От Документи ОСББ

16 січня відбулись збори представників

Відбулись збори представників, які розглянули три питання:

 1. Про ремонт вестибюлів житлових секцій.
 2. Про звільнення власниці Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків.
 3. Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 16 січня 2018 р.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 1 порядку денного

«Про ремонт вестибюлів житлових секцій»

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

1.1. Розпочати ремонт вестибюлів житлових секцій.

1.2. Враховуючи відсутність вільних коштів в Ремонтному фонді і неможливість очікувати надходження коштів, стягнутих з боржників за рішеннями судів, фінансування ремонту вестибюлів житлових секцій здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.3. Витрати на ремонт вестибюлів обліковувати загалом по будинку і розподілити їх між співвласниками (включаючи осіб, які мають право зареєструвати право власності на нерухоме майно в житловому комплексі, але не зробили цього) пропорційно загальній площі, яка належить співвласнику (або особі, яка має право зареєструвати право власності на нерухоме майно у житловому комплексі, але не зробила цього).

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. З метою пришвидшення початку ремонту вестибюлів здійснити запозичення наявних коштів Ремонтного фонду з обов’язковим поверненням їх за рахунок сплати вартості ремонту співвласниками, при цьому не допускаючи зниження обсягу коштів, зарезервованих для формування коштів Резервного фонду.

1.4.2. Роботи по ремонту вестибюлів житлових секцій розпочати одночасно у всіх вестибюлях не пізніше 22 січня 2018 р. і здійснювати постійний контроль якості робіт та дотримання графіку їх виконання.

1.4.3. Під час ремонту обладнати вестибюлі та входи на пожежні сходи (зовнішні входи нижнього ярусу з боку велотреку) системою контрольованого допуску за електронними перепустками.

1.4.4. Укласти відповідні договори на виконання робіт по ремонту вестибюлів, обладнання вестибюлів та входів на пожежні сходи системою контрольованого допуску, постачання матеріалів для таких робіт тощо на загальну суму в межах 410000 грн. (з них: 295000 — вартість ремонту вестибюлів і 115000 — вартість облаштування системи контрольованого допуску).

1.4.5. Сплату витрат за такими договорами здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.4.6. У разі виявлення необхідності проведення робіт, які не передбачені попереднім кошторисом і загальна вартість яких не перевищує 50000 грн., укладати з виконавцями додаткові угоди на виконання додаткових робіт з одночасним надсиланням до ревізійної комісії кошторисів додаткових робіт. У разі заперечень ревізійної комісії проти виконання додаткових робіт, узгоджувати питання, а в разі неможливості такого узгодження – виносити питання на розгляд зборів представників, не зупиняючи проведення ремонту.

1.4.7. Залучати, у разі необхідності, для перевірки обсягу і якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів, технічний нагляд і здійснювати оплату договорів на проведення таких перевірок за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 2 порядку денного

«Про звільнення Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків»

З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. Враховуючи виконання  власницею квартири № 22 Гумен Л.П. рекомендацій зборів представників від 31 травня 2017 р. про повну сплату боргу по внесках до спеціальних фондів і по внесках на управління житловим комплексом, рекомендацій зборів представників від 9 листопада 2017 р., своєчасне виконання робіт з підготовки належного їй приміщення до опалювального сезону — звільнити Гумен Людмилу Платовнівну від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до спеціальних фондів.

2.2. Керуючому директору після сплати Гумен Л.П. додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання (управління) житлового комплексу, та компенсації витрат об’єднання на сплату судового і виконавчого зборів подати до виконавчої служби заяву про відкликання виконавчого листа і скасування арешту, накладеного на майно Гумен Л.П. в межах стягнення з неї боргу.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 3 порядку денного

«Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.»

Власницею квартири № 67 Поповою В.О. впродовж останніх місяців постійно здійснюються спроби примусити керуючого директора всупереч вимогам закону і всупереч встановленому в об’єднанні порядку та без будь якого договору і без правових підстав забезпечити до квартири № 67 розподіл електричної енергії, яку об’єднання купує в ПАТ «Київенерго».

Попова В.О. та її адвокати подають до об’єднання численні звернення, вимагаючи надати їм копії документів та надсилати такі копії і відповіді поштовими відправленнями.

Також Попова В.О. з цього приводу подала до поліції заяву про скоєння посадовими особами об’єднання кримінального правопорушення, розглядаючи яку слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві зробив запит про надання йому копій документів (загальним обсягом 87 арк.).

Враховуючи, що кошти об’єднання на управління житловим комплексом складаються виключно з внесків співвласників і не передбачають виготовлення копій в інтересах окремих співвласників за рахунок інших співвласників, витрачання працівниками об’єднання робочого часу на виготовлення копій і підготовку відповідей тощо, а також ту обставину, що Попова В.О. не має з об’єднанням договірних відносин, а є тільки одним з власників нерухомого, майна в житловому комплексі, збори представників вирішили:

3.1. Компенсувати за рахунок Попової В.О. витрати об’єднання, здійснені в її інтересах, зокрема витрати об’єднання на виготовлення копій та підготовку і надсилання відповідей на запити слідчого і адвоката Попової В.О. у сумі 586 грн. 38 коп. (з яких виготовлення копій 87 аркушів – 196,00 грн.; 7 аркушів для пояснення слідчому: 7х16 коп.= 1,12 грн.; поштовий конверт – 10 коп.; 1 поштова марка – 5,00 грн.; 1 аркуш для відповіді на запит адвоката – 16 коп., витратні матеріали принтера – 4 грн., вартість робочого часу, витраченого на підготовку відповідей, виготовлення копій і подання їх слідчому та адвокату – 380 грн.).

3.2. Керуючому директору нарахувати власнику квартир № 67 Поповій В.О. для сплати за січень 2018 р. додаткову суму витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах Попової В.О. у січні 2018 р., у розмірі 586 грн. 38 коп.

3.2. Звернути увагу співвласників, що кошти об’єднання є спільними коштами усіх співвласників, метою їх збирання і витрачання є фінансування витрат на утримання житлового комплексу.

Така мета збирання і витрачання спільних коштів не передбачає здійснення витрат в інтересах окремих співвласників, зокрема виготовлення копій документів на запит співвласників, адвокатів, органів державного управління чи місцевого самоврядування або органів досудового розслідування.

Також звернути увагу співвласників, що законодавство не передбачає для ОСББ обов’язку виготовляти і надавати співвласникам копії документів.

Реалізація потреб співвласників у отриманні копій документів (статуту, рішень статутних органів тощо) можлива шляхом самостійного виготовлення копій документів, які перебувають у вільному доступі на офіційному сайті ОСББ «Фундуклєєвський». При необхідності, такі копії можуть бути завірені підписом посадової особи об’єднання з прикладення відбитку печатки об’єднання.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 18 грудня 2017 р.

Офіційно оприлюднюється рішення зборів представників від об’єднання від 18 грудня 2017 р.

Голосування за рішення виявило одностайність думок представників по принциповим питанням.

Зокрема, збори представників не підтримали пропозицію власників АТ «СІРІУС» про сплату цим АТ замість боржника Костенка І.О. основного боргу по внесках до Ремонтного фонду (1,3 млн. грн.), при умові звільнення Костенка І.О. від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг (1,8 млн. грн.). Представники вважають таку пропозицію неприйнятною, враховуючи значний розмір додаткових внесків.

Пропозицію звільнити Костенка І.О. від сплати додаткових внесків активно і наполегливо підтримували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О., які на відміну від усіх інших проголосували за таку пропозицію.

Також збори одностайно підтримали пропозицію про преміювання штатних працівників по підсумкам роботи за рік. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Також збори представників, враховуючи важливість питання безпеки людей, що мешкають в будинку, погодили угоду про виконання робіт, спрямованих на усунення принципових зауважень Державної пожежної експертизи МНС. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Враховуючи наближення морозів та бездіяльність Гісема М.В., власника нежитлового приміщення (формально – ПАТ «Комінвестбанк),  через яке проходять дев’ять стояків холодної води, збори одностайно ухвалили виконати примусову підготовку цього приміщення до опалювального сезону силами об’єднання. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Протокол зборів представників від об’єднання викладено далі (для відкриття тексту натисніть курсором по назві).

Протокол зборів представників 2017-12-18

Правління.

Офіційне оприлюднення нової редакції Правил користування спільним майном

Оприлюднюються «Правила користування спільним майном об*єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та користування нежитловими приміщеннями в житловому комплексі» в редакції, ухваленою загальними зборами співвласників від 5 грудня 2017 р.

Для відкриття тексту натисніть по назві.

Правила користування спільним майном ОСББ «ФУНДУКЛЄЄВСЬКИЙ» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі (редакція від 05 грудня 2017 р.)

караван йде 4

Офіційне оприлюднення рішень загальних зборів

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 1 порядку денного «Про фінансовий звіт за 2017 р. і бюджет на 2018 р.» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 1 Про бюджет 2018

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 4 порядку денного «Про внесення змін до Правил користування спільним майном» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 4 Про внесення змін до Правил користування спільним майном об*єднання

Зазначені рішення набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

Протокол загальних зборів 2017-12-05 (для відкриття тексту — натисніть курсором по назві)

Голова правління В. Щербаков

Рішення загальних зборів 29 серпня 2017 р.

Оприлюднюються тексти рішень, прийнятих загальними зборами 29 серпня 2017р.

Порядок денний

 1. Про кворум на загальних зборах.
 2. Про внесення змін до Статуту об*єднання.
 3. Про прямі договори на постачання комунальних послуг.
 4. Про фінансовий звіт за період існування об’єднання.
 5. Про Правила користування спільним майном об’єднання.
 6. Про зміну кількісного складу правління і обрання членів правління.
 7. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 8. Про стан підготовки до опалювального сезону.
 9. Різне.
 10. Про припинення повноважень голови правління Щербакова В.З.

З питання 1 порядку денного збори вирішили:

У зв’язку зі спробою окремих співвласників, що відбулась 17 серпня 2017 р., внести зміни до складу правління об’єднання, а потім і припинити його повноваження у спосіб, який суперечить засадам демократії, загальні збори вирішили:

 1. Звернути увагу усіх співвласників, що загальні збори є вищим органом управління об’єднання, що вимагає поваги до статусу таких зборів.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх співвласників, через що до прийняття рішення має бути гарантоване право кожного співвласника на виступ і доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань діяльності об’єднання.

Право участі в загальних зборах є основоположним правом співвласника багатоквартирного будинку, дотримання якого гарантує участь співвласника в управлінні об’єднанням.

У зв’язку з цим в ОСББ «Фундуклєєвський» не можуть вважатись загальними зборами ті збори співвласників, для участі в яких зареєструвалось менше половини від загальної кількості співвласників.

Збори беруть до уваги, що, письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах, з питань, рішення з яких не набрало кількості голосів «за» або «проти», не гарантує дотримання вимог закону про заборону в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування «за» або «проти» прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Дотримання чи порушення такої заборони є неконтрольованим і може мати своїми наслідками спотворення результатів справжнього волевиявлення більшості співвласників.

 1. Встановити, що загальні збори, як вищий орган управління будинком, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними і такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а рішення, прийняті на таких зборах, не мають жодних юридичних наслідків для обєднання.

 1. Встановити, що якщо правлінням об’єднання оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись на вимогу ініціативних груп до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням.

 1. Внести відповідні зміни та доповнення до Статуту об’єднання і доручити голові правління здійснити державну реєстрацію таких змін і доповнень.
 1. Скликати наступні загальні збори об’єднання 5 грудня 2017 р. для затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту, а також для розгляду інших питань діяльності об’єднання.
 1. Встановити, що до 5 грудня 2017 р. не можуть скликатись загальні збори об’єднання на вимогу ініціативних груп.
 1. Встановити, що усі рішення, які прийняті зборами співвласників 17 серпня 2017 р., є такими, що не мають жодних правових наслідків для ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що з метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасувань цього рішення (за винятком п. 4 і п. 5) можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.
 1. Це рішення набуває чинності з моменту його ухвалення.

З питання 2 порядку денного збори вирішили:

Доповнити Статут ОСББ «Фундуклєєвський» пунктами 3.2.12 і 3.2.13 такого змісту:

«3.2.12.Загальні збори, як вищий орган управління будинком, в якому кожному співвласнику до прийняття рішення має бути гарантоване право на виступ і на доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань, що розглядаються зборами, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними, такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а прийняті на таких зборах рішення не мають жодних юридичних наслідків.

З метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасування цього положення Статуту можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.

3.2.13. Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

З питання 3 порядку денного збори вирішили:

 1. Доручити керуючому директору підготувати документацію, необхідну для укладення власниками прямих договорів на постачання комунальних послуг централізованого опалення, холодної води і водовідведення.
 1. Надати згоду на передачу до комунальної власності міста Києва зовнішніх теплових мереж і мереж водопостачання та водовідведення, які перебувають на балансі об’єднання.
 1. Надати згоду на передачу на баланс постачальників комунальних послуг централізованого опалення, водопостачання та водовідведення внутрішньобудинкових інженерних мереж централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.

З питання 4 порядку денного збори вирішили:

 1. Взяти до уваги фінансовий звіт за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2017 р.
 1. Доручити ревізійній комісії аналізувати фінансові звіти об’єднання щоквартально.

З питання 5 порядку денного збори вирішили:

 1. З метою впорядкування відносин використання спільного майна об’єднання і користування ним доручити зборам представників від об’єднання затвердити Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що дотримання Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» є обов’язковим для всіх співвласників та осіб, що постійно або тимчасово користуються спільним майном.

З питання 6 порядку денного збори вирішили:

 1. Не змінювати кількісний склад правління.
 2. Обрати до складу правління Козачок Людмилу Костянтинівну.

Питання 7 порядку денного після обговорення було знято з розгляду і рішення з нього не приймалось.

Питання 8 і 9 порядку денного мали інформативний характер і рішення з цих питань не приймались.

Питання 10. Внесення цього питання до порядку денного було ініційовано головою правління Щербаковим В.З., проте за включення цього питання до порядку денного проголосували ЗА — 1 (один), УТРИМАЛИСЬ — 1 (один), через що це питання не розглядалось.

ознакомьтесь с текстами решений

На этом сайте в сообщении от 23.03.2017 г. опубликован сборник всех решений общих собраний с 26 мая 2015 г. по 01 марта 2017 г.

Просьба ознакомиться и в управляющей дирекции расписаться  в этом сборнике об ознакомлении.

 

 

Збірка рішень ОСББ

На виконання рішення зборів представників від 22.03.2017 р. оприлюднюється збірка рішень загальних зборів ОСББ.

ЗБІРКА

рішень загальних зборів об*єднання

рішення зборів 2015-05-26

рішення зборів 2015-06-30

рішення зборів 2015-09-15

рішення зборів 2015-10-06

рішення зборів 2015-11-09

рішення зборів 2015-12-22

рішення зборів 2016-02-24

рішення зборів 2016-05-23

рішення зборів 2016-09-15

Рішення зборів 2016-12-01

Рішення зборів 2017-02-16

Договір типовий між ОСББ і власником

рішення зборів 2017-03-01