От Документи ОСББ

16 січня відбулись збори представників

Відбулись збори представників, які розглянули три питання:

 1. Про ремонт вестибюлів житлових секцій.
 2. Про звільнення власниці Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків.
 3. Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 16 січня 2018 р.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 1 порядку денного

«Про ремонт вестибюлів житлових секцій»

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

1.1. Розпочати ремонт вестибюлів житлових секцій.

1.2. Враховуючи відсутність вільних коштів в Ремонтному фонді і неможливість очікувати надходження коштів, стягнутих з боржників за рішеннями судів, фінансування ремонту вестибюлів житлових секцій здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.3. Витрати на ремонт вестибюлів обліковувати загалом по будинку і розподілити їх між співвласниками (включаючи осіб, які мають право зареєструвати право власності на нерухоме майно в житловому комплексі, але не зробили цього) пропорційно загальній площі, яка належить співвласнику (або особі, яка має право зареєструвати право власності на нерухоме майно у житловому комплексі, але не зробила цього).

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. З метою пришвидшення початку ремонту вестибюлів здійснити запозичення наявних коштів Ремонтного фонду з обов’язковим поверненням їх за рахунок сплати вартості ремонту співвласниками, при цьому не допускаючи зниження обсягу коштів, зарезервованих для формування коштів Резервного фонду.

1.4.2. Роботи по ремонту вестибюлів житлових секцій розпочати одночасно у всіх вестибюлях не пізніше 22 січня 2018 р. і здійснювати постійний контроль якості робіт та дотримання графіку їх виконання.

1.4.3. Під час ремонту обладнати вестибюлі та входи на пожежні сходи (зовнішні входи нижнього ярусу з боку велотреку) системою контрольованого допуску за електронними перепустками.

1.4.4. Укласти відповідні договори на виконання робіт по ремонту вестибюлів, обладнання вестибюлів та входів на пожежні сходи системою контрольованого допуску, постачання матеріалів для таких робіт тощо на загальну суму в межах 410000 грн. (з них: 295000 — вартість ремонту вестибюлів і 115000 — вартість облаштування системи контрольованого допуску).

1.4.5. Сплату витрат за такими договорами здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.4.6. У разі виявлення необхідності проведення робіт, які не передбачені попереднім кошторисом і загальна вартість яких не перевищує 50000 грн., укладати з виконавцями додаткові угоди на виконання додаткових робіт з одночасним надсиланням до ревізійної комісії кошторисів додаткових робіт. У разі заперечень ревізійної комісії проти виконання додаткових робіт, узгоджувати питання, а в разі неможливості такого узгодження – виносити питання на розгляд зборів представників, не зупиняючи проведення ремонту.

1.4.7. Залучати, у разі необхідності, для перевірки обсягу і якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів, технічний нагляд і здійснювати оплату договорів на проведення таких перевірок за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 2 порядку денного

«Про звільнення Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків»

З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. Враховуючи виконання  власницею квартири № 22 Гумен Л.П. рекомендацій зборів представників від 31 травня 2017 р. про повну сплату боргу по внесках до спеціальних фондів і по внесках на управління житловим комплексом, рекомендацій зборів представників від 9 листопада 2017 р., своєчасне виконання робіт з підготовки належного їй приміщення до опалювального сезону — звільнити Гумен Людмилу Платовнівну від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до спеціальних фондів.

2.2. Керуючому директору після сплати Гумен Л.П. додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання (управління) житлового комплексу, та компенсації витрат об’єднання на сплату судового і виконавчого зборів подати до виконавчої служби заяву про відкликання виконавчого листа і скасування арешту, накладеного на майно Гумен Л.П. в межах стягнення з неї боргу.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 3 порядку денного

«Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.»

Власницею квартири № 67 Поповою В.О. впродовж останніх місяців постійно здійснюються спроби примусити керуючого директора всупереч вимогам закону і всупереч встановленому в об’єднанні порядку та без будь якого договору і без правових підстав забезпечити до квартири № 67 розподіл електричної енергії, яку об’єднання купує в ПАТ «Київенерго».

Попова В.О. та її адвокати подають до об’єднання численні звернення, вимагаючи надати їм копії документів та надсилати такі копії і відповіді поштовими відправленнями.

Також Попова В.О. з цього приводу подала до поліції заяву про скоєння посадовими особами об’єднання кримінального правопорушення, розглядаючи яку слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві зробив запит про надання йому копій документів (загальним обсягом 87 арк.).

Враховуючи, що кошти об’єднання на управління житловим комплексом складаються виключно з внесків співвласників і не передбачають виготовлення копій в інтересах окремих співвласників за рахунок інших співвласників, витрачання працівниками об’єднання робочого часу на виготовлення копій і підготовку відповідей тощо, а також ту обставину, що Попова В.О. не має з об’єднанням договірних відносин, а є тільки одним з власників нерухомого, майна в житловому комплексі, збори представників вирішили:

3.1. Компенсувати за рахунок Попової В.О. витрати об’єднання, здійснені в її інтересах, зокрема витрати об’єднання на виготовлення копій та підготовку і надсилання відповідей на запити слідчого і адвоката Попової В.О. у сумі 586 грн. 38 коп. (з яких виготовлення копій 87 аркушів – 196,00 грн.; 7 аркушів для пояснення слідчому: 7х16 коп.= 1,12 грн.; поштовий конверт – 10 коп.; 1 поштова марка – 5,00 грн.; 1 аркуш для відповіді на запит адвоката – 16 коп., витратні матеріали принтера – 4 грн., вартість робочого часу, витраченого на підготовку відповідей, виготовлення копій і подання їх слідчому та адвокату – 380 грн.).

3.2. Керуючому директору нарахувати власнику квартир № 67 Поповій В.О. для сплати за січень 2018 р. додаткову суму витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах Попової В.О. у січні 2018 р., у розмірі 586 грн. 38 коп.

3.2. Звернути увагу співвласників, що кошти об’єднання є спільними коштами усіх співвласників, метою їх збирання і витрачання є фінансування витрат на утримання житлового комплексу.

Така мета збирання і витрачання спільних коштів не передбачає здійснення витрат в інтересах окремих співвласників, зокрема виготовлення копій документів на запит співвласників, адвокатів, органів державного управління чи місцевого самоврядування або органів досудового розслідування.

Також звернути увагу співвласників, що законодавство не передбачає для ОСББ обов’язку виготовляти і надавати співвласникам копії документів.

Реалізація потреб співвласників у отриманні копій документів (статуту, рішень статутних органів тощо) можлива шляхом самостійного виготовлення копій документів, які перебувають у вільному доступі на офіційному сайті ОСББ «Фундуклєєвський». При необхідності, такі копії можуть бути завірені підписом посадової особи об’єднання з прикладення відбитку печатки об’єднання.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 18 грудня 2017 р.

Офіційно оприлюднюється рішення зборів представників від об’єднання від 18 грудня 2017 р.

Голосування за рішення виявило одностайність думок представників по принциповим питанням.

Зокрема, збори представників не підтримали пропозицію власників АТ «СІРІУС» про сплату цим АТ замість боржника Костенка І.О. основного боргу по внесках до Ремонтного фонду (1,3 млн. грн.), при умові звільнення Костенка І.О. від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг (1,8 млн. грн.). Представники вважають таку пропозицію неприйнятною, враховуючи значний розмір додаткових внесків.

Пропозицію звільнити Костенка І.О. від сплати додаткових внесків активно і наполегливо підтримували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О., які на відміну від усіх інших проголосували за таку пропозицію.

Також збори одностайно підтримали пропозицію про преміювання штатних працівників по підсумкам роботи за рік. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Також збори представників, враховуючи важливість питання безпеки людей, що мешкають в будинку, погодили угоду про виконання робіт, спрямованих на усунення принципових зауважень Державної пожежної експертизи МНС. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Враховуючи наближення морозів та бездіяльність Гісема М.В., власника нежитлового приміщення (формально – ПАТ «Комінвестбанк),  через яке проходять дев’ять стояків холодної води, збори одностайно ухвалили виконати примусову підготовку цього приміщення до опалювального сезону силами об’єднання. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Протокол зборів представників від об’єднання викладено далі (для відкриття тексту натисніть курсором по назві).

Протокол зборів представників 2017-12-18

Правління.

Офіційне оприлюднення нової редакції Правил користування спільним майном

Оприлюднюються «Правила користування спільним майном об*єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та користування нежитловими приміщеннями в житловому комплексі» в редакції, ухваленою загальними зборами співвласників від 5 грудня 2017 р.

Для відкриття тексту натисніть по назві.

Правила користування спільним майном ОСББ «ФУНДУКЛЄЄВСЬКИЙ» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі (редакція від 05 грудня 2017 р.)

караван йде 4

Офіційне оприлюднення рішень загальних зборів

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 1 порядку денного «Про фінансовий звіт за 2017 р. і бюджет на 2018 р.» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 1 Про бюджет 2018

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 4 порядку денного «Про внесення змін до Правил користування спільним майном» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 4 Про внесення змін до Правил користування спільним майном об*єднання

Зазначені рішення набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

Протокол загальних зборів 2017-12-05 (для відкриття тексту — натисніть курсором по назві)

Голова правління В. Щербаков

Призначено дату наступних зборів

ПРОТОКОЛ

засідання правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 06 грудня 2017 р.

Кількість членів правління, що присутні на засіданні – 3

Порядок денний: Про скликання чергових зборів

Слухали: Щербакова В.З.  Виступили: Скібінська Н.Р., Козачок Л.К.

З питання порядку денного правління ухвалило:

І. На підставі п. 3.2.2. Статуту об’єднання скликати загальні збори 12 березня 2018 р. з порядком денним:

1. Про підсумки опалювального сезону та заходи щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

2. Про заходи щодо уведення підземного паркінгу в експлуатацію.

3. Про склад представників від об*єднання (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

4. Про склад ревізійної комісії (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

ІІ. Встановити, що співвласники мають право внести пропозиції про доповнення порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 14 календарних днів, при цьому автор пропозиції повинен надати до правління проект рішення загальних зборів із запропонованого ним питання у форматі WORD.

ІІІ. Взяти до уваги положення п. 3.2.13. Статуту:

«Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням. При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

Голосували:  ЗА 3 ПРОТИ — УТРИМАЛИСЬ —

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський»    члени правління

Состоялось собрание представителей и заседание правления

Сегодня, 9 ноября, состоялось собрание представителей, на котором рассмотрены хозяйственные вопросы.

Собрание приняло решение, текст которого опубликован на этом сайте в сообщении от 28.10.2017 г. Согласно решению должникам предоставляется возможность уменьшить дополнительные взносы до 70% или даже до 50 %, при условии полного погашения всех долгов до 31.12.2017 г.  Это положение не распространяется на лиц, которые подали иски против ОСББ, до момента отзыва иска из суда.

Также этим решением для должников вводится платное пользование лестницами в доме. Директор должен утвердить стоимость платы с учётом компенсации всех  затрат на содержание лестниц (утепление, отопление, ремонт, освещение, уборку, охрану и др.).

Принято решение внедрить систему учёта поездок лифтом. Это позволит более справедливо распределять между собственниками затраты на содержание лифтов. Система начнет функционировать в начале следующего года и будет фиксировать дату и время, когда конкретный ЧИП был использован для вызова лифта.

Внимательно, не предвзято и объективно были рассмотрены заявления собственников и арендаторов. По большинству из заявлений были приняты положительные решения.

В начале собрания всех развеселила известная многим г-жа Б-ш. Несколько опоздав, она привела некоего незнакомца, который неожиданно для всех начал вопить (вопить в прямом смысле), что творится произвол, ОСББ управляют непрофессионалы, что не позволяет 15 лет достроить дом, требовал зарплату 500 долларов и обещал очень быстро решить все проблемы. Ему вторила и г-жа Б-ш. Дабы не отвлекаться на этот дуэт трубадуров, пришлось закрыть двери на защелку. Несколько минут провокаторы колотили в дверь, но вскоре угомонились. Собрание продолжило и закончило свою работу в спокойной обстановке.

В коротком перерыве состоялось заседание правления, которое в порядке исключения разрешило управляющему директору парковать свой автомобиль на придомовой территории в рабочее время.

Также сегодня состоялось заседание правления, решения которого публикуются.

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ від 9 листопада 2017 р. З ПИТАННЯ 1

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

Збори представників від Об’єднання констатують, що через два з половиною роки після прийняття будинку до управління і утримання його нашим об’єднанням, існує невелика група співвласників, які ігнорують існування ОСББ «Фундуклєєвський».

Ці співвласники не подали до керуючої дирекції документи для обліку їхніх об’єктів нерухомості. Не зважаючи на рішення Апеляційного суду м. Києва, які набрали чинності з моменту проголошення, не сплачують внески.

Сплата внесків на управління будинком є обов’язком перед сусідами, які замість боржників несуть додатковий фінансовий тягар утримання спільного майна,

Таке ставлення до сусідів негативно характеризує боржників, ставить їх поза колективом співвласників і спонукає об’єднання до припинення боржникам можливості користуватись спільним майном.

З метою надання боржникам ще однієї можливості почати виконання обов’язків співвласника і позбутись негативного статусу боржника, збори представників від Об’єднання вирішили:

1.1. Запропонувати боржникам сплатити борг до 31 грудня 2017 р., підтвердивши такий свій намір особистим зобов’язанням.

1.2. Погашення заборгованості перед ОСББ «Фундуклєєвський» здійснювати згідно з графіком, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника.

 1.3. Додаткові внески не нараховуються у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні.

1.4.  У разі погашення боргу до 31.12.2017 р. збори представників зменшують суму нарахованих додаткових внесків зі 100% до 70%, а з урахуванням певних обставин до 50%.

 1.5. Умови цього рішення не поширюються на боржників, які звернулись до суду з позовами проти ОСББ «Фундуклєєвський», до моменту відкликання позовної заяви.

 1.6. Заборонити керуючому директору, іншим працівникам об’єднання вчиняти будь-які дії з розгляду звернень осіб, які подали і не відкликали позов проти ОСББ, до моменту розгляду звернень таких осіб зборами представників від об’єднання.

1.7. Дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись ліфтами за плату (на умовах повної компенсації витрат на обслуговування ліфтів, їх амортизацію і витрат на електроенергію для роботи ліфтів), а також дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись сходами за плату (на умовах компенсації витрат на утеплення сходів, їх ремонт, освітлення, прибирання і охорону).

1.8. Керуючому директору визначити вартість одноразового користування сходами.

1.9. Звернути увагу боржників, що після 31.12.2017 р. звернення про зменшення суми нарахованих додаткових внесків залишатимуться без задоволення.

Оприлюднюється фотокопія проколу зборів представників від об*єднання від 9 листопада 2017 р. (для відкриття тексту натисність курсором по назві)

Протокол зборів представників 2017-11-09

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ПРАВЛІННЯ від 9 листопада 2017 р.

З питання 1 порядку денного правління ухвалило:

З метою підвищення оперативності та якості виконання посадових обов’язків керуючим директором, дозволити, як виняток, керуючому директору здійснювати стоянку особистого транспортного засобу на прибудинковій території під час виконання ним посадових обов’язків, незалежно від часу доби.

З питання 2 порядку денного правління ухвалило:

Правління констатує, що не припиняються перманентні провокації окремих співвласників, спрямовані на перешкоджання проведенню зборів представників та загальних зборів з метою не допустити ухвалення рішень.

Зокрема, під час проведення зборів представників від об’єднання 9.11.207 р. співвласниця Барабаш М. привела на збори невідомого чоловіка і разом з ним здійняла галас, не даючи можливості проводити обговорення питань порядку денного. Перебуваючи в коридорі, Барабаш М. не забажала зайти до кімнати, де проводились збори представників від об’єднання, продовжувала вдвох з невідомим зчиняти сварку. Після зачинення дверей декілька разів відчиняла їх і разом з невідомим продовжувала галас і сварку. Після зачинення дверей тривалий час гамселила у двері, намагаючись їх зламати.

Під час проведення загальних зборів 29.08.2017 р. Барабаш М. до початку зборів запросила до зали, де проводились загальні збори, біля  трьох десятків невідомих осіб, які заважали проведенню зборів, постійно вигукували образи на адресу присутніх, гучно ляскали в долоні, реготали, на запитання хто вони такі, відповідали, що є родичами, консультантами, друзями або представниками власників.

З метою забезпечення співвласникам належних умов для участі у загальних зборах, як найвищому органі управління об’єднанням, забезпечення порядку під час зборів та гарантування співвласникам можливості обговорювати питання порядку денного у спокійних, толерантних умовах, враховуючи положення рішення з питання 3 порядку денного зборів представників від об’єднання від  26 вересня 2017 р. «Про забезпечення права співвласників на проведення загальних зборів у спокійних, толерантних умовах» (оприлюднено на офіційному веб-сайті об’єднання 26.09.2017 р.), правління з питання 2 порядку денного вирішило:

2.1. Встановити наступний порядок участі у загальних зборах.

2.1.1. Під час проведення загальних зборів до зали, де проводяться збори, допускаються тільки співвласники або їхні представники, які зареєструвались для участі у зборах.

Родичі власників, їхні друзі, знайомі, консультанти, групи підтримки, представники у присутності довірителя та інші особи, а також співвласники, які не зареєструвались для участі в зборах, до зали не допускаються.

2.1.2. Співвласники, які особисто відомі працівникам ОСББ, реєструються без подання документів. Інші особи реєструються після подання документів про право власності (оригінал і незасвідчена копія), оригіналу довіреності і її незасвідченої копії, а також паспорту (оригінал і незасвідчена копія).

2.2. Встановити, що забезпечення громадського порядку і контроль на вході до зали, де проводяться загальні збори, здійснюють працівники підприємства (служби, фірми), яке здійснює охоронну діяльність.

2.3. Доручити керуючому директору щоразу перед проведенням загальних зборів укладати з підприємством (службою, фірмою), яке здійснює охоронну діяльність, відповідний договір про надання послуг фізичної охорони тривалістю до трьох-чотирьох годин.

Сплату вартості таких послуг здійснювати за рахунок коштів на управління об’єднанням.

Інформація

Сьогодні, ще у першій половині дня, заплямовані мастилом плитки покриття прибудинкової території власник замінив на нові за свій рахунок.

Вітаємо таке реагування на ситуацію і припис директора.

Звертаємо увагу всіх власників: прибирання чи відновлення подвір*я, вестибюлів, сходин, ліфтів тощо завжди буде виконувати винуватець за свій рахунок.

Офіційне оприлюднення рішення загальних зборів співвласників від 29 вересня 2017 р. (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

Протокол загальних зборів 2017-09-28

Офіційне оприлюднення Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський»

Сьогодні, 26 вересня 2017 р. відбулись збори представників від об*єднання. Було розглянуто 10 питань. Рішення з питань (крім рішень з питань затвердження господарських договорів) наводяться далі.

Рішення з питання 1

«Про затвердження Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» 

На виконання доручення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 29 серпня 2017 р. збори представників вирішили:

 1. З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

  1.1. На виконання рішення з п. 5 порядку денного загальних зборів об’єднання від 29 серпня 2017 р. затвердити Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» (додаток № 1).

  1.2. Встановити, що Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» набирають чинності з моменту затвердження їх зборами представників від об’єднання і починають діяти з 01 жовтня 2017 р.

  1.3. Встановити, що оприлюднення тексту Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» на офіційному сайті об’єднання в Інтернеті є офіційним оприлюдненням цих Правил.

  1.4. Звернути увагу співвласників, що відповідно до рішення загальних зборів об’єднання від 29 серпня 2017 р. Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» є обов’язковими для всіх співвласників та осіб, які постійно або тимчасово користуються спільним майном.

Додаток 1: Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

Примітка. Під час обговорення цього питання були розглянуті усі без винятку пропозиції співвласниці Попової В.О. по внесенню змін і доповнень до проекту Правил. Збори представників вирішили прийняти редакцію Правил, яку запропонувало правління, і відхилили пропозиції по внесенню змін і доповнень. Інших пропозицій по внесенню змін до тесту Правил до правління не надійшло.

Рішення з питання 2

 «Про проект рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» про стан підготовки житлового комплексу до опалювального сезону»

З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. Запропонувати загальним зборам об’єднання 28 вересня 2017 р. наступний проект рішення про стан підготовки житлового комплексу до опалювального сезону:

 «1. Загальні збори беруть до уваги наступні обставини:

1.1. Через несплату частиною співвласників внесків до Ремонтного фонду та внесків на утримання житлового комплексу у 2016 р. виникла неспроможність ОСББ «Фундуклєєвський» своєчасно і у повному обсязі сплачувати за опалення будинку, через що загальні збори від 15.09.2016 р. прийняли рішення про відмову від укладення договору про опалення житлового комплексу в опалювальному сезоні 2016 – 2017 рр.

1.2. Загальні збори від 15.09.2016 р. звернули увагу боржників, що наявність боргу по внесках не дозволяє іншим співвласникам користуватись власним нерухомим майном в нашому спільному багатоквартирному будинку, що є істотним порушенням законних прав і інтересів інших співвласників, є нестерпним у майбутньому і змушує співвласників вжити дієвих заходів для спонукання боржників до своєчасної сплати внесків на утримання житлового комплексу.

1.3. Відповідно до закону ОСББ «Фундуклєєвський» створено для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

1.4. Оплата вартості комунальної послуги централізованого опалення здійснюється об’єднанням згідно з показниками загальнобудинкового лічильника, оскільки об’єднання виступає перед постачальником комунальної послуги централізованого опалення колективним споживачем цієї комунальної послуги.

1.5. Наявність у житловому комплексі приміщень, які не підготовлені до проходження зимового періоду (відсутні прилади опалення, відсутні чи пошкоджені вікна чи двері, наявні щілини чи інші дефекти елементів приміщення, внаслідок яких зовнішнє повітря надходить до внутрішнього об’єму приміщення тощо), несправні чи відсутні двері на поверхових майданчиках та інші недоліки у підготовці до опалювального сезону мають своїми наслідками збільшення обсягу спожитої комунальної послуги централізованого опалення, що збільшує загальний розмір плати за опалення, яку мусять сплачувати всі співвласники.

1.6. У зимовий період, коли погодні умови характеризуються температурою, при якій холодна вода переходить у твердий стан, в непідготовлених до зимового періоду приміщеннях існує надзвичайно висока ймовірність розриву труб холодного водопостачання.

1.7. З урахуванням високої поверховості нашого будинку розрив труб постачання холодної води безумовно завдасть істотної шкоди майну інших співвласників та конструкція будинку.

1.8. Усім власникам приміщень впродовж літа керуючим директором надсилались приписи про підготовку приміщень до зимового періоду.

Власникам квартир (приміщень) №2 (Демченко), №28 (Коляда), №31 (Закревская), №32 (Демура), № 42 (Торчинюк), №58 (Сиволобова), №67 (Попова), №68 (Загороднова), № 111 (ТОВ Агро Инвест Лімітед), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар) такі приписи надсилались декілька разів.

Станом на 28 вересня 2017 р., тобто за 20 календарних днів до початку опалювального періоду, власники квартир (приміщень) № 18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 (Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) ігнорують приписи керуючого директора, не підготували належні їм приміщення до проходження зимового періоду і не повідомили керуючу дирекцію про свої наміри підготувати приміщення до опалювального сезону.

З власниками квартир (приміщень) № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 42 (Торчинюк), № 63 (Сольска), № 73 (Башлаков), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 (Загороднова), № 151 (Душко) з дня утворення об’єднання до цього часу не вдалось встановити комунікаційний зв’язок, документи щодо цих квартир (приміщень) у повному обсязі або взагалі відсутні в керуючій дирекції.

2. З урахуванням наведених обставин, з метою захисту інтересів співвласників, запобіганню пошкодження системи холодного водопостачання та відвернення інших тяжких наслідків недбалого ставлення власників до свого обов’язку підготувати квартири (приміщення) до зимового періоду, керуючись законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», нормами Цивільного кодексу України про право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, про право усунути загрозу життю, здоров’ю та майну фізичної або юридичної особи загальні збори вирішили:

2.1. У зв’язку з наявністю реальної загрози життю, здоров’ю та майну співвласників через непідготовленість окремих квартир (приміщень)  до проходження зимового періоду та неусунення окремими власниками такої загрози, не зважаючи на відповідні приписи керуючого директора, зобов’язати керуючого директора вжити невідкладні заходи щодо усунення такої загрози, а саме:

2.1.1. З метою усунення загрози життю, здоров’ю та майну співвласників увійти до квартир (приміщень) №18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко).

2.1.2.  До початку опалювального сезону 2017 – 2018 рр. за рахунок коштів об’єднання виконати мінімально необхідний обсяг робіт з підготовки квартир (приміщень) №18 (Ніконова), №22 (Гумен), №23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) до проходження зимового періоду (усунути пошкодження вікон, дверей, інших елементів будинку, закрити щілини, встановити прилади опалення з наповненням їх теплоносієм тощо) з наступним відшкодуванням власниками квартир (приміщень) документально підтвердженої вартості виконаних робіт та вартості витрачених матеріалів і обладнання.

2.1.3. Вхід у квартири (приміщення) здійснювати у присутності комісії, призначеної керуючим директором, документувати складанням відповідного акту з додаванням фотографій стану дверей, приміщення, майна тощо, докладаючи усіх можливостей для мінімального пошкодження дверей та іншого майна.

2.1.4. Підготовку квартири (приміщення) до зимового періоду здійснювати у стислі терміни (площею до 120 кв. м. – не більше однієї доби, площею до 300 кв. м. – не більше трьох діб, площею більше 300 кв. м. – у інший стислий строк) під постійним наглядом працівника керуючої дирекції.

2.1.5. Завершення підготовки квартири (приміщення) до проходження зимового періоду і вихід з квартири (приміщення) документувати  складанням відповідного акту з додаванням фотографій стану приміщення, майна, дверей, замків тощо, а також складанням довідки про фактичну вартість підготовки квартири (приміщення).

2.1.6. Доручити ревізійній комісії впродовж одного тижня після складання довідки про фактичну вартість підготовки квартири (приміщення) до проходження зимового періоду здійснювати перевірку такої довідки.

 1. Загальні збори рекомендують співвласникам, чиє майно може бути пошкоджено внаслідок розриву труб холодного водопостачання, використати механізм страхування майна, що дозволить вирішення проблеми стягнення збитків з недбалих власників доручити страховій компанії.
 2. Доручити зборам представників від об*єднання за поданням керуючого директора невідкладно вносити зміни до переліку квартир, зазначених у п. 2.1.1 і п. 2.1.2. цього рішення.
 3. Загальні збори звертаються до власників квартир (приміщень) №18 (Ніконова), №22 (Гумен), №23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) терміново звернутись до керуючого директора із заявою про початок самостійного виконання робіт з підготовки своїх приміщень до проходження зимового періоду і негайно розпочати виконання таких робіт.
 4. Доручити керуючому директору надіслати витяг з цього рішення до дільничної служби Шевченківського УП ГУНП у м. Києві і запросити представників поліції (за їх бажанням) бути присутніми при входженні в квартири (приміщення).

Встановити, що відсутність представника поліції не є перешкодою для усунення загрози життю, здоров’ю та майну співвласників».

2.2. Збори представників від об’єднання звертаються  до власників квартир (приміщень) №18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), №58 (Сиволобова), №63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) терміново звернутись до керуючого директора із заявою про початок самостійного виконання робіт з підготовки своїх приміщень до проходження зимового періоду і негайно розпочати виконання таких робіт.

Рішення з питання 3

«Про забезпечення права співвласників на проведення загальних зборів у спокійних і толерантних умовах»

Збори представників від об’єднання констатують, що під час проведення двох останніх загальних зборів, користуючись їх відкритістю, окремі особи, подекуди навіть не з числа співвласників нашого будинку, своєю поведінкою відволікали учасників зборів від обговорення питань порядку денного, порушували порядок проведення зборів, створювали атмосферу збурення з елементами хаосу, чим ускладнювали прийняття учасниками зборів  усвідомленого і виваженого рішення.

З метою забезпечення права співвласників на адекватне і грунтовне обговорення питань порядку денного в спокійних і толерантних умовах, можливості спокійно висловити свої аргументи і довести переконливість своїх поглядів, збори представників ухвалили:

 1. Встановити, що:

1.1. До приміщення, де проходять загальні збори, допускаються тільки співвласники або їхні представники, які зареєструвались на зборах.

1.2. У випадку, якщо об’єкт нерухомості належить власникам на праві спільної власності, такі співвласники реєструються під одним номером, мають право брати участь у зборах, при цьому право голосувати таким співвласникам визначається Статутом об’єднання.

1.3. До приміщення, де проходять загальні збори, вхід дозволяється після пред’явлення учасником зборів бюлетеню для голосування, який співвласнику або його представнику видається після реєстрації для участі у зборах.

1.4. До моменту обрання головуючого на зборах керуючий директор є відповідальним за організацію початку роботи загальних зборів і виконання цього рішення.

 2. Звернути увагу співвласників, що з метою забезпечення правомочності зборів здійснюється реєстрація учасників зборів, яка має певні особливості, зокрема:

Від необхідності підтверджувати свою особу та свій статус співвласника під час реєстрації звільняються співвласники, які подали до керуючої дирекції комплект документів, що підтверджує право власності, і є особисто відомими працівникам керуючої дирекції, які проводять реєстрацію учасників зборів.

Усі інші співвласники зобов’язані подавати працівникам керуючої дирекції, які проводять реєстрацію, оригінал свідоцтва про право власності (для огляду) і його копію (для долучення до протоколу зборів), а також паспорт особи (для огляду) і його копію (для долучення до протоколу зборів).

Представники співвласників при реєстрації подають оригінал довіреності (для огляду) і її копію (для долучення до протоколу зборів).

Інші питання

Збори представників розглянули питання господарських договорів об*єднання з підрядними організаціями, які виконують роботи у житловому комплексі.

Було розглянуто питання про початок робіт по запровадженню комплексної системи охорони будинку. Першим етапом, який затвердили збори представників, стане обладняння будинку системою відеоспостереження.

Після грунтовного обговорення збори представників вирішили запропонувати загальним зборам співвласників утворити Спеціальний фонд для здійснення невідкланих заходів з утеплення місць загального користування, визначивши джерелами наповнення такого фонду одноразові внески співвласників, які мають квартири (приміщення) в житлових секціях.

Також були розглянуті заяви співвласників.

Зима вдарить морозами, не спитавши дозволу

Оприлюднюється  протокол загальних зборів 29 серпня 2017 р.

Рішення з усіх питань, крім рішення про прямі договори, прийняті більшістю від загальної кількості співвласників.

Рішення про прямі договори має бути підтримано двома третинами співвласників, оскільки вирішується питання про передачу спільного майна ОСББ третім особам (Київенерго і Київводоканалу).

На жаль це рішення не набрало достатньої кількості голосів. Нижче наведено список співвласників, які були на зборах, приймали участь в обговоренні, вимагали прямих договорів, здіймали галас і зривали обговорення, проте або не зареєструвались, або забрали з собою бюлетені для голосування, через що РІШЕННЯ ПРО ПРЯМІ ДОГОВОРИ НЕ НАБРАЛО ГОЛОСІВ употрібній кількості.

Ось ці співвласники: Барабаш М.Ю., Гончар І.В., Гуліка В.М., Закревська І.В., Качалова Н.М., Клєщ С.Г., Коляда М.П., Мушенко С.П., Попова В.О., Слободянюк Т.П., представник ТОВ «Арго Інвест Лімітед».

Кожний власник, який прагне укласти прямі договори с постачальниками комунальних послуг, може при зустрічі спитати їх про причини такої поведінки (сподіваюсь, що у цьому випадку відповідь про те, що вони не довіряють правлінню не буде сприйнята).

З усіх інших питань рішення прийнято. Зокрема внесено зміни до Статуту об*єднання (п. 3.2.12 і п. 3.2.13), згідно з якими загальні збори є повноважні приймати рішення тільки тоді, коли на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників або їхніх представників.

Крім цього, якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, то до цієї дати на вимогу ініціативних груп загальні збори не скликаються. Проте усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням.

Цими змінами до Статуту припиняються спроби перетворити діяльність нашого колективу на вакханалію і хаос, як це мало місце, коли впродовж минулих трьох місяців співвласники замість підготовки будинку до першого опалювального сезону з*ясовували, які саме збори є офіційними і яке ж саме правління організовує діяльність нашого ОСББ.

До опалювального сезону залишилось 38 днів.

Тепло буде подано в будинок ОБОВ*ЯЗКОВО, незважаючи на спротив тих, хто має на меті продати квартиру і усіляко пручається та перешкоджає цьому (є й такі, на жаль). НЕ треба плутатись поміж ніг. Нічого з того не вийде. В стояках опалення вже стоїть під тиском вода з міських теплових мереж. З початком опалювального сезону замість цієї води в стояках почне циркулювати гаряча вода. От і все.

Сьогодні потрібно вирішити питання що робити з тими, хто не готує свої приміщення до зими. Бо таких є чимало. Про це ми порадимось на зборах 28 вересня.

Впродовж наступних двох тижнів буде проведене телефонне опитування про стан підготовки квартир до зими.

Кожному з власників зателефонують сусіди, які на прохання правління погодились провести таке опитування. Поставьтесь до цього з розумінням, відповідально і дайте зрозумілу відповідь, чи готова ваша квартира до зими.

Терміново зробіть проект підключення квартири до мереж і встановіть лічильники. Інакше будете сплачувати не за спожите тепло, а за «квадратні метри» (а навіщо?).  Кожний власник має право самостійно шукати проектну організацію і самостійно встановлювати лічильники.

Проте, якщо ви не знаєте куди податись, звертайтесь до керуючого директора. Ті підрядники, які лагодили теплові мережі в нашому будинку, мають можливість швидко і відносно недорого розробити проект і підключити вашу квартиру до мереж.

Поставьтесь до приходу зими як дорослі люди. Вона вдарить морозами і не спитає дозволу на це.

Голова правління В. Щербаков

Протокол загальних зборів 2017-08-29

Статут 2017-08-29