От Документи ОСББ

Відбулось засідання правління

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 20 лютого 2018 р.

Розглянувши питання формування порядку денного загальних зборів співвласників 12 березня 2018 р. та інші питання правління вирішило:

1.1. Зупинити дію наказу керуючого директора про компенсацію витрат на обслуговування і експлуатацію ліфтів в частині стягнення коштів з осіб, які не мають заборгованість перед об’єднанням.

1.2. В усьому іншому керуючому директору керуватись рішеннями загальних зборів співвласників щодо надання можливості співвласникам користуватись спільним.

1.3. Роз’яснити співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що питання надання можливості користуватись спільним майном (зокрема ліфтами) вирішено загальними зборами співвласників і не належить до компетенції правління.

2. Запропонувати загальним зборам наступний порядок денний

1) Питання експлуатації підземного паркінгу.

2) Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж.

3) Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».

4) Про склад представників від об’єднання.

5) Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.

6) Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.

7) Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

 1. Запропонувати загальним зборам співвласників наступні проекти рішень з питань порядку денного:
 1. З питання 1 порядку денного «Питання експлуатації підземного паркінгу» загальні збори співвласників вирішили:

1.1. Доручити зборам представників від об’єднання утворити ініціативну групу з числа власників паркувальних місць в підземному паркінгу (за їх згодою) для здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.2. Доручити ініціативній групи розробити пропозиції з питань належної експлуатації підземного паркінгу.

1.3. Взяти до уваги, що заходи з належної експлуатації здійснюються за кошти власників паркувальних місць.

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. Надавати ініціативній групі повне сприяння у її діяльності.

1.4.2. За заявою власників паркувальних місць відкрити окремий банківський рахунок ОСББ для залучення коштів власників паркувальних місць з метою здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу.

1.4.3. Витрачання коштів з такого рахунку здійснювати виключно на потреби здійснення заходів з належної експлуатації підземного паркінгу за заявами ініціативної групи (при наявності власноручних підписів усіх членів ініціативної групи) після погодження ревізійною комісією таких заяв та договорів на виконання заходів з належної експлуатації паркінгу.

 1. З питання 2 порядку денного «Про ліквідацію точки приєднання приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили: 

2.1. Запропонувати власниці нежитлового приміщення № 171 Івановій С.П. у строк до ___________________________ розірвати укладений нею з ПАТ «Київенерго» договір про постачання електричної енергії до приміщення № 171, як такий, що суперечить інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», укладений без погодження з ОСББ і без рішення загальних зборів співвласників про безоплатну передачу у користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж.

2.2. У разі невиконання Івановою С.П. пропозиції, викладеної у п. 1 цього рішення,  здійснити фізичну ліквідацію точки приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, повернути співвласниці Івановій С.П. частину внесків до Ремонтного фонду у розмірі, витраченому на приєднання нежитлового приміщення № 171 до внутрішньобудинкових електричних мереж, і запропонувати Івановій С.П. створити незалежну від внутрішньобудинкових електричних мереж лінію передачі електричної енергії до нежитлового приміщення № 171 від мереж, належних ПАТ «Київенерго».

2.3. Загальні збори звертають увагу Іванової С.П. на ту обставину, що внутрішньобудинкові електричні мережі створені за кошти всіх співвласників з метою використання виключно для задоволення спільних потреб, є їхньою спільною власністю, через що ці мережі не можуть бути безоплатно передані у користування приватним комерційним структурам, зокрема ПАТ «Київенерго», в інтересах окремих власників нежитлових приміщень без відповідного на те рішення загальних зборів співвласників.

2.4. Попередити співвласницю Іванову С.П. про те, що у разі припинення постачання електроенергії до житлового будинку через неукладення з ПАТ «Київенерго» договору про передачу йому у користування електричних мереж для мети постачання електричної енергії до нежитлового приміщення № 171, це матиме негативні наслідки для функціонування усіх систем життєзабезпечення житлового будинку.

 1. З питання 3 порядку денного «Про передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

3.1. Надати безоплатно в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкові електричні мережі на умовах, запропонованих в проекті договору, наданого ПАТ «Київенерго».

3.2. Доручити керуючому директору підписати відповідний договір, проект якого запропонований ПАТ «Київенерго.

Варіант 2.

3.1. Погодитись на передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньбудинкових електричних мереж з метою передачі і продажу електроенергії цим товариством споживачам у нежитлових приміщеннях (потенційним субспоживачам) після компенсації цим товариством вартості створення внутрішньобудинкових електромереж у розмірі коштів, який витрачено на створення технічної можливості постачання електроенергії до потенційних субспоживачів ОСББ «Фундуклєєвський» і простим товариством, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу.

3.3. За основу договору про передачу електромереж у користування ПАТ «Київенерго» покласти типовий договір про спільне використаня технологічних мереж, затверджений Правилами користування електричною енергією, регулюючі інші відносини додатками до договору між об’єднанням і ПАТ «Київенерго».

3.3. Керуючому директору:

3.3.1. В обов’язковому порядку залучати до участі в переговорах повний склад правління і ревізійної комісії.

3.3.2 Остаточний варіант умов передачі електромереж у користування ПАТ «Київенерго» обговорити на зборах представників від об’єднання і затвердити рішенням загальних зборів.

3.3.3. При веденні переговорів з ПАТ «Київенерго» з цього питання взяти до уваги, що ПАТ «Київенерго» є приватним комерційним товариством, метою діяльності якого є отримання прибутку від продажу електроенергії, а також ту обставину, що внутрішні і зовнішні електромережі, через які постачається до житлового будинку електроенергія, створені за кошти ОСББ «Фундуклєєвський» і простого товариства, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу і яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», а також що вимоги підзаконних актів повинні дотримуватись у комплексі з вимогами законів України і  таке виконання не повинно порушувати права та інтереси співвласників, які гарантовані Конституцією України і захищаються законами України.

3.3.4. Дотримуватись положень ст. 41 Конституції України про право власності, ст. 319, ст. 369 Цивільного кодексу України про здійнення права спільної власності, ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» про виключну компетенцію загальних зборів співвласників.

 1. З питання 4 порядку денного «Про склад представників від об’єднання» загальні збори співвласників вирішили:

4.1. Затвердити наступний склад представників від об’єднання: ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

4.2. Зборам представників від об’єднання здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

5.1. Затвердити наступний склад ревізійної комісії: ХХХХ ХХХХ ХХХХ

5.2. Ревізійній комісії здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 6 порядку денного «Про затвердження порядку дяльності ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

6.1. Затвердити Порядок діяльності ревізійної комісії.

Варіант 2.

6.1. Відкласти розгляд цього питання і доручити ревізійній комісії перед винесенням проекту Порядку діяльності ревізійної комісії на розгляд загальних зборів обговорити текст цього Порядку на зборах представників від об’єднання.

 1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори співвласників вирішили: 

Варіант 1.

7.1. Вважати необов’язковою умовою для набуття права користуватись спільним майном укладення договору з об’єднанням про користування спільним майном на умовах Типового договору співвласниками, які відмовляються від укладання з об’єднанням такого договору.

7.2. Доручити керуючому директору:

7.2.1. Надати у повне користування спільне майно співвласникам, які відмовляються від укладання з об’єднанням договору про користування спільним майном на умовах типового договору.

7.2.2. У випадку порушення такими співвласниками умов користування спільним майном, викладених в Типовому договорі (виникнення заборгованості перед об’єднанням, порушення умов спільного мешкання в житловому будинку, пошкодження спільного майна, порушення правил утримання житлових і нежитлових приміщень, невиконання приписів керуючого директора, встановлення на фасадах будинку блоків кондиціонерів, антен, конструкцій, інших порушень), звертатись до суду (відповідно до вимог Цивільного процесуального колесу України за місцем реєстрації відповідача) з метою спонукати таких співвласників до виконання умов Типового договору.

Варіант 2.

7.1. Роз’яснити співвласникам, які відмовляються укласти з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що:

— умови Типового договору затверджені загальними зборами і на підставі ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» є обов’язковими до виконання всіма власниками житлових і нежитлових приміщень, що ці умови є однаковими для всіх і зміна будь-якої умови Типового догвору повинна здійснюватись у порядку, який встановили загальні збори, а саме: шляхом прийняття рішень правлінням об’єднання, зборами представників від об’єднання, загальними зборами;

— умови Типового договору спрямовані на спонукання співвласників та мешканців до утримання спільної власності, власних приміщень, прибудинкової території відповідно до встановлених правил, дотримання в будинку загальноприйнятих правил доброзичливості і пристойної поведінки, запобігання виникнення боргу по внесках та обов’язкових платежах, оскільки об’єднання здійснює обов’язкові платежі за рахунок коштів, які сплачують добропорядні, добросовісні співвласники;

— умови Типового договору захищають мешканців будинку від свавілля погано вихованих чи неадекватних мешканців та користувачів і спрямовані на дотримання пріорітету інтересів власників і мешканців над дрібноегоістичними інтересами окремих співвласників чи користувачів.

7.2. Доручити керуючому директору при вирішенні питань використання спільного майна дотримуватись положень рішень статутних органів об’єднання з цих питань.

Голосували «ЗА» 3, «ПРОТИ» — «УТРИМАЛИСЬ» —

Примітка: Співвласники мають право запропонувати загальним зборам розглянути й інші питання, за умови подання проектів рішень з таких питань.

************************************************

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ

Оприлюднюється текст рішенння зборів представників від об’єднання від 15 лютого 2018 р.

Протокол зборів представників 2018-02-15 (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

обезьяны 4-3-1

Боржники за централізоване опалення

Не сплатили за централізоване опалення за грудень 2017 р.
Багрова Г. М., Барабаш. М.Ю., Барановський О. В., Башлаков С. В., Бердій М. Г., Гісем М. В., Гісем Н.І., Гончар І. В., Гордон Д. І., Городецька Г. М.,Горук І.В., Грабарчук О. Ю., Гудзовата О. О., Гуліка І. М., Дємчєнко Н. М., Довбиш Д. Б., Душко М. Є., Євтушенко М. О., Ємельяненко А. В., Шекуров О. В., Загороднова Н. Б., Зайцев Р. В., Закрєвська М. В., Зборовськая Г. М., Іщенко О. М., Каут Н. В., Качалова Н. М., Кіктєв Є. О., Ковальчук С. І., Козлівська.М., Колісніченко Н. К., Коляда М. П., Комський Б. С., Короленко А. Д., Ломадзе-Старицька О. Г., Макаревич Н. О., Мандриченко Ю. О., Мілєнький М. М., Моргун О. В., Мушенко С. П., Ніконова С. М., Паракуда І. В., Пархоменко А.О., Пархоменко Р.А., Пріпутніков О. А., Руцький М.О. (Рощенко П. А.), Сокало В. О., Сольська Н. М., Сухомлін С.В., Тємнік М. Ю., Тишкевич О. П.,Ткаченко В. Л., Ткаченко О. В., ТОВ АРГО ІНВЕСТ ЛІМЕТЕД, Торчінюк В. Г., Федорченко А. О., Фоменко Л. В., Цуканова Н.О., Чахоян С. В., Чернова А.В., Шевченко Ю. М., Шегеда І.І., Юрченко О. О., Ясінська І.М.
З 21 січня 2018 р. цим боржникам нараховується додаткова плата у розмірі 0,3% від суми боргу за кожний день прострочення плати.
(ліфти заблоковані з 23 січня 2018 р.)
Візьміть до уваги, з 26 січня 2018 р. на суму боргу Київенерго нараховує пеню на ОСББ у сумі 0,5% від суми боргу за кожний день прострочення плати.
*****
А ці особи не сплатили за централізоване опалення за листопад 2017
За борги цих осіб на ОСББ нараховують штраф
Monkey on lianaБагрова Г. М.,           Гісем М. В.,
Гісем Н.І.,                 Гончар І., В.,
Городецька Г. М.,    Дємчєнко Н. М.,
Душко М. Є.,             Загороднова Н. Б.,
Каут Н. В.,                Кіктєв Є. О.,
Колісніченко Н. К.,   Коляда М. П.,
Ніконова С. М.,         Паракуда І. В.,
Пріпутніков О. А.,     Сольська Н. М.,
Сухомлін С.В.,         Тємнік М. Ю.,
Торчінюк Н. В.,         Шевченко Ю. М.,
Юрченко О. О.,        Ясінська І.М.,  ТОВ АРГО Інвест ЛІМІТЕД
***********************************************************
******************************************************************************
******************************************************************************
ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОТОКОЛУ ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ
Оприлюднюється протокол зборів представників від об*єднання від 16 січня 2018 р. (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

16 січня відбулись збори представників

Відбулись збори представників, які розглянули три питання:

 1. Про ремонт вестибюлів житлових секцій.
 2. Про звільнення власниці Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків.
 3. Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 16 січня 2018 р.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 1 порядку денного

«Про ремонт вестибюлів житлових секцій»

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

1.1. Розпочати ремонт вестибюлів житлових секцій.

1.2. Враховуючи відсутність вільних коштів в Ремонтному фонді і неможливість очікувати надходження коштів, стягнутих з боржників за рішеннями судів, фінансування ремонту вестибюлів житлових секцій здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.3. Витрати на ремонт вестибюлів обліковувати загалом по будинку і розподілити їх між співвласниками (включаючи осіб, які мають право зареєструвати право власності на нерухоме майно в житловому комплексі, але не зробили цього) пропорційно загальній площі, яка належить співвласнику (або особі, яка має право зареєструвати право власності на нерухоме майно у житловому комплексі, але не зробила цього).

1.4. Керуючому директору:

1.4.1. З метою пришвидшення початку ремонту вестибюлів здійснити запозичення наявних коштів Ремонтного фонду з обов’язковим поверненням їх за рахунок сплати вартості ремонту співвласниками, при цьому не допускаючи зниження обсягу коштів, зарезервованих для формування коштів Резервного фонду.

1.4.2. Роботи по ремонту вестибюлів житлових секцій розпочати одночасно у всіх вестибюлях не пізніше 22 січня 2018 р. і здійснювати постійний контроль якості робіт та дотримання графіку їх виконання.

1.4.3. Під час ремонту обладнати вестибюлі та входи на пожежні сходи (зовнішні входи нижнього ярусу з боку велотреку) системою контрольованого допуску за електронними перепустками.

1.4.4. Укласти відповідні договори на виконання робіт по ремонту вестибюлів, обладнання вестибюлів та входів на пожежні сходи системою контрольованого допуску, постачання матеріалів для таких робіт тощо на загальну суму в межах 410000 грн. (з них: 295000 — вартість ремонту вестибюлів і 115000 — вартість облаштування системи контрольованого допуску).

1.4.5. Сплату витрат за такими договорами здійснити за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.4.6. У разі виявлення необхідності проведення робіт, які не передбачені попереднім кошторисом і загальна вартість яких не перевищує 50000 грн., укладати з виконавцями додаткові угоди на виконання додаткових робіт з одночасним надсиланням до ревізійної комісії кошторисів додаткових робіт. У разі заперечень ревізійної комісії проти виконання додаткових робіт, узгоджувати питання, а в разі неможливості такого узгодження – виносити питання на розгляд зборів представників, не зупиняючи проведення ремонту.

1.4.7. Залучати, у разі необхідності, для перевірки обсягу і якості виконаних робіт незалежних фахівців, експертів, аудиторів, технічний нагляд і здійснювати оплату договорів на проведення таких перевірок за рахунок витрат на управління житловим комплексом.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 2 порядку денного

«Про звільнення Гумен Л.П. від сплати додаткових внесків»

З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. Враховуючи виконання  власницею квартири № 22 Гумен Л.П. рекомендацій зборів представників від 31 травня 2017 р. про повну сплату боргу по внесках до спеціальних фондів і по внесках на управління житловим комплексом, рекомендацій зборів представників від 9 листопада 2017 р., своєчасне виконання робіт з підготовки належного їй приміщення до опалювального сезону — звільнити Гумен Людмилу Платовнівну від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до спеціальних фондів.

2.2. Керуючому директору після сплати Гумен Л.П. додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання (управління) житлового комплексу, та компенсації витрат об’єднання на сплату судового і виконавчого зборів подати до виконавчої служби заяву про відкликання виконавчого листа і скасування арешту, накладеного на майно Гумен Л.П. в межах стягнення з неї боргу.

Рішення зборів представників від об’єднання з питання 3 порядку денного

«Про компенсацію додаткових витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах власниці квартири № 67 Попової В.О. у січні 2018 р.»

Власницею квартири № 67 Поповою В.О. впродовж останніх місяців постійно здійснюються спроби примусити керуючого директора всупереч вимогам закону і всупереч встановленому в об’єднанні порядку та без будь якого договору і без правових підстав забезпечити до квартири № 67 розподіл електричної енергії, яку об’єднання купує в ПАТ «Київенерго».

Попова В.О. та її адвокати подають до об’єднання численні звернення, вимагаючи надати їм копії документів та надсилати такі копії і відповіді поштовими відправленнями.

Також Попова В.О. з цього приводу подала до поліції заяву про скоєння посадовими особами об’єднання кримінального правопорушення, розглядаючи яку слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві зробив запит про надання йому копій документів (загальним обсягом 87 арк.).

Враховуючи, що кошти об’єднання на управління житловим комплексом складаються виключно з внесків співвласників і не передбачають виготовлення копій в інтересах окремих співвласників за рахунок інших співвласників, витрачання працівниками об’єднання робочого часу на виготовлення копій і підготовку відповідей тощо, а також ту обставину, що Попова В.О. не має з об’єднанням договірних відносин, а є тільки одним з власників нерухомого, майна в житловому комплексі, збори представників вирішили:

3.1. Компенсувати за рахунок Попової В.О. витрати об’єднання, здійснені в її інтересах, зокрема витрати об’єднання на виготовлення копій та підготовку і надсилання відповідей на запити слідчого і адвоката Попової В.О. у сумі 586 грн. 38 коп. (з яких виготовлення копій 87 аркушів – 196,00 грн.; 7 аркушів для пояснення слідчому: 7х16 коп.= 1,12 грн.; поштовий конверт – 10 коп.; 1 поштова марка – 5,00 грн.; 1 аркуш для відповіді на запит адвоката – 16 коп., витратні матеріали принтера – 4 грн., вартість робочого часу, витраченого на підготовку відповідей, виготовлення копій і подання їх слідчому та адвокату – 380 грн.).

3.2. Керуючому директору нарахувати власнику квартир № 67 Поповій В.О. для сплати за січень 2018 р. додаткову суму витрат на управління житловим комплексом, здійснених в інтересах Попової В.О. у січні 2018 р., у розмірі 586 грн. 38 коп.

3.2. Звернути увагу співвласників, що кошти об’єднання є спільними коштами усіх співвласників, метою їх збирання і витрачання є фінансування витрат на утримання житлового комплексу.

Така мета збирання і витрачання спільних коштів не передбачає здійснення витрат в інтересах окремих співвласників, зокрема виготовлення копій документів на запит співвласників, адвокатів, органів державного управління чи місцевого самоврядування або органів досудового розслідування.

Також звернути увагу співвласників, що законодавство не передбачає для ОСББ обов’язку виготовляти і надавати співвласникам копії документів.

Реалізація потреб співвласників у отриманні копій документів (статуту, рішень статутних органів тощо) можлива шляхом самостійного виготовлення копій документів, які перебувають у вільному доступі на офіційному сайті ОСББ «Фундуклєєвський». При необхідності, такі копії можуть бути завірені підписом посадової особи об’єднання з прикладення відбитку печатки об’єднання.

Офіційне оприлюднення рішень зборів представників від 18 грудня 2017 р.

Офіційно оприлюднюється рішення зборів представників від об’єднання від 18 грудня 2017 р.

Голосування за рішення виявило одностайність думок представників по принциповим питанням.

Зокрема, збори представників не підтримали пропозицію власників АТ «СІРІУС» про сплату цим АТ замість боржника Костенка І.О. основного боргу по внесках до Ремонтного фонду (1,3 млн. грн.), при умові звільнення Костенка І.О. від сплати додаткових внесків, нарахованих на борг (1,8 млн. грн.). Представники вважають таку пропозицію неприйнятною, враховуючи значний розмір додаткових внесків.

Пропозицію звільнити Костенка І.О. від сплати додаткових внесків активно і наполегливо підтримували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О., які на відміну від усіх інших проголосували за таку пропозицію.

Також збори одностайно підтримали пропозицію про преміювання штатних працівників по підсумкам роботи за рік. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Також збори представників, враховуючи важливість питання безпеки людей, що мешкають в будинку, погодили угоду про виконання робіт, спрямованих на усунення принципових зауважень Державної пожежної експертизи МНС. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Враховуючи наближення морозів та бездіяльність Гісема М.В., власника нежитлового приміщення (формально – ПАТ «Комінвестбанк),  через яке проходять дев’ять стояків холодної води, збори одностайно ухвалили виконати примусову підготовку цього приміщення до опалювального сезону силами об’єднання. Проти такого рішення проголосували тільки два представника, Іванова С.П. і Цуканова Н.О.

Протокол зборів представників від об’єднання викладено далі (для відкриття тексту натисніть курсором по назві).

Протокол зборів представників 2017-12-18

Правління.

Офіційне оприлюднення нової редакції Правил користування спільним майном

Оприлюднюються «Правила користування спільним майном об*єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та користування нежитловими приміщеннями в житловому комплексі» в редакції, ухваленою загальними зборами співвласників від 5 грудня 2017 р.

Для відкриття тексту натисніть по назві.

Правила користування спільним майном ОСББ «ФУНДУКЛЄЄВСЬКИЙ» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі (редакція від 05 грудня 2017 р.)

караван йде 4

Офіційне оприлюднення рішень загальних зборів

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 1 порядку денного «Про фінансовий звіт за 2017 р. і бюджет на 2018 р.» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 1 Про бюджет 2018

Офіційно оприлюднюється рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 грудня 2017 р. з питання 4 порядку денного «Про внесення змін до Правил користування спільним майном» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві документа).

2017-12-05 рішення з питання 4 Про внесення змін до Правил користування спільним майном об*єднання

Зазначені рішення набувають чинності з дня їх офіційного оприлюднення.

Протокол загальних зборів 2017-12-05 (для відкриття тексту — натисніть курсором по назві)

Голова правління В. Щербаков

Призначено дату наступних зборів

ПРОТОКОЛ

засідання правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 06 грудня 2017 р.

Кількість членів правління, що присутні на засіданні – 3

Порядок денний: Про скликання чергових зборів

Слухали: Щербакова В.З.  Виступили: Скібінська Н.Р., Козачок Л.К.

З питання порядку денного правління ухвалило:

І. На підставі п. 3.2.2. Статуту об’єднання скликати загальні збори 12 березня 2018 р. з порядком денним:

1. Про підсумки опалювального сезону та заходи щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

2. Про заходи щодо уведення підземного паркінгу в експлуатацію.

3. Про склад представників від об*єднання (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

4. Про склад ревізійної комісії (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

ІІ. Встановити, що співвласники мають право внести пропозиції про доповнення порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 14 календарних днів, при цьому автор пропозиції повинен надати до правління проект рішення загальних зборів із запропонованого ним питання у форматі WORD.

ІІІ. Взяти до уваги положення п. 3.2.13. Статуту:

«Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням. При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

Голосували:  ЗА 3 ПРОТИ — УТРИМАЛИСЬ —

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський»    члени правління

Состоялось собрание представителей и заседание правления

Сегодня, 9 ноября, состоялось собрание представителей, на котором рассмотрены хозяйственные вопросы.

Собрание приняло решение, текст которого опубликован на этом сайте в сообщении от 28.10.2017 г. Согласно решению должникам предоставляется возможность уменьшить дополнительные взносы до 70% или даже до 50 %, при условии полного погашения всех долгов до 31.12.2017 г.  Это положение не распространяется на лиц, которые подали иски против ОСББ, до момента отзыва иска из суда.

Также этим решением для должников вводится платное пользование лестницами в доме. Директор должен утвердить стоимость платы с учётом компенсации всех  затрат на содержание лестниц (утепление, отопление, ремонт, освещение, уборку, охрану и др.).

Принято решение внедрить систему учёта поездок лифтом. Это позволит более справедливо распределять между собственниками затраты на содержание лифтов. Система начнет функционировать в начале следующего года и будет фиксировать дату и время, когда конкретный ЧИП был использован для вызова лифта.

Внимательно, не предвзято и объективно были рассмотрены заявления собственников и арендаторов. По большинству из заявлений были приняты положительные решения.

В начале собрания всех развеселила известная многим г-жа Б-ш. Несколько опоздав, она привела некоего незнакомца, который неожиданно для всех начал вопить (вопить в прямом смысле), что творится произвол, ОСББ управляют непрофессионалы, что не позволяет 15 лет достроить дом, требовал зарплату 500 долларов и обещал очень быстро решить все проблемы. Ему вторила и г-жа Б-ш. Дабы не отвлекаться на этот дуэт трубадуров, пришлось закрыть двери на защелку. Несколько минут провокаторы колотили в дверь, но вскоре угомонились. Собрание продолжило и закончило свою работу в спокойной обстановке.

В коротком перерыве состоялось заседание правления, которое в порядке исключения разрешило управляющему директору парковать свой автомобиль на придомовой территории в рабочее время.

Также сегодня состоялось заседание правления, решения которого публикуются.

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ від 9 листопада 2017 р. З ПИТАННЯ 1

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

Збори представників від Об’єднання констатують, що через два з половиною роки після прийняття будинку до управління і утримання його нашим об’єднанням, існує невелика група співвласників, які ігнорують існування ОСББ «Фундуклєєвський».

Ці співвласники не подали до керуючої дирекції документи для обліку їхніх об’єктів нерухомості. Не зважаючи на рішення Апеляційного суду м. Києва, які набрали чинності з моменту проголошення, не сплачують внески.

Сплата внесків на управління будинком є обов’язком перед сусідами, які замість боржників несуть додатковий фінансовий тягар утримання спільного майна,

Таке ставлення до сусідів негативно характеризує боржників, ставить їх поза колективом співвласників і спонукає об’єднання до припинення боржникам можливості користуватись спільним майном.

З метою надання боржникам ще однієї можливості почати виконання обов’язків співвласника і позбутись негативного статусу боржника, збори представників від Об’єднання вирішили:

1.1. Запропонувати боржникам сплатити борг до 31 грудня 2017 р., підтвердивши такий свій намір особистим зобов’язанням.

1.2. Погашення заборгованості перед ОСББ «Фундуклєєвський» здійснювати згідно з графіком, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника.

 1.3. Додаткові внески не нараховуються у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні.

1.4.  У разі погашення боргу до 31.12.2017 р. збори представників зменшують суму нарахованих додаткових внесків зі 100% до 70%, а з урахуванням певних обставин до 50%.

 1.5. Умови цього рішення не поширюються на боржників, які звернулись до суду з позовами проти ОСББ «Фундуклєєвський», до моменту відкликання позовної заяви.

 1.6. Заборонити керуючому директору, іншим працівникам об’єднання вчиняти будь-які дії з розгляду звернень осіб, які подали і не відкликали позов проти ОСББ, до моменту розгляду звернень таких осіб зборами представників від об’єднання.

1.7. Дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись ліфтами за плату (на умовах повної компенсації витрат на обслуговування ліфтів, їх амортизацію і витрат на електроенергію для роботи ліфтів), а також дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись сходами за плату (на умовах компенсації витрат на утеплення сходів, їх ремонт, освітлення, прибирання і охорону).

1.8. Керуючому директору визначити вартість одноразового користування сходами.

1.9. Звернути увагу боржників, що після 31.12.2017 р. звернення про зменшення суми нарахованих додаткових внесків залишатимуться без задоволення.

Оприлюднюється фотокопія проколу зборів представників від об*єднання від 9 листопада 2017 р. (для відкриття тексту натисність курсором по назві)

Протокол зборів представників 2017-11-09

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ПРАВЛІННЯ від 9 листопада 2017 р.

З питання 1 порядку денного правління ухвалило:

З метою підвищення оперативності та якості виконання посадових обов’язків керуючим директором, дозволити, як виняток, керуючому директору здійснювати стоянку особистого транспортного засобу на прибудинковій території під час виконання ним посадових обов’язків, незалежно від часу доби.

З питання 2 порядку денного правління ухвалило:

Правління констатує, що не припиняються перманентні провокації окремих співвласників, спрямовані на перешкоджання проведенню зборів представників та загальних зборів з метою не допустити ухвалення рішень.

Зокрема, під час проведення зборів представників від об’єднання 9.11.207 р. співвласниця Барабаш М. привела на збори невідомого чоловіка і разом з ним здійняла галас, не даючи можливості проводити обговорення питань порядку денного. Перебуваючи в коридорі, Барабаш М. не забажала зайти до кімнати, де проводились збори представників від об’єднання, продовжувала вдвох з невідомим зчиняти сварку. Після зачинення дверей декілька разів відчиняла їх і разом з невідомим продовжувала галас і сварку. Після зачинення дверей тривалий час гамселила у двері, намагаючись їх зламати.

Під час проведення загальних зборів 29.08.2017 р. Барабаш М. до початку зборів запросила до зали, де проводились загальні збори, біля  трьох десятків невідомих осіб, які заважали проведенню зборів, постійно вигукували образи на адресу присутніх, гучно ляскали в долоні, реготали, на запитання хто вони такі, відповідали, що є родичами, консультантами, друзями або представниками власників.

З метою забезпечення співвласникам належних умов для участі у загальних зборах, як найвищому органі управління об’єднанням, забезпечення порядку під час зборів та гарантування співвласникам можливості обговорювати питання порядку денного у спокійних, толерантних умовах, враховуючи положення рішення з питання 3 порядку денного зборів представників від об’єднання від  26 вересня 2017 р. «Про забезпечення права співвласників на проведення загальних зборів у спокійних, толерантних умовах» (оприлюднено на офіційному веб-сайті об’єднання 26.09.2017 р.), правління з питання 2 порядку денного вирішило:

2.1. Встановити наступний порядок участі у загальних зборах.

2.1.1. Під час проведення загальних зборів до зали, де проводяться збори, допускаються тільки співвласники або їхні представники, які зареєструвались для участі у зборах.

Родичі власників, їхні друзі, знайомі, консультанти, групи підтримки, представники у присутності довірителя та інші особи, а також співвласники, які не зареєструвались для участі в зборах, до зали не допускаються.

2.1.2. Співвласники, які особисто відомі працівникам ОСББ, реєструються без подання документів. Інші особи реєструються після подання документів про право власності (оригінал і незасвідчена копія), оригіналу довіреності і її незасвідченої копії, а також паспорту (оригінал і незасвідчена копія).

2.2. Встановити, що забезпечення громадського порядку і контроль на вході до зали, де проводяться загальні збори, здійснюють працівники підприємства (служби, фірми), яке здійснює охоронну діяльність.

2.3. Доручити керуючому директору щоразу перед проведенням загальних зборів укладати з підприємством (службою, фірмою), яке здійснює охоронну діяльність, відповідний договір про надання послуг фізичної охорони тривалістю до трьох-чотирьох годин.

Сплату вартості таких послуг здійснювати за рахунок коштів на управління об’єднанням.