Рішення зборів представників від 20.08.2018 р.

Офіційно оприлюднюються рішення зборів представників від об’єнання від 20 серпня 2018 р.

Порядок денний:

  1. Про виконання припису «Про усунення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» від 16 квітня 2018 р. № 44.
  2. Про тимчасове припинення виконання повноважень складом правління.
  3. Про запровадження особистого кабінету при сплаті внесків на управління будинком.
  4. Про скликання загальних зборів співвласників.
  5. Про укладення договорів.
  6. Про розгляд заяв.

Рішення з питання 1 порядку денного

1. Розглянувши інформацію керуючого директора Ганоцького І.В. з питання виконання Припису Шевченківського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві «Про усунення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» від 16 квітня 2018 р. № 44 збори представників з питання 1 порядку денного вирішили:

1.1. Доручити керуючому директору запросити  представників Шевченківського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві для перевірки виконання Припису Шевченківського районного управління ГУ ДСНС України у м. Києві «Про усунення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки» від 16 квітня 2018 р. № 44.

1.2.1. Для обслуговування системи пожежної сигналізації, системи видалення диму, системи пожежогасіння, системи оповіщення визначити (комерційна інформація для внутрішнього викристання).

1.2.2. Керуючому директору укласти з (комерційна інформація для внутрішнього викристання) договір виконання робіт з обслуговування системи пожежної сигналізації, системи видалення диму, системи пожежогасіння, системи оповіщення.

1.2.3. Витрати на виконання зобов’язань об’єднання за договором виконання робіт з обслуговування системи пожежної сигналізації, системи видалення диму, системи пожежогасіння, системи оповіщення віднести на рахунок витрат на управління житловим комплексом.

1.3.1. Доручити керуючому директору видати власникам квартир: Барабаш М.Ю. кв. ХХ; Душко М.Ю. кв.ХХ; Качалова Н.М. кв. ХХ; Моргун О.І. кв. 65; Ушакова Т.Л. кв. ХХ; Цуканова Н.О. кв. ХХ припис про встановлення в 10-денний термін кінцевих приладів (оповіщувачів пожежних димових оптичних точкових СПД-3) системи контролю пожежної безпеки житлового комплексу.

1.3.2. У разі невиконання власниками квартир припису керуючого директора з цього питання, припинити таким власникам можливість користуватись спільним майном об’єднання, зокрема внутрішньобудинковими мережами та ліфтами.

1.3.3. Встановити, що заборона користуватись спільним майном об’єднання, зокрема внутрішньобудинковими мережами та ліфтами, продовжує діяти також і після зміни власника квартири чи нежитлового приміщення, де відсутні кінцеві прилади (оповіщувачи пожежні димові оптичні точкові СПД-3) системи контролю пожежної безпеки житлового комплексу.

1.3.4. Встановити, що самовільне відключення власниками житлових і нежитлових приміщень кінцевих приладів системи контролю пожежної безпеки (оповіщувачами пожежними димовими оптичними точковими СПД-3)має своїми наслідками припинення користування такими власниками спільним майном об’єднання, зокрема внутрішньобудинковими мережами та ліфтами.

1.3.5. Запропонувати власникам нежитлових приміщень впродовж одного місяця обладнати належні їм приміщення кінцевими приладами системи контролю пожежної безпеки (оповіщувачами пожежними димовими оптичними точковими СПД-3) і підключити їх до системи контролю пожежної безпеки житлового комплексу.

1.4. Затвердити зразки інформаційних знаків для розміщення їх на фасаді будинку.

Рішення з питання 2 порядку денного

2. Розглянувши рішення правління від 16 серпня 2018 р. і взявши до уваги, що деякими співвласниками та їхніми представниками (зокрема Барабаш М.Ю. та її представником Сущенко Є., Пономаренком С.Л. (представник Гумен Л.П.), Поповою В.О., Цукановою Н.О.) тривалий час поширюється інформація, що «керівництвом об’єднанням» вчиняються кримінальні злочини у вигляді розкрадання квартир, приміщень, паркомісць, розкрадання спільних коштів, вимагання хабарів тощо, а також, що поширення цих відомостей в останній час набуло постійного характеру і супроводжується образами та нецензурною лайкою з погрозами фізичної розправи на адресу керуючого директора та голови правління (зокрема Цукановою Н.О. та Пономаренком С.Л., представником Гумен Л.П.), збори представників вирішили:

2.1. Доручити ревізійній комісії у короткий термін, але не пізніше 15 вересня 2018 р. перевірити інформацію, яку поширюють окремі співвласники, про вчинення посадовими чи службовими особами об’єднання дій, які містять ознаки кримінальних злочинів.

2.2. Погодитись з рішенням правління про тимчасове припинення повноважень усього складу правління на час виконання ревізійною комісією доручення, викладеного у п. 2.1. цього рішення, і на цей час виконання повноважень правління покласти на ревізійну комісію.

2.3. Зобов’язати Барабаш М.Ю., Пономаренка С.Л., Попову В.О., Сущенка Є., Цуканову Н.О. взяти участь у засіданні ревізійної комісії у визначений нею час і повідомити комісію про усі відомі їм факти вчинення посадовими чи службовими особами об’єднання дій, які містять ознаки кримінальних злочинів, та ознайомити ревізійну комісію з усіма наявними у них доказами вчинення таких дій.

2.4.1. Попередити Барабаш М.Ю., Пономаренка С.Л., Попову В.О., Сущенка Є., Цуканову Н.О., що у разі їхньої відмови взяти участь у засіданні ревізійної комісії з метою перевірки інформації, яку вони поширюють, їхня комунікація з об’єднанням буде обмежена письмовим листуванням.

2.4.2. Роз’яснити згаданим особам, що відмовою від участі у засіданні ревізійної комісії збори представників вважають відсутність згаданих осіб на засіданні ревізійної комісії з одночасним неподанням ними до ревізійної комісії своїх письмових пояснень з викладенням фактів і доказів, які підтверджують інформацію, яку ці особи поширюють.

2.5.1. Заборонити працівникам об’єднання усне спілкування у робочий час з Гумен Л.П. та Барабаш М.Ю. та їхніми представниками.

 2.5.2. Розгляд письмових звернень Гумен Л.П., Барабаш та їхніх представників здійснювати відповідно до положень закону України «Про звернення громадян».

2.5.3. Враховуючи неприпустиму поведінку представника Гумен Л.П. Пономаренка С.Л. стосовно голови правління, заборонити усім без винятку працівникам керуючої дирекції розглядати будь-які письмові чи усні звернення (скарги, заяви, пропозиції тощо), подані Пономаренко С.Л., а також заборонити Пономаренку С.Л. на підставі довіреностей, виданих будь-яким співвласником, брати участь у загальних зборах співвласників, зборах представників від об’єднання, засіданнях правління

2.6. Попередити Цуканову Н.О., що у разі повторення нею хамської  поведінки у відношенні до працівників керуючої дирекції чи до членів правління, її комунікація з об’єднанням буде обмежена письмовим листуванням.

2.7. Роз’яснити згаданим у цьому рішення особам, що рішення зборів представників про обмеження їхньої комунікації з об’єднанням чи заборона на участь у зборах представників чи у загальних зборах співвласників може бути оскаржена на зборах представників від об’єднання чи на загальних зборах співвласників.

Рішення з питання 3 порядку денного

 3. З метою запровадження особистого кабінету при сплаті внесків на витрати на управління будинку збори представників вирішили:

3.1. Доручити керуючому директору укласти з (комерційна інформація для внутрішнього викристання) Договір на інформаційно-обчислювальне обслуговування.

3.2. Виконання зобов’язань за цим договором віднести на рахунок витрат на управління житлового комплексу.

Рішення з питання 4 порядку денного

4. З питання 4 порядку денного збори представників вирішили:

4.1. Скликати загальні збори співвласників 03 грудня 2018 р. з порядком денним:

  1. Розгляд фінансового звіту за 2018 р. та балансу і кошторису об’єднання на 2019 р.
  2. Різне.

4.2. Доручити керуючому директору (Ганоцький І.В.) підготувати і подати до 01 листопада 2018 р. на розгляд ревізійної комісії проект фінансового звіту за 2018 р. та балансу і кошторису об’єднання на 2019 р.

4.3. Доручити ревізійній комісії підготувати висновок з проекту фінансового звіту за 2018 р. та балансу і кошторису об’єднання на 2019 р. і доповісти його на загальних зборах співвласників.

Рішення з питання 5 порядку денного

5. З питання 5 порядку денного збори представників вирішили:

5.1. Доручити керуючому директору укласти з (комерційна інформація для внутрішнього викристання) Договір з надання послуг з технічного обслуговування і ремонту комп’ютерної техніки та управління обчислювальними засобами. Сума 600, 00 грн. на мсяць.

5.2. Доручити керуючому директору укласти з (комерційна інформація для внутрішнього викристання) Договір про аварійне обслуговування систем центрального опалення, каналізації, гарячого та холодного водопостачання, внутрішньо будинкових електричних мереж, електрощитових та систем внутрішньобудинкового освітлення Сума 10 000, 00 грн. на місяць.

5.3. Виконання зобов’язань за цим договором віднести на рахунок витрат на управління житлового комплексу.

Рішення з питання 6 порядку денного

З питання 6 порядку денного збори представників вирішили:

6.1. Враховуючи погодження головного архітектора проекту житлового комплексу, задовольнити заяву ТОВ «ВОРКШОП ФІТНЕС» і надати згоду на розміщення інформаційних вивісок у внутрішньому просторі фасадної частини будинку.

6.2. Задовольнити заяву ТОВ «ПОРТАЛЕКС», погодити прокладення мереж інтернету ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ» (за умови погодження схеми прокладки мереж з керуючим директором).

6.3. Про заяву представника координаційної групи власників паркувальних Ткаченка Д.О.

Розглянувши заяву представника координаційної групи власників паркувальних місць Ткаченка Д.О., на підставі повноважень зборів представників від об’єднання, встановлених положеннями п. 3.6.14 Статуту об’єднання, збори представників вирішили:

6.3.1. Погодитись з пропозиціями Ткаченко Д.О. стосовно пришвидшення заходів уведення паркінгу в експлуатацію.

 6.3.2. Зупинити на час до наступних загальних зборів співвласників дію пунктів 3.7.14.1., 3.7.14.2., 3.7.15. рішення з питання 3 порядку денного загальних зборів співвласників від 26 червня 2018 р., а також дію пунктів 9.13., 9.14, 9.15. «Правил користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі».

6.3.3. Доручити зборам власників паркувальних місць самостійно визначитись з питаннями, які врегулювані зазначеними пунктами рішення загальних зборів співвласників.

6.3.4. Доручити координаційній групі власників паркувальних місць винести на розгляд загальних зборів співвласників проект рішення з внесення змін до пунктів 3.7.14.1.; 3.7.14.2.; 3.7.15.; 3.8.5. рішення з питання 3 порядку денного загальних зборів співвласників від 26 червня 2018 р., а також до пунктів 9.13., 9.14, 9.15. «Правил користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі».

6.4. Розглянувши усне звернення представника Гумен Л.П. Пономаренка С.Л. збори представників вирішили повернутись до розгляду питань, викладених у зверненні, після подання до об’єднання доказів закриття провадження у судових справах, учасником яких є ОСББ «Фундуклєєвський», які відкриті за заявами Гумен Л.П.

****************************

Прохання до  співвласників  Барабаш М.Ю.; Душка М.Ю.; Качалової Н.М.; Моргун О.І.; Ушакової Т.Л.; Цуканової Н.О. звернути увагу на пункти 1.3.1.; 1.3.2.; 1.3.3. цього рішення і взяти до уваги, що вимоги пожежної безпеки будинку завжди превалюють над особистими інтересами окремих співвласників.