От Документи ОСББ

параграф 5

Оприлюднення рішень зборів представників

Офіційно оприлюднюються (у форматі PDF)

рішення зборів представників від об’єднання від 30 березня 2021 р.

Для відкриття тексту натисніть курсором по назві.

Співвласники мають право знайомитись у приміщенні керуючої дирекції з рішеннями зборів представників, робити з них виписки та копії.

збори представників рішення від 30.03.2021

параграф 5

Оприлюднення рішень загальних зборів від 15.03.2021

Офіційно оприлюднюються (у форматі pdf)

рішення загальних зборів співвласників від 15 березня 2021 р.

(для відкриття файлу натисність курсором по назві).

Співвласники мають право у приміщенні керуючої дирекції знайомитись з протоколом загальних зборів та робити з нього копії чи виписки.

Рішення загальних зборів співвласників від 15.03.2021

Довідково: загальна кількість співвласників — 153.

результати  голосування

рішення з питання 1 «ЗА» — 107, «ПРОТИ» — 2, «Утримались» — 0;

рішення з питання 2 «ЗА» — 107, «ПРОТИ» — 2, «Утримались» — 0;

рішення з питання 3 «ЗА» — 107, «ПРОТИ» — 2, «Утримались» — 0;

рішення з питання 4 «ЗА» — 107, «ПРОТИ» — 2, «Утримались» — 0;

не здали бюлетенів для голосування — 1.

параграф 5

Офіційне оприлюднення рішень правління

Офіційно оприлюднюється рішення правління об’єднання від 25 березня 2021 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 25 березня 2021 р.

Про розгляд адвокатських запитів представника співвласника ПРІЗВИЩЕ

При розгляді питання порядку денного правління бере до уваги такі обставини.

До об’єднання надійшли адвокатські запити представника співвласника ПРІЗВИЩЕ адвоката Рибченка О.Г. (вх. № 14/1 № 15/1 від 24.03.2021).

У зв’язку з невизначеністю, який саме з чотирьох органів управління об’єднанням, що функціонують в об’єднанні, має розглядати запити адвоката Рибченка О.Г., правління вважає за доцільне розглянути адвокатські запити, що надійшли, на засіданні правління.

Документи, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., містять повну інформацію про власників квартир і нежитлових приміщень (номери квартир чи приміщень, повні Прізвища, Ім’я, по-Батькові, дату народження, місце реєстрації, РНОКПП), про їхніх довірених осіб (з повними Іменами, по-Батькові, Прізвищами, датою народження та місцем реєстрації, РНОКПП), про  обсяг повноважень довірених осіб, термін дії довіреностей та інші відомості довіреностей, що складають предмет нотаріальної таємниці, інші відомості, які містять інформацію про персональні дані та про приватне життя співвласників житлового комплексу.

Тобто, в документах, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., міститься інформація з обмеженим доступом.

Положеннями ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особи, зазначені в цій статті, звільняються від обов’язку надавати на адвокатський запит інформацію з обмеженим доступом і копії документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Частиною другою статті 32 Конституції України встановлено заборону збирати, зберігати, використовувати та поширювати конфіденційну інформацію про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Об’єднання зобов’язано дотримуватись положень Конституції України, вимог законодавства про захист інформації про співвласників багатоквартирного будинку і не може порушувати конституційні права співвласників та вимоги законодавства щодо збереження нотаріальної таємниці, яка стала відома працівникам об’єднання у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не врегульовано характеру та обсягу інформації, яку зобов’язані надавати адвокату вказані у ст. 24 цього закону особи, якщо адвокатський запит не стосується інформації безпосередньо про клієнта.

З переліку документів, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., вбачається, що вони не містять інформації безпосередньо про ПРІЗВИЩЕ та не стосуються його безпосередньо, проте містять інформацію з обмеженим доступом стосовно інших осіб.

Взявши до уваги такі обставини, правління вирішило:

1. Надіслати адвокату Рибченку О.Г. відповідь на адвокатський запит такого змісту:

«Адвокату Рибченко О.Г.

02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 16/2 кв. 35

За наслідками розгляду адвокатських запитів адвоката Рибченка О.Г. від 18.03.2021 № 3 та № 4 правління ОСББ «Фундуклєєвський» пропонує адвокату Рибченку О.Г. для отримання копій документів ОСББ «Фундуклєєвський» надати ОСББ «Фундуклєєвський» перелік документів, які безпосередньо стосуються клієнта адвоката Рибченка О.Г. ПРІЗВИЩЕ».

 1. Копію цього рішення надіслати співвласнику ПРІЗВИЩЕ шляхом вкладення копії до поштової скриньки квартири № НОМЕР.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський»  Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.

Офіційно оприлюднюється рішення правління об’єднання від 16 березня 2021 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 16 березня 2021 р.

Про проведення письмового опитування серед співвласників

Розглянувши питання порядку денного, взявши до уваги, що не всі співвласники змогли взяти участь у загальних зборах через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу та побоювання перебувати у місцях скупчення людей, та з метою врахування думок якомога більшої кількості співвласників щодо питань порядку денного загальних зборів від 15 березня 2021 р., правління вирішило:

 1. Провести письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах 15 березня 2021 р. з питань порядку денного загальних зборів.
 2. Опитування провести у період з 16 до 29 березня 2021 р.
 3. Письмове опитування провести шляхом особистого голосування співвласником або його представником у бюлетені для голосування за зразком, який використовувався для голосування під час зборів 15.03.2021.
 4. Письмове опитування провести у приміщенні керуючої дирекції (після ознайомлення співвласника або його представника з проектами рішень).
 5. Для встановлення результатів голосування враховувати загальну кількість голосів «ЗА» чи «ПРОТИ» по кожному питанню порядку денного.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський» Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.

meeting-clipart

Скликаються загальні збори

Загальні збори співвласників відбудуться

12 березня 2021 р. о 18:00.

місце проведення: підземний паркінг.

Більш детально в рішенні зборів представників, яке направлено кожному власнику (зазирніть до поштової скриньки).

РІШЕННЯ

ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ

місто Київ, 23 лютого 2021 р.

 1. Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

При розгляді питання першого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

1) Відповідно до ст. 14 закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 22 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 7, ст. 12 закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуги з постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами здійснюється на підставі індивідуальних договорів між їх власниками постачальниками послуг, укладених відповідно до вимог законодавства.

Індивідуальні договори укладаються на підставі Типових договорів, затверджених:

— про постачання електричної енергії — Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219);

— про постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення —

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, (станом на сьогодні в редакції Постанови від 05.07.2019 № 690).

2) Згідно з ст. 58 закону України «Про ринок електричної енергії» споживач має право: купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

3) Станом на сьогодні, без зміни проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу — відсутня технічна можливість приєднання житлових і нежитлових приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу. Тобто, без використання внутрішньобудинкових електричних мереж, які належать співвласникам будинку на праві власності, приєднання електромереж окремих квартир чи нежитлових приміщень до мереж оператора системи — неможливе фізично.

4) Через відсутність технічної можливості приєднання приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

5) Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має безпосереднього доступу до квартирних електромереж цих власників, а також не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами, а електромережі квартир, власники яких підписали заяви про приєднання до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, не мають технічної можливості бути приєднаними безпосередньо до електричних мереж оператора системи розподілу.

6) Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір ПДВ, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за послуги з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників як власник мереж зобов’язано:

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

7) Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

8) Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

9) Положеннями п. 1.1.2. «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) встановлено:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)». кінець цитати.

10) Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)» кінець цитати.

11) Зазначеними «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

12) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

13) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються та не обмежуються у здійсненні права власності на будинкові електричні мережі.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів розгляд звернень є ускладненим,  що у свою чергу обумовлює необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

14) Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Взявши до уваги наведені обставини, збори представників вирішили:

 1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690, а на постачання електричної енергії на підставі індивідуальних тристоронніх договорів, укладених відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», за умови, що на підставі таких договорів співвласники житлового комплексу не позбавляються права власності на будинкові електричні мережі і не обмежуються у здійсненні такого права.
 1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.
 1. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії:

3.1. Скликати позачергові загальні збори співвласників будинку з порядком денним:

«Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг»

3.2. Збори провести 12 березня 2021 р. о 18:00 у приміщенні підземного паркінгу, площа якого дозволяє учасникам зборів дотриматись соціальної дистанції.

3.3. На розгляд загальних зборів запропонувати наступний проект рішення:

«1. До рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

1.2. Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів».

 1. Встановити:

2.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем); .

2.2. Модель організації договірних відносин з постачальником електричної енергії обирається власниками житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу самостійно з двох варіантів:

2.2.а) Залишатись індивідуальним побутовим споживачем електричної енергії у складі колективного споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський».

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання будинкових електричних мереж та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються у складі витрат об’єднання на такі цілі;

2.2.б) Укласти з постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» тристоронній договір на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Також за умовами тристороннього договору споживач сплачує відповідно до обсягів спожитої ним електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»), вартість електричної енергії на колективні побутові потреби та вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу до електроустановки споживача (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання тощо), за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») згідно з умовами цього договору.

2.3. Власниками житлових і нежитлових приміщень до 01 вересня 2021 р. укласти з постачальником комунальної послуги індивідуальні договори на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

2.4. Керуючому директору до 01 червня 2021 р. передати постачальнику холодної води відомості щодо всіх власників житлових і нежитлових приміщень, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води і з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

 1. Доручити керуючому директору:

3.1. Укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії на підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання про це.

3.2. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

 1. Доручити керуючому директору звернутись до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за роз’ясненням порядку укладення індивідуальних тристоронніх договорів на постачання електричної енергії на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»
 2. Надіслати копію цього рішення кожному власнику житлового чи нежитлового приміщення, шляхом вкладення до поштової скриньки в житловому комплексі.
 3. Направлення співвласникам тексту цього рішення шляхом вкладення його до поштових скриньок у житловому комплексі зі складенням про це загального Акту вкладення вважати повідомленням співвласників про проведення загальних зборів.
 1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
собрание 2

1 грудня 2020 р. відбулись щорічні загальні збори співвласників

Розглянутий порядок денний:

 1. Про фінансовий звіт за 2020 р.
 2. Про бюджет на 2021 р.
 3. Про склад та повноваження правління.
 4. Про склад та повноваження ревізійної комісії.
 5. Про склад та повноваження зборів представників від об’єднання.
 6. Про затвердження окремих рішень зборів представників від об’єднання.
 7. Про Правила управління будинком та Типовий договір у відносинах управління будинком.
 8. Інші питання.
 9. Розгляд заяв (9.1. Про заяву ПРІЗВИЩЕ).

Обрано статутні органи об’єднання: збори представників від об’єднання, ревізійна комісія, правління.

Збори представників від об’єднання обрані у складі:

 1. Аптова Марія Емільєвна
 2. Білоноженко Інна Володимирівна
 3. Ганенко Олег Васильович
 4. Ганоцька Олена Юріївна
 5. Горук Інна Валеріївна
 6. Дубовий Федір Федорович
 7. Козачок Людмила Костянтинівна
 8. Копишинська Ольга Василівна
 9. Кремень Василь Васильович
 10. Кривошея Наталія Леонідівна
 11. Лисенко Валерій Олександрович
 12. Петрів Степанида Юріївна
 13. Печаєва Тетяна Валеріївна
 14. Пєшков Олег Олегович
 15. Піскун Ксенія Сергіївна
 16. Розгонюк Юрій Васильович
 17. Радченко Тамара Володимирівна
 18. Скібінська Наталія Ромуальдівна
 19. Сорока Катерина Ігорівна
 20. Товкач Людмила Федорівна
 21. Щербаков Антон Вікторович
 22. Щербаков Віктор Захарович
 23. Ямковий Іван Олексійович

Обрано ревізійну комісію у складі:

 1. Горук Інна Володимирівна
 2. Петрів Ярослав Іванович
 3. Печаєва Тетяна Валеріївна
 4. Розгонюка Юрій Васильович
 5. Сорока Катерина Іванівна

Обрано правління у складі:

 1. Козачок Людмила Костянтинівна
 2. Скібінська Наталія Ромуальдівна
 3. Щербаков Віктор Захарович

*******************************

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ

РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ ВІД 01.12.2020

Офіційно оприлюднюються рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А від 01 грудня 2020 р.

Співвласники мають право особисто в приміщенні керуючої дирекції знайомитись з рішеннями загальних зборів, робити з них виписки.

Для ознайомлення з текстами рішеннь на цій сторінці — натисніть курсором по назві документа.

1 увага 0-5

1 грудня загальні збори співвласників будинку

Правління повідомляє, що 01 грудня 2020 р. скликаються загальні збори співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

Збори скликаються як вищий орган управління ОСББ «Фундуклєєвський».

Початок зборів о 16:00. Реєстрація для участі у зборах з 15:00.

Місце проведення зборів: Торгово-промислова палата Києва, вул. Б. Хмельницького, 55.

Запропонований порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

Збори скликаються правлінням об’єднання.

Для участі у зборах співвласники реєструються за умови подання документів, що встановлюють особу, а також документів про право власності (оригінал — для огляду, а також копію — для долучення до протоколу зборів).

Зазначені документи не подають власники, які надали керуючому директору такі документи при укладенні договору про умови користування спільним майном і які особисто відомі керуючому директору як співвласники будинку.

Представники власників крім документів про право власності подають оригінал і копію довіреності.

Запрошуємо взяти участь у загальних зборах.

****************************

Офіційно оприлюднюється рішення правління ОСББ «Фундуклєєвський» від 07 жовтня 2020 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 07 жовтня 2020 р.

 1. Про скликання загальних зборів співвласників.

Ухвалили:

1.1. Скликати загальні збори співвласників 01 грудня 2020 р.

1.2. Рекомендувати загальним зборам прийняти такий порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

1.3. Затвердити наступний текст повідомлення про загальні збори:

«Правління повідомляє, що 01 грудня 2020 р. скликаються загальні збори співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

Збори скликаються як вищий орган управління ОСББ «Фундуклєєвський».

Початок зборів о 16:00. Реєстрація для участі у зборах з 15:00.

Місце проведення зборів: Торгово-промислова палата Києва, вул. Б. Хмельницького, 55.

Запропонований порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

Збори скликаються правлінням об’єднання.

Для участі у зборах співвласники реєструються за умови подання документів, що встановлюють особу, а також документів про право власності (оригінали — для огляду, а також копію — для долучення до протоколу зборів).

Зазначені документи не подають власники, які надали керуючому директору такі документи при укладенні договору про умови користування спільним майном і особисто відомі керуючому директору як співвласники будинку.

Представники власників крім документів про право власності подають оригінал і копію довіреності.

Запрошуємо взяти участь у загальних зборах».

 1.4. Доручити керуючому директору (Ганоцький І.В.):

1.4.1. Повідомлення про скликання загальних зборів співвласників вкласти кожному власнику квартири або нежитлового приміщення до поштової скриньки у будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А, про що скласти загальний реєстр таких вкладень.

1.4.2. Повідомити по телефону власників, які є системними боржниками перед об’єднанням, або перебувають у судовому спорі з об’єднанням, або не взяли участь у минулих загальних зборах співвласників, або не уклали з об’єднанням договір про умови користування спільним майном, про можливість отримати особисто у приміщенні керуючої дирекції повідомлення про загальні збори у письмовій форм під розписку.

У разі неотримання такими власниками особисто до 01 листопада 2020 р. повідомлення про загальні збори у письмовій формі під розписку, крім повідомлення, вкладеного до поштової скриньки, направити таким власникам до 10 листопада 2020 р. повідомлення про збори шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення у будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

1.4.3. Витрати на відправлення повідомлення рекомендованим листом включити до складу внесків співвласника на витрати на управління будинком за листопад 2020 р. тим власникам, яким направлено рекомендовані листи.

1.4.4. Орендувати у Торгово-промислової палати Києва зал для проведення зборів з 16 до19 год 01 грудня 2020 р.

Витрати за оренду залу сплатити за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком.

Сплату вартості оренди залу здійснити після погодження з ревізійною комісією.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський» Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.

meeting-clipart

Відбулись збори представників

14 травня відбулись збори представників з порядком денним:

 1. Про виконання п. 4 рішення загальних зборів від 10.12.2019 р. щодо заяв Прізвище, Прізвище, Прізвище.
 2. Про заяву представника власника Прізвище про видачу електронних перепусток до житлової частини житлового комплексу.
 3. Питання відносин Об’єднання з власником квартири Прізвище.
 4. Про компенсацію керуючому директору транспортних витрат у період карантину з 23.03.2020-11.05.2020.
 5. Про роботи з укріплення склопакетів фасаду.
 6. Про затвердження договору з Підприємство на заміну електричного кабеля.
 7. Про затвердження договору на обслуговування пожежної системи в паркінгу.
 8. Про затвердження тексту відповіді на лист дільничного офіцера поліції від 05.05.2020 р. (щодо звернення до поліції власника квартири Прізвище).
 9. Про затвердження відповіді на лист ПАТ «ДТЕК Київські електромережі» від 10.04.2020 р. № 01/3/01/2/11701.
 10. Різне.

Офіційно оприлюднюються рішення зборів представників від Об’єднання від 14 травня 2020 р.

(Для відкриття файлу — натисність курсором на назву)

Рішення зборів представників від 14 травня 2020 р.

1.20-5

Офіційне оприлюднення рішення загальних зборів 10.12.2019

Офіційно оприлюднюються рішення загальних зборів співвласників від 10 грудня 2019 р.

Співвласники мають можливість особисто ознайомитись з рішеннями зборів у приміщенні керуючої дирекції.

Протокол Заг зборів 2019-12-10

увага 0-5

Шановні співвласники!

У зв’язку з наближенням тривалих за часом новорічних та Різдвяних свят нагадуємо про необхідність берегти своє майно та майно сусідів і будинку.

У всіх квартирах, де мешканці будуть відсутні, потрібно щільно закрити вікна, перекрити воду біля лічильника, виставити таку температуру батарей опалення, яка забезпечить підтримання температури повітря в квартирі в межах санітарних норм, вимкнути всі електричні прилади.

Обов’язково оновіть в керуючій дирекції номери телефонів для термінового зв’язку з вами чи з особою, яка зможе впродовж короткого часу прибути до вашої квартири для усунення аварійної ситуації.

Якщо ви не встигнете до від’їзду повідомити керуючу дирекцію про актуальні номери ваших телефонів, зробіть це, зателефонувавши безпосередньо до пульту охорони (вестибюль четвертої секції, телефон 068-956-93-29). Це є елементом захисту вашого майна і вашого гаманця.

При виникненні аварійної ситуації телефонуйте до аварійної служби

аварійна служба
(крім ліфтів)
096-566-57-32
093-980-79-19
044-332-02-11
*****
аварійна служба ліфтів
067-403-52-67
098-988-97-21

Про номери телефонів сусідів можна довідатись при особистому зверненні до чергового пульту охорони (вестибюль четвертої секції).

Занотуйте номери телефонів аварійної служби і ваших сусідів, збережіть їх в пам’яті телефона.

Повідомляйте охорону будинку про будь-які негаразди в будинку чи про підозрілу поведінку невідомих вам осіб, які знаходяться в будинку чи біля будинку.

Попросіть знайомих чи родичів перевіряти час від часу стан дверей квартири і самої квартири.

Бажаємо веселих свят без неприємних пригод!

Правління

Згідно з розпорядженням Кабміну перенесено деякі робочі дні на такі дати:

 • з 30 грудня, понеділка — на 21 грудня, на суботу;
 • з 31 грудня, вівторка — на 28 грудня, на суботу.

Отже, вихідні триватимуть з 29 грудня по 1 січня включно. Так само вихідним є і 25 грудня — католицьке Різдво.

внимание высота 2

Офіційне оприлюднення рішення зборів представників від 10 жовтня 2019 р.

Офіційно оприлюднюються рішення зборів представників від об’єднання від 10 жовтня 2019 р.

З протоколом загальних зборів співвласники можуть ознайомитись в приміщенні керуючої дирекції в робочий час.

РІШЕННЯ

зборів представників від ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 10 жовтня 2019 р.

1. Про затвердження умов договору з [інформація тільки для співвласників] на експлуатацію та технічне обслуговування ліфтів

З питання 1 порядку денного збори представників вирішили:

1.1. Схвалити (затвердити) умови договору між ОСББ «Фундуклєєвський» та [інформація тільки для співвласників] на виконання робіт з експлуатації та повного технічного обслуговування 4-х пасажирських ліфтів в/п 400 кг та 4-х пасажирських ліфтів в/п 1000 кг на загальну суму [інформація тільки для співвласників] грн. щомісяця.

1.2. Сплату за договором включати до складу внесків на витрати на управління будинком.

2. Про затвердження умов договору з [інформація тільки для співвласників] на послуги спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації

З питання 2 порядку денного збори представників вирішили

2.1. Схвалити (затвердити) умови договору між ОСББ «Фундуклєєвський» та [інформація тільки для співвласників]  з надання послуг на цілодобове спостереження за спрацюванням засобів пожежної сигналізації на загальну суму [інформація тільки для співвласників] грн. щомісяця.

2.2. Сплату за договором включати до складу внесків на витрати на управління будинком.

Розглянувши звернення ХХХ представника співвласника квартири № 128 ХХХ, щодо ненарахування додаткових внесків на заборгованість по внеску на формування Ремонтного фонду збори представників вирішили:

3. Про розгляд звернення представника співвласника квартири № 128  ХХХ

3.1. Продовжити ХХХХ до 31 жовтня 2019 р. термін ненарахування  фінансових санкцій за несвоєчасну сплату внесків співвласника багатоквартирного будинку до ремонтного фонду.

3.2. Попередити ХХХХ що у разі невиконання взятого нею зобов’язання сплатити внески на формування Ремонтного фонду до 01 грудня 2019 р. питання про нарахування передбачених законодавством фінансових санкцій буде винесене на розгляд загальних зборів 10 грудня 2019 р.

4. Питання боргу співвласників квартири № 118 ХХХ

Розглянувши пропозицію співвласників кв. № 118 ХХХ щодо сплати заборгованості по внескам перед ОСББ «Фундуклєєвський» збори представників вирішили:

4.1. Винести питання на розгляд загальних зборів співвласників 10.12.2019 р.

4.2. Запропонувати ХХХ подати на розгляд загальних зборів власні пропозиції щодо суми визнаного боргу і терміну його сплати.

4.3. Доручити керуючому директору (Ганоцький І.В.) надіслати витяг з рішення зборів представників з цього питання ХХХХ (шляхом вкладення його до поштової скриньки кв. № 118).

Головуючий на зборах Щербаков В.З.

Секретар зборів Розгонюк Ю.В.

meeting-clipart

Офіційне оприлюднення рішення зборів представників від 01 жовтня 2019 р.

Офіційно оприлюднюються рішення зборів представників від об’єднання від 01 жовтня 2019 р.

З протоколом загальних зборів співвласники можуть ознайомитись в приміщенні керуючої дирекції в робочий час.

РІШЕННЯ

зборів представників від ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 01 жовтня 2019 р.

1. Інформація керуючого директора про підготовку до опалювального сезону 2019-2020 рр.

1.1. Розглянувши питання підготовки до опалювального сезону 2019-2020 рр., про ремонт покрівлі та фасаду будинку збори представників вирішили взяти інформацію керуючого директора Ганоцького І.В до відому.

2. Про придбання електролічильників.

Заслухавши інформацію керуючого директора Ганоцького І.В. з питання 2 порядку денного  збори представників вирішили:

2.1. Придбати електричні лічильники типу NP-07 у кількості 32 шт. на загальну суму 160 000 грн. за рахунок коштів Ремонтного фонду.

2.2. Встановити, що електричні лічильники, які необхідно встановити в квартирах власників, які не сплатили внески до Ремонтного фонду, встановлювати після відшкодування власниками квартир повної вартості електролічильників з урахування інфляційних втрат та 3% відсотків річних.

3. Про затвердження умов договору на виконання робіт по ремонту фасаду першої житлової секції.

3.1. Схвалити (затвердити) умови договору з інформація для співвласників на виконання робіт по ремонту фасаду першої житлової секції на загальну суму інформація для співвласників грн.

3.2. Доручити ревізійній комісії контролювати виконання умов договору і погоджувати усі перерахування коштів виконавцю робіт після перевірки наявності і достовірності актів виконання робіт.

3.3. Доручити керуючому директору:

— укласти відповідний договір;

— усі перерахування коштів за цим договором здійснювати після погодження з ревізійною комісією;

— при необхідності збільшення загальної вартості робіт, звертатись до зборів представників з відповідним обгрунтуванням.

3.4. Сплату витрат за виконання робіт здійснити за рахунок коштів Ремонтного фонду.

4. Про позови по стягненню заборгованості великого розміру по внесках

Розглянувши питання 4 порядку денного збори представників вирішили:

4.1. Доручити керуючому директору Ганоцькому І.В. продовжити здійснення заходів по стягненню боргів у тому числі шляхом подання апеляційних та касаційних скарг.

4.2. Роз’яснити боржникам, що звернення із заявами про перегляд рішень суду має своїми наслідками збільшення розміру загальної суми заборгованості, яку боржники сплатять у повному розмірі з урахуванням інфляційних втрат і 3% річних, коли для боржників чи для нових власників квартир виникне потреба користуватись спільним майном.

5. Про використання власниками житлових приміщень.

Розглянувши питання 5 порядку денного збори представників вирішили:

5.1. Звернути увагу співвласників, що для забезпечення безпеки в будинку допуск до внутрішніх приміщень і ліфтів здійснюється за електронними перепустками, отриманню яких передує надання керуючому директору копій паспортів користувачів таких перепусток.

5.2. Роз’яснити співвласникам, які мають намір здавати свої приміщення в оренду, що ст. 26 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» містить застереження:

«Не допускається передача в оренду квартири або нежитлового приміщення для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності, якщо це буде суперечити інтересам або обмежувати права інших власників (користувачів) приміщень»,

при цьому інші власники на свій розсуд визначають наявність чи відсутність обмеження (порушення) їхніх прав і інтересів здаванням сусідами в оренду приміщень

5.3. Встановити:

5.3.1. Заяви від співвласників про порушення їхніх прав та інтересів попередньо розглядає керуючий директор і, у разі неможливості залагодити конфлікт, передає заяви на розгляд зборів представників або на вимогу співвласника на розгляд загальних зборів співвласників.

5.3.2. У разі визнання зборами представників чи загальними зборами співвласників, що здавання в оренду конкретних приміщень суперечить інтересам чи обмежує права заявника (заявників), збори представників (загальні збори співвласників) доручають керуючому директору здійснити заходи по примиренню сторін і обмежити можливість користування спільним майном особам, які порушують права та інтереси заявника (заявників), якщо примирення не досягнуто.

6. Про внесення змін до п.п. 4.1. п. 4 рішення зборів представників від 20.08.2019 р.

Розглянувши питання 6 порядку денного збори представників вирішили:

6.1. Внести зміни до п.п. 4.1. п. 4  рішення зборів представників від об’єднання від 20.08.2019 р. замінивши слова інформація для співвласників на «інформація для співвласників .

6.2. Рішення з цього питання набирає чинності з моменту його прийняття.

Розгляд заяв.

Розглянувши питання 7 порядку денного збори представників вирішили:

7 а) 1. Розглянувши скаргу № 3 власника кв. № 28 ХХХ та заяву його адвоката збори представників беруть до уваги, що відповідь на питання, поставлені у скарзі ХХХ та його адвоката ХХХ, неодноразово розглядались керуючим директором та зборами представників, зокрема з цього питання прийнято рішення зборів представників від 20.08.2019 р.

7 а) 2. Встановити, що наступні звернення ХХХ та його представників з цього питання передаються на розгляд загальних збори співвласників (найближчі загальні збори відбудуться 09.12.2019 р.).

7 б). Розглянувши заяву власника кв. № 107 ХХХ, щодо демонтажу частини сміттєпроводу, збори представників вирішили визнати такий демонтаж передчасним і повернутися до розгляду цього питання після повного заселення будинку.

7 в). Розглянувши заяву ХХХ представника власника кв. № 118 ХХХ, щодо надання можливості користуватись спільним майном (зокрема елементами електронної системи безпеки будинку), збори представників вирішили розглянути це питання після врегулювання проблеми заборгованості ХХХ по внесках до спільних коштів ОСББ.

До того часу власники квартири № 118 і їхні представники не обмежені у праві користуватись спільним майном, зокрема ліфтами у робочий час, сплативши за це встановлену плату.

7 г). Розглянувши заяви власника кв. № 152 ХХХ, щодо компенсації понесених витрат на ремонт покрівлі та фасаду будинку, збори представників вирішили винести розгляд цього питання на загальні збори співвласників.

7 д). Розглянувши заяву власника кв. № 15 ХХХ, щодо надання дозволу на укладення в квартирі «теплої підлоги» замість настінних приладів опалення (батарей), збори представників вирішили заяву ХХХ задовольнити.

Звернути увагу Троян Т.Д., що у власника існує обов’язок підтримувати в приміщеннях температуру повітря, яка не порушує права власників сусідніх квартир і не спонукає їх витрачати більше тепла на обігрів власних квартир.

7 е). Розглянувши заяву ХХХ представника власника кв. № 7, щодо надання можливості користуватися спільним майном, збори представників вирішили дозволити керуючому директору Ганоцькому І.В. надати можливість користувачам квартири № 7 користуватися спільним майном об’єднання до 01.11.2019 р. без укладання договору про користування спільним майном на умовах Типового договору.

7 ж). Розглянувши звернення власника кв. № 132 ХХХ, щодо надання можливості користуватися спільним майном, збори представників вирішили дозволити керуючому директору Ганоцькому І.В. надати можливість користувачам квартири № 132 користуватися спільним майном об’єднання до 01.11.2019 р. без укладання договору про користування спільним майном на умовах Типового договору.

8. Питання боргу власників квартири № 118.

Розглянувши питання 8 порядку денного збори представників вирішили:

8.1. Взяти до уваги, що власники кв. № 118 ХХХ не скористались запрошенням взяти участь у цих зборах представників.

Запропонувати співвласникам кв. № 118 ХХХ письмово надати до загальних зборів співвласників свої пропозиції щодо врегулювання проблеми заборгованості по внесках перед ОСББ «Фундуклєєвський.

8.2. Роз’яснити ХХХ, що питання врегулювання заборгованості по внесках віднесено до виключної компетенції загальних зборів, які скликаються не менше одного разу на рік.

Наступні загальні збори співвласників відбудуться 09 грудня 2019 р.

9. Про скликання загальних зборів

Розглянувши питання 9 порядку денного збори представників вирішили:

9.1. Скликати чергові загальні збори 10.12.2019 р. з порядком денним:

1.Про затвердження фінансового звіту за 2019 р.

2.Про затвердження бюджету на 2020 р.

3.Про склад представників від Об’єднання.

4.Розгляд заяв.

9.2. Доручити керуючому директору замовити оренду приміщення для проведення зборів і залучити для підтримання громадського порядку охоронне підприємство, яке здійснює охорону будинку.

Головуючий на зборах                                                                                    Щербаков В.З.

Секретар зборів                                                                                               Розгонюк Ю.В.