Запрошення на збори

Згідно з рішенням зборів представників від об’єднання від 20.08.2018 р. скликаються загальні збори співвласників з порядком денним:

  1. Розгляд фінансового звіту ОСББ «Фундуклєєвський» за 2018 р.
  2. Затвердження балансу та кошторису ОСББ «Фундуклєєвський» на 2019 р.
  3. Питання захисту фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».
  4. Різні питання.

Збори відбудуться 03 грудня 2018 р. у приміщенні Торгово-промислової палати м. Києва (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55, другий поверх).

Реєстрація з 15:00, початок зборів о 16:00.

Запрошуємо співвласників взяти участь у загальних зборах співвласників.

15.11.2018 р. Правління

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРВ

3. Про захист фінансових інтересів об’єднання

Розглянувши питання 3 порядку денного загальні збори співвласників констатують:

Наявність реальних ризиків ухилення окремих співвласників від участі у несенні тягаря спільної власності. Зокрема, окремі власники житлових і нежитлових приміщень, не брали і не мають наміру брати участь у фінансуванні видатків, які здійснювались за рахунок спеціальних фондів, утворених рішеннями загальних зборів співвласників.

Окремі співвласники не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, за рахунок яких здійснюються заходи з поточного утримання будинку.

Загальна сума заборгованості, яку мають сплатити боржники за рішеннями суду, становить біля 12 млн. грн. Розмір загальної заборгованості збільшується.

Після рішення судів першої і апеляційної інстанцій про стягнення боргу на користь об’єднання, у період, коли виконання судових рішень зупинено касаційною інстанцією для перевірки законності судових рішень, окремі співвласники здійснили відчуження своїх квартир, не попередивши покупців про наявність значного боргу перед ОСББ «Фундуклєєвський», зокрема: Дробот (0,65 млн. грн), Костенко І.О. (борг 1,5 млн. грн.), Сиволобова Г.С. (0,7 млн. грн.).

Деякі боржники проводять заходи для продажу квартир, зокрема: Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. (борг 1,5 млн. грн.),  Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький Г.І. (борг 3 млн. грн.), Загороднова Н.Б. (борг 0,4 млн. грн.), Зборовська Г.М. (борг 1,7 млн. грн.), Душко М.Ю. (борг 0,8 млн., грн.).

Має місце ситуація, коли покупець знав про наявність значного боргу продавця (Сиволобова Г.С.) перед об’єднанням,  але у вересні 2017 р. придбав не підключену до внутрішньобудинкових інженерних мереж квартиру Сиволобової Г.С., через її відмову брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж.

Як пояснив зборам представників новий власник, це сталось тому, що він розраховував на скасування боргу Сиволобової Г.С., оскільки вона та деякі інші співвласники переконали його, що найближчим часом відбудеться зміна складу правління, після чого усі борги будуть скасовані.

Має місце ситуація, коли один первісний власник трьох квартир впродовж року тричі змінював власника кожної з трьох квартир на нових власників, якими були юридичні особи, засновником яких він є.

Недобросовісні власники-боржники і їхні недобросовісні представники не повідомляють потенційних покупців про те, що окремі квартири не підключені до внутрішньобудинкових мереж, що власники таких квартир не мають права користуватись ліфтами, через відмову власника брати участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства.

Такі дії недобросовісних співвласників та необачних покупців можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».

З метою захисту фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський», загальні збори співвласників вирішили:

3.1. Якщо через зміну власника нерухомості або внаслідок смерті боржника чи ліквідації (реорганізації) юридичної особи-боржника, стягнення боргу перед об’єднанням є неможливим, або ускладненим, або вимагає фінансових видатків — підключення житлових і нежитлових приміщень, первісні власники яких не брали участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства, а також надання новим власникам можливості користуватись ліфтами здійснюється після сплати новими власниками таких платежів:

— повної суми боргу первісного власника перед об’єднанням по внесках співвласника до усіх спеціальних фондів;

— повної суми боргу усіх колишніх співвласників перед об’єднанням по внесках співвласника на витрати на управління (утримання) будинку;

— повної суми додаткових внесків, нарахованих відповідно до рішень загальних зборів співвласників на заборгованість усіх колишніх співвласників по внесках співвласника  до спеціальних фондів і по внесках співвласника на витрати на управління )утримання) будинку.

3.2. У виняткових випадках за рішенням зборів представників від об’єднання сума додаткових внесків, належних до сплати, може бути замінена на суму збільшення розміру боргу на індекс інфляції за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати боргу по внесках співвласника до спеціальних фондів, а також трьох процентів річних від простроченої суми за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати, якщо на момент сплати інший розмір процентів не встановлений законом, при цьому розмір суми додаткових внесків, нарахованих на заборгованість по внесках співвласника на управління (утримання) будинку, перегляду, зменшенню чи скасуванню не підлягає.

3.3. Встановити, що сплата сум, зазначених у п. 3.1., п. 3.2. цього рішення, здійснюється новими власниками добровільно на підставі нотаріального договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і новим власником.

3.4. Роз’яснити усім зацікавленим особам, що:

3.4.1. Відсутність підключення житлових і нежитлових приміщень до внутрішньобудинкових інженерних мереж, первісні власники яких не брали участь у фінансуванні створення таких мереж та ліфтового господарства, відсутність можливості користуватись ліфтами не є втручанням у здійснення права власності на житлові і нежитлові приміщення, а є способом захисту фінансових інтересів об’єднання та способом спонукання співвласників до солідарного несення тягаря спільної власності у багатоквартирному будинку.

3.4.2. Новий власник має право отримати суми, належні до сплати на користь об’єднання, від власника-боржника при купівлі приміщення або у інший, встановлений законом, спосіб.

3.4.3. Внутрішньобудинкові інженерні мережі і ліфтове господарство були створені за рахунок грошових внесків власників житлових і нежитлових приміщень і є їхньої спільною власністю. Особи, які не брали участь у створенні такого спільного майна, не мають на таке майно жодних прав.

3.4.4. Жоден орган державного управління чи місцевого самоврядування (у тому числі: місцеві ради, місцеві державні адміністрації, правоохоронні органи, суд) не вправі зобов’язати учасників спільної власності на майно, створене ними за власні кошти, надати таке, майно у користування особам, які не брали участь у створенні такого майна або їхнім правонаступникам.

3.4.5. Внаслідок зміни складу правління борг власників перед об’єднанням не зникає і не може зникнути.

3.5. Підтвердити заборону керуючому директору підключати житлові і нежитлові приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не уклали з об’єднання договір про умови користування спільним майном на умовах Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном, надавати таким власникам можливість користуватись ліфтами.

При цьому збори беруть до уваги, що відсутність такого договору ставить об’єднання у нерівні і гірші умови відносно співвласника, оскільки унеможливлює стягнення боргів за спрощеною судовою процедурою, залишає невизначеними для співвласника умови користування спільним майном і заходи впливу на осіб, які порушують такі умови, зобов’язує об’єднання використовувати складні і неефективні в Україні заходи захисту державою інтересів об’єднання.

3.6. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2019 р.