От Правління

Відбулось засідання правління

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 20 лютого 2018 р.

Розглянувши питання формування порядку денного загальних зборів співвласників 12 березня 2018 р. та інші питання правління вирішило:

1.1. Зупинити дію наказу керуючого директора про компенсацію витрат на обслуговування і експлуатацію ліфтів в частині стягнення коштів з осіб, які не мають заборгованість перед об’єднанням.

1.2. В усьому іншому керуючому директору керуватись рішеннями загальних зборів співвласників щодо надання можливості співвласникам користуватись спільним.

1.3. Роз’яснити співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що питання надання можливості користуватись спільним майном (зокрема ліфтами) вирішено загальними зборами співвласників і не належить до компетенції правління.

2. Запропонувати загальним зборам наступний порядок денний

1) Питання експлуатації підземного паркінгу.

2) Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж.

3) Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».

4) Про склад представників від об’єднання.

5) Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.

6) Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.

7) Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

 1. Запропонувати загальним зборам співвласників наступні проекти рішень з питань порядку денного:
 1. З питання 1 порядку денного «Питання експлуатації підземного паркінгу» загальні збори співвласників вирішили:

1.1. Доручити зборам представників від об’єднання утворити ініціативну групу з числа власників паркувальних місць в підземному паркінгу (за їх згодою) для здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.2. Доручити ініціативній групи розробити пропозиції з питань належної експлуатації підземного паркінгу.

1.3. Взяти до уваги, що заходи з належної експлуатації здійснюються за кошти власників паркувальних місць.

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. Надавати ініціативній групі повне сприяння у її діяльності.

1.4.2. За заявою власників паркувальних місць відкрити окремий банківський рахунок ОСББ для залучення коштів власників паркувальних місць з метою здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.4.3. Витрачання коштів з такого рахунку здійснювати виключно на потреби здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу за заявами ініціативної групи (при наявності власноручних підписів усіх членів ініціативної групи) після погодження ревізійною комісією таких заяв та договорів на виконання заходів з належної експлуатації паркінгу.

 1. З питання 2 порядку денного «Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили: 

2.1. Запропонувати власниці нежитлового приміщення № 171 Івановій С.П. у строк до ___________________________ розірвати укладений нею з ПАТ «Київенерго» договір про постачання електричної енергії до приміщення № 171, як такий, що суперечить інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», укладений без погодження з ОСББ і без рішення загальних зборів співвласників про безоплатну передачу у користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж.

2.2. У разі невиконання Івановою С.П. пропозиції, викладеної у п. 1 цього рішення,  здійснити фізичну ліквідацію точки приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, повернути співвласниці Івановій С.П. частину внесків до Ремонтного фонду у розмірі, витраченому на приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, і запропонувати Івановій С.П. створити незалежну від внутрішньобудинкових електричних мереж лінію передачі електричної енергії до нежитлового приміщення № 171 від мереж, належних ПАТ «Київенерго».

2.3. Загальні збори звертають увагу Іванової С.П. на ту обставину, що внутрішньобудинкові електричні мережі створені за кошти всіх співвласників з метою використання виключно для задоволення спільних потреб, є їхньою спільною власністю, через що ці мережі не можуть бути безоплатно передані у користування приватним комерційним структурам, зокрема ПАТ «Київенерго», в інтересах окремих власників нежитлових приміщень без відповідного на те рішення загальних зборів співвласників.

2.4. Попередити співвласницю Іванову С.П. про те, що у разі припинення постачання електроенергії до житлового будинку через неукладення з ПАТ «Київенерго» договору про передачу йому у користування електричних мереж для мети постачання електричної енергії до нежитлового приміщення № 171, це матиме негативні наслідки для функціонування усіх систем життєзабезпечення житлового будинку.

 1. З питання 3 порядку денного «Про передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

3.1. Надати безоплатно в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкові електричні мережі на умовах, запропонованих в проекті договору, наданого ПАТ «Київенерго».

3.2. Доручити керуючому директору підписати відповідний договір, проект якого запропонований ПАТ «Київенерго.

Варіант 2.

3.1. Погодитись на передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньбудинкових електричних мереж з метою передачі і продажу електроенергії цим товариством споживачам у нежитлових приміщеннях (потенційним субспоживачам) після компенсації цим товариством вартості створення внутрішньобудинкових електромереж у розмірі коштів, який витрачено на створення технічної можливості постачання електроенергії до потенційних субспоживачів ОСББ «Фундуклєєвський» і простим товариством, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу.

3.3. За основу договору про передачу електромереж у користування ПАТ «Київенерго» покласти типовий договір про спільне використаня технологічних мереж, затверджений Правилами користування електричною енергією, регулюючі інші відносини додатками до договору між об’єднанням і ПАТ «Київенерго».

3.3. Керуючому директору:

3.3.1. В обов’язковому порядку залучати до участі в переговорах повний склад правління і ревізійної комісії.

3.3.2 Остаточний варіант умов передачі електромереж у користування ПАТ «Київенерго» обговорити на зборах представників від об’єднання і затвердити рішенням загальних зборів.

3.3.3. При веденні переговорів з ПАТ «Київенерго» з цього питання взяти до уваги, що ПАТ «Київенерго» є приватним комерційним товариством, метою діяльності якого є отримання прибутку від продажу електроенергії, а також ту обставину, що внутрішні і зовнішні електромережі, через які постачається до житлового будинку електроенергія, створені за кошти ОСББ «Фундуклєєвський» і простого товариства, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу і яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», а також що вимоги підзаконних актів повинні дотримуватись у комплексі з вимогами законів України і  таке виконання не повинно порушувати права та інтереси співвласників, які гарантовані Конституцією України і захищаються законами України.

3.3.4. Дотримуватись положень ст. 41 Конституції України про право власності, ст. 319, ст. 369 Цивільного кодексу України про здійнення права спільної власності, ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» про виключну компетенцію загальних зборів співвласників.

 1. З питання 4 порядку денного «Про склад представників від об’єднання» загальні збори співвласників вирішили:

4.1. Затвердити наступний склад представників від об’єднання: ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

4.2. Зборам представників від об’єднання здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

5.1. Затвердити наступний склад ревізійної комісії: ХХХХ ХХХХ ХХХХ

5.2. Ревізійній комісії здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 6 порядку денного «Про затвердження порядку дяльності ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

6.1. Затвердити Порядок діяльності ревізійної комісії.

Варіант 2.

6.1. Відкласти розгляд цього питання і доручити ревізійній комісії перед винесенням проекту Порядку діяльності ревізійної комісії на розгляд загальних зборів обговорити текст цього Порядку на зборах представників від об’єднання.

 1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори співвласників вирішили: 

Варіант 1.

7.1. Вважати необов’язковою умовою для набуття права користуватись спільним майном укладення договору з об’єднанням про користування спільним майном на умовах Типового договору співвласниками, які відмовляються від укладання з об’єднанням такого договору.

7.2. Доручити керуючому директору:

7.2.1. Надати у повне користування спільне майно співвласникам, які відмовляються від укладання з об’єднанням договору про користування спільним майном на умовах типового договору.

7.2.2. У випадку порушення такими співвласниками умов користування спільним майном, викладених в Типовому договорі (виникнення заборгованості перед об’єднанням, порушення умов спільного мешкання в житловому будинку, пошкодження спільного майна, порушення правил утримання житлових і нежитлових приміщень, невиконання приписів керуючого директора, встановлення на фасадах будинку блоків кондиціонерів, антен, конструкцій, інших порушень), звертатись до суду (відповідно до вимог Цивільного процесуального колесу України за місцем реєстрації відповідача) з метою спонукати таких співвласників до виконання умов Типового договору.

Варіант 2.

7.1. Роз’яснити співвласникам, які відмовляються укласти з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що:

— умови Типового договору затверджені загальними зборами і на підставі ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є обов’язковими до виконання всіма власниками житлових і нежитлових приміщень, що ці умови є однаковими для всіх і зміна будь-якої умови Типового догвору повинна здійснюватись у порядку, який встановили загальні збори, а саме: шляхом прийняття рішень правлінням об’єднання, зборами представників від об’єднання, загальними зборами;

— умови Типового договору спрямовані на спонукання співвласників та мешканців до утримання спільної власності, власних приміщень, прибудинкової території відповідно до встановлених правил, дотримання в будинку загальноприйнятих правил доброзичливості і пристойної поведінки, запобігання виникнення боргу по внесках та обов’язкових платежах, оскільки об’єднання здійснює обов’язкові платежі за рахунок коштів, які сплачують добропорядні, добросовісні співвласники;

— умови Типового договору захищають мешканців будинку від свавілля погано вихованих чи неадекватних мешканців та користувачів і спрямовані на дотримання пріорітету інтересів власників і мешканців над дрібноегоістичними інтересами окремих співвласників чи користувачів.

7.2. Доручити керуючому директору при вирішенні питань використання спільного майна дотримуватись положень рішень статутних органів об’єднання з цих питань.

Голосували «ЗА» 3, «ПРОТИ» — «УТРИМАЛИСЬ» —

Примітка: Співвласники мають право запропонувати загальним зборам розглянути й інші питання, за умови подання проектів рішень з таких питань.

************************************************

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ

Оприлюднюється текст рішенння зборів представників від об’єднання від 15 лютого 2018 р.

Протокол зборів представників 2018-02-15 (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

Розпорядження голови правління

Під час проведення загальних зборів 5.12.2017 р. співвласник Клєщ С.Г. своєю поведінкою заважав проведенню загальних зборів у спокійних умовах, провокував інших учасників зборів на сварку тощо, чим позбавив інших учасників зборів можливості отримати повну і об*єктивну інформацію щодо питань, які розглядались.

Враховуючи ці обставини та важливість питань, які розглядались, мною віддано розпорядження усім співробітникам ОСББ, за виключенням керуючого директора, припинити будь-яку комунікацію з Клєщем С.Г.

Роз*яснити Клєщу С.Г., що з питань здійснення ним права власності та експлуатації належної йому картири він може звертатись тільки до керуючого директора, тільки у прийомний час і тільки у вигляді письмових звернень.

Голова правління В.Щербаков

P.S. Прошу всех уяснить: на наших собраниях поведение, подобно пьяному раше в Египте, — считается недостойным.

Почётного караула не будет

Собственник квартиры Попова В.А. направила в ОСББ три документа. Поскольку ситуация, возникшая с Поповой В.А., типичная для тех, кто не признаёт правила, установленные общим собранием, обращения Поповой В.А. и ответ председателя правления публикуются.

UntitledUntitledUntitled

Валерія Олексіївна! Уважно ознайомився з вашими листами.

Вкотре роз’яснюю: вам не відключали електрику, як про це ви заявляєте. У вас відсутня можливість користуватись спільним майном (зокрема електричними мережами і ліфтами) без договору, який визначає умови користування спільним майном, що встановлені типовим договором і є однаковими для всіх співвласників.

Щодо надсилання усієї кореспонденції на адресу м. Київ, вул. Велика Житомирська, 30-А кв. 12. Роз*яснюю: такого ніколи не буде.

Щодо підписання вами договору. Ви заявили співробітникам дирекції, що призначаєте підписання всіх необхідних документів  на 24.11.2017 р. після 14:00.

Роз*яснюю: в керуючій дирекції розпорядженням директора (ще півроку назад) встановлені години приймання відвідувачів і години для внутрішньої роботи (наприклад, для підготовки проекту договору для вас). Час, який ви призначили, є часом, коли працівниками ОСББ приймання відвідувачів не здійснюється. Таким чином, 24.11.2017 р. о 14:00 почесна варта біля дирекції вам не салютуватиме і ви не зможете підписати договір. Пропоную вам скоригувати свою директиву. Працівники дирекції люб’язно зустрінуть вас 24.11.2017 р. в приймальні години або у інші дні у  час, відведений для приймання відвідувачів.

Щодо ваших тверджень про незаконність типового договору та його невідповідність тексту, затвердженому Кабінетом Міністрів України.  Така ваша думка сформована через необізнаність із законодавством України і є невірною. Також повідомляю, що не існує постанови Кабінету Міністрів України, яка регулює відносини співвласників багатоквартирного будинку у питаннях використання спільного майна (буду вдячний, якщо ви поправите мене і надасте номер та дату відповідної постанови КМ України).

Підсумовуючи, повідомляю вам та усім іншим співвласникам, які не уклали договір про використання спільного майна: Можливість користуватись спільним майном для вас з*явиться тільки після підписання типового договору, який визначає умови користування спільним майном. Підписання такого договору покладає на ОСББ обов’язок утримувати спільне майно, а на співвласника покладається обов’язок користуватись спільним майном на умовах, які встановили загальні збори. Іншого не буде. До речі, ви подали заяву і дві вимоги до ОСББ. Роз’яснюю: для того, щоб мати можливість заявляти вимоги до ОСББ, потрібно спочатку вступити в договірні відносини з ОСББ.

Голова правління В. Щербаков

Шантажируйте других

Обращение правления ко всем собственникам!

Собственница квартиры № 67 Попова В.А. продолжает слать в ОСББ письма-требования предоставить ей особые условия пользования общим имуществом, угрожая при этом статьями Криминального кодекса Украины.

Госпожа Попова В.А., правление разъясняет вам, что члены правления и дирекция исполняют решения общего собрания, которое является единственным уставным органом, имеющим право принимать решения о правилах пользования нашим общим имуществом. В стране нет и не может быть никого другого, кто по закону имеет право указывать собственникам, по каким правилам пользоваться лифтами, трубами, кабелями и прочим имуществом, приобретенным за наши деньги.

Только собрание!

Приходите на собрание и убеждайте собственников, что вы особенная и на вас не распространяются правила платить вовремя, не пакостить в лифте, не мешать соседям. Других правил в Типовом договоре нет!!

Что касается ваших угроз не подготовить квартиру к зиме. Не нужно запугивать и шантажировать ОСББ. Как бы самой не испугаться. ОСББ — это только объединение соседей и ничего другого. И уж точно не ЖЕК, в чем вы постоянно убеждаете себя.

Правление прилагает все усилия, чтобы в эту зиму отопление было включено  обязательно и холодная вода сливаться более не будет. Если стояк холодной воды в вашей квартире замерзнет и прорвет, то общаться с вами будет не правление, а соседи всех нижних этажей. Замечу, что квартира Поповой В.А. на 15 этаже во втором подъезде (второй со стороны Крещатика), поэтому бездеятельность Поповой В.А. подвергает риску залития все этажи ниже.

Что касается ваших требований пользования общим имуществом, в том числе и лифтами, без договора. Независимо от вашего «нехотения» вам придется подписать договор, в котором вы обязуетесь убирать в лифте после своей собаки и ваших гостей и своевременно платить за пользование лифтом, за электроэнергию для работы лифта и для освещения мест общего пользования, и за воду для уборки лифта и мест общего пользования, и зарплату уборщице за уборку лифта и мест общего пользования, и персоналу ОСББ, который работает в ОСББ, что зарабатывать на  жизнь. Пока с этими условиями вы не согласитесь, пользоваться электрокабелями, трубами холодной воды и лифтами не получается.

Что касается ваших постоянных требований отправлять вам письма по другому адресу. Например, на ул. Большую Житомирскую в Киеве. А почему не Малую Бронную в Москве? Не смешите народ. Не будет такого. В Украине почтовые услуги платные. Хотите получать письма по другому адресу в Киеве или в Канаде, где вы проводите много времени, — вместе со своими нескончаемыми письмами оставляйте в дирекции конверт с наклеенными марками. Но предписания ОСББ все равно будут вкладываться в почтовый ящик с составлением акта о таком вложении. После этого это ваше право (и проблемы) получать или не получать послание от ОСББ.

Этот же текст ответа для Поповой В.А. адресуется другим собственникам, которые забыв о том, на каких условиях они пользуются квартирой в своем ЖЕКе, продолжают сомневаться в необходимости утеплить квартиру в нашем доме. Не сомневайтесь! Утепляйте! Будете тянуть волынку — утеплим и без вашего согласия, но за ваш счет. Все квартиры утеплим! Качество утепления будет надежным, за красоту и дизайн — не ручаемся.

В следующем месяце созывается общее собрание по вопросам утепления. Все недовольные действиями правления будут иметь возможность доказать соседям убедительность своего особого мнения.

До отопительного сезона

125 123 121 118 116 114 112 109 105 90 дней

До принудительного утепления квартир

(без согласия собственника, но за его счёт)

50 45 33 дня

Список «кандидатов» на принудительное утепление

 1. кв. 2 (Демченко Н.Н.);
 2. кв. 28 (Коляда Н.П.);
 3. кв. 31 (Закревская М.В.);
 4. кв. 32 (Демура А.И.);
 5. кв. 42 (Торчинюк В.Г.);
 6. кв. 58 (Сиволобова Г.С.);
 7. кв. 67 (Попова В.А.);
 8. кв. 68 (Загороднова Н.Б.);
 9. кв. 11 (ТОВ «Арго Инвест Лимитед»);
 10. кв. 118 (Ломадзе-Старицкая О.Г.);
 11. кв. 128 (Гончар И.В.).

Собственникам этих квартир направлены письменные предписания о необходимости подготовить квартиры к зимнему периоду. Предписания находятся в почтовых ящиках.

После 20 августа эти квартиры будут утеплены силами ОСББ (принудительно, без согласия собственника, но за счет собственника).

Утеплите окна и двери, проверьте батареи давлением воздуха

Правление