От Документи ОСББ

Рішення загальних зборів 29 серпня 2017 р.

Оприлюднюються тексти рішень, прийнятих загальними зборами 29 серпня 2017р.

Порядок денний

 1. Про кворум на загальних зборах.
 2. Про внесення змін до Статуту об*єднання.
 3. Про прямі договори на постачання комунальних послуг.
 4. Про фінансовий звіт за період існування об’єднання.
 5. Про Правила користування спільним майном об’єднання.
 6. Про зміну кількісного складу правління і обрання членів правління.
 7. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 8. Про стан підготовки до опалювального сезону.
 9. Різне.
 10. Про припинення повноважень голови правління Щербакова В.З.

З питання 1 порядку денного збори вирішили:

У зв’язку зі спробою окремих співвласників, що відбулась 17 серпня 2017 р., внести зміни до складу правління об’єднання, а потім і припинити його повноваження у спосіб, який суперечить засадам демократії, загальні збори вирішили:

 1. Звернути увагу усіх співвласників, що загальні збори є вищим органом управління об’єднання, що вимагає поваги до статусу таких зборів.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх співвласників, через що до прийняття рішення має бути гарантоване право кожного співвласника на виступ і доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань діяльності об’єднання.

Право участі в загальних зборах є основоположним правом співвласника багатоквартирного будинку, дотримання якого гарантує участь співвласника в управлінні об’єднанням.

У зв’язку з цим в ОСББ «Фундуклєєвський» не можуть вважатись загальними зборами ті збори співвласників, для участі в яких зареєструвалось менше половини від загальної кількості співвласників.

Збори беруть до уваги, що, письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах, з питань, рішення з яких не набрало кількості голосів «за» або «проти», не гарантує дотримання вимог закону про заборону в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування «за» або «проти» прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Дотримання чи порушення такої заборони є неконтрольованим і може мати своїми наслідками спотворення результатів справжнього волевиявлення більшості співвласників.

 1. Встановити, що загальні збори, як вищий орган управління будинком, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними і такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а рішення, прийняті на таких зборах, не мають жодних юридичних наслідків для обєднання.

 1. Встановити, що якщо правлінням об’єднання оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись на вимогу ініціативних груп до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням.

 1. Внести відповідні зміни та доповнення до Статуту об’єднання і доручити голові правління здійснити державну реєстрацію таких змін і доповнень.
 1. Скликати наступні загальні збори об’єднання 5 грудня 2017 р. для затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту, а також для розгляду інших питань діяльності об’єднання.
 1. Встановити, що до 5 грудня 2017 р. не можуть скликатись загальні збори об’єднання на вимогу ініціативних груп.
 1. Встановити, що усі рішення, які прийняті зборами співвласників 17 серпня 2017 р., є такими, що не мають жодних правових наслідків для ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що з метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасувань цього рішення (за винятком п. 4 і п. 5) можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.
 1. Це рішення набуває чинності з моменту його ухвалення.

З питання 2 порядку денного збори вирішили:

Доповнити Статут ОСББ «Фундуклєєвський» пунктами 3.2.12 і 3.2.13 такого змісту:

«3.2.12.Загальні збори, як вищий орган управління будинком, в якому кожному співвласнику до прийняття рішення має бути гарантоване право на виступ і на доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань, що розглядаються зборами, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними, такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а прийняті на таких зборах рішення не мають жодних юридичних наслідків.

З метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасування цього положення Статуту можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.

3.2.13. Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

З питання 3 порядку денного збори вирішили:

 1. Доручити керуючому директору підготувати документацію, необхідну для укладення власниками прямих договорів на постачання комунальних послуг централізованого опалення, холодної води і водовідведення.
 1. Надати згоду на передачу до комунальної власності міста Києва зовнішніх теплових мереж і мереж водопостачання та водовідведення, які перебувають на балансі об’єднання.
 1. Надати згоду на передачу на баланс постачальників комунальних послуг централізованого опалення, водопостачання та водовідведення внутрішньобудинкових інженерних мереж централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.

З питання 4 порядку денного збори вирішили:

 1. Взяти до уваги фінансовий звіт за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2017 р.
 1. Доручити ревізійній комісії аналізувати фінансові звіти об’єднання щоквартально.

З питання 5 порядку денного збори вирішили:

 1. З метою впорядкування відносин використання спільного майна об’єднання і користування ним доручити зборам представників від об’єднання затвердити Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що дотримання Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» є обов’язковим для всіх співвласників та осіб, що постійно або тимчасово користуються спільним майном.

З питання 6 порядку денного збори вирішили:

 1. Не змінювати кількісний склад правління.
 2. Обрати до складу правління Козачок Людмилу Костянтинівну.

Питання 7 порядку денного після обговорення було знято з розгляду і рішення з нього не приймалось.

Питання 8 і 9 порядку денного мали інформативний характер і рішення з цих питань не приймались.

Питання 10. Внесення цього питання до порядку денного було ініційовано головою правління Щербаковим В.З., проте за включення цього питання до порядку денного проголосували ЗА — 1 (один), УТРИМАЛИСЬ — 1 (один), через що це питання не розглядалось.

ВІДБУЛИСЬ ЗБОРИ ПРЕДСТАВНИКІВ

24 липня 2017 р. відбулись збори представників

Збори розглянули порядок денний:

 1. Про кооптування до складу правління.
 2. Про переміщення вантажів прибудинковою територією.
 3. Про забезпечення можливості підготовки приміщень до опалювального періоду.

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

1.1. У зв’язку з відчуженням членом правління Севрюковим А.А. належного йому нерухомого майна і припиненням на цій підставі повноважень члена правління, кооптувати з правом вирішального голосу до складу правління Козачок Людмилу Костянтинівну.

1.2. Розглянути  на найближчих загальних зборах питання обрання нових членів правління.

 З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. З метою збереження мощення прибудинкової території і надання мешканцям можливості переміщення вантажів прибудинковою територією доручити керуючому директору:

2.1.1. Облаштувати при в’їзді на прибудинкову територію майданчик для вивантаження вантажів.

2.1.2. Придбати для загального користування гідравлічний та механічний візки для переміщення вантажів від майданчика до під’їздів.

2.2. Переміщення вантажів прибудинковою територією здійснювати тільки візками.

З питання 3 порядку денного збори представників ухвалили:

3.1. З метою забезпечення усім співвласникам можливості проведення робіт з підготовки приміщень до опалювального періоду надати тимчасово всім без винятку співвласникам можливість користуватись внутрішньобудинковими інженерними мережами (для постачання приміщень електроенергією, водою і опаленням) та ліфтами.

3.2. Можливість користування спільним майном (внутрішньобудинковими інженерними мережами і ліфтами) надавати співвласникам, які мають борг по внесках до спільних коштів ОСББ або не уклали Договір між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном після подання такими співвласниками письмової заяви (у довільній формі) про намір виконувати роботи з підготовки приміщення до опалювального сезону із зазначенням орієнтовних термінів виконання таких робіт.

3.3. Припинити можливість користування спільним майном (внутрішньобудинковими інженерними мережами і ліфтами, за винятком постачання опалення)  з 01 жовтня 2017 р. співвласникам, які мають борг по внесках до спільних коштів ОСББ або не уклали Договір між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном.

3.4. Запропонувати усім співвласникам письмово у довільній формі повідомити керуючого директора про початок робіт з підготовки приміщень до опалювального сезону до 20 серпня 2017 р. і про необхідність встановлення приладів обліку води та електроенергії.

3.5. Доручити керуючому директору встановлювати прилади обліку електроенергії та опломбовувати прилади обліку води, електроенергії, опаленння негайно після подання співвласником відповідної заяви.

НАГАДУВАННЯ

Керуюча дирекція нагадує і звертає увагу співвласників, що прилади обліку води та тепла всі без винятку власники приміщень купують за власні кошти. Прилади обліку електроенергії за кошти Ремонтного фонду ОСББ встановлює тим співвласникам, які не мають боргу по внесках до Ремонтного фонду. Боржники по внесках до Ремонтного фонду купують електролічильники за свої кошти. Тип і марка електролічильника визначена технічними умовами (не купуйте аби що, дізнайтесь про тип і марку електролічильника в керуючій дирекції). Прилади обліку електроенергії встановлюють тільки працівники ОСББ. Встановлення електролічильників сторонніми особами заборонено з мотивів дотримання правил безпеки і з метою збереження електричних кабелів. Нагадуємо, що облік води, тепла, електроенергії за показниками приладів обліку здійснюється за умови опломбування таких приладів пломбами ОСББ.

Голова правління В. Щербаков

Відбулись збори представників

29 червня 2017 р. відбулись збори представників від об’єднання.
Збори затвердили умови договору зі спеціалізованим підприємством на технічне обслуговування ліфтів.

Збори визначились з орієнтовною вартістю і черговістю робіт по облаштуванню будинку. Керуючому директору запропоновано встановити таку черговість виконання і фінансування невідкладних робіт:

 1. Ремонт покрівлі.
 2. Мощення подвір’я.
 3. Встановлення огорожі на балконах 1-го парадного.
 4. Утеплення квартир, в яких власники не виконають належне утеплення до 20 серпня 2017 р.
 5. Виконання оздоблювальних робіт в вестибюлі 1-го парадного і влаштування санвузлів в усіх вестибюлях.

З метою заохочення до комфортних умов тих співвласників, які не сплатили внески до спільних коштів ОСББ, а також тих, хто не уклав з об’єднанням договір про використання спільного майна, збори вирішили надати таким співвласникам можливість користуватись ліфтами.

Умовою користування ліфтами такими особами є компенсація видатків ОСББ на утримання і експлуатацію ліфтів (технічне обслуговування, електроенергія, амортизація, поточні ремонти, робота підіймальних механізмів, прибирання тощо). Розмір компенсації затверджує керуючий директор. Станом на сьогодні розрахунковий розмір компенсації становить 25 грн. за підйом не більше двох осіб і 25 грн. за спуск не більше двох осіб. За кожного наступного пасажира вартість підйому 12,5 грн. і вартість спуску 12,5 грн.

Сплата вартості користування ліфтами здійснюється через установи банку на рахунок ОСББ.

Збори розглянули заяви боржників про зменшення розміру нарахованих додаткових внесків або звільнення від їх сплати.

Також збори розглянули дві заяви співвласниці Попової В.О.: 1) про викладення окремих умов договору про користування спільним майном  в іншій редакції; 2) про надання їй можливості користуватись спільним майном без укладення договору з ОСББ.

Збори доручили керуючому директору роз’яснити Поповій В.О., а також іншим співвласникам, у разі подання подібних звернень, що умови Типового договору є однаковими для всіх співвласників і що рішенням зборів представників від об’єднання від 31.05.2017 р. доручено керуючому директору узагальнювати пропозиції та зауваження співвласників щодо умов типового договору з метою розгляду їх загальними зборами співвласників у грудні 2017 р.

Збори представників звертають увагу, що відмова співвласника укласти з ОСББ договір про правила користування спільним майном є відмовою співвласника дотримуватись таких правил. Людина, яка заздалегідь відмовляється дотримуватись однакових для всіх правил користування спільним майном, не вправі вимагати надати їй можливість користуватись спільним майном.

Також збори затвердили пропозиції по удосконаленню організації охорони будинку на період виконання оздоблювальних робіт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Збори звертаються до всіх співвласників з попередженням, що в тих житлових і нежитлових приміщеннях, де до 20 серпня 2017 р. не буде завершено належне утеплення приміщень і не будуть встановлені батареї опалення, після 20 серпня 2017 р. утеплення таких приміщень та встановлення в них батарей опалення буде здійснено за рахунок коштів ОСББ з наступним відшкодуванням таких витрат власником приміщення.

Сьогодні, 29 червня 2017 р., збори представників вимагають від усіх співвласників своєчасно і якісно виконати утеплення квартир і встановити батареї опалення. Збори звертають увагу всіх співвласників, що  утеплення приміщень силами ОСББ буде здійснено за графіком, починаючи з 20 серпня 2017 р., примусово і без згоди власника, оскільки інтереси усіх мешканців будинку в отриманні тепла в оселі є незрівнянно більш вагомими від інтересів окремих співвласників, які своєю бездіяльністю ставлять під загрозу належне функціонування системи опалення всього будинку у люті морози.

Для тих співвласників, які замість утеплення квартир витрачають кошти на адвокатів чи консультантів, наводимо передбачені Цивільним кодексом України правові підстави рятування спільного майна та приватного майна інших співвласників від небезпеки «заморозити» наш будинок.

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

1. Фізична особа, життю, здоров’ю або майну якої загрожує небезпека, а також юридична особа, майну якої загрожує небезпека, мають право вимагати її усунення від того, хто її створює.

Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

1. У разі неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи заінтересована особа має право вимагати:

1) вжиття невідкладних заходів щодо усунення загрози;

2) відшкодування завданої шкоди;

3) заборони діяльності, яка створює загрозу.

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

1. Шкода, завдана внаслідок неусунення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи, відшкодовується відповідно до цього Кодексу.

Резюме: У питаннях підготовки будинку до зими гратись в фальшиву демократію та тягатись по судах об*єднання не стане. Можете в черговий раз не повірити (в серпні — переконаєтесь).

Збори представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

31 травня 2017 р. відбулись збори представників від Об’єднання.

Збори розглянули умови господарського договору, а також питання утримання будинку та проблеми сплати заборгованості.

Збори вирішили продовжити до 01 лютого 2018 р. утримання будинку за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком в розмірі 6 грн. за кв. м.

Також збори вирішили запропонувати боржникам розстрочення боргу на 12 тижнів.

Розглянувши запропоновані окремими співвласниками зміни до умов Типового договору, збори співвласників визнали недоцільним змінювати існуючу редакцію.

Збори представників звертаються до боржників із пропозицією скористатись можливістю погасити борг перед сусідами на умовах розстрочення.

Текст рішення наведено далі.

Рішення з питання 2 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

2.1. У зв’язку з тим, що окремі співвласники, які мають у своїй власності 22% площ від загального розміру площі будинку, яка перебуває у власності власників, більше двох років не сплачують внески на утримання будинку, збори представників від Об’єднання констатують відсутність фінансової можливості виконати рішення загальних зборів від 16.02.2017 р. про нарахування і справляння з 01.05.2017 р. щомісячного внеску співвласника  на утримання спільного майна, щомісячного внеску співвласника на вивезення побутових відходів і припинення нарахування внеску співвласника на управління (утримання) майна.

2.2. Відтермінувати встановлений рішенням загальних зборів від 16.02.2017 р. строк переходу на нові принципи нарахування внесків на утримання будинку і продовжити до 01 лютого 2018 р. нарахування щомісячних «внесків співвласника на витрати на управління будинком» в порядку, встановленому пунктами 1.4.1. – 1.4.4.  рішення з питання 2 порядку денного загальних зборів співвласників від 01.12.2016 р., тобто продовжити нарахування щомісячних «внесків співвласника на витрати на управління будинком» у розмірі 6 (шість) грн. за один квадратний метр загальної площі, яка належить співвласникам як власникам та/або власникам майнових прав чи інвесторам, які не зареєстрували право власності у житловому комплексі.

Рішення з питання 3 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

З метою створення для співвласників, які мають заборгованість перед Об’єднанням, сприятливих умов для виконання ними обов’язків співвласника багатоквартирного будинку з ремонту і утримання спільного майна, та залучення їх до участі у процесі розстрочення і погашення заборгованості, збори представників від Об’єднання вирішили:

3.1. Запропонувати боржникам сплатити борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану, по внесках на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком») впродовж дванадцяти тижнів, підтвердивши такий свій намір і свою згоду особистим зобов’язанням.

3.2. Борг по зазначених внесках сплачується з 01 червня 2017 р. до 01 вересня 2017 р. рівними частинами щотижня, розмір кожної з яких визначається як результат поділу суми боргу на дванадцять, згідно з графіком погашення боргу, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника зі сплати боргу.

3.3. У разі оформлення боржником особистого зобов’язання по сплаті боргу з 01 червня 2017 р. до 01 вересня 2017 р., у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні, додаткові внески не нараховуються.

3.4. Питання зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану або звільнення від їх сплати, розглянути на зборах представників від об’єднання після спливу восьми тижнів, починаючи від 01 червня 2017 р.

При цьому питання про зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком»), чи звільнення від їх сплати не розглядається.

3.5. У разі порушення графіку особистого зобов’язання (прострочення сплати) більш як на два тижні, боржник має впродовж двох робочих днів звернутись до правління Об’єднання з письмовою заявою з поясненням поважності причин порушення зобов’язання.

При цьому правління Об’єднання розглядає питання про відновлення нарахування додаткових внесків.

Відсутність такого звернення вважається відмовою від виконання особистого зобов’язання, що має своїми наслідками відновлення нарахування додаткових внесків на залишок боргу.

Рішення з питання 4 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

Розглянувши звернення окремих співвласників про зміну редакції окремих пунктів Типового договору, збори представників від Об’єднання вирішили:

4.1. Відхилити запропоновані зміни до редакції пунктів Типового договору  1.3; 1.4; 1.9; 1.10; 1.11; 1.13; 3.4; 4.5.1; 4.5.3; 4.7; 4.2; 4.17; 4.18; 6.2; 6.3.2; 6.3.4; 6.4.2; 6.5.1.1; 6.5.1.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.6; 6.7.1; 6.9; 6.10: 7.2-7.6; 8.1.2; 8.2; 9; 10. і залишити чинною редакцію цих пунктів.

4.2.1. Змінити п. 4.10. Типового договора, виклавши його в редакції:

«Повідомляти керуючу дирекцію про надійні засоби зв’язку в Україні з власником або з його представником, якщо власник не мешкає в квартирі, для можливості проведення огляду або ремонту внутрішньобудинкових мереж і систем, а в разі потреби для ліквідації аварії на них, огляду приладів обліку та перевірки їх показників.

У разі неповідомлення про такі засоби зв’язку в Україні,  або надання недостовірних відомостей, або надання відомостей про засоби зв’язку за межами України, на території АР Крим, в зоні проведення АТО, або надання відомостей про засоби зв’язку по яких неможливо встановити зв’язок з власником чи його представником, вважається, що власник приміщення мешкає в належному йому приміщенні у будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а».

4.2.2. Встановити, що запровадження цієї редакції п. 4.10 не вимагає внесення змін до вже укладених договорів, при цьому збори представників від Об’єднання беруть до уваги, що при регулюванні відносин умовами Типового договору, у тому числі відносин використання спільного майна, завжди діють умови чинної (останньої) редакції Типового договору.

4.3. Схвалити умови Типового договору в редакції, ухваленій рішенням правління Об’єднання від 25 травня 2017 р.

4.4. Доручити керуючому директору проводити аналіз ефективності умов Типового договору, накопичувати заяви і пропозиції співвласників щодо їх вдосконалення і підготувати інформацію для розгляду її загальними зборами співвласників у грудні 2017 р.

Боргова «амністія»

Проект рішення зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

З метою створення для співвласників, які мають заборгованість перед Об’єднанням, сприятливих умов для виконання ними обов’язків співвласника багатоквартирного будинку з ремонту і утримання спільного майна, та залучення їх до участі у процесі розстрочення і погашення заборгованості, збори представників від Об’єднання вирішили:

 1. Запропонувати боржникам сплатити борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану, внесків на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком») впродовж дванадцяти тижнів.
 1. Борг по зазначених внесках сплачується з 01 червня 2017 р. до 01 вересня 2017 р. рівними частинами щотижня, розмір кожної з яких визначається як результат поділу суми боргу на дванадцять, згідно з графіком погашення боргу, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника зі сплати боргу.
 1. У разі оформлення боржником особистого зобов’язання по сплаті боргу до 01 вересня 2017 р., у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні, додаткові внески не нараховуються.
 1. Питання зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану або звільнення від їх сплати, розглянути на зборах представників від Об’єднання після спливу восьми тижнів, починаючи від 01 червня 2017 р.

При цьому питання про зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком»), чи звільнення від їх сплати не розглядається.

 1. У разі порушення графіку особистого зобов’язання (прострочення сплати) більш як на два тижні, боржник має впродовж двох робочих днів звернутись до зборів представників від Об’єднання з письмовою заявою з поясненням поважності причин порушення зобов’язання.

При цьому збори представників від Об’єднання розглядають питання про початок нарахування додаткових внесків.

Відсутність такого звернення вважається відмовою від виконання особистого зобов’язання, що має своїми наслідками поновлення нарахування додаткових внесків на залишок боргу.

Правління

Шо, опять?

25 травня 2017 р. відбулось засідання правління, на якому прийнято чергові зміни до Типового договору.

Таке рішення викликано позитивною активністю власників, які відповідально ставляться до тексту договору, наполегливо штудіюють правові норми і наполягають їх втіленні. Можна тільки позаздрити активістам у тому, який чудовий договір з ЖЕКом вони мають у будинку, де мешають зараз, і зразковому утриманню їхнього будинку. Правління готове до щоденного розгляду будь-яких пропозицій і пропонує навіть у вихідні не припиняти «пошуки кращого».

Для відкриття нової редакції договору достатньо «клацнути» по назві.

Правління

Договір типовий редакція 2017-05-25

Відбулись збори представників

10 травня 2017 р. відбулись збори представників ОСББ «Фундуклєєвський»

Збори ухвали рішення з низки питань, зокрема:

дозволити закріпити табло Київського велотреку на фасаді будинку; внести зміни до штатного розкладу ОСББ і до видаткової частини бюджету ОСББ на 2017 р. у зв*язку зі змінами в штатному розкладі; дозволити провайдерській компанії виконати роботи з телекомунізації будинку; профінансувати роботи з бетонування отвору, в якому розміщувався баштовий кран, а також роботи з встановлення огорожі на балконах, де огорожа відсутня.

Окремо обговорювався виявлений факт несанкціонованого використання води і електроенергії одним з власників. Збори представників ухвалили у разі виявлення подібних крадіжок води та електроенергії (за які має сплачувати ОСББ по показниках загальнобудинкових лічильників) нараховувати власникам приміщень плату у п*ятикратному розмірі розрахункового обсягу вкраденої води чи електроенергії.

Збори ухвалили звернутись до голови правління Щербакова В.З. з пропозицією відкликати заяву про вихід зі складу правління, а також визнали недоцільним проведення загальних зборів ОСББ з питання довиборів складу правління.

Усі рішення прийняті одноголосно.

ознакомьтесь с текстами решений

На этом сайте в сообщении от 23.03.2017 г. опубликован сборник всех решений общих собраний с 26 мая 2015 г. по 01 марта 2017 г.

Просьба ознакомиться и в управляющей дирекции расписаться  в этом сборнике об ознакомлении.

 

 

Збірка рішень ОСББ

На виконання рішення зборів представників від 22.03.2017 р. оприлюднюється збірка рішень загальних зборів ОСББ.

ЗБІРКА

рішень загальних зборів об*єднання

рішення зборів 2015-05-26

рішення зборів 2015-06-30

рішення зборів 2015-09-15

рішення зборів 2015-10-06

рішення зборів 2015-11-09

рішення зборів 2015-12-22

рішення зборів 2016-02-24

рішення зборів 2016-05-23

рішення зборів 2016-09-15

Рішення зборів 2016-12-01

Рішення зборів 2017-02-16

Договір типовий між ОСББ і власником

рішення зборів 2017-03-01

Відбулись збори представників

22 березня відбулись збори представників від об*єднання.

Збори затвердили умови господарських договорів (які не оприлюднюються, оскільки стосуються внутрішньої діяльності ОСББ).

Також збори розглянули звернення співласників.

Оприлюднюється повний текст рішення з питання 5 порядку денного зборів представників від 09.03.2017 р.

РІШЕННЯ

з питання 5 зборів представників від об’єднання

від 22 березня 2017 р.

 1. Про звернення співвласників Іванової С.П., представника Іванової С.П. Малік Є.О., Попової В.О.

Співвласник Попова В.О. звернулась із заявами:  від 09.03.2017 р., від 14.03.2017 р., від 15.03.2017 р., від 19.03.2017 р., від 21.03.2017 р. з вимогами надати їй засвідчені копії рішень статутних органів (за певний період).

Співвласник Іванова С.П звернулась до керуючого директора з вимогою виконати у належному їй на праві власності приміщенні такі роботи: «повернути батареї, замінити розбиті склопакети, встановити лічильники на електроенергію, воду та тепло, провести ремонт парадного та встановити сходи до приміщення, встановити стіну, що відокремить її приміщення від площ загального користування та встановити вхідні двері, а також надати акти виконаних робіт», зазначила, що «залишає за собою право звернутись до відповідних органів та інстанцій».

Представник Іванової С.П. Малік Є.О. звернулась з вимогою надати їй копії рішень статутних органів за весь період існування ОСББ «Фундуклєєвський».

Розглянувши звернення співвласників Попової В.О., Іванової С.П. та її представника Малік Є.О. збори представників ухвалили:

5.1. Роз’яснити Івановій С.П., Малік Є.О., Поповій В.О. що з текстами усіх рішень статутних органів, крім тих, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію, можна ознайомитись у відкритому доступі на офіційному Інтернет-сайті ОСББ «Фундуклєєвський».

5.2. Роз’яснити Івановій С.П., Малік Є.О., Поповій В.О., що відповідно до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання на вимогу співвласника зобов’язано надати йому для ознайомлення всі свої фінансові звіти.

Виготовлення копій документів і надання їх співвласникам не передбачено.

Звернути увагу співвласників, що фінансові звіти ОСББ «Фундуклєєвський» затверджені рішеннями загальних зборів від 22.12.2015 р. і від 01.12.2016 р. і містяться в тесті цих рішень у відкритому доступі на Інтернет-сайті об’єднання.

5.3. Роз’яснити Івановій С.П., що кошторисом, на підставі якого формувались кошти Ремонтного фонду, не передбачені витрати на будівельні роботи, виконання яких вона вимагає.

5.4. Роз’яснити Івановій С.П., Поповій В.О. про їхнє право оскаржити це рішення на загальних зборах співвласників об’єднання.

5.5. Заборонити керуючому директору видавати будь-які копії документів до розгляду скарги Іванової С.П., Попової В.О. на це рішення на загальних зборах співвласників об’єднання.

5.6. Доручити правлінню для зручності у користуванні оприлюднити на офіційному Інтернет-сайті об’єднання збірку рішень всіх загальних зборів об’єднання за період від дня рєстрації об*єднання до 22.03.2017 р., при цьому збори представників від об*єднання беруть до уваги, що тексти зазначених рішень своєчасно оприлюднювались на офіційному Інтернет-сайті об*єднання.

5.7. Про рішення зборів представників від об’єднання оприлюднювати загальну інформацію, без зазначення конкретних умов господарських договорів.