параграф 5

ЗРАЗОК ДОВІРЕНОСТІ

Зразок довіреності для участі у загальних зборах

Довіреності оформлюйте не на сторонніх осіб, інтереси яких далекі від проблем и життя нашого будинку, а на своїх сусідів по нашому будинку, які точно візьмуть участь у загальних зборах і будуть вирішувати питання в інтересах будинку.

Передік сусідів, на яких можна оформити довіреність, запитайте в дирекції по телефону 067 327-96-32 (з 8:00 до 17:00, у п’ятницю з 8:00 до 16:00).

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Київ, тридцятого жовтня 2020 р.

Я, Пушкін Олександр Сергійович, власник квартири № 205 в будинку № 58-А по вул. Б. Хмельницького, 58-А в м. Києві, цією довіреністю уповноважую Гоголя Миколу Васильовича (власника квартири № 206 в будинку № 58-А по вул. Б. Хмельницького в м. Києві) бути моїм представником у всіх статутних органах ОСББ «Фундуклєєвський».

Гоголь М.В. уповноважується від мого імені приймати участь у всіх загальних зборах та  у засіданнях інших статутних органах ОСББ «Фундуклєєвський».

Для виконання цього доручення Гоголь М.В. має право приймати участь в обговоренні всіх без винятку питань, самостійно голосувати з усіх без винятку питань, розписуватись за мене у всіх протоколах та інших документах, що пов’язані з представництвом мене на зборах та засіданнях статутних органів ОСББ «Фундуклєєвський».

Довіреність дійсна до тридцятого грудня дві тисячі двадцять п’ятого року.

__________________________________________________________

Я, керуючий директор ОСББ «Фундуклєєвський», Ганоцький І.В. засвідчую справжність підпису Пушкіна Олександра Сергійовича який зроблено у моїй присутності. Право власності Пушкіна О.С. на квартиру № 205 у будинку № 58-А на вул. Б.Хмельницького у м. Києві перевірено, особу Пушкіна О.С.  встановлено.

Керуючий директор                                                            Ганоцький І.В.

ДОВІРЕНІСТЬ

м. Київ, ________ листопада 2020 р.

Я, ___________________________________________________________________, власник квартири № ______ в будинку № 58-А по вул. Б. Хмельницького в м. Києві, цією довіреністю уповноважую ___________________ (власника квартири № _____ в будинку № 58-А по вул. Б. Хмельницького в м. Києві) бути моїм представником у всіх статутних органах ОСББ «Фундуклєєвський».

_______________________________ уповноважується від мого імені приймати участь у всіх загальних зборах та  у засіданнях інших статутних органах ОСББ «Фундуклєєвський».

Для виконання цього доручення __________________________________________ має право приймати участь в обговоренні всіх без винятку питань, самостійно голосувати з усіх без винятку питань, розписуватись за мене у всіх протоколах та інших документах, що пов’язані з представництвом мене на зборах та засіданнях статутних органів ОСББ «Фундуклєєвський».

Довіреність дійсна до тридцятого жовтня дві тисячі двадцять п’ятого року.

__________________________________________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Я, керуючий директор ОСББ «Фундуклєєвський», Ганоцький І.В. засвідчую справжність підпису _______________________________________________________, який зроблено у моїй присутності. Право власності ________________________________ на квартиру № ________ у будинку № 58-А на вул. Б.Хмельницького у м. Києві перевірено, особу ______________________________________  встановлено.

Керуючий директор                                                            Ганоцький І.В.

 

1 увага 0-5

1 грудня загальні збори співвласників будинку

Правління повідомляє, що 01 грудня 2020 р. скликаються загальні збори співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

Збори скликаються як вищий орган управління ОСББ «Фундуклєєвський».

Початок зборів о 16:00. Реєстрація для участі у зборах з 15:00.

Місце проведення зборів: Торгово-промислова палата Києва, вул. Б. Хмельницького, 55.

Запропонований порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

Збори скликаються правлінням об’єднання.

Для участі у зборах співвласники реєструються за умови подання документів, що встановлюють особу, а також документів про право власності (оригінал — для огляду, а також копію — для долучення до протоколу зборів).

Зазначені документи не подають власники, які надали керуючому директору такі документи при укладенні договору про умови користування спільним майном і які особисто відомі керуючому директору як співвласники будинку.

Представники власників крім документів про право власності подають оригінал і копію довіреності.

Запрошуємо взяти участь у загальних зборах.

****************************

Офіційно оприлюднюється рішення правління ОСББ «Фундуклєєвський» від 07 жовтня 2020 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 07 жовтня 2020 р.

 1. Про скликання загальних зборів співвласників.

Ухвалили:

1.1. Скликати загальні збори співвласників 01 грудня 2020 р.

1.2. Рекомендувати загальним зборам прийняти такий порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

1.3. Затвердити наступний текст повідомлення про загальні збори:

«Правління повідомляє, що 01 грудня 2020 р. скликаються загальні збори співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

Збори скликаються як вищий орган управління ОСББ «Фундуклєєвський».

Початок зборів о 16:00. Реєстрація для участі у зборах з 15:00.

Місце проведення зборів: Торгово-промислова палата Києва, вул. Б. Хмельницького, 55.

Запропонований порядок денний:

 • Про фінансовий звіт за 2020 р.
 • Про бюджет на 2021 р.
 • Про склад правління.
 • Про склад ревізійної комісії.
 • Про склад Представників від об’єднання.
 • Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 • Розгляд заяв.
 • Інші питання.

Збори скликаються правлінням об’єднання.

Для участі у зборах співвласники реєструються за умови подання документів, що встановлюють особу, а також документів про право власності (оригінали — для огляду, а також копію — для долучення до протоколу зборів).

Зазначені документи не подають власники, які надали керуючому директору такі документи при укладенні договору про умови користування спільним майном і особисто відомі керуючому директору як співвласники будинку.

Представники власників крім документів про право власності подають оригінал і копію довіреності.

Запрошуємо взяти участь у загальних зборах».

 1.4. Доручити керуючому директору (Ганоцький І.В.):

1.4.1. Повідомлення про скликання загальних зборів співвласників вкласти кожному власнику квартири або нежитлового приміщення до поштової скриньки у будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А, про що скласти загальний реєстр таких вкладень.

1.4.2. Повідомити по телефону власників, які є системними боржниками перед об’єднанням, або перебувають у судовому спорі з об’єднанням, або не взяли участь у минулих загальних зборах співвласників, або не уклали з об’єднанням договір про умови користування спільним майном, про можливість отримати особисто у приміщенні керуючої дирекції повідомлення про загальні збори у письмовій форм під розписку.

У разі неотримання такими власниками особисто до 01 листопада 2020 р. повідомлення про загальні збори у письмовій формі під розписку, крім повідомлення, вкладеного до поштової скриньки, направити таким власникам до 10 листопада 2020 р. повідомлення про збори шляхом поштового відправлення рекомендованим листом на адресу квартири або нежитлового приміщення у будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

1.4.3. Витрати на відправлення повідомлення рекомендованим листом включити до складу внесків співвласника на витрати на управління будинком за листопад 2020 р. тим власникам, яким направлено рекомендовані листи.

1.4.4. Орендувати у Торгово-промислової палати Києва зал для проведення зборів з 16 до19 год 01 грудня 2020 р.

Витрати за оренду залу сплатити за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком.

Сплату вартості оренди залу здійснити після погодження з ревізійною комісією.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський» Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.

Відбулись збори представників

29 вересня відбулись збори представників.

На зборах розглянуто десять питань, що стосуються питань управління спільним майном.

Відповідно до закону «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» співласники будинку мають право знайомитись з протоколами зборів та робити з них виписки (у приміщенні керуючої дирекції).

meeting-clipart

25 серпня 2020 р. відбулись збори представників

Збори розглянули оперативні господарські питання і врегулювали відносини, які виникають при зверненні співвласників та інших осіб до об’єднання з приводу надання інформації.

Збори представників віднесли до конфіденційної інформацію, яка виробляється під час діяльності об’єднання.

Визначено особу, яка повинна надавати відповіді на звернення до об’єднання.

У рішенні зауважено, що співвласники будинку отримують без обмежень інформацію щодо діяльності об’єднання у порядку, визначеному законодавством, проте з урахуванням умов конфіденційності.

Загальні умови конфіденційності передбачають, що співвласник вправі отримати від об’єднання у повному обсязі інформацію щодо себе, проте не може отримати інформацію, яка стосується інших осіб, без згоди таких осіб.

*********************

Рішення зборів представників від 25 серпян 2020 р. з питання 1 порядку денного.

1. «Про інформацію, що отримана або створюється в об’єднанні»

При розгляді питання 1 порядку денного збори представників беруть до уваги таке.

Питання про визначення (класифікацію) видів інформації та доступу до неї врегульовані законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Згідно з законом України «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, таємну та службову.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з законом України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Згідно з законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків.

Діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є діяльністю спільноти осіб приватного права, яка стосується питань управління багатоквартирним будинком, і не є діяльністю суб’єкта владних повноважень.

Інформація, яка міститься в рішеннях зборів співвласників багатоквартирного будинку, рішеннях зборів представників від об’єднання, протоколах ревізійної комісії, наказах та розпорядженнях керуючого директора, фінансових звітах, документах первинного бухгалтерського обліку, господарських договорах, звітах до податкових органів та органів державної статистики, заявах співвласників до статутних органів об’єднання та до керуючої дирекції, договорах співвласників з об’єднанням, листуванні об’єднання з органами державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, іншими особами та їхніми представниками є інформацією, яка містить персональні дані осіб та іншу інформацію про осіб приватного права, яка не належить до публічної інформації.

Співвласники будинку, його мешканці, працівники керуючої дирекції та інші особи повідомляють об’єднанню свої персональні дані та іншу інформацію про особу виключно для мети діяльності об’єднання, при цьому такі особи не надають дозволу на поширення наданої інформації без їхньої згоди.

Положеннями закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатів наділено правом звертатися до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, інших осіб з адвокатськими запитами про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Водночас законом України «Про адвокатуру та адвокатські діяльність» не врегульовано характеру та обсягу інформації, яку зобов’язані надавати вказані особи, якщо адвокатський запит не стосується інформації безпосередньо про клієнта.

Розглянувши питання 1 порядку денного, збори представників вирішили:

1.1. Віднести до конфіденційної інформацію, яка міститься в рішеннях зборів співвласників багатоквартирного будинку, рішеннях зборів представників від об’єднання, протоколах ревізійної комісії, наказах та розпорядженнях керуючого директора, фінансових звітах, документах первинного бухгалтерського обліку, господарських договорах, звітах до податкових органів та органів державної статистики, заявах співвласників до статутних органів об’єднання та до керуючої дирекції, договорах співвласників з об’єднанням, листуванні об’єднання з органами державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, співвласниками, іншими особами та їхніми представниками.

1.2. Визначити керуючого директора особою, яка  від імені ОСББ «Фундуклєєвський» надає інформацію, зазначену у п. 1.1. цього рішення, на запит органів державної влади та місцевого самоврядування, співвласників, їхніх представників (у тому числі — адвокатів), інших осіб.

1.3. Встановити, що інформація, зазначена у п. 1.1. цього рішення, надається керуючим директором з урахуванням вимог конфіденційності.

1.4. Враховуючи обмежені (мізерні) технічні можливості наявної в об’єднанні офісної техніки, заборонити керуючому директору виготовляти для мети надання інформації копії обсягом більше одного аркушу паперу.

1.5. Роз’яснити співвласникам, що отримання ними інформації, зазначеної у п. 1.1. цього рішення, реалізується ними без будь-яких обмежень у порядку, встановленому законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» з урахуванням умов конфіденційності.

При цьому загальні умови конфіденційності передбачають, що співвласник вправі отримати від об’єднання у повному обсязі інформацію щодо себе, а також інформацію, перелік (види) якої визначено у зазначених законах, проте не може отримати інформацію, яка стосується інших осіб, без згоди таких осіб.

Звернути увагу співвласників, що встановлені законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» права співвласника є особистими немайновими правами співвласника, тобто належать виключно особам, які є співвласниками будинку.

1.6. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

2020-08-01 Povistka_11.08.20 1 копія

Напоминаем, что в Апелляционном административном суде рассматривается иск ликвидатора Консоль о выводе нашего дома из эксплуатации.

Летом прошлого года рассмотрение иска было остановлено до получения результатов почерковедческой экспертизы.

Заседание назначено на

11 августа на 11:10

(ул. Московская, 8, корп. 30, зал 12)

Зал суда должен быть заполнен нами (должен быть заполнен!).

Судья, который больше года мурыжит дело неподсудное административному суду, дело с очевидным результатом, должен увидеть, что нас достаточно для сопротивления и самозащиты.

Прийти должны (обязаны) ВСЕ

(с детьми, родственниками, друзьями, соседями).

Кто — не придет, тот не с нами (и после пусть не удивляется).

Это не просьба.

Это информация для тех, кто ценит своё право собственности в нашем доме, которое может внезапно исчезнуть.

грамота 5

Квартири всіх боржників не підключені до мереж електропостачання, боржники не мають права користуватись ліфтами.

Крім цього боргу боржники сплатять інфляційні втрати та 3% річних.

meeting-clipart

Відбулись збори представників

16 червня 2020 р. відбулись збори представників від об’днання.

Порядок денний:

 1. Про використання прибудинкової території для будівельних робіт.
 2. Про позовну заяву Мандриченко Ю.О. до Господарського суду міста Києва від 26 травня 2020 р.
 3. Про вибір підрядника та затвердження умов договору на виконання освітлення тераси будинку.
 4. Про затвердження умов договору на заміну дверей вентиляційних приміщень.
 5. Про затвердження умов договору на регулювання вхідних дверей будинку.
 6. Про затвердження умов договору на обслуговування системи протипожежного захисту паркінгу.
 7. Про затвердження умов договору на пультове спостереження за сигналами засобів системи протипожежного захисту паркінгу.
 8. Про затвердження умов часткового фінансування системи відеоспостереження технічного поверху, в якому розміщені місця для зберіганні транспортних засобів (паркінгу).
 9. Про встановлення захисних тентів на верхній терасі будинку.
 10. Розгляд заяв.

З протоколом зборів співвласники можуть ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

автомобиль

До уваги тих, хто вже мешкає в будинку

У зв’язку з наближенням початку експлуатації паркінгу керуюча дирекція повідомляє:

З метою компенсації витрат на утримання паркінгу ОСББ «Фундуклєєвський» має можливість надати у тимчасове користування три паркомісця тим співвласникам, які вже мешкають у будинку.

Бажаючі отримати місця у тимчасове користування — можуть звернутись із заявою (у довільній формі).

Якщо буде подано більше трьох заяв — умови надання паркомісць у користування визначать збори представників.

Більш детальну інформацію можна отримати у керуючого директора (в приміщенні дирекції у дні прийому).

Керуючий директор

аферист 1

Проявляйте осторожность

Сегодня, 02 июня, в наш дом пришли представители ДТЭК и заявили, что им необходимо на электросчетчиках трех квартир снять пломбы ОСББ и установить свои пломбы.

Охрана не пропустила визитёров в дом.

Собственница одной из названных квартир, Качалова, имеет долг перед ОСББ около 20 тыс. грн. и отказывается подписать договор с ОСББ о согласии пользоваться общим имуществом по единым для всех правилам.

По этим причинам её квартира не подключена к общедомовым сетям, а сама Качалова не имеет права пользоваться лифтом.

Ситуация с двумя другими квартирами, которые назвали пришедшие, вызывает недоумение.

Оба собственника этих квартир сообщили, что в ДТЭК с заявлениями о сверке показаний или о снятии пломб не обращались.

Более того, «пломбираторщики» назвали фамилию собственника, который давно продал квартиру, и к тому же номер его квартиры не совпадает с номером, который указали эти гости.

Обращаемся ко всем собственникам с такими разъяснениями:

 1. В нашем доме все квартиры могут получать электроэнергию только по сетям, которые являются собственностью коллектива собственников, и только через счетчик, опломбированный ОСББ.
 2. Снятие пломб ОСББ является обстоятельством, которое влечет немедленное отключение квартиры от электрических сетей дома.
 3. Переход на прямые договоры возможен только одновременно для всех квартир.
 4. В городе нет недостатка в аферистах, которые под видом работников коммунальных служб «бомбят» квартиры, и достаточно «электриков», «газовщиков», «водопроводчиков», доставщиков пиццы, которые работают наводчиками у бандитов.

Проявляйте осторожность, не звоните в охрану с просьбой пропустить в дом незнакомых людей.

Показания электросчетчика снимают работники ОСББ, поэтому сверка показаний не требуется.

Если вам позвонили по подобным вопросам — отправляйте всех в дирекцию.