От Офіційні оголошення

інформація

Нагадуємо, що

15 березня 2021 р. о 18:00

у приміщенні підземного паркінгу

відбудуться загальні збори співвласників житлового комплексу.

Правління повідомляє, що за пропозиціями співвласників формулювання питання третього проекту порядку денного змінено, через що питання третє у проекті порядку денного має два варіанти. Остаточне рішення приймають загальні збори.

Проект порядку денного

 1. Про припинення повноважень правління та керуючого директора через неспроможність виконувати обов’язки і організувати належне управління об’єднанням.
 2. Про загальні збори співвласників від 10.12.2019.

3-а. Про рішення зборів представників у період з 10.12.2019 по 01.12.2020.

3-б. Про рішення статутних органів об’єднання.

4.Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

Правління пропонує співвласникам заздалегідь ознайомитись з проектами рішень, що пропонуються до розгляду, і вносити пропозиції щодо них.

 

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

станом на 01 березня 2021 р.

 1. Про припинення повноважень правління та керуючого директора через неспроможність виконувати обов’язки і організувати належне управління об’єднанням.

Розглянувши питання перше порядку денного, загальні збори співвласників вирішили:

1.1. Встановити, що станом на сьогодні відсутні підстави та необхідність розглядати питання про неспроможність правління та керуючого директора виконувати обов’язки і організувати належне управління об’єднанням.

1.2. Взяти до уваги, що оцінку діяльності правління та керуючого директора співвласники надають на чергових загальних зборах співвласників або на зборах, скликаних для обговорення цього питання у порядку, встановленому Статутом об’єднання.

1.3. Вважати дії окремих співвласників, спрямовані на дискредитацію діяльності правління та керуючого директора, такими, що потребують громадського осуду і негативно характеризують самих ініціаторів таких дій.

1.4. Рекомендувати правлінню та керуючому директору здійснювати повноваження і виконувати обов’язки, не звертаючи уваги на спроби окремих співвласників ускладнити роботу керуючої дирекції.

 

 1. 2. Про загальні збори співвласників від 10.12.2019.

При розгляді питання другого порядку денного, загальні збори співвласників беруть до уваги такі обставини:

У період з 10.12.2019 по 01.12.2020 фінансово-господарська діяльність ОСББ «Фундуклєєвський» та управління житловим комплексом здійснювались на підставі рішень загальних зборів співвласників від 10.12.2019.

Одним із співвласників подано позов про визнання недійсними рішення загальних зборів співвласників від 10.12.2019, через те, що цього співвласника, начебто, не повідомили про скликання зборів і він, начебто, про проведення зборів 10 грудня 2019 дізнався випадково тільки у січні 2021.

Загальні збори вважають принизливою для спільноти співвласників саму участь у спорі з цим співвласником, доведення очевидного і спростовування відвертої неправди.

Розглянувши питання друге порядку денного, загальні збори співвласників вирішили:

2.1. Вважати збори співвласників від 10.12.2019, в яких прийняли участь більше як дві третини загальної кількості усіх співвласників, такими, що відбулись як збори співвласників житлового комплексу.

2.2. Визнати всі рішення зборів співвласників від 10.12.2019 такими, що з моменту прийняття цього рішення є нечинними (недійсними) і не підлягають застосуванню.

2.3. Визнати протокол зборів співвласників від 10.12.2019 протоколом, яким оформлені рішення, які з моменту прийняття цього рішення є нечинними (недійсними) і не підлягають застосуванню (виконанню).

2.4. Встановити, що це рішення:

— набирає чинності з моменту його прийняття;

— оприлюднюється на офіційному сайті об’єднання в Інтернеті;

— поштою або у інший спосіб співвласникам не направляється, при цьому кожний співвласник має право знайомитись з цим рішення і робити з нього виписки чи копії.

 1. Про рішення статутних органів об’єднання

При розгляді питання третього порядку денного, загальні збори співвласників беруть до уваги такі обставини:

У період з 10.12.2019 по день проведення цих зборів фінансово-господарська діяльність ОСББ «Фундуклєєвський» та управління житловим комплексом здійснювались на підставі рішень статутних органів об’єднання.

Керуючий директор, керуючись рішеннями статутних органів об’єднання, укладав правочини, підписував фінансові документи, сплачував кошти на витрати на управління спільним майном, здійснював інші, передбачені законодавством та Статутом об’єднання дії та заходи з управління і утримання спільного майна співвласників житлового комплексу.

Подання одним із співвласників позовів проти ОСББ про визнання недійсними рішень загальних зборів співвласників не повинно мати своїми наслідками виникнення сумнівів у законності дій керуючого директора чи блокування повсякденної діяльності з управління житловим комплексом і його утримання.

Для запобігання можливих ускладнень в роботі керуючої дирекції через подання позовів про скасування рішень загальних зборів співвласників, існує необхідність вжити запобіжні заходи.

Розглянувши питання третє порядку денного, взявши до уваги наведені обставини та з метою забезпечення неперервності управління житловим комплексом та спільним майном співвласників, загальні збори співвласників вирішили:

3.1. Визнати зміст резолютивних частин всіх рішень, які обговорювались і голосувались на зборах співвласників від 10.12.2019 і оформлені протоколом загальних зборів співвласників від 10.12.2019, таким що відповідає інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», але через наведені у преамбулі обставини потребує повторного затвердження загальними зборами співвласників як вищим органом управління об’єднанням.

3.2. Затвердити фінансовий звіт за 2019 р. і оформити його у вигляді додатку № 1(1/10.12.2019) до цього рішення.

3.3. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 2 порядку денного зборів співвласників від 10.12.2019 «Про затвердження бюджету на 2020 рік», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити бюджет об’єднання на 2020 р. у вигляді додатку № 2(2а/10.12.2019) до цього рішення.

Вважати бюджет об’єднання на 2020 рік таким, що впродовж 2020 р. виконував своє призначення з визначення основних напрямків надходження коштів об’єднання і фінансування витрат на управління спільним майном співвласників житлового комплексу, але вичерпав свою його дію його виконанням і втратив чинність.

3.4. Затвердити бюджет на 2020 р. на управління підземним паркінгом як резолютивну частину рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників  і оформити бюджет на 2020 р. на управління паркінгом у вигляді додатку № 3(2б/10.12.2019) до цього рішення.

Вважати бюджет на 2020 р. на управління підземним паркінгом таким, що впродовж 2020 р. виконував своє призначення з визначення основних напрямків фінансування витрат на управління підземним паркінгом, але вичерпав свою його дію його виконанням і втратив чинність.

3.5. Затвердити перелік приміщень, які у 2020 р. перебували на балансі об’єднання і утримувались об’єднанням і оформити його у вигляді додатку № 4(3/10.12.2019) до цього рішення.

3.6. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 3 порядку денного зборів співвласників від 10.12.2019 «Про склад представників від об’єднання», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити його у вигляді додатку до цього рішення № 5/10.12.2019.

3.7. Вважати додаток до цього рішення № 5/10.12.2019 таким, що вичерпав свою дію і втратив чинність в момент прийняття рішення з питання п’ятого порядку денного загальних зборів співвласників від 01.12.2020 «Про склад та повноваження зборів представників від об’єднання».

3.8. Затвердити зміст резолютивних частин рішень, прийнятих зборами співвласників від 10.12.2019 за наслідками розгляду питання четвертого порядку денного «Розгляд заяв», як зміст резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити його у вигляді додатків до цього рішення (додаток № 6-1/10.12.2019, додаток № 6-2/10.12.2019, додаток № 6-3/10.12.2019, додаток № 6-4/10.12.2019, додаток № 6‑5/10.12.2019, додаток № 6-6/10.12.2019).

3.9. Встановити, що до положень та приписів, викладених у додатках до цього рішення: № 6‑1/10.12.2019; № 6-2/10.12.2019; № 6-3/10.12.2019; № 6-4/10.12.2019; № 6‑5/10.12.2019; № 6-6/10.12.2019 застосовується порядок їх виконання, встановлений для виконання рішень загальних зборів співвласників як вищого органу управління ОСББ «Фундуклєєвський».

3.10. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 5 порядку денного зборів співвласників від 10.12.2019 «Про додаткові заходи з дотримання в житловому комплексі вимог правил пожежної безпеки та громадського порядку», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників, і оформити його у вигляді додатка № 5/10.12.2019 до цього рішення.

3.11. Взяти до уваги, що стосовно персонального складу зборів представників від об’єднання та стосовно повноважень зборів представників від об’єднання як статутного органу застосовуються положення п. 3.6. Статуту ОСББ «Фундуклєєвський».

3.12. Визнати зміст всіх без винятку мотивувальних та резолютивних частин всіх без винятку рішень всіх без винятку зборів представників від об’єднання, оформлених протоколами зборів представників від об’єднання у період з 10.12.2019 до дня проведення цих, від 15.03.2021, зборів, мотивувальними та резолютивними частинами цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

Оформити мотивувальні та резолютивні частини абзацу першого цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників у вигляді копій протоколів зборів представників від об’єднання, що відбулись у період з 10.12.2019 до дня проведення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників, і вважати такі копії протоколів додатками: № 7/29.01.2020; № 7/18.02.2020; № 7/05.03.2020; № 7/14.05.2020; № 7/16.06.2020; № 7/21.07.2020; № 7/25.08.2020; № 7/29.09.2020; № 7/10.11.2020; № 7/09.02.2021; № 7/23.02.2021 до рішення з питання третього порядку денного цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-1. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/29.01.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 29.01.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-2. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/18.02.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 18.02.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-3. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/05.03.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 05.03.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-4. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/14.05.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 14.05.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-5. Вважати зміст додатку  до цього рішення № 7/16.06.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 16.06.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-6. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/21.07.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 21.07.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-7. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/25.08.2020  (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 25.08.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-8. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/29.09.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 29.09.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-9. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/10.11.2020 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 10.11.2020) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-10. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/09.02.2021 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 09.02.2021) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.12-11. Вважати зміст додатку до цього рішення № 7/23.02.2021 (копія протоколу зборів представників від об’єднання від 23.02.2021) змістом мотивувальних і резолютивних частин рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.13. Встановити, що до положень та приписів, викладених у додатках до цього рішення: № 7/29.01.2020; № 7/18.02.2020; № 7/05.03.2020; № 7/14.05.2020; № 7/16.06.2020; № 7/21.07.2020; № 7/25.08.2020; № 7/29.09.2020; № 7/10.11.2020; № 7/09.02.2021; № 7/23.02.2021 застосовується порядок їх виконання, встановлений для виконання рішень загальних зборів співвласників як вищого органу управління ОСББ «Фундуклєєвський».

3.14. Визнати зміст резолютивних частин всіх рішень, які обговорювались і голосувались на зборах співвласників від 01.12.2020 і оформлені протоколом загальних зборів співвласників від 01.12.2020, таким що відповідає інтересам ОСББ «Фундуклєєвський», але через наведені у преамбулі обставини потребує повторного затвердження загальними зборами співвласників як вищим органом управління об’єднанням.

3.15. Затвердити фінансовий звіт за 2020 р. і оформити його у вигляді додатку № 7/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.16. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 2 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про бюджет на 2021 рік», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити бюджет об’єднання на 2021 р. у вигляді додатку № 8(2а/01.12.2020)  до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.17. Затвердити бюджет на 2021 р. на управління підземним паркінгом як резолютивну частину рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників  і оформити бюджет на 2021 р. на управління паркінгом у вигляді додатку № 9(2б/01.12.2020) до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.18. Затвердити перелік приміщень, які у 2021 р. перебували на балансі об’єднання і утримувались об’єднанням і оформити його у вигляді додатку № 10/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.19. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 3 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про склад та повноваження правління», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити його у вигляді додатку  № 11/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.20. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 4 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про склад та повноваження ревізійної комісії», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити його у вигляді додатку № 12/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.21. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 5 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про склад представників від об’єднання», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити його у вигляді додатку № 13/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.22. Затвердити зміст резолютивних частин рішення з питання 6 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про затвердження окремих рішень зборів представників від об’єднання», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників, і оформити його у вигляді додатків до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників: № 14(6-3/01.12.2020); № 15(6-4/01.12.2020); № 16(6‑5/01.12.2020); № 17(6-6/01.12.2020); № 18(6-7/01.12.2020); № 19(6-8/01.12.2020); № 20(6-9/01.12.2020); № 21(6-10/01.12.2020); № 22(6-11/01.12.2020); № 23(6-12/01.12.2020); № 24(6‑13/01.12.2020); № 25(6-14/01.12.2020).

3.23. Затвердити зміст резолютивної частини рішення з питання 7 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про правила утримання будинку та Типовий договір утримання будинку», як зміст резолютивної частини рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити:

— «Правила управління багатоквартирним будинком на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві і користування спільним майном співвласників будинку» у вигляді додатку № 26‑1/01.12.20201 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників;

— «Типовий договір між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником житлового (нежитлового) приміщення у багатоквартирному будинку на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві у відносинах управління будинком та користування спільним майном співвласників будинку» у вигляді додатку № 26-2/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.24. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.1. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Питання використання спільного майна», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 27/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

Приписи абзацу першого цього пункту діють з урахуванням змін, внесених до рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 рішенням з питання 4 порядку денного цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників «Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг».

3.25. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.2. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про заходи запобіганню від ураження електричним струмом», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 28/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.26. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.3. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про розгляд співвласниками питань в умовах карантинних обмежень», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 29/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.27. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.4. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про матеріальне заохочення (преміювання) працівників керуючої дирекції», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 30/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.28. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.5. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про здійснення стоянки на прибудинковій території», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 31/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.29. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 8.6. рішення з питання 8 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Про отримання юридичної консультації», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 32/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.30. Затвердити зміст мотивувальної та резолютивної частин пункту 9.1. рішення з питання 9 порядку денного зборів співвласників від 01.12.2020 «Розгляд заяв Миримського Р.Л.», як зміст мотивувальної і резолютивної частин цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників і оформити їх у вигляді додатку № 33/01.12.2020 до рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.31. Встановити, що до положень та приписів, наведених (викладених) у всіх без винятку додатках до цього рішення застосовується порядок їх виконання, встановлений для виконання рішень загальних зборів співвласників як вищого органу управління ОСББ «Фундуклєєвський».

3.32. Визнати, що всі правочини (договори, угоди, довіреності тощо), укладені та підписані керуючим директором у період з 10 грудня 2019 до дня скликання цих, від 15.03.2021 загальних зборів співвласників, а також всі здійснені у цей період керуючим директором інші дії та заходи з управління житловим комплексом, з утримання спільного майна та управління ним, є такими, що здійснені в інтересах ОСББ «Фундуклєєвський» та в межах повноважень керуючого директора, а також є такими, що схвалені (затверджені) цим пунктом рішенням цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників, як вищим органом управління ОСББ «Фундуклєєвський».

3.33. Щодо положень п. 4.5. рішення зборів представників від об’єднання від 18.02.2020 та п. 2.3.2. рішення загальних зборів співвласників від 12.03.2018 загальні збори співвласників вирішили:

3.34. Взяти до уваги і підтвердити, що рішення з питання другого порядку денного загальних зборів співвласників від 12 березня 2018 р. «Про заходи із захисту права спільної власності»:

— було правомірно, на підставі і в межах делегованих повноважень, змінено пунктом 4.5. рішення зборів представників від об’єднання від 18.02.2020;

— зміни до рішення загальних зборів співвласників від 12.03.2018, які внесені пунктом 4.5. рішення зборів представників від об’єднання від 18.02.2020, були правомірно внесені в інтересах співвласників, а також були підтверджені рішенням з питання 6 порядку денного загальних зборів співвласників від 01.12.2020 (підпункти 6.1 та 6.9);

3.35. Взяти до уваги і підтвердити, що з моменту прийняття пункту 4.5. рішення зборів представників від об’єднання від 18.02.2020 в діяльності об’єднання застосовуються положення п. 2.3.2. рішення загальних зборів співвласників від 12.03.2018 в редакції п. 4.5. рішення зборів представників від об’єднання від 18.02.2020.

3.36. Встановити, що рішення з питання другого порядку денного загальних зборів співвласників від 12.03.2018 «Про заходи із захисту права спільної власності» є нечинним у повному обсязі і у діяльності ОСББ «Фундуклєєвський» не застосовується з моменту прийняття цього пункту рішення цих, від 15.03.2021, загальних зборів співвласників.

3.37. Встановити, що це рішення:

— набирає чинності з моменту його прийняття;

— оприлюднюється на офіційному сайті об’єднання в Інтернеті;

— поштою або у інший спосіб співвласникам не направляється, при цьому кожний співвласник має право знайомитись з цим рішення і робити з нього виписки чи копії.

 1. Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

При розгляді питання четвертого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

Група обставин 1.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено:

цитата: «Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг.

 1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
 2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач)». кінець цитати.

цитата: «Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку.

 1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

 1. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

 1. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

Порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання є невід’ємною частиною відповідного договору, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно». кінець цитати.

Група обставин 2.

Щодо послуги з постачання теплової енергії.

У житловому комплексі, на підставі рішення загальних зборів співвласників, запроваджено як модель організації договірних відносин індивідуальні договори для постачання теплової енергії до житлових та нежитлових приміщень, а також колективний договір для опалення місць та приміщень загального користування.

Щодо відключення приміщень від централізованого опалення.

«Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від 26.07.2019 № 169, встановлює:

цитата: « III. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ГВП

 1. Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні». кінець цитати.

Станом на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 17.12.2017, в житловому комплексі не було квартир чи нежитлових приміщень, які були відокремлені від централізованого опалення.

Станом на сьогодні, все тепло, яке наявне в будинку, отримується з мережі централізованого опалення.

Власники житлових і нежитлових приміщень, які не підключили чи відключили (вимкнули) прилади опалення, не обігрівають свої приміщення теплом власного тіла, через що такі приміщення обігріваються стінами, стелею чи підлогою, нагрітими за рахунок тепла в інших квартирах, тобто плюсова температура повітря в таких приміщеннях досягається за кошти власників сусідніх приміщень, що за своєю сутністю є крадіжкою коштів сусідів.

З урахуванням наведених обставин модель організації договірних відносин послуги з постачання теплової енергії є такою, що визначена, але потребує врегулювання відносин між співвласниками, щодо припинення обігріву недобросовісними власниками своїх приміщень за кошти сусідів.

Група обставин 3

Щодо послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

Станом на сьогодні існують штучні перешкоди у виборів моделі організації договірних відносин з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, які впродовж чотирьох років створює постачальник- монополіст ПрАТ «АК «Київводоканал», не бажаючи прийняти на свій баланс каналізаційні мережі.

Разом з тим, станом на сьогодні не існує реальних істотних перешкод для переходу у договірних відносинах з постачання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Загальні збори вважають за доцільне укладення всіма співвласниками індивідуальних договорів на підставі типового договору, умови якого затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, при цьому виконання умов п. 5 таких договорів доцільно покласти на ОСББ «Фундуклєєвський».

Група обставин 4.

Щодо постачання електричної енергії.

Це питання є найбільш ускладненим для врегулювання через існування підзаконних актів, які замість зрозумілої і економічно та технічно доцільної моделі, подібної до моделі відносин у централізованому водопостачанні (при якій у багатоквартирному будинку внутрішньобудинкові мережі утримують співвласники, а власники приміщень, як побутові споживачі, сплачують постачальнику за отриману послуг на підставі договорів з постачальником), пропонують модель договірних відносин із непотрібним залученням ОСББ у якості постачальника послуги «з утримання будинкових електричних мереж при користуванні мережами» для оператора систем розподілу.

За наслідками реалізації таких відносин ОСББ має стати постачальником послуг, отримувати від оператора системи розподілу плату за надані послуги, сплачувати податок на прибуток та ПДВ, при цьому всі ці затрати включаються до тарифу на електроенергію.

Для діяльності ОСББ, відповідно до мети його існування, це є неприйнятним.

Щодо джерел права, які регулюють відносини при наданні послуги з постачання та розподілу електричної енергії.

Закон України «Про ринок електричної енергії» встановлює:

ч. 1 ст. 1 цитата: «62) побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

84) споживач — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання». кінець цитати.

ч. 1 ст. 58  цитата: «1. Споживач має право:

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку». кінець цитати.

Положення п. 1.1.2. «Правил роздрібного ринку електричної енергії» (ПРРЕЕ) встановлюють:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)

точка комерційного обліку — точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії. Наскільки це можливо, точка комерційного обліку повинна збігатися з точкою вимірювання;

точка розподілу/передачі електричної енергії — межа балансової належності, на якій відбувається розподіл/передача електричної енергії між електроустановками суміжних учасників ринку». кінець цитати.

Примітка до п. 1.1.2 ПРРЕЕ:

Жодне з наведених у п.1.1.2. ПРРЕЕ визначень неможливо застосувати до ОСББ, оскільки:

— ОСББ у відповідності до ст.1 Закону України «Про ОСББ» — юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна.

Через це термін «індивідуальний побутовий споживач» до ОСББ застосувати неможливо.

Також неможливо застосувати до ОСББ визначення «колективний побутовий споживач», оскільки власниками квартир та/або нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є не тільки фізичні особи, а й юридичні особи, які споживають електричну енергію для професійної та/або господарської діяльності.

Крім цього, індивідуальними побутовими споживачами в багатоквартирному будинку є не тільки власники житлових (нежитлових) приміщень, а й інші особи.

Отже існують прогалини у законодавстві, які можуть, але не повинні бути перешкою для постачання електричної енергії до багатоквартирного будинку, який управляється ОСББ.

Збори вважають найбільш наближеним до сучасних реалій термін «колективний побутовий споживач».

Збори беруть до уваги, що ОСББ як юридична не споживає електроенергію для власних потреб і не потребує такого споживання, а весь обсяг електроенергії, яка постачається до багатоквартирного будинку споживається або для споживання у житлових (нежитлових) приміщеннях, або для утримання спільного майна співвласників.

Враховуючи, що ОСББ не є колективним споживачем в розумінні ПРРЕЕ, не є основним споживачем, не є індивідуальним споживачем, з метою врегулювання відносин постачання електроенергії до багатоквартирного будинку в умовах прогалин у регулюванні таких відносин законами та підзаконними актами, спільнота співвласників в особі загальних зборів вважає доцільнм надалі щодо ОСББ «Фундуклєєвський» користуватись визначенням «колективний побутовий споживач».

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)» кінець цитати.

Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, встановлює:

цитата: «місце приєднання (точка приєднання) електроустановки — існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки (абзац 32 п. 2.1.);

підключення — виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з’єднання електричних мереж замовника та ОСР згідно з проектною схемою (абзац 44 п. 2.1.). кінець цитати.

Договори про надання таких послуг укладаються на підставі Типових договорів, затверджених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) , далі- ПРРЕЕ;

З наведених джерел права вбачаються група обставин 5.

Група обставин 5.

Станом на сьогодні, без реалізації змін до проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу, відсутня технічна можливість приєднання та підключення житлових і нежитлових приміщень до мереж оператора системи розподілу електроенергії.

Тобто, фізично відсутня можливість без використання внутрішньобудинкових електричних мереж приєднати електромережі об’єктів споживача безпосередньо до наконечників струмопровідних кабелів мережі оператора системи розподілу.

Через відсутність технічної можливості приєднання електромереж об’єктів споживача безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу індивідуального договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались як споживачі і учасники договору до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому кінцеві наконечники струмопровідних кабелів електромережі ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не мають і, без внесення (реалізації) змін до проектних рішень постачання електричної енергії, не можуть мати точки приєднання до вхідних наконечників квартирних електромереж цих власників.

Також ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами.

Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір податку на додану вартість, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за надання послуг з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників зобов’язано:

— перераховувати до бюджету податок на додану вартість (розмір якого постачальник зараховує в свій податковий кредит, який йому компенсує держава, тобто постачальник користується власністю співвласників і отримує за це кошти у вигляді повернутого ПДВ, який співвласники перерахували до бюджету);

— сплачувати податок на прибуток, якщо не надасть доказів використання плати, отриманої від постачальника, на конкретну мету утримання чи ремонту електричних мереж;

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

Також об’єднання вважає неприйнятною саму участь у сумнівних схемах збагачення постачальника шляхом компенсації ПДВ.

Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

Крім цього, відповідно до ст. 49 Закону України «Про ринок електричної енергії»:

Основним споживачем, який зобов’язаний укласти з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж, вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу.

Аналогічне положення містить абзац 39 п. 1.1.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії: «основний споживач — споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи».

Тобто, основним споживачем вважається споживач або власник, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам.

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж між власником цих мереж (основним споживачем) та оператором системи розподілу укладається у разі передачі електричної енергії іншим споживачам (іншим суб’єктам господарювання, крім їх власника).

Оскільки власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками внутрішньобудинкових електричних мереж, договір про спільне використання технологічних електричних мереж (внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків) між оператором системи розподілу та ОСББ, яке утворене власниками житлових і нежитлових приміщень, не укладається.

Тобто, через внутрішньобудинкові електричні мережі, належні колективу власників, електрична енергія передається не стороннім особам (іншим власникам), а особам, які входять до складу колективного власника електромереж.

Відповідно до умов Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж, затверджених постановою НКРЕКП, надання технологічних електричних мереж у користування оператору системи розподілу є оплатною послугою, виконавцем якої є власник технологічних електричних мереж.

Разом з тим, відповідно до положень Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

— є непідприємницьким товариством і неприбутковою організацією;

— не може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність;

— не є і не може бути виконавцем послуг, в тому числі житлово-комунальних послуг.

З урахуванням наведеного, загальні збори співвласників вважають, що у об’єднання відсутній обов’язок укладати з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних мереж, щонайменше з трьох підстав:

— внутрішньобудинкові електричні мережі об’єднання не відносяться до технологічних електричних мереж;

— об’єднання не є основним споживачем, а є наближеним до колективного побутового споживача;

— внутрішньобудинкові електричні мережі не використовуються для транспортування електричної енергії іншим споживачам, а використовуються для постачання електричної енергії особам (споживачам), які складають одночасно спільноту колективного побутового споживача і спільноту співвласників внутрішньобудинкових електричних мереж.

З урахуванням визначень, які вживаються у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ринок електричної енергії», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»  у ПРРЕЕ, у «Кодексі систем розподілу», у «Кодексі комерційного обліку електричної енергії», у «Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24 січня 2019 р. за № 90/33061, при постачанні електричної енергії до житлового комплексу наявні такі обставини:

— електричні мережі, до яких безпосередньо приєднані та підключені електромережі житлових і нежитлових приміщень, не належать до технологічних електричних мереж, а є внутрішньобудинковими електричними мережами.

— ОСББ «Фундуклєєвський» не є основним споживачем, а є колективним споживачем електричної енергії;

— власники житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу не є споживачами на території основного споживача, а є споживачами колективного споживача.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

Станом на сьогодні, в м. Києві оператори системи розподілу не розподіляють побутовим споживача у багатоквартирних будинках електроенергію на підставі двосторонніх договорів (зрізних причин, зокрема і тому, що є неможливим укладення побутовим споживачем у багатоквартирному будинку договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі).

Оператор системи розподілу розподіляє побутовим споживачам на підставі приєднання побутового споживача до публічного договору з оператором системи розподілу.

Таке приєднання до публічного договору можливе за умови технічної можливості оператора системи розподілу приєднати свої електричні мережі до електричних мереж побутового споживача.

Такою технічною можливістю є можливість визначення точки розподілу між електроустановками квартири чи нежитлового приміщення і наконечниками струмопровідних кабелів оператора системи розподілу.

В нашому житловому комплексі між електромережою власника квартири чи нежитлового приміщення і наконечниками струмопровідних кабелів проектними рішення передбачено функціонування будинкових електромереж (проводів, кабелів, розподільчих установок, трансформаторів тощо), які є спільною власністю співвласників житлового комплексу.

Ці обставини унеможливлюють оформлення паспортів точок розподілу (передачі), які є невід’ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі), що у свою чергу без внесення змін до проектних схем постачання електроенергії до житлового комплексу унеможливлює приєднання та підключення електромереж квартир чи нежитлових приміщень до наконечників струмопровідних кабелів оператора системи розподілу і, як наслідок, унеможливлює приєднання окремих співвласників як споживачів до публічного договору з оператором системи про розподіл електроенергії.

Разом з тим, ці обставини жодним чином не позбавляють співвласників права і можливості споживати електричну енергію за тарифами для населення через внутрішньобудинкові електричні мережі як споживачам колективного споживача або як індивідуальним споживачам.

Група обставин 6.

Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

Зазначеними вище «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

14) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

15) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються права власності на будинкові електромережі та не обмежуються у здійсненні такого права.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів, а також з інших мотивів, скликання загальних зборів співвласників для розгляду звернень власників  щодо укладення тристоронніх договорів є ускладненим і недоцільним.

Ці обставини обумовлюють необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

Станом на сьогодні для власників житлових і нежитлових приміщень нашого житлового комплексу існує можливість на власний розсуд обрати одну з таких моделей договірних відносин при наданні послуг з постачання та розподілу електричної енергії:

Модель «Споживач колективного споживача», яка передбачає збереження існуючої моделі договірних відносин з постачальником електричної енергії, при якій власник квартири чи нежитлового приміщення залишається індивідуальним побутовим споживачем колективного побутового споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський».

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання, ремонтів будинкових електричних мереж, втрати електроенергії в будинкових електромережах та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком.

Модель «Тристоронні відносини», яка передбачає укладення відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» тристороннього договору між споживачем, постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» як представником колективного власника внутрішньобудинкових електромереж, яке зобов’язується за рахунок індивідуального споживача утримувати такі мережі та сплачувати всі витрати, пов’язані з передачею електроенергії від електромереж оператора системи розподілу до електромереж споживача.

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Крім цього, за умовами тристороннього договору споживач оплачує колективному побутовому споживачу (ОСББ «Фундуклєєвський»):

— вартість утримання будинкових електричних мереж згідно з умовами тристороннього договору від кінцевих клем струмопровідного кабеля оператора системи розподілу до вхідних клем електроустановок (електромережі) власника квартири чи нежитлового приміщення (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання, розподільчі щити та устаткування тощо);

— вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»),

— вартість електричної енергії на колективні побутові потреби;

— вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу від кінцевих клем струмопровідного кабеля оператора системи розподілу до вхідних клем електроустановок (електромережі) власника квартири чи нежитлового приміщення (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання, розподільчі щити та устаткування тощо) за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський»).

Зазначені витрати компенсуються об’єднанню індивідуальним споживачем у розмірі, обчисленому відповідно до методики, затвердженою зборами представників від об’єднання.

Модель «Двосторонні відносини», яка передбачає укладення договорів між споживачами та оператором системи розподілу відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії), шляхом подання заяви-приєднання.

За умовами таких договорів оператор системи розподілу розподіляє електричну енергію побутовим споживачам безпосередньо на вхідних клемах електроустановок (електромережі) побутового споживача на підставі приєднання побутового споживача до публічного договору з оператором системи розподілу, за умови, що для цього існує технічна можливість приєднати кінцеві клеми струмопровідних кабелів електричної мережі оператора системи розподілу безпосередньо до вхідних клем електроустановок (електричної мережі) побутового споживача.

При наявності такої технічної можливості існує можливість визначення точки розподілу між вхідними клемами електроустановок об’єкту споживача (квартири чи нежитлового приміщення) і кінцевими наконечниками струмопровідних кабелів оператора системи розподілу, яка оформлюється паспортом точки розподілу.

Паспорти точок розподілу (передачі) є невід’ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі).

Для отримання такої технічної можливості і оформлення паспорту точки розподілу споживач повинен внести (реалізувати фізично) зміни до існуючої відповідно до проектних рішень схеми постачання електричної енергії до житлового комплексу.

Загальні збори визнають за кожним власником житлового чи нежитлового приміщення нашого житлового комплексу право самостійно, на власний розсуд обрати одну з наведених моделей договірних відносин при наданні послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Розглянувши питання четверте порядку денного, взявши до уваги наведені обставини, загальні збори співвласників вирішили:

4.1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690.

4.2. Встановити:

4.2.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах Типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690.

4.2.2. Заходи з обслуговування, поточного та капітального ремонтів внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення у житловому комплексі, організовуються і здійснюються керуючим директором (правлінням, у разі відсутності посади керуючого директора) за рахунок внесків співвласників на витрати на управління житловим комплексом.

4.3. Постачальником (виконавцем) комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А (перша черга будівництва, 4-секцій будинок) визначити (обрати) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал».

4.4. Встановити, що при виникненні обставин, які дозволятимуть споживачам обирати чи змінювати постачальника послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,  реалізація (здійснення) права обирати чи змінювати постачальника таких послуг належить виключно власникам житлових чи нежитлових приміщень і підтвердження чи погодження ОСББ «Фундуклєєвський» як балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, таке право не потребує.

4.5. Керуючому директору:

— до 01 червня 2021 р. передати постачальнику комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, Приватному акціонерному товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», технічну документацію щодо всіх об’єктів споживання послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в житловому комплексі, а також та відомості щодо всіх власників нерухомого майна в житловому комплексі, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води та укладення індивідуальних договорів;

— з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

4.6. Роз’яснити співвласникам житлового комплексу, що у зв’язку з припиненням керуючим директором з 01 жовтня 2021 р. прийняття показників та обчислення вартості спожитої холодної води, усі власники житлових і нежитлових приміщень для отримання з 01 жовтня 2021 р. комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення мають встановлені законом право і обов’язок укласти індивідуальні договори з постачальником комунальної послуги ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

4.7. Рекомендувати всім власникам житлових і нежитлових приміщень укласти до 01 жовтня 2021 р. індивідуальні договори на отримання послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

4.8. Встановити, що укладення власниками житлових та нежитлових приміщень індивідуальних договорів на отримання послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення не потребує внесення змін до договорів між ОСББ «Фундуклєєвський» та власником приміщення, укладених на умовах Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником житлового (нежитлового) приміщення у багатоквартирному будинку на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві у відносинах управління будинком та користування спільним майном співвласників будинку.

4.9. Встановити, що для виконання ОСББ «Фундуклєєвський» умов пункту 5 Типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690, власники житлових та нежитлових приміщень зобов’язані надати керуючому директору засвідчену власником приміщення копію укладеного індивідуального договору.

4.10. Враховуючи, що:

— наведене в законі «Про ринок електричної енергії» визначення «основний споживач» неможливо застосувати до ОСББ, оскільки внутрішньобудинкові електричні мережі не використовуються для розподілу електричної енергії, тобто не використовуються для транспортування електричної енергії від електроустановок виробників електричної енергії або електроустановок оператора системи передачі мережами оператора системи розподілу;

— наведене в законі «Про ринок електричної енергії» та у ПРРЕЕ визначення «індивідуальний побутовий споживач», «колективний побутовий споживач», «малий непобутовий споживач» неможливо застосувати до ОСББ, оскільки ОСББ створено не споживачами електричної енергії, а власниками нерухомого майна;

— серед співвласників будинку не всі є споживачами електричної енергії;

— серед споживачів електроенергії  не всі є співвласниками будинку;

— серед споживачів не всі є побутовими споживачами, але є також фізичні та юридичні особи, які споживають електричну енергію для професійної та/або господарської діяльності;

— ОСББ як юридична особа не є споживачем, який споживає електричну енергію для власних потреб (у ОСББ як юридичної особи відсутня потреба споживати електричну енергію для власних потреб), а закуповує електричну енергії виключно споживання її власника житлових (нежитлових) приміщень та для утримання спільного майна співвласників (освітлення місць та приміщень загального користування, живлення насосів підкачки води, живлення ліфтів тощо);

— ОСББ не є власником внутрішньобудинкових електричних мереж, хоча саме терміном «власник» оперують ПРРЕЕ

ВСТАНОВИТИ:

4.10.1. До часу належного врегулювання законами та підзаконними актами відносин постачання електричної енергії до багатоквартирного будинку, в якому створено ОСББ, яке утримує будинок у спосіб самоутримання і самофінансування, з метою тимчасового врегулювання відносин застосовувати термін «колективний побутовий споживач» як такий, що є найбільш наближеним до сучасних реалій і найбільш доцільним для тимчасового врегулювання відносин постачання електричної енергії.

4.10.2. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на отримання електричної енергії на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до законодавства, звернувши при цьому увагу, що інженерні мережі житлового комплексу створені з кошти співвласників (але не всіх), через що користування будинковими інженерними мережами регулюється цивільними відносинами спільної власності відповідно до рішень загальних зборів співвласників.

4.11. Встановити, власники житлових чи нежитлових приміщень вправі самостійно, на свій розсуд обирати одну з таких доступних у багатоквартирному будинку моделей організації договірних відносин для отримання послуги з постачання та розподілу електричної енергії:

4.11-а) Модель «Споживач колективного споживача».

4.11-б) Модель «Тристоронні відносини».

4.11-в) Модель «Двосторонні відносини».

4.12. Встановити наступні умови користування електричними мережами, які належать до спільної власності співвласників, для мети споживання електричної енергії при організації договірних відносин за моделлю «Споживач колективного споживача»:

4.12.1. Співвласники як власники житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу споживають електричну енергію, яку ОСББ закуповує у постачальника.

Відбір електричної енергії власниками житлових (нежитлових) приміщень здійснюється від внутрішньобудинкових електричних мереж відповідно до «Правил управління багатоквартирним будинком на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києва і користування спільним майном співвласників» на підставі Договору, укладеному між власником житлового (нежитлового) приміщення ОСББ «Фундуклєєвський» на умовах «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником житлового (нежитлового) приміщення у багатоквартирному будинку на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві у відносинах управління будинком та користування спільним майном співвласників будинку».

Згідно з умовами згаданого типового договору ОСББ «Фундуклєєвський» зобов’язується надавати власнику житлового (нежитлового) приміщення технічну можливість користування внутрішньобудинковими електричними мережами для отримання електричної енергії для електроустановок власника, а власник зобов’язується дотримуватись «Правил управління багатоквартирним будинком на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києва і користування спільним майном співвласників», умов договору з ОСББ «Фундуклєєвський», укладеного на умовах згаданого типового договору, та за рахунок внесків співвласника на витрати на управління спільним майном  компенсувати об’єднанню вартість витрат на управління внутрішньобудинковими електричними мережами та їх утримання.

4.12.2. Всі без винятку права споживача електричної енергії, встановлені розділом ХІІ Закону України «Про ринок електричної енергії» (здійснення прав та обов’язків споживача, вибір та зміна електропостачальника, захист прав споживачів та будь-які інші права споживача електричної енергії) здійснюються (реалізуються) і захищаються ОСББ «Фундуклєєвський» в особі зборів представників від об’єднання та/або в особі керуючого директора в межах його повноважень на підставі рішень зборів представників від об’єднання, або в особі правлінням об’єднання у разі відсутності посади керуючого директора, в межах повноважень правлення, встановлених законом та статутом.

4.12.3. Вирішення питань про вибір та/або зміну електропостачальника чи оператора системи розподілу належить до повноважень зборів представників від об’єднання.

4.12.4. Рішення зборів представників від об’єднання щодо вибору та/або зміни електропостачальника чи оператора системи розподілу є остаточним і затвердження загальними зборами співвласників не вимагає.

4.12.5. Загальні збори співвласників можуть скасувати рішення зборів представників від об’єднання щодо вибору та/або зміни електропостачальника чи оператора системи розподілу.

4.13. Встановити наступні умови користування електричними мережами, які належать до спільної власності співвласників, для мети споживання електричної енергії при організації договірних відносин за моделлю «Тристоронні відносини»:

4.13.1. Договір про постачання електричної енергії при організації договірних відносин за моделлю «Тристоронні відносини» укладається на умовах Типового договору, передбаченого правилами роздрібного ринку електричної енергії, при наявності про це рішення зборів представників від об’єднання як органу управління колективного споживача електричної енергії ОСББ «Фундуклєєвський», при цьому власник житлового (нежитлового) приміщення самостійно закуповує весь потрібний йому обсяг електричної енергії безпосередньо у постачальника електроенергії.

4.13.2. Збори представників від об’єднання вправі приймати рішення про укладення споживачем колективного споживача тристороннього договору про постачання та розподіл електричної енергії в межах колективного побутового споживача виключно за умови визнання споживачем колективного споживача прав ОСББ «Фундуклєєвський» на управління спільним майном співвласників житлового комплексі згідно з «Правилами управління багатоквартирним будинком на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві і користування спільним майном співвласників будинку», затверджених рішенням загальних зборів співвласників від 01.12.2020, а також визнання споживачем колективного споживача вимог цих Правил і зобов’язання їх дотримуватись, а також за умови укладення між власником житлового (нежитлового) приміщення Договору, укладеного на умовах згаданого типового договору (з особливостями самостійної закупівлі власником електричної енергії), а також з умови компенсації власником витрат на електричну енергію для утримання спільного майна.

4.14. Встановити, що при організації договірних відносин за моделлю «Двосторонні відносини» спільнота співвласників будинкових електричних мереж в особі ОСББ «Фундуклєєвський» (чи в особі іншого представника співвласників будинкових електричних мереж) в двосторонніх відносинах між споживачем і особами, які розподіляють та постачають електричну енергію, участі не бере, через що будинкові електричні мережі (які щодня потребують фінансування для утримання, експлуатації та ремонту), для реалізації договірних відносин за моделлю «Двосторонні відносини не використовуються, при цьому власник житлового (нежитлового) приміщення зобов’язаний компенсувати ОСББ «Фундуклєєвський» всі витрати на електричну енергію, спожиту для утримання спільного майна.

4.14.1. Взяти до уваги, що власники житлових чи нежитлових приміщень вправі самостійно укладати будь-які правочини відповідно до наявних у них цивільних прав, при наявності реальної можливості забезпечити виконання умов договору майном, наявним у учасників договору.

4.14.2. Взяти до уваги, що Об’єднання не вправі заборонити власникам житлових (нежитлових) приміщень укладати взагалі будь-які правочини, навіть ті, для укладення яких у учасників правочину відсутні правомочності, або ті, для виконання яких об’єктивно відсутні можливості, обставини та підстави (як це зробили власники квартир № 28, № 29), а також роз’яснити співвласникам, що будь-які правочини, стороною яких не є ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати для об’єднання жодних правових наслідків чи зобов’язань (зокрема і зобов’язань щодо надання внутрішньобудинкових електричних мереж у використання для постачання ними електричної енергії до об’єктів споживача).

4.14.3. Роз’яснити співвласникам, що снування двосторонніх відносин між споживачем і особами, які розподіляють і постачають електричну енергію до об’єкта споживача, розташованого в житловому комплексі, на законних підставах можливе тільки після внесення і фізичної реалізації погоджених з ОСББ «Фундуклєєвський» в особі загальних зборів співвласників змін до проектних рішень постачання електричної енергії до житлового комплексу як об’єкта архітектури.

При цьому наслідками фізичної реалізації змін до проектних рішень постачання електричної енергії до житлового комплексу як об’єкту архітектури має бути виникнення фізичної можливості безпосереднього приєднання вхідних клем електромережі об’єкту споживача до кінцевих клем струмопровідного кабеля живлення мереж оператора системи розподілу, тобто виникнення технічної можливості для передачі (прийняття) у місце приєднання електроустановки власника житлового (нежитлового) приміщення до електричних мереж оператора системи розподілу без використання для цього внутрішньобудинкових електричних мереж.

4.14.4. Встановити, що внесення в установленому порядку змін до проектних рішень постачання електричної енергії до житлового комплексу здійснюється споживачем самостійно, за його рахунок, без залучення до цього ОСББ «Фундуклєєвський».

4.14.5. Роз’яснити, що через неможливість виділити в натурі частку співвласника у спільній власності на внутрішньобудинкові електричні мережі, а також у зв’язку з неможливістю виокремити у функціональному призначенні будинкових електричних мереж частку функціонального призначення, призначену для постачання електричної енергії до об’єкту споживача (житлового чи нежитлового приміщення), питання про визначення вартості частки співвласника у будинкових електромережах статутними органами об’єднанням не розглядається, не вирішується, а вартість фізичної реалізації змін до проектних рішень постачання електроенергії до житлового комплексу співвласникам не компенсується, питання про це статутними органами управління об’єднанням не розглядається і не вирішується.

4.15. Зобов’язати керуючого директора:

4.15.1. Невідкладно виносити на розгляд зборів представників від об’єднання письмові звернення власників щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії при виборі власниками моделі організації договірних відносин «Тристоронні відносини».

4.15.2. На підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії.

4.15.3. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

4.16. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.

4.17. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії до рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

4.17.1. Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься:

— прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів;

— затвердження методики розрахунку (обчислення) вартості всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього договору на постачання електричної енергії за моделюю «Тристоронні відносини» або при визначенні витрат об’єднання, пов’язаних з ініціативою співвласника організувати договірні відносини постачання електричної енергії за моделлю «Двосторонні відносини».

Встановити, що розміри всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього договору на постачання електричної енергії або при визначенні витрат об’єднання, пов’язаних з ініціативою співвласника організувати договірні відносини постачання електричної енергії за моделлю «Двосторонні відносини», які  розраховані за методикою, затвердженою зборами представників від об’єднання, є розрахунковими величинами (величинами, які обчислені арифметично), через що розміри таких внесків і платежів затверджуються керуючим директором (правлінням, у разі відсутності посади керуючого директора) і затвердженню статутними органами управління об’єднанням не підлягають».

4.17.2. Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

4.18. Встановити, що це рішення:

— набирає чинності з моменту його прийняття;

— оприлюднюється на офіційному сайті об’єднання в Інтернеті;

— поштою або у інший спосіб співвласникам не направляється, при цьому кожний співвласник має право знайомитись з цим рішення і робити з нього виписки чи копії.

 

 

 

важлива інформація 1

СКЛИКАЮТЬСЯ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

До уваги співвласників житлового комплексу

ЗАЯВА ПРАВЛІННЯ

Співвласник Коляда М.П. подав до Господарського суду міста Києва два позови про скасування всіх рішень річних загальних зборів співвласників від 10.12.2019 і від 01.120.2020.

Позови мотивовані тим, що Коляда М.П. у січні 2021 р. з сайту об’єднання, нібито, випадково дізнався про проведення зборів у грудні 2019 р. і у грудні 2020 р., а його неучасть у зборах порушила його права як співвласника.

Правління роз’яснює Коляді М.П., що люди не дарма кажуть: «Брехнею увесь світ пройдеш, та назад не повернешся».

Разом з тим, дії Коляди М.П., при необ’єктивному розгляді справи у Господарському суді міста Києва, в якому суддею цього суду працює його сусід і напарник у спорі з об’єднанням Мандриченко О.В., і несправедливому вирішенні спору, можуть паралізувати повністю діяльність керуючої дирекції. Що є неприпустимим.

Для розв’язання проблеми, що виникла через подання Колядою М.П. судових позовів, правління скликає позачергові загальні збори співвласників.

Збори відбудуться

15 березня 2021 р. о 18:00

у приміщенні підземного паркінгу,

площа якого дозволяє учасникам зборів дотриматись соціальної дистанції.

Проект порядку денного

 1. Про припинення повноважень правління та керуючого директора через неспроможність виконувати обов’язки і організувати належне управління об’єднанням.
 2. Про загальні збори співвласників від 10.12.2019.
 3. Про рішення зборів представників у період з 10.12.2019 по 01.12.2020.
 4. Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

Проекти рішень оприлюднені далі.

Оприлюднені проекти рішень не є остаточними. Збори представників, правління, будь-хто з співвласників вправі запропонувати інші проекти рішень з кожного питання порядку денного.

Остаточні рішення приймають загальні збори співвласників.

ПРАВЛІННЯ

25 лютого 2021

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ

 

 1. Про припинення повноважень правління та керуючого директора через неспроможність виконувати обов’язки і організувати належне управління об’єднанням.

 

Розглянувши питання перше порядку денного загальні збори співвласників вирішили:

 

 1. Припинити повноваження усього складу правління і керуючого директора у зв’язку з неспроможністю у належний спосіб повідомити співвласника Коляду М.П. про скликання загальних зборів співвласників, що має своїми наслідками звернення Коляди М.П. до суду через порушення, на його думку, його прав співвласника.

 

 1. Обрати до складу правління:

Коляду М.П.

Мандриченко Ю.О.

Шевченко Ю.М.

Шевченка К.Є.

Яценко Л.Д.

 

 1. Рекомендувати правлінню обрати на посаду голови правління Яценко Л.Д.

 

 1. Рекомендувати правлінню призначити на посаду керуючого директора Коляду М.П.

 

 

 

 

 Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

 

При розгляді питання четвертого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

Обставина 1.

Законом України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено:

цитата: «Стаття 12. Договори про надання житлово-комунальних послуг.

 1. Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
 2. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових або примірних договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України або іншими уповноваженими законом державними органами відповідно до закону. Такі договори можуть затверджуватися окремо для різних моделей організації договірних відносин (індивідуальний договір та колективний договір про надання комунальних послуг) та для різних категорій споживачів (індивідуальний споживач, колективний споживач)». кінець цитати.

цитата: «Стаття 14. Особливості укладання, зміни і припинення договорів про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку.

 1. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку (уповноваженого органу управління об’єднання співвласників багатоквартирного будинку), прийнятим відповідно до закону, договір про надання комунальної послуги укладається з виконавцем відповідної комунальної послуги, визначеним статтею 6 цього Закону:

1) кожним співвласником багатоквартирного будинку самостійно (індивідуальний договір);

2) від імені та за рахунок усіх співвласників багатоквартирного будинку управителем або іншою уповноваженою співвласниками особою (колективний договір);

3) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку або іншою юридичною особою, яка об’єднує всіх співвласників такого будинку та в їхніх інтересах укладає відповідний договір про надання комунальних послуг, як колективним споживачем.

 1. Співвласники багатоквартирного будинку (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку) самостійно обирають одну з моделей організації договірних відносин, визначену частиною першою цієї статті, за кожним видом комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і з постачання та розподілу електричної енергії). У межах одного багатоквартирного будинку дозволяється обрання різних моделей організації договірних відносин за різними видами комунальних послуг.

Комунальні послуги з постачання та розподілу природного газу, постачання та розподілу електричної енергії надаються виключно на підставі індивідуальних договорів.

 1. Індивідуальний договір про надання комунальних послуг укладається між співвласником багатоквартирного будинку та виконавцем відповідної комунальної послуги.

Виконавець комунальної послуги за індивідуальним договором забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуги встановленим нормативам на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача.

Обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги (крім послуг з постачання та розподілу природного газу і електричної енергії), здійснюються виконавцем такої послуги на підставі відповідного договору із співвласниками. Капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками чи залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників.

Технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання здійснюються суб’єктом, визначеним співвласниками багатоквартирного будинку, за рахунок співвласників.

Порядок здійснення технічного обслуговування і поточного ремонту внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання визначається договором про розподіл електричної енергії, природного газу та/або договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком.

Кошторис витрат на технічне обслуговування та поточний ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання та газопостачання є невід’ємною частиною відповідного договору, крім випадку, якщо співвласники технічне обслуговування і поточний ремонт здійснюють самостійно». кінець цитати.

 

Обставина 2.

Щодо послуги з постачання теплової енергії.

У житловому комплексі, на підставі рішення загальних зборів співвласників, запроваджено як модель організації договірних відносин індивідуальні договори для постачання теплової енергії до житлових та нежитлових приміщень, а також колективний договір для опалення місць та приміщень загального користування.

Щодо відключення приміщень від централізованого опалення.

«Порядок відключення споживачів від систем централізованого опалення та постачання гарячої води», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, від 26.07.2019 № 169, встановлює:

цитата: « III. Порядок відокремлення (відключення) власників квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків від ЦО та ГВП

 1. Власники квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, приєднаного до ЦО та ГВП, мають право відокремити (відключити) свою квартиру чи нежитлове приміщення від ЦО та ГВП у разі, якщо на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги» не менше як половина квартир та нежитлових приміщень цього будинку відокремлена (відключена) від ЦО та ГВП, та влаштувати систему індивідуального теплопостачання (опалення та/або гарячого водопостачання) у такій квартирі чи нежитловому приміщенні». кінець цитати.

Станом на день набрання чинності Законом України «Про житлово-комунальні послуги», 17.12.2017, в житловому комплексі не було квартир чи нежитлових приміщень, які були відокремлені від централізованого опалення.

Станом на сьогодні, все тепло, яке наявне в будинку, отримується з мережі централізованого опалення.

Власники житлових і нежитлових приміщень, які не підключили чи відключили (вимкнули) прилади опалення, не обігрівають свої приміщення теплом власного тіла, через що такі приміщення обігріваються стінами, стелею чи підлогою, нагрітими за рахунок тепла в інших квартирах, тобто плюсова температура повітря в таких приміщеннях досягається за кошти власників сусідніх приміщень, що за своєю сутністю є крадіжкою коштів сусідів.

 

З урахуванням наведених обставин модель організації договірних відносин послуги з постачання теплової енергії є такою, що визначена, але потребує врегулювання відносин між співвласниками, щодо припинення обігріву недобросовісними власниками своїх приміщень за кошти сусідів.

 

Обставина 3

Щодо послуги з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

 

Станом на сьогодні існують штучні перешкоди у виборів моделі організації договірних відносин з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, які впродовж чотирьох років створює постачальник- монополіст ПрАТ «АК «Київводоканал», не бажаючи прийняти на свій баланс каналізаційні мережі.

Разом з тим, станом на сьогодні не існує реальних істотних перешкод для переходу у договірних відносинах з постачання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Загальні збори вважають за доцільне укладення всіма співвласниками індивідуальних договорів на підставі типового договору, умови якого затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690, при цьому виконання умов п. 5 таких договорів доцільно покласти на ОСББ «Фундуклєєвський».

 

Обставина 4.

Щодо постачання електричної енергії.

Це питання є найбільш ускладненим для врегулювання через існування підзаконних актів, які замість зрозумілої і економічно та технічно доцільної моделі, подібної до моделі відносин у централізованому водопостачанні (при якій у багатоквартирному будинку внутрішньобудинкові мережі утримує об’єднання співвласників, а власники приміщень, як побутові споживачі, сплачують постачальнику за отриману послуг на підставі договорів з постачальником), пропонують модель договірних відносин із непотрібним залученням ОСББ у якості постачальника для оператора систем розподілу послуги «з утримання будинкових електричних мереж при користуванні мережами».

За наслідками реалізації таких відносин ОСББ має стати постачальником послуг, отримувати від оператора системи розподілу плату за надані послуги, сплачувати податок на прибуток та ПДВ, при цьому всі ці затрати включаються до тарифу на електроенергію.

Для діяльності ОСББ, відповідно до мети його існування, це є неприйнятним.

Щодо джерел права, які регулюють відносини при наданні послуги з постачання та розподілу електричної енергії.

Закон України «Про ринок електричної енергії» встановлює:

ч. 1 ст. 1 цитата: «62) побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність);

84) споживач — фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання». кінець цитати.

ч. 1 ст. 58  цитата: «1. Споживач має право:

1) купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку». кінець цитати.

Положення п. 1.1.2. «Правил роздрібного ринку електричної енергії» (ПРРЕЕ) встановлюють:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)

точка комерційного обліку — точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії. Наскільки це можливо, точка комерційного обліку повинна збігатися з точкою вимірювання;

точка розподілу/передачі електричної енергії — межа балансової належності, на якій відбувається розподіл/передача електричної енергії між електроустановками суміжних учасників ринку». кінець цитати.

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)» кінець цитати.

Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, встановлює:

цитата: «місце приєднання (точка приєднання) електроустановки — існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки (абзац 32 п. 2.1.);

підключення — виконання комплексу організаційно-технічних заходів з первинної подачі напруги в точці приєднання на контактні з’єднання електричних мереж замовника та ОСР згідно з проектною схемою (абзац 44 п. 2.1.). кінець цитати.

 

Договори про надання таких послуг укладаються на підставі Типових договорів, затверджених Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) , далі- ПРРЕЕ;

 

З наведених джерел права вбачаються обставини:

 

Станом на сьогодні, без реалізації змін до проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу, відсутня технічна можливість приєднання житлових і нежитлових приміщень до системи розподілу електроенергії.

Тобто, фізично відсутня можливість приєднати квартирні електромережі безпосередньо до наконечників струмопровідних кабелів мережі оператора системи розподілу без використання внутрішньобудинкових електричних мереж.

Через відсутність технічної можливості приєднання приміщень безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому міські електромережі ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не мають і станом на сьогодні не можуть мати точки приєднання до квартирних електромереж цих власників.

Також ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами.

Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір податку на додану вартість, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за надання послуг з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників зобов’язано:

— перераховувати до бюджету податок на додану вартість (розмір якого постачальник зараховує в свій податковий кредит, який йому компенсує держава, тобто постачальник користується власністю співвласників і отримує за це кошти у вигляді повернутого ПДВ, який співвласники перерахували до бюджету);

— сплачувати податок на прибуток, якщо не надасть доказів використання плати, отриманої від постачальника, на конкретну мету утримання чи ремонту електричних мереж;

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

Також об’єднання вважає неприйнятною саму участь у сумнівних схемах збагачення постачальника шляхом компенсації ПДВ.

Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

8) Збори вважають, що:

Відповідно до визначень, які вживаються у Законах України «Про житлово-комунальні послуги», «Про ринок електричної енергії», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»  у ПРРЕЕ, у «Кодексі систем розподілу», у «Кодексі комерційного обліку електричної енергії», у «Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання в житлових будинках», затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості від 24 січня 2019 р. за № 90/33061 внутрішньобудинкові електричні мережі не належать до технологічних електричних мереж.

Крім цього, відповідно до ст. 49 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Основним споживачем, який зобов’язаний укласти з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж, вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу.

Аналогічне положення містить абзац 39 п. 1.1.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії: «основний споживач — споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи».

Тобто, основним споживачем вважається споживач або власник, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам.

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж між власником цих мереж (основним споживачем) та оператором системи розподілу укладається у разі передачі електричної енергії іншим споживачам (іншим суб’єктам господарювання, крім їх власника).

Оскільки власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками внутрішньобудинкових електричних мереж, договір про спільне використання технологічних електричних мереж (внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків) між оператором системи розподілу та ОСББ, яке утворене власниками житлових і нежитлових приміщень, не укладається.

Тобто, через внутрішньобудинкові електричні мережі, належні колективу власників, електрична енергія передається не стороннім особам (іншим власникам), а особам, які входять до складу колективного власника електромереж.

Відповідно до умов Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж, затверджених постановою НКРЕКП, надання технологічних електричних мереж у користування оператору системи розподілу є оплатною послугою, виконавцем якої є власник технологічних електричних мереж.

Разом з тим, відповідно до положень Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

— є непідприємницьким товариством і неприбутковою організацією;

— не може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність;

— не є і не може бути виконавцем послуг, в тому числі житлово-комунальних послуг.

З урахуванням наведеного, загальні збори співвласників вважають, що у об’єднання відсутній обов’язок укладати з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних мереж, щонайменше з трьох підстав:

— внутрішньобудинкові електричні мережі об’єднання не відносяться до технологічних електричних мереж;

— об’єднання не є основним споживачем, а є колективним побутовим споживачем;

— внутрішньобудинкові електричні мережі не використовуються для транспортування електричної енергії іншим споживачам, а використовуються для постачання електричної енергії особам (споживачам), які складають одночасно спільноту колективного побутового споживача і спільноту співвласників внутрішньобудинкових електричних мереж.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

Станом на сьогодні, в м. Києві оператори системи розподілу не розподіляють побутовим споживача у багатоквартирних будинках електроенергію на підставі двосторонніх договорів (зрізних причин, зокрема і тому, що є неможливим укладення побутовим споживачем у багатоквартирному будинку договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі).

Оператор системи розподілу розподіляє побутовим споживачам на підставі приєднання побутового споживача до публічного договору з оператором системи розподілу.

Таке приєднання до публічного договору можливе за умови технічної можливості оператора системи розподілу приєднати свої електричні мережі до електричних мереж побутового споживача.

Такою технічною можливістю є можливість визначення точки розподілу між електроустановками квартири чи нежитлового приміщення і наконечниками струмопровідних кабелів оператора системи розподілу.

В нашому житловому комплексі між електромережою власника квартири чи нежитлового приміщення і наконечниками струмопровідних кабелів проектними рішення передбачено функціонування будинкових електромереж (проводів, кабелів, розподільчих установок, трансформаторів тощо), які є спільною власністю співвласників житлового комплексу.

Ці обставини унеможливлюють оформлення паспортів точок розподілу (передачі), які є невід’ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі), що у свою чергу без внесення змін до проектних схем постачання електроенергії до житлового комплексу унеможливлює приєднання електромереж квартир чи нежитлових приміщень до наконечників струмопровідних кабелів оператора системи розподілу і, як наслідок, унеможливлює приєднання споживачів до публічного договору про розподіл електроенергії.

Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

 

Зазначеними вище «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

14) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

15) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються права власності на будинкові електромережі та не обмежуються у здійсненні такого права.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів, а також з інших мотивів, скликання загальних зборів співвласників для розгляду звернень власників  щодо укладення тристоронніх договорів є ускладненим і недоцільним.

Ці обставини обумовлюють необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

 

Станом на сьогодні для власників житлових і нежитлових приміщень нашого житлового комплексу існує можливість на власний розсуд обрати одну з таких моделей договірних відносин при наданні послуг з постачання та розподілу електричної енергії:

 

Модель «Споживач колективного споживача», яка передбачає збереження існуючої моделі договірних відносин з постачальником електричної енергії, при якій власник квартири чи нежитлового приміщення залишається індивідуальним побутовим споживачем колективного побутового споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський».

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання, ремонтів будинкових електричних мереж, втрати електроенергії в будинкових електромережах та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком.

Модель «Тристоронні відносини», яка передбачає укладення відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» тристороннього договору між споживачем, постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» як представником колективного власника внутрішньобудинкових електромереж, яке зобов’язується за рахунок індивідуального споживача утримувати такі мережі та сплачувати всі витрати, пов’язані з передачею електроенергії від електромереж оператора системи розподілу до електромереж споживача.

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Крім цього, за умовами тристороннього договору споживач оплачує колективному побутовому споживачу (ОСББ «Фундуклєєвський»):

— вартість утримання будинкових електричних мереж згідно з умовами тристороннього договору від кінцевих клем струмопровідного кабеля оператора системи розподілу до вхідних клем електроустановок (електромережі) власника квартири чи нежитлового приміщення (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання, розподільчі щити та устаткування тощо);

— вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»),

— вартість електричної енергії на колективні побутові потреби;

— вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу від кінцевих клем струмопровідного кабеля оператора системи розподілу до вхідних клем електроустановок (електромережі) власника квартири чи нежитлового приміщення (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання, розподільчі щити та устаткування тощо) за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський»).

Зазначені витрати компенсуються об’єднанню індивідуальним споживачем у розмірі, обчисленому відповідно до методики, затвердженою зборами представників від об’єднання.

Модель «Двосторонні відносини», яка передбачає укладення договорів між споживачами та оператором системи розподілу відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії), шляхом подання заяви-приєднання.

За умовами таких договорів оператор системи розподілу розподіляє електричну енергію побутовим споживачам безпосередньо на вхідних клемах електроустановок (електромережі) побутового споживача на підставі приєднання побутового споживача до публічного договору з оператором системи розподілу, за умови, що для цього існує технічна можливість приєднати кінцеві клеми струмопровідних кабелів електричної мережі оператора системи розподілу безпосередньо до вхідних клем електроустановок (електричної мережі) побутового споживача.

При наявності такої технічної можливості існує можливість визначення точки розподілу між вхідними клемами електроустановок об’єкту споживача (квартири чи нежитлового приміщення) і кінцевими наконечниками струмопровідних кабелів оператора системи розподілу, яка оформлюється паспортом точки розподілу.

Паспорти точок розподілу (передачі) є невід’ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі).

Для отримання такої технічної можливості і оформлення паспорту точки розподілу споживач повинен внести (реалізувати фізично) зміни до існуючої відповідно до проектних рішень схеми постачання електричної енергії до житлового комплексу.

 

Загальні збори визнають за кожним власником житлового чи нежитлового приміщення нашого житлового комплексу право самостійно, на власний розсуд обрати одну з наведених моделей договірних відносин при наданні послуг з постачання та розподілу електричної енергії.

Розглянувши питання четверте порядку денного, взявши до уваги наведені обставини, загальні збори співвласників вирішили:

 

4.1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690.

4.2. Встановити:

4.2.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах Типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690.

4.2.2. Заходи з обслуговування, поточного та капітального ремонтів внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення у житловому комплексі, організовуються і здійснюються керуючим директором (правлінням, у разі відсутності посади керуючого директора) за рахунок внесків співвласників на витрати на управління житловим комплексом.

4.3. Постачальником (виконавцем) комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А (перша черга будівництва, 4-секцій будинок) визначити (обрати) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал».

4.4. Встановити, що при виникненні обставин, які дозволятимуть споживачам обирати чи змінювати постачальника послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення,  реалізація (здійснення) права обирати чи змінювати постачальника таких послуг належить виключно власникам житлових чи нежитлових приміщень і підтвердження чи погодження ОСББ «Фундуклєєвський» як балансоутримувача внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, таке право не потребує.

4.5. Керуючому директору:

— до 01 червня 2021 р. передати постачальнику комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, Приватному акціонерному товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», технічну документацію щодо всіх об’єктів споживання послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення в житловому комплексі, а також та відомості щодо всіх власників нерухомого майна в житловому комплексі, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води та укладення індивідуальних договорів;

— з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

4.6. Роз’яснити співвласникам житлового комплексу, що у зв’язку з припиненням керуючим директором з 01 жовтня 2021 р. прийняття показників та обчислення вартості спожитої холодної води, усі власники житлових і нежитлових приміщень для отримання з 01 жовтня 2021 р. комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення мають встановлені законом право і обов’язок укласти індивідуальні договори з постачальником комунальної послуги ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».

4.7. Рекомендувати всім власникам житлових і нежитлових приміщень укласти до 01 жовтня 2021 р. індивідуальні договори на отримання послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення.

 

4.8. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на отримання електричної енергії на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень «Правил роздрібного ринку електричної енергії».

 

4.9. Встановити, власники житлових чи нежитлових приміщень вправі самостійно, на свій розсуд обирати одну з таких доступних у багатоквартирному будинку моделей організації договірних відносин для отримання послуги з постачання та розподілу електричної енергії:

4.9-а) Модель «Споживач колективного споживача».

4.9-б) Модель «Тристоронні відносини».

4.9-в) Модель «Двосторонні відносини».

4.10. Встановити, що при реалізації договірних відносин за моделлю 4.9-а «Споживач колективного споживача»:

4.10.1 Всі без винятку права споживача електричної енергії, встановлені розділом ХІІ Закону України «Про ринок електричної енергії» (здійснення прав та обов’язків споживача, вибір та зміна електропостачальника, захист прав споживачів та будь-які інші права споживача електричної енергії) здійснюються (реалізуються) і захищаються ОСББ «Фундуклєєвський» в особі зборів представників від об’єднання та/або керуючим директором в межах його повноважень на підставі рішень зборів представників від об’єднання, або правлінням об’єднання у разі відсутності посади керуючого директора, в межах повноважень правлення, встановлених законом та статутом.

4.10.2. Вирішення питань про вибір та/або зміну електропостачальника чи оператора системи розподілу належить до повноважень зборів представників від об’єднання.

4.10.3. Рішення зборів представників від об’єднання щодо вибору та/або зміни електропостачальника чи оператора системи розподілу є остаточним і затвердження загальними зборами співвласників не вимагає.

4.10.4. Загальні збори співвласників можуть скасувати рішення зборів представників від об’єднання щодо вибору та/або зміни електропостачальника чи оператора системи розподілу.

4.11. Зобов’язати керуючого директора:

4.11.1. Невідкладно виносити на розгляд зборів представників від об’єднання письмові звернення власників щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії при виборі власниками моделі організації договірних відносин 4.9-б «Тристоронні відносини».

4.11.2. На підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії.

4.11.3. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

4.12. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.

4.13. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії до рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

4.13.1. Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься:

— прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів;

— затвердження методики розрахунку (обчислення) вартості всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього договору на постачання електричної енергії за моделюю «Тристоронні відносини» або за умовами двостороннього договору на постачання електричної енергії за моделлю «Двосторонні відносини».

Встановити, що розміри всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього чи тристороннього договору на постачання електричної енергії,  розраховані за методикою, затвердженою зборами представників від об’єднання, є розрахунковими величинами (величинами, які обчислені арифметично), через що розміри таких внесків і платежів затвердженню статутними органами управління об’єднанням не підлягають».

 

4.13.2. Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

 

4.14. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

 

 

 

 

 

 1. Про загальні збори співвласників від 10.12.2019.

 

Розглянувши питання друге порядку денного, взявши до уваги наведені обставини, загальні збори співвласників вирішили:

 

2.1. Вважати загальні збори співвласників від 10.12.2019 такими, що були скликані і проводились у встановлений законом спосіб, що вказує на те, що Ко

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

 

 

внимание высота 2

Проект рішення загальних зборів

За результатами розгляду пропозицій співвласників щодо проекту рішення загальних зборів, оприлюднюється проект рішення загальних зборів співвласників (що відбудуться 12 березня 2021 р.) у редакції cтаном на 24 лютого 2021 р.

Кожний співвласник має право запропонувати зміни та доповнення до проекту рішення зборів. Пропозиції приймаються у письмовму вигляді в керуючій дирекції.

ПРОЕКТ станом на 24.02.2021

РІШЕННЯ

загальних зборів співвласників

житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А

м. Київ, 12 березня 2021 р.

Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

При розгляді питання порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

1) Законами України «Про житлово-комунальні послуги» (ст. 14), «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» (ст. 22), «Про житлово-комунальні послуги» (ст. 7, ст. 12) встановлено, що послуги з постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами надаються споживачам на підставі індивідуальних договорів, укладених з постачальниками послуг відповідно до вимог законодавства.

Індивідуальні договори укладаються на підставі Типових договорів, затверджених:

— про постачання електричної енергії — Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219);

— про постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення — Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, (станом на сьогодні в редакції Постанови від 05.07.2019 № 690).

2) Згідно з ст. 58 закону України «Про ринок електричної енергії» споживач має право: купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

3) Станом на сьогодні, без реалізації змін до проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу, відсутня технічна можливість приєднання житлових і нежитлових приміщень до системи розподілу електроенергії.

Тобто, фізично відсутня можливість приєднати квартирні електромережі безпосередньо до мереж оператора системи розподілу без використання внутрішньобудинкових електричних мереж.

4) Через відсутність технічної можливості приєднання приміщень безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

5) Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому міські електромережі ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не мають і станом на сьогодні не можуть мати точки приєднання до квартирних електромереж цих власників.

Також ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами.

6) Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір податку на додану вартість, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за надання послуг з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників зобов’язано:

— перераховувати до бюджету податок на додану вартість (розмір якого постачальник зараховує в свій податковий кредит, який йому компенсує держава, тобто постачальник користується власністю співвласників і отримує за це кошти у вигляді повернутого ПДВ, який співвласники перерахували до бюджету);

— сплачувати податок на прибуток, якщо не надасть доказів використання плати, отриманої від постачальника, на конкретну мету утримання чи ремонту електричних мереж;

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

 Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

Також об’єднання вважає неприйнятною саму участь у сумнівних схемах збагачення постачальника шляхом компенсації ПДВ.

7) Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

8) Збори вважають, що:

Внутрішньобудинкові електричні мережі не належать до технологічних електричних мереж.

Крім цього, відповідно до ст. 49 Закону України «Про ринок електричної енергії»

Основним споживачем, який зобов’язаний укласти з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних електричних мереж, вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу.

Аналогічне положення містить абзац 39 п. 1.1.2. Правил роздрібного ринку електричної енергії: «основний споживач — споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи».

Тобто, основним споживачем вважається споживач або власник, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам.

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж між власником цих мереж (основним споживачем) та оператором системи розподілу укладається у разі передачі електричної енергії іншим споживачам (іншим суб’єктам господарювання, крім їх власника).

Оскільки власники квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку є співвласниками внутрішньобудинкових електричних мереж, договір про спільне використання технологічних електричних мереж (внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків) між оператором системи розподілу та ОСББ, яке утворене власниками житлових і нежитлових приміщень, не укладається.

Тобто, через внутрішньобудинкові електричні мережі, належні колективу власників, електрична енергія передається не стороннім особам (іншим власникам), а особам, які входять до складу колективного власника електромереж.

Відповідно до умов Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж, затверджених постановою НКРЕКП, надання технологічних електричних мереж у користування оператору системи розподілу є оплатною послугою, виконавцем якої є власник технологічних електричних мереж.

Разом з тим, відповідно до положень Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» об’єднання співвласників багатоквартирного будинку:

— є непідприємницьким товариством і неприбутковою організацією;

— не може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність;

— не є і не може бути виконавцем послуг, в тому числі житлово-комунальних послуг.

З урахуванням наведеного, загальні збори співвласників вважають, що у об’єднання відсутній обов’язок укладати з оператором системи розподілу договір про спільне використання технологічних мереж, щонайменше з трьох підстав:

— внутрішньобудинкові електричні мережі об’єднання не відносяться до технологічних електричних мереж;

— об’єднання не є основним споживачем, а є колективним побутовим споживачем;

— внутрішньобудинкові електричні мережі не використовуються для транспортування електричної енергії іншим споживачам, а використовуються для постачання електричної енергії особам (споживачам), які складають одночасно спільноту колективного побутового споживача і спільноту власників внутрішньобудинкових електричних мереж.

9) Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

10) Положеннями п. 1.1.2. «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) встановлено:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)». кінець цитати.

11) Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)». кінець цитати.

12) Зазначеними «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

13) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

14) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються права власності на будинкові електромережі та не обмежуються у здійсненні такого права.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів, а також з інших мотивів, скликання загальних зборів співвласників для розгляду звернень власників  щодо укладення тристоронніх договорів є ускладненим і недоцільним.

Ці обставини обумовлюють необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

Щодо отримання комунальної послуги централізованого водопостачання та водовідведення, збори констатують відсутність істотних перешкод для переходу у відносинах постачання таких комунальних послуг на підставі індивідуальних договорів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Взявши до уваги наведені обставини, загальні збори співвласників вирішили:

 1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690, а на постачання електричної енергії на підставі індивідуальних тристоронніх договорів, укладених відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», за умови, що на підставі таких договорів співвласники житлового комплексу не позбавляються права власності на будинкові інженерні мережі та не обмежуються у здійсненні такого права.
 2. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.
 3. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії:

3.1. До рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься:

— прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів;

— затвердження методики розрахунку (обчислення) вартості всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього договору на постачання електричної енергії, при цьому розміри всіх без винятку внесків та платежів, які повинен сплатити об’єднанню власник житлового чи нежитлового приміщення за умовами тристороннього договору на постачання електричної енергії,  розраховані за методикою, затвердженою зборами представників від об’єднання, є розрахунковими величинами (величинами, які обчислені арифметично), через що розміри таких внесків і платежів затвердженню статутними органами управління об’єднанням не підлягають».

 1. Встановити:

4.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

4.2. Заходи з обслуговування, поточного та капітального ремонтів внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг централізованого водопостачання, централізованого водовідведення у житловому комплексі, організовуються і здійснюються керуючим директором за рахунок внесків співвласників на витрати на управління житловим комплексом.

4.3. Модель організації договірних відносин з постачальником електричної енергії обирається кожним власником житлового чи нежитлового приміщення житлового комплексу індивідуально і самостійно з двох варіантів:

4.3.а) Залишатись індивідуальним побутовим споживачем електричної енергії колективного побутового споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський» (існуюча модель отримання електричної енергії).

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання, ремонтів будинкових електричних мереж, втрати електроенергії в будинкових електромережах та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком.

4.3.б) Укласти з постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» тристоронній договір відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії».

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Крім цього, за умовами тристороннього договору споживач оплачує колективному побутовому споживачу (ОСББ «Фундуклєєвський»):

— вартість утримання будинкових електричних мереж згідно з умовами тристороннього договору;

— вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»),

— вартість електричної енергії на колективні побутові потреби;

— вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу до електроустановки споживача (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання тощо), за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський»).

4.4. Постачальником (виконавцем) комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення для житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А (перша черга будівництва, 4-секцій будинок) визначити (обрати) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал».

4.5. Керуючому директору до 01 червня 2021 р. передати постачальнику комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, Приватному акціонерному товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал», технічну документацію та відомості щодо всіх власників нерухомого майна в житловому комплексі, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води та укладення індивідуальних договорів, і з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

 1. Роз’яснити співвласникам житлового комплексу, що у зв’язку з припиненням керуючим директором з 01 жовтня 2021 р. прийняття показників та обчислення вартості спожитої холодної води, усі власники житлових і нежитлових приміщень для отримання з 01 жовтня 2021 р. комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення мають встановлені законом право і обов’язок до 01 жовтня 2021 р. укласти індивідуальні договори з постачальником комунальної послуги ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал».
 2. Зобов’язати керуючого директора:

6.1. Невідкладно виносити на розгляд зборів представників від об’єднання письмові звернення власників щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії.

6.2. На підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії.

6.3. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

7. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

meeting-clipart

Скликаються загальні збори

Загальні збори співвласників відбудуться

12 березня 2021 р. о 18:00.

місце проведення: підземний паркінг.

Більш детально в рішенні зборів представників, яке направлено кожному власнику (зазирніть до поштової скриньки).

РІШЕННЯ

ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ

місто Київ, 23 лютого 2021 р.

 1. Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

При розгляді питання першого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

1) Відповідно до ст. 14 закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 22 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 7, ст. 12 закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуги з постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами здійснюється на підставі індивідуальних договорів між їх власниками постачальниками послуг, укладених відповідно до вимог законодавства.

Індивідуальні договори укладаються на підставі Типових договорів, затверджених:

— про постачання електричної енергії — Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219);

— про постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення —

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, (станом на сьогодні в редакції Постанови від 05.07.2019 № 690).

2) Згідно з ст. 58 закону України «Про ринок електричної енергії» споживач має право: купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

3) Станом на сьогодні, без зміни проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу — відсутня технічна можливість приєднання житлових і нежитлових приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу. Тобто, без використання внутрішньобудинкових електричних мереж, які належать співвласникам будинку на праві власності, приєднання електромереж окремих квартир чи нежитлових приміщень до мереж оператора системи — неможливе фізично.

4) Через відсутність технічної можливості приєднання приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

5) Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має безпосереднього доступу до квартирних електромереж цих власників, а також не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами, а електромережі квартир, власники яких підписали заяви про приєднання до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, не мають технічної можливості бути приєднаними безпосередньо до електричних мереж оператора системи розподілу.

6) Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір ПДВ, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за послуги з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників як власник мереж зобов’язано:

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

7) Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

8) Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

9) Положеннями п. 1.1.2. «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) встановлено:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)». кінець цитати.

10) Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)» кінець цитати.

11) Зазначеними «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

12) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

13) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються та не обмежуються у здійсненні права власності на будинкові електричні мережі.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів розгляд звернень є ускладненим,  що у свою чергу обумовлює необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

14) Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Взявши до уваги наведені обставини, збори представників вирішили:

 1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690, а на постачання електричної енергії на підставі індивідуальних тристоронніх договорів, укладених відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», за умови, що на підставі таких договорів співвласники житлового комплексу не позбавляються права власності на будинкові електричні мережі і не обмежуються у здійсненні такого права.
 1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.
 1. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії:

3.1. Скликати позачергові загальні збори співвласників будинку з порядком денним:

«Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг»

3.2. Збори провести 12 березня 2021 р. о 18:00 у приміщенні підземного паркінгу, площа якого дозволяє учасникам зборів дотриматись соціальної дистанції.

3.3. На розгляд загальних зборів запропонувати наступний проект рішення:

«1. До рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

1.2. Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів».

 1. Встановити:

2.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем); .

2.2. Модель організації договірних відносин з постачальником електричної енергії обирається власниками житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу самостійно з двох варіантів:

2.2.а) Залишатись індивідуальним побутовим споживачем електричної енергії у складі колективного споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський».

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання будинкових електричних мереж та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються у складі витрат об’єднання на такі цілі;

2.2.б) Укласти з постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» тристоронній договір на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Також за умовами тристороннього договору споживач сплачує відповідно до обсягів спожитої ним електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»), вартість електричної енергії на колективні побутові потреби та вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу до електроустановки споживача (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання тощо), за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») згідно з умовами цього договору.

2.3. Власниками житлових і нежитлових приміщень до 01 вересня 2021 р. укласти з постачальником комунальної послуги індивідуальні договори на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

2.4. Керуючому директору до 01 червня 2021 р. передати постачальнику холодної води відомості щодо всіх власників житлових і нежитлових приміщень, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води і з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

 1. Доручити керуючому директору:

3.1. Укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії на підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання про це.

3.2. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

 1. Доручити керуючому директору звернутись до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за роз’ясненням порядку укладення індивідуальних тристоронніх договорів на постачання електричної енергії на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»
 2. Надіслати копію цього рішення кожному власнику житлового чи нежитлового приміщення, шляхом вкладення до поштової скриньки в житловому комплексі.
 3. Направлення співвласникам тексту цього рішення шляхом вкладення його до поштових скриньок у житловому комплексі зі складенням про це загального Акту вкладення вважати повідомленням співвласників про проведення загальних зборів.
 1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.
meeting-clipart

9 лютого відбулись збори представників

9 лютого 2021 р. відбулись збори представників від об’єднання.

Збори розглянули двадцять питань, що стосуються утримання спільного майна та управління будинком.

Рішення будуть оприлюднені на цьому сайті після оформлення протоколу зборів.

Співвласники мають право знайомитись з рішеннями зборів в приміщенні керуючої дирекції.

Далі наводиться текст рішення з питання 1 порядку денного, щодо впорядкування використання ліфтів для переміщення будівельних матеріалів.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ЦЕ РІШЕННЯ

 1. Про впорядкування використання ліфтів для переміщення будівельних матеріалів

При розгляді питання першого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

1) Житловий комплекс прийнятий до експлуатації 03.12.2013.

2) Починаючи з літа 2017 р. власники житлових і нежитлових приміщень мають можливість проводити в приміщеннях оздоблювальні роботи (ремонти).

3) Існує певне число власників, які не приступили до виконання оздоблювальних робіт.

4) Проведення оздоблювальних робіт супроводжується шумом (гуркотом), що створюється внаслідок використання  електричних будівельних інструментів, а також переміщенням кабінами ліфтів будівельних матеріалів (цегли, сумішей тощо), будівельного сміття, будівельників у брудному одязі та щоденним забруднення ліфтів і вестибюлів житлових секцій.

5) Через відсутність належного контролю за будівельниками мають місце непоодинокі випадки їхніх протиправних дій.

6) Строки виконання оздоблювальних робіт, що затягнулись через небажання власників їх виконувати (або з інших причин), створює істотні перешкоди у використанні квартир за призначення, тобто для спокійного, розміреного життя та відпочинку.

7) Через відсутність опалення у квартирах, де не виконані оздоблювальні роботи, опалення таких квартир здійснюється з сусідніх приміщень, власники яких несправедливо сплачують за опалення чужих приміщень.

8) Внаслідок переміщення ліфтами будівельних матеріалів, будівельного сміття та будівельної техніки чи обладнання, мають місце непоодинокі випадки виведення ліфтів з ладу та їх забруднення.

Взявши до уваги наведені обставини, збори представників вирішили:

1.1. Встановити, що існує необхідність впорядкувати використання ліфтів для переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття.

1.2. Запропонувати власникам житлових і нежитлових приміщень до 31 грудня 2021 р. завершити виконання оздоблювальних робіт в належних їм приміщеннях.

1.3. Заборонити з 01 серпня 2021 р. вільне, неконтрольоване використання ліфтів для переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття.

1.4. Встановити, що з 01 серпня 2021 р. використання ліфтів для переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття здійснюється за попереднім повідомленням про це керуючого директора у встановлені зборами представників три дні на тиждень.

1.5. Встановити, що з 01 серпня 2021 р. заїзд на прибудинкову територію транспортних засобів для мети розвантаження будівельних матеріалів, будівельного устаткування, а також для вивезення будівельного сміття та будівельного устаткування дозволяється за попереднім повідомленням про це керуючого директора у встановлені зборами представників три дні на тиждень.

1.6. Встановити, що з 01 грудня 2021 р. забороняється використовувати ліфти та вестибюлі житлових секцій для переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття.

Відступлення від цього обмеження на використання ліфтів здійснюється за рішенням зборів представників від об’єднання за наслідками розгляду заяви власника приміщення.

1.7. Встановити, що з 01 грудня 2021 р. переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття дозволяється виключно незадимлюваними (пожежними) сходами  за попереднім повідомленням про це керуючого директора у встановлені зборами представників три дні на тиждень.

1.8. Доручити керуючому директору:

1.8.1. Виготовити витяги з цього рішення у кількості власників приміщень, в яких не виконані оздоблювальні роботи, і надіслати такі витяги кожному такому власнику, шляхом вкладення їх до поштових скриньок, з одночасним складенням актів про такі вкладення.

1.8.2. Розмістити у місцях, доступних для загального ознайомлення, оголошення такого змісту:

«УВАГА!

Згідно з рішенням зборів представників від об’єднання від 09.02.2021 (п.1):

З 01 серпня 2021 р. переміщення ліфтами будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття, а також заїзд на прибудинкову територію транспортних засобів для мети розвантаження будівельних матеріалів, будівельного устаткування та техніки або для вивезення будівельного сміття та будівельного устаткування дозволяється за попереднім повідомленням про це керуючого директора у встановлені зборами представників три дні на тиждень.

З 01 грудня 2021 р. забороняється використовувати ліфти та вестибюлі житлових секцій для переміщення будівельних матеріалів, будівельного устаткування та будівельного сміття.

З 01 грудня 2021 р. для цієї дозволяється використовувати пожежні сходи  за попереднім повідомленням про це керуючого директора у встановлені зборами представників три дні на тиждень».

1.9. Роз’яснити співвласникам житлового комплексу, що визначені цим рішенням обмеження на використання ліфтів встановлені зборами представників від об’єднання на підставі положень статті 369 Цивільного кодексу України, статей 6 та 10 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», статті 10 Закону України «Про Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», п. 3.6.14. Статуту об’єднання, п. 5.2.1. Рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

1.10. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

собрание 2

1 грудня 2020 р. відбулись щорічні загальні збори співвласників

Розглянутий порядок денний:

 1. Про фінансовий звіт за 2020 р.
 2. Про бюджет на 2021 р.
 3. Про склад та повноваження правління.
 4. Про склад та повноваження ревізійної комісії.
 5. Про склад та повноваження зборів представників від об’єднання.
 6. Про затвердження окремих рішень зборів представників від об’єднання.
 7. Про Правила управління будинком та Типовий договір у відносинах управління будинком.
 8. Інші питання.
 9. Розгляд заяв (9.1. Про заяву ПРІЗВИЩЕ).

Обрано статутні органи об’єднання: збори представників від об’єднання, ревізійна комісія, правління.

Збори представників від об’єднання обрані у складі:

 1. Аптова Марія Емільєвна
 2. Білоноженко Інна Володимирівна
 3. Ганенко Олег Васильович
 4. Ганоцька Олена Юріївна
 5. Горук Інна Валеріївна
 6. Дубовий Федір Федорович
 7. Козачок Людмила Костянтинівна
 8. Копишинська Ольга Василівна
 9. Кремень Василь Васильович
 10. Кривошея Наталія Леонідівна
 11. Лисенко Валерій Олександрович
 12. Петрів Степанида Юріївна
 13. Печаєва Тетяна Валеріївна
 14. Пєшков Олег Олегович
 15. Піскун Ксенія Сергіївна
 16. Розгонюк Юрій Васильович
 17. Радченко Тамара Володимирівна
 18. Скібінська Наталія Ромуальдівна
 19. Сорока Катерина Ігорівна
 20. Товкач Людмила Федорівна
 21. Щербаков Антон Вікторович
 22. Щербаков Віктор Захарович
 23. Ямковий Іван Олексійович

Обрано ревізійну комісію у складі:

 1. Горук Інна Володимирівна
 2. Петрів Ярослав Іванович
 3. Печаєва Тетяна Валеріївна
 4. Розгонюка Юрій Васильович
 5. Сорока Катерина Іванівна

Обрано правління у складі:

 1. Козачок Людмила Костянтинівна
 2. Скібінська Наталія Ромуальдівна
 3. Щербаков Віктор Захарович

*******************************

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ

РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ СПІВВЛАСНИКІВ ВІД 01.12.2020

Офіційно оприлюднюються рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А від 01 грудня 2020 р.

Співвласники мають право особисто в приміщенні керуючої дирекції знайомитись з рішеннями загальних зборів, робити з них виписки.

Для ознайомлення з текстами рішеннь на цій сторінці — натисніть курсором по назві документа.

Париж фанера 1

  ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Справа № 826/9698/17

Головуючий у 1-й інстанції: Кузьменко В.А.

Суддя-доповідач: Василенко Я.М.

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

  17 листопада 2020 року    м. Київ

Шостий апеляційний адміністративний суд у складі колегії суддів:

головуючого Василенка Я.М.,

суддів  Ганечко О.М., Кузьменка В.В.,

за участю секретаря Шляги А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Консоль ЛТД» на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.01.2019 у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Консоль ЛТД» до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, треті особи — товариство з обмеженою відповідальністю «Гіпек», товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Консоль строй ЛТД», Авітал Еран, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 про визнання протиправними дій та скасування рішення, —

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» звернулось до суду першої інстанції з позовом, в якому просило:

— визнати протиправними дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України з видачі сертифікату відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серія ІУ № 165133371049 від 03.12.2013 товариству з обмеженою відповідальністю «Гіпек» на об`єкт: «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок), нове будівництво»;

— скасувати сертифікат відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серія ІУ № 165133371049 від 03.12.2013, виданий Державною архітектурно-будівельною інспекцією України товариству з обмеженою відповідальністю «Гіпек» на об`єкт: «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок), нове будівництво».

Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.01.2019 у задоволені позову відмовлено.

Не погоджуючись з вказаним рішенням позивач звернувся із апеляційною скаргою, в якій просить скасувати оскаржуване рішення, як таке, що постановлене із порушенням норм матеріального і процесуального права, та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити.

Заслухавши суддю-доповідача, пояснення учасників судового процесу, які з`явились у судове засідання, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів справи вбачається, що 03.12.2013 Державна архітектурно-будівельна інспекція України видала замовнику будівництва — ТОВ «ГІПЕК» сертифікат серії ІУ №165133371049, яким засвідчує відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок)».

Вказаний сертифікат відповідності був виданий на підставі акту готовності об`єкта до експлуатації Житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 від 20.11.2013.

Вважаючи дії Державної архітектурно-будівельної інспекції України з видачі сертифікату відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серії ІУ № 165133371049 від 03.12.2013 та сам сертифікат протиправними, ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» звернулось до суду першої інстанції з даним адміністративним позовом.

Суд першої інстанції мотивував своє рішення тим, що внаслідок видачі спірного сертифіката замовнику — ТОВ «ГІПЕК», права та інтереси ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» не порушені і не обмежені, у зв`язку із чим позовні вимоги задоволенню не підлягають.

Апелянт у своїй скарзі зазначає, що видача сертифіката відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серія ІУ №165133371049    від 03.12.2013 ТОВ «ГІПЕК» відбулася із порушенням встановленої процедури, оскільки у сертифікаті вказаний генеральний підрядник ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД», однак, за договором спільної діяльності з будівництва житлово-громадського комплексу за адресою: АДРЕСА_1 саме ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» є генеральним підрядником. При цьому, апелянт зазначає, що не підписував акт готовності до експлуатації від 20.11.2013 та не був з ним ознайомлений, а такий акт або не підписаний з боку генерального підрядника або має підпис неуповноваженої особи ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД».

Колегія суддів погоджується з рішенням суду першої інстанції та вважає доводи апелянта безпідставними, враховуючи наступне.

В силу вимог ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI (тут і далі — в редакції, чинній на момент видання спірного сертифіката) визначає правові та організаційні основи містобудівної діяльності і спрямований на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до частини першої статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» містобудівна документація — затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки — документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об`єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією.

Згідно з ч. 1 ст. 41 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» державний  архітектурно-будівельний  контроль — сукупність заходів,  спрямованих на дотримання вимог  законодавства  у  сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил.

Відповідно до частин 2-4 статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (тут і далі — в редакції, чинній на момент видання спірного сертифіката) прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що належать до IV і V категорій складності, здійснюється на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації шляхом видачі органами державного архітектурно-будівельного контролю сертифіката у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Форма акта готовності об`єкта до експлуатації, форма сертифіката, порядок його видачі, розмір та порядок внесення плати за видачу сертифіката визначаються Кабінетом Міністрів України. Акт готовності об`єкта до експлуатації підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників), субпідрядниками, страховиком (якщо об`єкт застрахований). Орган державного архітектурно-будівельного контролю у разі необхідності під час розгляду питань, пов`язаних з видачею сертифіката, може звернутися до державних органів з метою отримання відповідних висновків. Неподання таких висновків у визначений органом державного архітектурно-будівельного контролю строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі. Прийняття рішення про реєстрацію (повернення) декларації про готовність об`єкта до експлуатації, видачу (відмову у видачі) сертифіката здійснюється органами державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів з дати подання відповідних документів.

Частина 7 статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» передбачає, що орган державного архітектурно-будівельного контролю відмовляє у видачі сертифіката з таких підстав: 1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката; 2) виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; 3) невідповідність об`єкта проектній документації на будівництво такого об`єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил.

Відмова у видачі сертифіката надається замовникові у строк, передбачений для його видачі.

Аналогічні норми щодо видачі сертифіката містяться у Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 № 461 (далі — Порядок).

Так, відповідно до пункту 22 Порядку видачу сертифіката здійснює Інспекція, яка видала дозвіл на виконання будівельних робіт.

Пункт 23 Порядку визначає, що для отримання сертифіката замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до відповідної Інспекції заяву про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката (далі — заява) за формою згідно з    додатком 2, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з    додатком 3.

Документи приймаються у дозвільному центрі за місцезнаходженням об`єкта та не пізніше наступного робочого дня передаються до Інспекції.

Згідно з пунктами 24, 25 Порядку інспекція може звернутись у разі потреби під час розгляду питань, пов`язаних з видачею сертифіката, до державних органів з метою отримання відповідних висновків.

Неподання таких висновків у встановлений Інспекцією строк не є підставою для продовження строку видачі сертифіката або відмови в його видачі.

Інспекція приймає подані замовником заяву і акт готовності об`єкта до експлуатації та з метою визначення відповідності об`єкта проектній документації, вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил проводить відповідну перевірку.

Проведення перевірки на об`єкті розпочинається не пізніше ніж на третій робочий день після реєстрації заяви і не може тривати більш як чотири робочих дні.

Інспекція під час проведення перевірки має право відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати проектну і виконавчу документацію, визначені державними будівельними нормами, стандартами і правилами, інші документи, матеріали, відомості, довідки та пояснення з питань, що виникають, та залучати у разі потреби установи, організації, державні органи.

Як визначено у пункті 26 Порядку, інспекція приймає протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення про видачу сертифіката за формою згідно з додатком 4 або відмову в його видачі за формою згідно з додатком 5.

Пункт 27 Порядку передбачає, що підставою для відмови у видачі сертифіката є: неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката; виявлення недостовірних відомостей у поданих документах; невідповідність об`єкта проектній документації та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

У разі прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката Інспекція надсилає замовнику протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви рішення з обґрунтуванням причин відмови за формою згідно з додатком 5.

Таким чином, орган державного архітектурно-будівельного контролю протягом десяти робочих днів зобов`язаний видати замовнику сертифікат на підставі акта готовності об`єкта до експлуатації за відсутності підстав для відмови у видачі сертифіката.

Як вже було зазначено вище, спірний сертифікат виданий на підставі акта готовності до експлуатації від 20.11.2013.

Як вірно було встановлено судом першої інстанції, вказаний акт готовності до експлуатації складений відповідно до форми, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 13.04.2011 № 461, містить необхідні реквізити та підписаний представниками замовника — ТОВ «ГІПЕК», генерального проектувальника — ПІ «Київський Промбудпроект», генерального підрядника — ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД», а також від субпідрядника — ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД».

При цьому, доказів, які б свідчили про те, що акт готовності до експлуатації від 20.11.2013 не відповідає встановленим до нього вимогам та затвердженій формі, позивачем, як до суду першої інстанції, так і до суду апеляційної інстанції, не надано.

Також, у матеріалах справи відсутні докази, які б свідчили про наявність на момент подання замовником заяви про видачу сертифіката підстав для відмови у його видачі, зокрема, щодо неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката та докази того, що у поданих замовником документах виявлені недостовірні відомості або докази невідповідності об`єкта проектній документації на будівництво або вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил.

Доводи апелянта про те, що генеральним підрядником в акті має бути вказано ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» за договором спільної діяльності з будівництва не беруться колегією суддів до уваги, оскільки в повідомленні про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого ДАБІ України 12.09.2013 за № ІУ 120132560032, зазначено, що виконання робіт проводить ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД».

Доводи апелянта на те, що акт готовності до експлуатації від 20.11.2013 не підписаний ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД», а якщо і підписаний, то має підпис неуповноваженої особи, колегія суддів не бере до уваги, оскільки вони не підтверджуються будь-якими доказами та спростовуються змістом самого акта готовності до експлуатації від 20.11.2013.

Стосовно посилання апелянта на матеріали кримінального провадження, а саме на лист товариства з обмеженою відповідальністю «Елекон ЛТД» (код ЄДРПОУ 13734376) від 07.02.2017 № 10, лист товариства з обмеженою відповідальністю «Карент» (код ЄДРПОУ 19242444) від 08.02.2017 № 6; протокол допиту директора товариства з обмеженою відповідальністю «Елекон ЛТД» ОСОБА_49 від 15.03.2017; протокол допиту директора товариства з обмеженою відповідальністю «Карент» ОСОБА_50 від 14.03.2017, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до частини першої статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Згідно частини першої статті 74 КАС України суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, встановленого законом.

Законом, який визначає порядок отримання показань під час досудового слідства та порядок їх фіксації у протоколі допиту, є Кримінальний процесуальний кодекс України.

Відповідно до частин першої, другої статті 23 КПК суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно. Не можуть бути визнані доказами відомості, що містяться в показаннях, речах і документах, які не були предметом безпосереднього дослідження суду, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Суд може прийняти як доказ показання осіб, які не дають їх безпосередньо в судовому засіданні, лише у випадках, передбачених цим Кодексом.

Частина четверта статті 95 КПК України визначає, що суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 цього Кодексу. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них.

Таким чином, протоколи допиту та листи, отримані на стадії досудового слідства, можуть бути визначені як докази лише в разі їх відображення під час розгляду кримінальної справи в суді.

Відповідно до частини шостої статті 78 КАС України вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності або постанова суду у справі про адміністративне правопорушення, які набрали законної сили, є обов`язковими для адміністративного суду, що розглядає справу про правові наслідки дій чи бездіяльності особи, стосовно якої ухвалений вирок, ухвала або постанова суду, лише в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою.

Таким чином, колегія суддів вважає посилання апелянта на відомості щодо ТОВ «Елекон ЛТД» та ТОВ «Карент», які отримані в межах кримінального провадження та протоколів допиту, як на підставу порушення відповідачем законодавства під час видачі сертифікату відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серія ІУ № 165133371049 від 03.12.2013, є необґрунтованими, оскільки вищезазначені документи не є вироком суду в розумінні статті 369 Кримінального процесуального кодексу України, яким встановлюються визнані судом доведеними фактичні обставини із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

До винесення вироку в рамках кримінального провадження, протокол допиту досудового розслідування чи інші матеріали досудового розслідування, а також ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення окремих слідчих дій, не можуть вважатись належним доказом в адміністративному судочинстві.

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 10.04.2020 у справі № 826/24764/15 та від 21.02.2020 у справі № 804/1599/16.

Відповідно до ч. 5 ст. 242 КАС України при виборі і застосуванні норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

З огляду на зазначене, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що сертифікат серії ІУ №165133371049 від 03.12.2013, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок)», видано ДАБІ України на підставі та в межах повноважень, визначених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Щодо наявності порушення прав та інтересів ТОВ    «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» внаслідок видачі спірного сертифіката замовнику — ТОВ «ГІПЕК», колегія суддів зазначає наступне.  

Відповідно до частини першої статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, що діяла на момент виникнення спірних правовідносин) визначає, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб`єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.

Відповідно до частини першої статті 6 Кодексу адміністративного судочинства України визначено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.

Пункт 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України передбачає, що юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори фізичних чи юридичних осіб із суб`єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до частини другої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про: 1)   визнання протиправними рішення суб`єкта владних повноважень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності і про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, про поворот виконання цього рішення чи окремих його положень із зазначенням способу його здійснення; 2) зобов`язання відповідача вчинити певні дії; 3)   зобов`язання відповідача утриматися від вчинення певних дій; 4) стягнення з відповідача коштів; 5) тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об`єднання громадян; 6) примусовий розпуск (ліквідацію) об`єднання громадян; 7) примусове видворення іноземця чи особи без громадянства за межі України; 8) визнання наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб`єкта владних повноважень.

Суд може прийняти іншу постанову, яка б гарантувала дотримання і захист прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Аналогічні правові норми містить нова редакція Кодексу адміністративного судочинства України.

Завданням адміністративного судочинства, згідно з частиною першою статті 2   Кодексу адміністративного судочинства України (в редакції, чинній з 15 грудня 2017   року), є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб`єктів владних повноважень.

Частиною першою статті 5 Кодексу адміністративного судочинства України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб`єкта владних повноважень порушені її права, свободи або законні інтереси, і просити про їх захист.

Відповідно до частини другої статті 245 Кодексу адміністративного судочинства України у разі задоволення позову суд може прийняти рішення зокрема про: визнання протиправним та нечинним нормативно-правового акта чи окремих його положень; визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень; визнання дій суб`єкта владних повноважень протиправними та зобов`язання утриматися від вчинення певних дій; інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів людини і громадянина, інших суб`єктів у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку суб`єктів владних повноважень, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист таких прав, свобод та інтересів.

Системний аналіз наведених норм Кодексу адміністративного судочинства України свідчить, що судовий захист прав, свобод або інтересів шляхом повного чи часткового задоволення адміністративного позову, можливий виключно у відношенні до тієї особи, права, свободи або інтереси якої порушено з боку конкретного суб`єкта владних повноважень та за умови дійсного факту порушення.

Під порушенням прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин слід розуміти негативні наслідки, які були спричинені рішенням органів влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб.

Обґрунтовуючи право на звернення до суду, позивач посилався на те, що 24.10.2001 між ТОВ «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» та Українсько-хорватським підприємством «ГІПЕК» (наразі ТОВ «ГІПЕК») укладено договір спільної діяльності з будівництва житлово-громадського комплексу по АДРЕСА_1 за № 0991/241-252, згідно з підпунктом 4.3.8 якого позивач виконує функції інвестора та генпідрядника об`єкта, однак, у сертифікаті відповідності генеральним підрядником зазначено не позивача, а іншу особу — ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД».

На підтвердження позовних вимог позивач долучив до позовної заяви копію договору спільної діяльності по будівництву «Житлово-громадського комплексу АДРЕСА_1» від 24 жовтня 2001 року №0991/241-252 (а.с. 25-32 т. 1).

Водночас, колегія суддів зауважує, що згідно з повідомленням про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт, зареєстрованого ДАБІ України 12.09.2013 за № ІУ 120132560032, виконання робіт проводить ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД».

Наведене свідчить про зміну особи генерального підрядника з ТОВ «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» на ТОВ «Будівельна компанія «КОНСОЛЬ СТРОЙ ЛТД».

При цьому, як вірно було зауважено судом першої інстанції, відповідно до норм статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» сертифікат видається замовнику. Однак, позивач у межах спірних правовідносин не є замовником будівництва, а у сертифікаті серії ІУ № 165133371049 від 03.12.2013, яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок)» не міститься відомостей про ТОВ «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД».

Таким чином, дії ДАБІ щодо видачі сертифіката серії ІУ №165133371049 від 03.12.2013 , яким засвідчено відповідність закінченого будівництвом об`єкта «Будівництво житлово-громадського комплексу на АДРЕСА_1 (І черга будівництва, 4 секційний будинок)» та власне сам сертифікат не стосуються ТОВ «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД», не створюють та не припиняють прав чи обов`язків для вказаного товариства, а також не створюють будь-яких правових наслідків для нього.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновком суду першої інстанції про те, що внаслідок видачі спірного сертифіката замовнику — ТОВ «ГІПЕК», права та інтереси ТОВ  «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» не порушені і не обмежені.

Отже, враховуючи вищевикладене, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов до вірного висновку про те, що позовні вимоги ТОВ «Фірма «КОНСОЛЬ ЛТД» про визнання протиправними дій відповідача з видачі сертифіката відповідності закінченого будівництвом об`єкта до експлуатації серія ІУ №165133371049 від 03.12.2013 та скасування даного сертифіката є необґрунтованими та такими, що не підлягають скасуванню.

При цьому, інші доводи та аргументи апеляційної скарги не спростовують правильності висновків суду першої інстанції щодо відсутності правових підстав для задоволення позову та вважає, що судом першої інстанції повно встановлено фактичні обставини справи, правильно визначено норми матеріального і процесуального права, які підлягають застосуванню, з дотриманням вимог ст. 159 КАС України.

Також, надаючи оцінку всім доводам учасників справи, судова колегія враховує рішення ЄСПЛ по справі «Ґарсія Руіз проти Іспанії» (Garcia Ruiz v. Spain), заява № 30544/96, п. 26, ECHR 1999-1, в якому суд зазначив, що «…хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, це не може розумітись як вимога детально відповідати на кожний довід…».

Таким чином, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції прийняв законне та обґрунтоване рішення, з дотриманням норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Апелянт не надав до суду належних доказів, що б підтверджували факт протиправності рішення суду першої інстанції.

Таким чином, колегія суддів вирішила згідно ст. 316 КАС України залишити апеляційну скаргу без задоволення, а рішення суду — без змін, з урахуванням того, що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив судове рішення з додержанням норм матеріального та процесуального права.

Керуючись ст.ст. 243244250310315316321322325328329 КАС України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Консоль ЛТД» залишити без задоволення, а рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 25.01.2019 — без змін.

Постанова набирає законної сили з дати її прийняття та може бути оскаржена до Верховного Суду в порядку та строки, встановлені ст.ст. 328-331 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: Василенко Я.М.

Судді: Ганечко О.М., Кузьменко В.В.

          

важлива інформація 1

Зміна місця проведення зборів

Загальні збори співвласників мали проводитись у залі Торгово-промислової палати Києва.

Представники Торгово-промислової палати Києва повідомили, що серед працівників ТПП м. Києва виявлено спалах коронавірусу, через що перебування в будівлі ТПП м. Києва заборонено до закінчення карантину.

Оскільки зміни до законодавства щодо діяльності ОСББ не внесені і без проведення щорічних зборів така діяльність з 01 січня є неможливою, загальні збори відбудуться.

Місцем проведення загальних зборів визначено паркінг нашого будинку.

У зв’язку з цим правління повідомляє, що 01 грудня 2020 р. скликаються загальні збори співвласників багатоквартирного будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А.

Збори скликаються як вищий орган управління ОСББ «Фундуклєєвський».

Початок зборів о 16:00. Реєстрація для участі у зборах з 15:00.

Місце проведення зборів:

житловий комплекс за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-А, підземний паркінг.

Запропонований порядок денний:

 1. Про фінансовий звіт за 2020 р.
 2. Про бюджет на 2021 р.
 3. Про склад правління.
 4. Про склад ревізійної комісії.
 5. Про склад Представників від об’єднання.
 6. Про затвердження окремих рішень зборів представників.
 7. Розгляд заяв.
 8. Інші питання.

Збори скликаються правлінням об’єднання.

Для участі у зборах співвласники реєструються за умови подання документів, що встановлюють особу, а також документів про право власності (оригінал — для огляду, а також копію — для долучення до протоколу зборів).

Зазначені документи не подають власники, які надали керуючому директору такі документи при укладенні договору про умови користування спільним майном і які особисто відомі керуючому директору як співвласники будинку.

Представники власників крім документів про право власності подають оригінал і копію довіреності.

Запрошуємо взяти участь у загальних зборах.

З проектами рішень можна ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

інформація

Співвласник Миримський Р.Л. звернувся до зборів власників паркувальних місць із заявою.

Зі змістом заяви можна ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

**************************

Співвласник Миримський Р.Л. звернувся до керуючого директора із заявою:

«надати загальним зборам співвласників пропозиції, з яких джерел можна провести компенсацію витрат, понесених на ремонт кровлі будівлі та фасаду та кошторис для затвердження».

Зі змістом заяви можна ознайомитись у приміщенні керуючої дирекції.

Керуючий директор, з урахуванням всіх обставин та положень нормативно-правових актів, не бачить можливості на підставах, передбачених законом, сформувати пропозиції з цього питання для розгляду загальними зборами співвласників.

У зв’язку з цим керуючий директор пропонує Миримському Р.Л. підготувати проект рішення загальних зборів і винести його на розгляд зборів.

У разі завчасного подання проекту рішення, він буде оприлюднений на цьому сайті.

***************************

Положення нормативно-правових актів, що стосуються заяви Миримського Р.Л.

Ст. 17 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

«Загальні збори об’єднання можуть прийняти рішення про списання боргів співвласників у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна об’єднання, на суму боргу. Порядок розрахунків за ці операції визначається Кабінетом Міністрів України».

ПОРЯДОК
проведення розрахунків із співвласниками багатоквартирного будинку, які мають заборгованість перед об’єднанням співвласників такого багатоквартирного будинку, у разі виконання ними робіт, необхідних для утримання спільного майна співвласників

(Постанова КМУ від 05.09.2018 № 711)

 1. Цей Порядок визначає механізм списання боргу співвласника багатоквартирного будинку (далі — співвласник) із сплати внесків та платежів на утримання, реконструкцію, реставрацію, проведення поточного і капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирному будинку (далі — внески та платежі) перед об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі — об’єднання) після виконання таким співвласником робіт, необхідних для утримання такого майна (далі — роботи), вартість яких не перевищує суму боргу такого співвласника.
 2. Списання (зменшення розміру) заборгованості співвласника на суму, що дорівнює вартості виконаних ним робіт, здійснюється правлінням об’єднання відповідно до покладених на нього загальними зборами повноважень.

Правління об’єднання за заявою співвласника, який має заборгованість із сплати внесків та платежів, або за власною ініціативою укладає за згодою такого співвласника з ним договір про виконання робіт на суму, що не перевищує суму заборгованості. Договір підписується головою правління об’єднання та співвласником, який має заборгованість із сплати внесків та платежів.

 1. У договорі зазначаються вид, обсяг робіт, їх вартість і строки виконання, а також умови придбання необхідних для виконання робіт матеріалів і обладнання (у разі потреби). Кожній стороні договору надається по одному примірнику договору.
 2. Після завершення робіт складається акт виконаних робіт за визначеною правлінням об’єднання формою, який підписується головою правління об’єднання та співвласником, який забезпечив виконання відповідних робіт. В акті виконаних робіт зазначається вид робіт, їх обсяг і вартість.

Акт виконаних робіт складається у двох примірниках. Кожній стороні договору надається по одному примірнику акта.

 1. Вартість виконаних робіт у повному обсязі зараховується у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів співвласника.

Про зарахування вартості робіт у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів співвласника голова правління об’єднання видає співвласнику довідку за формою, визначеною правлінням об’єднання.

У довідці зазначається:

дата складення довідки;

прізвище, ім’я, по батькові, адреса співвласника, якому видано зазначену довідку;

реквізити договору та акта виконаних робіт;

інформація про зарахування вартості виконаних робіт у рахунок списання (зменшення розміру) заборгованості із сплати внесків та платежів із зазначенням дати такого списання (зменшення розміру заборгованості);

прізвище, ім’я, по батькові голови правління об’єднання.

Довідка підписується головою правління об’єднання, підпис якого завіряється печаткою (у разі наявності).

1.20-5

ІНФОРМАЦІЯ

Правління інформує співвласників про наявність судових спорів, що стосуються житлового комплексу за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58а. станом на 18.11.2020.

Спори щодо нерухомого майна

Справа № 2610/27835/2012 (про іпотеку).

Спір про визнання недійсним договору іпотеки, яким до іпотеки було передано 99% + 1% майнових прав на блок «А» житлового комплексу, було передано на вирішення суду за позовом інвесторів Портуагова П.Я., Португалова О.П.

Метою позову було звільнення (очищення) прав інвесторів на будинок від обтяжень, пов’язаних іпотекою.

Рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 12.12.2012 договір іпотеки визнано недійсним.

Зазначене рішення суду оскаржувалось різними суб’єктами у різний час, проте судовими рішеннями апеляційної та касаційної інстанцій було залишено без змін.

Останній за часом перегляд рішення суду про визнання договору іпотеки недійсними проводився у 2017-2019 рр. за скаргою ліквідаторів (Венська, Демчан), які діяли від імені ТОВ Фірма «Консоль ЛТД».

Ухвалою Київського апеляційного суду від 21.05.2019 провадження у цій справі закрито (тобто, скаржнику відмовлено у перегляді рішення).

Зазначена ухвала була оскаржена у касаційному порядку.

Ухвалою Верховного Суду від 31.10.2019 відмовлено у відкритті касаційного провадження.

В ухвалі Верховного Суду від 31.10.2019 зазначено:

«Таким чином, зі змісту касаційної скарги, оскаржуваних судового рішення та доданих до касаційної скарги матеріалів убачається, що вона є необґрунтованою, правильне застосовування норм права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення, а наведені в ній доводи не дають підстав для висновків щодо їх незаконності та неправильності.

УХВАЛИВ:

Відмовити у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД» на ухвалу Київського апеляційного суду від 21 травня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає».

Тобто, спір про визнання договору іпотеки недійсним вирішено остаточно на користь інвесторів.

Справа № 826/9698/17 (про виведення будинку з експлуатації).

Спір про визнання незаконними дій ДАБІ України при прийнятті будинку в експлуатацію і скасування, у зв’язку з цим, Сертифікату відповідності було передано на розгляд суду за позовом ліквідаторів (Венська, Демчан).

Метою позову було переведення де-юре будинку у стан незавершеного будівництва, що надавало ліквідатору право внести його до ліквідаційної маси боржника — ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», якою розпоряджається ліквідатор.

Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 25.01.2019 у задоволенні позову відмовлено повністю.

Справа переглядалась за апеляційною скаргою ліквідатора.

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.10.2020 апеляційну скаргу відхилено, а рішення Окружного адміністративного суду м. Києва залишено без змін.

Постанова набрала законної сили з моменту її оголошення.

Постанова може бути оскаржена у касаційному порядку.

Враховуючи обставини справи і правила касаційного оскарження, можна прогнозувати, що у разі подання касаційної скарги Верховний Суд відмовить у відкритті касаційного провадження, а у разі відкриття провадження — скарга буде відхилена.

Спори щодо стягнення боргів співвласників перед ОСББ.

Станом на сьогодні у провадженні судів перебувають справи про стягнення боргів по внесках до ремонтного фонду на загальну суму біля 5 млн. грн. і по внесках на утримання будинку на загальну суму  більше як 1 млн. грн., з яких основними боржниками є Ломадзе-Старицька О.Г. (434109 грн. 23 коп.), подружжя Шевченків (367 724 грн. 07 коп.), Душко М.Ю. (135 908 грн. 92 коп.).

Зазначені борги не можуть бути списаними, оскільки загальна сума видатків на утримання розподіляється між всіма співвласниками, при цьому не може існувати (і законами України, не передбачено) винятків чи привілеїв для котрогось із співвласників.

Правління звертає уваги потенційних покупців на перелік кватир, власники яких позбавлені права користуватись спільним майном (електромережі, водогін, каналізація, ліфти), оскільки відмовляються брати фінансову участь у його створенні та утриманні.

«Проблемні» квартири: 23; 36; 58; 102; 118; 139;  151; 172.

Рекомендуємо покупцям, перед укладенням правочинів, звертатись до керуючої дирекції для з’ясування відсутності боргу і наслідків придбання квартири, обтяженої боргами.