснити фізичну ліквідацію точки приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, повернути співвласниці Івановій С.П. частину внесків до Ремонтного фонду у розмірі, витраченому на приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, і запропонувати Івановій С.П. створити незалежну від внутрішньобудинкових електричних мереж лінію передачі електричної енергії до нежитлового приміщення № 171 від мереж, належних ПАТ «Київенерго».

2.3. Загальні збори звертають увагу Іванової С.П. на ту обставину, що внутрішньобудинкові електричні мережі створені за кошти всіх співвласників з метою використання виключно для задоволення спільних потреб, є їхньою спільною власністю, через що ці мережі не можуть бути безоплатно передані у користування приватним комерційним структурам, зокрема ПАТ «Київенерго», в інтересах окремих власників нежитлових приміщень без відповідного на те рішення загальних зборів співвласників.

2.4. Попередити співвласницю Іванову С.П. про те, що у разі припинення постачання електроенергії до житлового будинку через неукладення з ПАТ «Київенерго» договору про передачу йому у користування електричних мереж для мети постачання електричної енергії до нежитлового приміщення № 171, це матиме негативні наслідки для функціонування усіх систем життєзабезпечення житлового будинку.

 1. З питання 3 порядку денного «Про передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

3.1. Надати безоплатно в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкові електричні мережі на умовах, запропонованих в проекті договору, наданого ПАТ «Київенерго».

3.2. Доручити керуючому директору підписати відповідний договір, проект якого запропонований ПАТ «Київенерго.

Варіант 2.

3.1. Погодитись на передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньбудинкових електричних мереж з метою передачі і продажу електроенергії цим товариством споживачам у нежитлових приміщеннях (потенційним субспоживачам) після компенсації цим товариством вартості створення внутрішньобудинкових електромереж у розмірі коштів, який витрачено на створення технічної можливості постачання електроенергії до потенційних субспоживачів ОСББ «Фундуклєєвський» і простим товариством, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу.

3.3. За основу договору про передачу електромереж у користування ПАТ «Київенерго» покласти типовий договір про спільне використаня технологічних мереж, затверджений Правилами користування електричною енергією, регулюючі інші відносини додатками до договору між об’єднанням і ПАТ «Київенерго».

3.3. Керуючому директору:

3.3.1. В обов’язковому порядку залучати до участі в переговорах повний склад правління і ревізійної комісії.

3.3.2 Остаточний варіант умов передачі електромереж у користування ПАТ «Київенерго» обговорити на зборах представників від об’єднання і затвердити рішенням загальних зборів.

3.3.3. При веденні переговорів з ПАТ «Київенерго» з цього питання взяти до уваги, що ПАТ «Київенерго» є приватним комерційним товариством, метою діяльності якого є отримання прибутку від продажу електроенергії, а також ту обставину, що внутрішні і зовнішні електромережі, через які постачається до житлового будинку електроенергія, створені за кошти ОСББ «Фундуклєєвський» і простого товариства, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу і яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», а також що вимоги підзаконних актів повинні дотримуватись у комплексі з вимогами законів України і  таке виконання не повинно порушувати права та інтереси співвласників, які гарантовані Конституцією України і захищаються законами України.

3.3.4. Дотримуватись положень ст. 41 Конституції України про право власності, ст. 319, ст. 369 Цивільного кодексу України про здійнення права спільної власності, ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» про виключну компетенцію загальних зборів співвласників.

 1. З питання 4 порядку денного «Про склад представників від об’єднання» загальні збори співвласників вирішили:

4.1. Затвердити наступний склад представників від об’єднання: ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

4.2. Зборам представників від об’єднання здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

5.1. Затвердити наступний склад ревізійної комісії: ХХХХ ХХХХ ХХХХ

5.2. Ревізійній комісії здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 6 порядку денного «Про затвердження порядку дяльності ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

6.1. Затвердити Порядок діяльності ревізійної комісії.

Варіант 2.

6.1. Відкласти розгляд цього питання і доручити ревізійній комісії перед винесенням проекту Порядку діяльності ревізійної комісії на розгляд загальних зборів обговорити текст цього Порядку на зборах представників від об’єднання.

 1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори співвласників вирішили: 

Варіант 1.

7.1. Вважати необов’язковою умовою для набуття права користуватись спільним майном укладення договору з об’єднанням про користування спільним майном на умовах Типового договору співвласниками, які відмовляються від укладання з об’єднанням такого договору.

7.2. Доручити керуючому директору:

7.2.1. Надати у повне користування спільне майно співвласникам, які відмовляються від укладання з об’єднанням договору про користування спільним майном на умовах типового договору.

7.2.2. У випадку порушення такими співвласниками умов користування спільним майном, викладених в Типовому договорі (виникнення заборгованості перед об’єднанням, порушення умов спільного мешкання в житловому будинку, пошкодження спільного майна, порушення правил утримання житлових і нежитлових приміщень, невиконання приписів керуючого директора, встановлення на фасадах будинку блоків кондиціонерів, антен, конструкцій, інших порушень), звертатись до суду (відповідно до вимог Цивільного процесуального колесу України за місцем реєстрації відповідача) з метою спонукати таких співвласників до виконання умов Типового договору.

Варіант 2.

7.1. Роз’яснити співвласникам, які відмовляються укласти з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що:

— умови Типового договору затверджені загальними зборами і на підставі ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є обов’язковими до виконання всіма власниками житлових і нежитлових приміщень, що ці умови є однаковими для всіх і зміна будь-якої умови Типового догвору повинна здійснюватись у порядку, який встановили загальні збори, а саме: шляхом прийняття рішень правлінням об’єднання, зборами представників від об’єднання, загальними зборами;

— умови Типового договору спрямовані на спонукання співвласників та мешканців до утримання спільної власності, власних приміщень, прибудинкової території відповідно до встановлених правил, дотримання в будинку загальноприйнятих правил доброзичливості і пристойної поведінки, запобігання виникнення боргу по внесках та обов’язкових платежах, оскільки об’єднання здійснює обов’язкові платежі за рахунок коштів, які сплачують добропорядні, добросовісні співвласники;

— умови Типового договору захищають мешканців будинку від свавілля погано вихованих чи неадекватних мешканців та користувачів і спрямовані на дотримання пріорітету інтересів власників і мешканців над дрібноегоістичними інтересами окремих співвласників чи користувачів.

7.2. Доручити керуючому директору при вирішенні питань використання спільного майна дотримуватись положень рішень статутних органів об’єднання з цих питань.

Голосували «ЗА» 3, «ПРОТИ» — «УТРИМАЛИСЬ» —

Примітка: Співвласники мають право запропонувати загальним зборам розглянути й інші питання, за умови подання проектів рішень з таких питань.

************************************************

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ

Оприлюднюється текст рішенння зборів представників від об’єднання від 15 лютого 2018 р.

Протокол зборів представників 2018-02-15 (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

Без названия

Все вирішують збори

Раптово виникла неочікувана загроза припинення постачання електроенергії до нашого будину .

Виникла ця загроза через вимагання Київенерго надати їм безоплатно у користування наші електричні мережі для постачання електроенергії до нежитлових приміщень.

Право такого свавілля виникло у Київенерго через існування договору з Івановою С.П. про постачання електроенергії до належного їй нежитлового приміщення.

Оскільки загроза є реальною, а переговори з Івановою С.П. (які тривають з вівторка 14 лютого і які з Івановою С.П. вів голова правління Щербаков В.З., члени правління Скібінська Н.Р., Козачок Л.К., учасники зборів представників 15.02.2018 р.) реальних наслідків не дають і впродовж тижня закінчуються відкладенням під різними мотивами оголошення Івановою С.П. свого рішення, завтра скликається засідання правління.

Правління розгляне проект рішення:

Розглянувши питання формування порядку денного загальних зборів співвласників 12 березня 2018 р. правління вирішило:

 1. Запропонувати власниці нежитлового приміщення № 171 Івановій С.П. у строк до дня скликання загальних зборів (12 березня 2018 р.) розірвати укладений нею з ПАТ «Київенерго» договір про постачання електричної енергії до приміщення № 171, як такий, що суперечить інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», укладений без погодження з ОСББ і без рішення загальних зборів співвласників про безоплатну передачу у користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж.
 2. У разі невиконання Івановою С.П. пропозиції правління, викладеної у п. 1 цього рішення, запропонувати загальним зборам співвласників прийняти рішення про фізичну ліквідацію точки приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, повернути співвласниці Івановій С.П. частину внесків до Ремонтного фонду у розмірі, витраченому на приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, і запропонувати Івановій С.П. створити незалежну від внутрішньобудинкових електричних мереж лінію передачі електричної енергії від мереж ПАТ «Київенерго» до нежитлового приміщення № 171.
 3. Правління звертає увагу Іванової С.П. на ту обставину, що внутрішньобудинкові електричні мережі (трансформатори, електричні кабелі, розподільчі щити, комутаційне обладнання тощо) створені за кошти всіх співвласників з метою використання виключно для задоволення їх потреб, є їхньою спільною власністю, через що ці мережі не можуть бути безоплатно передані у користування приватним комерційним структурам, зокрема ПАТ «Київенерго», в інтересах окремих власників нежитлових приміщень без відповідного на те рішення загальних зборів співвласників.
 4. Попередити співвласницю Іванову С.П. про те, що у разі припинення постачання електроенергії до житлового будинку через неукладення з ПАТ «Київенерго» договору про передачу йому у користування електричних мереж для мети постачання електричної енергії до нежитлового приміщення № 171, це матиме негативні наслідки для функціонування усіх систем життєзабезпечення житлового будинку.
 5. Правління роз’яснює Івановій С.П., що спірні питання використання спільного майна вирішуються у суді, але не шляхом шантажу власників будинку комерційною структурою.

Коментар:

Незважаючи на те, що збори представників прийняли умову, запропоновану Івановою С.П. для підписання нею договору з ОСББ про використання спільного майна, жоден із тих хто не підписав договір і сама Іванова С.П. досі не заявили про намір підписати договір.

Є помилкою сприймати готовність колективу до компромісу  як слабкість чи відсутність твердої волі у справі утримання будинку в належному стані.

Є помилкою вважати, що шантаж Київенерго, одного з народних депутатів, листи адвокатів, заяви до поліції та інший подібний мотлох допоможе будь-кому ухилитись від прийняття на себе обов’язків по дотриманню умов проживання в нашому будинку.

Ніхто і ніколи не примусить загальні збори віддати своє майно будь-кому, якщо це не буде вигідним для всіх мешканців і корисним для всього будинку.

99px_ru_animacii_15931_prazdnichnij_salut_v_nochnom_nebe_visotnij_fejerverk

СВЕРШИЛОСЬ!

Не знаю, поверите ли, но нужные слова куда-то спрятались, с трудом их подыскиваю.

МЫ НАКОНЕЦ-ТО ДОСТРОИЛИ!!!

Вчера, 17 февраля 2018 г., мы завершили, завершили ПОБЕДОЙ, огромную, трудную работу, движение к которой начали летом 2011 г.

Мы на себе проверили мудрость: «Дорогу осилит идущий». Мы шли, порой отчаиваясь, но не сдаваясь, упорно пробивая равнодушие чинуш и жадность взяточников. Мы не обращали внимание на вопли непонимающих нас, надеющихся на добрых дядей во власти, или просто жадных, желающих получить своё, но за счёт наших трудов и денег. Мы не обращали внимание на клеветников (есть и такие, из песни слов не выбросишь), пытавшихся черной кистью измазюкать наши усилия. Мы не ждали тех, кто молча, изредка, на далёких берегах равнодушно «созерцал», как мы «рвали жилы» и «из болота тащили бегемота» ростом в 19 этажей. У нас не было ни времени, ни желания, ни необходимости обращать на это внимание. Мы знали, что караван идет и верили, что, двигаясь шаг за шагом, придем-таки к нашей цели.

Я знаю, что многие из нас не верили в удачный и счастливый конец, некоторые, рыдая, прощались с деньгами, уплаченными застройщику (было такое, было!). А сколько раз мне самому хотелось махнуть на всё рукой и послать.. (сами знаете по каким адресам)).

И тем не менее, подобно бурлакам из картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге», вместе мы одолевали и одолели то, что сегодня кажется невыполнимым: выцарапать дом из ипотеки у крупнейшего банка, в условиях экономического кризиса и сложнейшей ситуации в стране, без застройщика превратить в жилой дом бетонную коробку, не присоединённую к городским сетям воды, канализации, отопления, электричества, с изувеченными вандалами и покорёженными временем внутренними сетями.

Даже сегодня, оглядываясь назад, пройденный путь кажется невероятным. Зная, что было вчера, сегодня я сто раз подумал бы, перед тем, как «впрягаться» в это движение. Очень тяжелый и, как оказалось, неблагодарный труд.

И тем не менее, закончив вчера ремонт вестибюлей, мы ЗАВЕРШИЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ, ВСЕХ с этим прекрасным событием!

Пусть в нашем доме жизнь будет для всех счастливой и радостной!

Виктор Щербаков

Фотографии напомнят о том, как это было. Не всем, конечно, но у тех, кто был в нашей связке «бурлаков», они обязательно откликнутся в памяти.

15

Распоряжение_стр1[1]Распоряжение_стр2[1]

дог спільн діяльн 2012-08-20-1дог спільн діяльн 2012-08-20-6дог спільн діяльн 2012-08-20-7

сертификат

зверн до Бондаренка 11-03-2014 с1зверн до Бондаренка 11-03-2014 с2

лист прокур с1лист прокур с2

адрес Шевч 1адрес Шевч 5

Без имени-1Б-Хмельн 58 адрес апел суд 4

адреса розпорядження цв

Протокол 3Протокол 4Протокол 7

Фото 0250Фото 0252

Фото 0257фото Трансформатори заг вид1

фото IMG_2422фото IMG_2427

IMG_5344IMG_6348

1260-kievskiy-velotrek-foto-starogo-kieva-2009-godIMG_6361

IMG_6372

15 лютого відбулись збори представників

Збори представників від 15 лютого 2018 р. розглянули чотири питання:

 1. Про додаткову угоду з проектною організацією.
 2. Про звернення до Прем’єр-Міністра України.
 3. Про експлуатацію підземного паркінгу.
 4. Про обмовку для договору про використання спільного майна.

З першого питання збори прийняли рішення про схвалення додаткової угоди на проектування приміщення для ОСББ.

З другого питання схвалено текст звернення до Прем’єр-Міністра України. Текст не потребує коментарів. Прохання до всіх співвласників у найближчі дні прийти до дирекції і підписати це звернення (текст викладено далі).

Рішення з третього питання також викладено далі і також не потребує додаткових роз’яснень.

Рішення з четвертого питання є пошуком компромісу з тими співвласниками, які вважають, що окремі умови Типового договору про використання спільного майна чи весь договір є незаконними.

Збори представників вирішили, що після підпису під договором співвласник за бажанням може зробити таку обмовку: «Зобов’язуюсь виконувати всі умови договору, які не суперечать законодавству України, при цьому законність чи незаконність умов договору визначається у встановленому законом порядку».

Текст звернення до Прем’єр-Міністра України

Прем’єр-Міністру України

Гройсману В.Б.

Копія

Голові НКРЕКП Вовку Д.В.

Шановний Володимире Борисовичу!

Просимо втрутитись у розв’язання ганебної ситуації, яка створена представником Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг і може мати негативні наслідки для 175 сімей багатоквартирного будинку.

14 лютого 2018 р. відбулось засідання комісії інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Київенерго» за участю представників Держенергонагляду у м. Києві та управління НКРЕКП в м. Києві.

Засідання проводилось з метою з’ясування причини відсутності постачання електроенергії до нежитлового приміщення № 171, належного Івановій С.П..

Справжня причина цього полягає у тому, що ПАТ «Київенерго» уклало з Івановою С.П. договір постачання електроенергії, не маючи на це технічної можливості, оскільки не існує точок приєднання електроустановок в приміщенні № 171 до мереж, належних ПАТ «Київенерго».

Тобто, відсутня так звана «пряма лінія» від виробника електроенергії до приміщення № 171.

Приміщення № 171 є одним з приміщень першого поверху нашого житлового будинку і має точку приєднання до внутрішньобудинкових електричних мереж.

Внутрішні електричні мережі нашого будинку (трансформатори, кабельні лінії, розподільчі установки, комутаційне обладнання тощо) створені за кошти співвласників нашого будинку, є нашою колективною власністю і питання використання цієї власності належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Для постачання до приміщення № 171 електроенергією потрібно використовувати наші внутрішньобудинкові електричні мережі, які перебувають на балансі ОСББ «Фундуклєєвський».

Відносини власника приміщення № 171 і ОСББ «Фундуклєєвський» станом на сьогодні не врегульовані, через відмову Іванової С.П. укласти з нашим ОСББ договір про використання спільного майна на умовах Типового договору, який затверджено загальними зборами співвласників.

Оскільки встановлена проектна потужність споживання електроенергії в приміщенні № 171 становить більше 160 кВт, приєднання цього приміщення до мереж ПАТ «Київенерго» є нестандартним і вимагає технічних рішень та врегулювання відносин між нашим ОСББ і ПАТ «Київенерго».

Це потребує наявності договору між ПАТ «Київенерго» про використання наших електричних мереж і нашим ОСББ «Фундуклєєвський» яке від імені співвласників має право на укладення такого договору (договір станом на сьогодні не існує), при наявності відповідного рішення загальних зборів (яке станом на сьогодні не існує).

Ми розуміємо, що ПАТ «Київенерго» прагне безкоштовно отримати у своє користування створені за наші кошти електромережі і використовувати їх для здійснення комерційної діяльності. При цьому на наше об’єднання має бути покладене утримання і обслуговування таких мереж, а плата, яку ПАТ «Київенерго» буде сплачувати за таке утримання і обслуговування, включається у тариф електроенергії, який сплачуємо ми.

Тобто ПАТ «Київенерго» прагне безкоштовно і отримати наші мережі, і використовувати їх.

Такі питання в нашому ОСББ вирішуються на загальних зборах.

З метою спонукання ОСББ «Фундуклєєвський» укласти договір з ПАТ «Київенерго» під час засідання комісії інформаційно-консультаційного центру ПАТ «Київенерго» 14.02.2018 р. представник управління НКРЕКП в м. Києві вніс пропозиції  відключити наш будинок від постачання електричною енергією, попередивши про це за три дні.

Пропозиція була внесена до протоколу засідання комісії.

У видачі витягу з протоколу нам було відмовлено.

Припинення постачання електроенергії багатоквартирного житлового будинку стане істотним порушення прав мешканців, у тому числі наших цивільних прав і прав споживача на  отримання електроенергії на недискримінаційних засадах.

Неврегульовані відносини між ПАТ «Київенерго, ОСББ «Фундуклєєвський» і власницею приміщення № 171 Івановою С.П. у питанні постачання до її нежитлового приміщення електроенергії  не можуть бути підставою для припинення постачання електроенергії до нашого багатоквартирного багатоповерхового будинку.

Таке припинення постачання електроенергії у багатоквартирному будинку (21 поверх, 175 квартир і нежитлових приміщень) спричинить припинення роботи насосів опалення, насосів холодної води, ліфтів.

Пропозиція про припинення постачання електроенергії, внесена представником управління НКРЕКП у м. Києві, є огидним шантажем 175 сімей багатоквартирного будинку, викликає обурення і свідчить про його непідготовленість до виконання своїх обов’язків та можливу наявність у нього інтересів, пов’язаних з ПАТ «Київенерго».

Якщо таке можливе в центрі Києва, то що творять представники НКРЕКП у регіонах?

Просимо уряд України втрутитись у ситуацію, з метою врегулювання її у законний спосіб без порушення наших прав.

Вирішення юридичних проблем постачання електроенергії до нежитлового приміщення № 171 не може позбавляти нас, мешканців, права на користування електроенергією, опаленням, холодною водою, ліфтами.

З повагою, співвласники багатоквартирного будинку.

Коментар: Відключення електроенергії тягне за собою негайне припинення роботи системи опалення (потрібно буде негайно злити стояки опалення), подачі холодної води (потрібно буде негайно злити стояки холодної води), ліфтів, охорони і відеоспостереження. Це означає перетворення нашого будинку в похмурий лабіринт, де хазяйнують злодії чи бомжі. Зрозуміло, що такого ми не допустимо. Але й власні мережі у безоплатне користування  олігархам (та ще й за наш рахунок) — не віддамо!  У «нашій стодолі» хазяйнувати будемо ми, але не Київенерго.

Іванова С.П., через амбітність якої така загроза виникла, повинна відчути весь тягар власної відповідальності і зрозуміти – у війні з колективом сусідів завжди буде тільки поразка.

Текст рішення з питання 3 порядку денного

3.1. Запропонувати особам, які зареєстрували право власності на місця для стоянки транспортних засобів у підземному паркінгу або мають право на таку реєстрацію, до 12 березня 2018 р. утворити ініціативну групу для вирішення питань, пов’язаних з експлуатацією паркінгу, і надати загальним зборам співвласників пропозиції з цього питання.

3.2. У разі нестворення такої ініціативної групи чи відсутності пропозицій з цього питання, запропонувати загальним зборам прийняти рішення щодо юридичного механізму залучення до вирішення проблем експлуатації підземного паркінгу нових інвесторів відповідно до законодавства.

Коментар: Або нинішні власники паркомісць самі вирішать фінансові питання експлуатації паркінгу, або ці питання та інші проблеми паркінгу розв’яжуть інші. Але паркінг не експлуатується майже три роки після створення ОСББ і надалі така ситуація є неприйнятною.

Стосовно третіх осіб в адміністративному процесі

Для тих, хто має намір вступити в адміністративний процес щодо позову Венської про скасування Сертифікату відповідності (документ про введення будинку в есплуатацію), нижче наводиться зразок заяви. Таку заяву подає особисто власник або адвокат (згідно нових правил судочинства інтереси особи в суді представляє особисто сама особа або адвокат).

За подання такої заяви судовий збір не сплачується

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

До Окружного адміністративного суду м. Києва

судді Кузьменко В.А.

заявник

(прізвище, ім*я, по-батькові)

(адреса заявника)

ЗАЯВА

у адміністративній справі № 826/9698/17

про залучення до справи у якості третьої особи,

яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача

Від сусідів по будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А мені стало відомо про наявність адміністративного позову ліквідатора ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України про визнання протиправними дій щодо видачі Сертифікату відповідності і скасування сертифікату відповідності житлово-громадського комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А (колишня будівельна адреса м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58).

Я є власником нерухомого майна у цьому багатоквартирному будинку.

Рішення  суду у цій справі може вплинути на мої права, свободи, інтереси та обов’язки як власника нерухомого майна у цьому будинку.

На підставі ч. 2 ст. 49 КАС України прошу залучити мене до участі в адміністративній справі № 826/9698/17 у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача.

Додатки:

 1. Копія свідоцтва про право власності
 2. Копія трьох сторінок паспорту

__________                    ______________________             ________________________

дата                             підпис                                Прізвище та ініціали

 

Список власників, які вже залучені судом у якості третіх осіб

Авітал, Базаров, Барановський, Білоноженко, Бойко, Ганенко, Ганоцька, Гриненко, Жученко, Зінченко, Ілюсенко, Калайда, Кіктєв, Козачок, Комський, Короленко, Копишинська, Кремень, Мегедь, Овчінніков, Орлова, Паракуда, Петрів, Попова, Португалов, Радченко, Розгонюк, Росіна, Сидоренко, Скібінська, Сорока, Терещенко, Товкач, Цикалюк, Чернова, Шевченко Т., Шекуров, Щербаков А., Щербаков В., Юрченко, Яценко.

Наступне судове засідання призначено на 21 травня 2018 р. о 15:00, зал судових засідань № 35 (м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1).

Дополнение к информации

Пропуск в дом и в пропуск лифт все-таки можно совместить в одном брелке.

Начиная с понедельника 19 февраля пропуска в дом будет выдавать инженерная служба. Обращайтесь сразу к инженерам (обращаться к директору не нужно).

Желающие могут не совмещать в одном брелке пропуск в дом и пропуск в лифт, а получить отдельный пропуск в дом в виде брелка или карточки.

IMG_6770 10

Завершаем ремонт вестибюлей

Ремонт вестибюлей завершается в субботу, 17 февраля.

В воскресенье вестибюли будут вымыты и вычищены. После этого ремонты в квартирах должны проводиться с учётом того, что в доме живут люди, пользующиеся лифтом и проходящие по вестибюлям в чистой обуви, в чистой одежде (с легким ароматом дорогих духов).

Иными словами, ремонты будут длиться еще не один год, но они не должны омрачать соседям условия жизни в нашем доме. Вольница для рабочих прекращается в воскресенье. Вынос строительного мусора за пределы квартиры — только в чистых пакетах, внесение строительных материалов в вестибюль и в лифт – только в чистой упаковке. Намусорил в лифте или вестибюле – убери сразу же, напачкал – вымой сразу же. Консьержи обязаны строго следить за чистотой в вестибюлях и в лифтах (нерадивые и «добренькие» консьержи будут уволены, не «подставляйте» этих добросовестных и пожилых женщин).

При пользовании лифтом приоритет предоставляется жильцам, а рабочие в грязной спецовке не должны заходить в кабину, если в неё зашел жилец. Это вполне естественное правило, которое будет соблюдаться неукоснительно, невзирая на протесты продвинутых «демократов».

Задержки лифта для погрузки-выгрузки не допускаются (лифт — устройство для всех и в первую очередь — для жильцов, но не для бригады строителей).

Хамящие консьержам и не убирающие за собой будут подниматься пешком в квартиру, где отключено электричество. Выбор за хозяином квартиры. Жизнь такова, что у нас только два варианта: или живём в чистом, опрятном доме, или своими руками превращаем его в грязный бедлам. Второй вариант – неприемлем.

В понедельник, 19 февраля, начинает функционировать в тестовом режиме система контролируемого доступа в дом. Вход в вестибюли и на пожарные лестницы – по карточкам, выход – после нажатия кнопки на двери. К этой системе желающие могут подключить все выходы-входы на своём этаже. До момента получения карточек двери посетителям будут открывать консьержи (работающие до 18:00). Карточки для входа в дом и «чипы» для лифта разные, объединить их в один пропуск нельзя, потому, что те, кому не выдан или заблокирован пропуск для лифта, должны иметь возможность беспрепятственного входа в дом.

Система контроля доступа управляется компьютером и фиксирует время входа и номер электронного пропуска входящего.

Напоминаем, что с 1 февраля ведется индивидуальный учёт количества вызовов лифта. Компьютером зафиксированы случаи, когда лифт вызывается дубликатами «чипов». Разъясняем: система пользования лифтом управляется компьютером, каждый «чип» имеет индивидуальный номер, владельцу конкретного «чипа» плата за пользование лифтом начисляется по количеству вызовов лифта, сделанным конкретным номером «чипа» или его дубликатами (дубликат всегда имеет тот же номер, что и прототип, а компьютер видит различие между «родным «чипом» и его дубликатами), при блокировании номера «чипа» одновременно блокируются все дубликаты, изготовленные по этому «чипу».

Просим собственников обновить списки строителей, сообщить строителям необходимость соблюдать чистоту, беречь тепло в вестибюлях (это – наши деньги), не хамить и не обижать консьержек и других сотрудников дирекции. Хамство в отношении сотрудников дирекции будет решительно пресекаться и меры воздействия будут асcиметричными (нахамил на копейку, получил – на гривну).

Как говорят, соблюдайе чистоту, вытирайте обувь!

Правление

Заседание суда отложили

Заседание административного суда отложено (на 21 мая; 15:00) из-за отсутствия истца и его представителя. При этом представитель Венской подал заявление с просьбой отложить заседание и указал причины, которые суд признал уважительными.

Норма закона гласит:

Стаття 205. Наслідки неявки в судове засідання учасника справи

2. Суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав:

2) перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними;

3. Якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі:

1) неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки;

2) повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника), незалежно від причин неявки;

Из этих норм следует что истцу дается право только один раз «заболеть». Во второй раз причины не имеют никакого значения и судебное заседание должно состояться.

После заседания представитель ДАБИ передала  отзыв на иск для ознакомления третьим лицам. Поскольку отзыв только в одном экземпляре, ниже публикуется его скан-копия.

Замечание-предупреждение

Почему-то некоторые собственники считают, что они могут, как уже сказано, лежать в норковой шубе в джакузи, думая, что соседи обязаны потереть им спинку и защищать их квартиры от рейдеров.

НЕ ОБЯЗАНЫ!

Тот, кто не участвует в защите нашего дома, пусть не рассчитывает на «нормальное» отношение к себе. Мы не злопамятны, но память у нас хорошая. И при малейшей возможности (при малейшей возможности!) тот, кто не заявил себя в этом судебном споре третьим лицом, обязательно убедится, что память у нас прекрасная.

Предлагаем всем, независимо от желания (!) и места пребывания (другой город, другая страна, занятость другими делами и т.п.), в ближайшие пару недель подать заявление в Окружной административный суд Киева о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.

 Стаття 49. Треті особи

2. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання…

Итак, те, кто еще относит себя к VIP, на минуту вспомните об опасности для дома и ВСТУПАЙТЕ В ПРОЦЕСС!

В суде по вопросу отмены Акта ввода в эксплуатацию нас должно быть не сорок, а минимум сто сорок человек! Защита нашего дома — обязанность каждого.

Понимайте это предупреждение, как кто пожелает, но отнеситесь к нему серьезно.

ДАБІ відзив 1ДАБІ відзив 2 копія