Sud111

Ухвала суду щодо іпотеки

УХВАЛА

21 травня 2019 року Київський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати в цивільних справах:

судді-доповідача Таргоній Д.О., суддів: Журби С.О., Приходька К.П., за участі секретаря Тимошевської С.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві матеріали цивільної справи за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД» — Немировського Юрія Володимировича на заочне рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року у справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гіпек», Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Макаренка Валерія Михайловича, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про визнання недійсним договору іпотеки та зобов`язання вчинити дії,

УСТАНОВИВ:

заочним рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року вказаний позов задоволено. Ухвалено визнати недійсним договір іпотеки, укладений 15 жовтня 2004 року між Спільним українсько — хорватським підприємством «Гіпек», ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» та ПАТ «Акціонерний комерційний промислово — інвестиційний банк», посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Макаренком В.М.

Зобов`язано приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Макаренка В.М.:

— виключити з Державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна запис від 15 жовтня 2004 року за № 1385161 про обтяження у вигляді заборони відчуження 99 відсотків майнових прав на житло-суспільний комплекс-блок «А» АДРЕСА_1 ;запис від 15 жовтня 2004 року за №1385165 про обтяження у вигляді заборони відчуження 1 відсотка майнових прав на житлово- суспільний комплекс — блок «А»,АДРЕСА_1 ;

— виключити з Державного реєстру іпотек запис від 15 жовтня 2004 року за № 1385161 щодо заборони відчуження 99 відсотків майнових прав на житло-суспільний комплекс-блок «А» АДРЕСА_1 ;запис від 15 жовтня 2004 року за №1385165 щодо заборони відчуження 1 відсотка майнових прав на житлово- суспільний комплекс — блок «А»,АДРЕСА_1.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 23.05.2013 року відхилено апеляційну скаргу третьої особи — Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк». Заочне рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року залишено без змін.

Із матеріалів справи вбачається, що із заявою про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року ТОВ фірма «Консоль ЛТД» звернулось до суду першої інстанції 30 січня 2017 року.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 02 лютого  2017 року справу за заявою ТОВ фірма «Консоль ЛТД» про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року призначено до судового розгляду.

15 грудня 2017 року набрав чинності Закон України від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів».

Відповідно до пункту 9 розділу ХІІІ «Перехідні положення» ЦПК України справи у судах першої та апеляційної інстанцій, провадження у яких відкрито до набрання чинності цією редакцією Кодексу, розглядаються за правилами, що діють після набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 12 лютого 2018 року заяву ТОВ фірма «Консоль ЛТД» про перегляд заочного рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року залишено без задоволення.

У відповідності до частини третьої статті 3 ЦПК України провадження в цивільних справах здійснюється відповідно до законів, чинних на час вчинення окремих процесуальних дій, розгляду і вирішення справи.

За правилами частини четвертої статті 287 ЦПК України у разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення заочне рішення може бути оскаржене в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У цьому разі строк на апеляційне оскарження рішення починає відраховуватися з дати постановлення ухвали про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення.

Відповідно до частини першої статті 354 ЦПК України апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду — протягом п`ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Таким чином, враховуючи особливості заочного розгляду справи та порядку перегляду заочного рішення, передбачені частиною четвертою  статті 287 ЦПК України, останнім днем на подання апеляційної скарги на заочне рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року, після винесення місцевим судом ухвали від 12 лютого 2018 року про залишення заяви про перегляд заочного рішення без задоволення, є 14 березня 2018 року.

Апеляційну скаргу на заочне рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року ТОВ фірма «Консоль ЛТД» подано 03 травня 2018 року.

До апеляційної скарги додано клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження, в якому зазначено, що про ухвалу, постановлену 12 лютого 2018 року, відповідачу ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» стало відомо 19 квітня 2018 року зі вмісту конверту поштового відправлення Шевченківського районного суду м. Києва, яким є вступна та резолютивна частина ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2018 року. Повний текст вказаної ухвали відповідачем не отриманий.

На підтвердження зазначеного представник відповідача ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» — Немировський Ю.В. надав конверт Шевченківського районного суду м. Києва із ідентифікатором міжнародного поштового відправлення № 0305711757070 та відомості з офіційного сайту Укрпошти щодо відстеження поштових відправлень, згідно якого, поштове відправлення за № 0305711757070 було прийнято та відправлено 11 квітня 2018 року, а отримано 19 квітня 2018 року особою за довіреністю.

Проте, в доданих до апеляційної скарги матеріалах відсутня копія отриманої відповідачем ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 12 лютого 2018 року, а з доданого представником відповідача конверту неможливо встановити його дійсний вміст на момент відправлення.

Разом з тим, в матеріалах справи міститься супровідний лист Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2018 року за вих. № 2610/27835/2012/10520/2018/2-п/761/5/2018/В-20/ про направлення, зокрема, відповідачу ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» копії ухвали суду від 12 лютого 2018 року.

З огляду на вказане, причини пропуску строку на апеляційне оскарження заочного рішення, зазначені відповідачем, не можна оцінити як поважні.

Дослідивши матеріали справи та проаналізувавши доводи клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження у взаємодії із нормами цивільного-процесуального законодавства, суд апеляційної інстанції прийшов до висновку про наявність передбачених законом підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження з огляду на таке.

Відповідно до частини другої статті 358 ЦПК України незалежно від поважності причин пропуску строку на апеляційне оскарження суд апеляційної інстанції відмовляє у відкритті апеляційного провадження у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення, крім випадків: подання апеляційної скарги особою, не повідомленою про розгляд справи або не залученою до участі в ній, якщо суд ухвалив рішення про її права, свободи, інтереси та (або) обов`язки; пропуску строку на апеляційне оскарження внаслідок виникнення обставин непереборної сили.

Згідно з частиною першою статті 126 ЦПК України (у редакції, чинній на момент подання апеляційної скарги) право на вчинення процесуальної дії втрачається із закінченням строку, встановленого законом або судом.

Доступ до суду як елемент права на справедливий судовий розгляд не є абсолютним і може підлягати певним обмеженням у випадку, коли такий доступ особи до суду обмежується законом і не суперечить пункту першому статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод; якщо воно не завдає шкоди самій суті права і переслідує легітимну мету за умови забезпечення розумної пропорційності між використаними засобами і метою, яка має бути досягнута.

Виходячи із зазначених критеріїв, Європейський суд з прав людини визнає легітимними обмеження встановленні державами — членів Ради Європи вимоги щодо строків оскарження судових рішень (рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Нешев проти Болгарії» від 28 жовтня 2004 року).

При цьому складовою правової визначеності є передбачуваність застосування норм процесуального законодавства. Європейський суд з прав людини зазначає, що сторони судового провадження повинні мати право очікувати застосування до їхньої справи чинних норм процесуального законодавства (рішення Європейського Суду з прав людини у справі «Дія 97″ проти України від 21 жовтня 2010 року).

Відповідна правова позиція міститься і в постанові Верховного Суду у складі Об`єднаної Палати Касаційного цивільного суду від 06 лютого 2019 року у справі №361/161/13-ц.

Відповідно до рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, ТОВ «Фірма «Консоль ЛТД» була належним чином повідомлена про розгляд Шевченківським районним судом м. Києва даної цивільної справи. Судова повістка була отримана представником відповідача ОСОБА_5 30.11.2012 року. (т. 1 а.с. 79)

Крім того, матеріалами справи підтверджується отримання повідомлення про розгляд Апеляційним судом м. Києва апеляційної скарги ПАТ «Промінвестбанк» на рішенням Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року. При цьому, судова повістка -повідомлення направлена на адресу місцезнаходження відповідача 95002 , АРК, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 16 та отримана тим самим представником ОСОБА_5. (т. 1 а.с. 124)

З журналу судового засідання від 14.05.2013 року (т. 1 а.с. 152) вбачається, що представник відповідача — ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» Чудік Н.В. був присутнім під час розгляду справи судом апеляційної інстанції. Повноваження даного представника підтверджуються наявною в матеріалах справи довіреністю за підписом голови правління ТОВ фірма «Консоль ЛТД» В.Б, Ясинським (т. 1 а.с. 148)

Обізнаність відповідача — ТОВ фірма «Консоль ЛТД» про ухвалене Шевченківським районним судом м. Києва 12 грудня 2012 року заочне судове рішення та розгляд апеляційної скарги ПАТ «ПромінвестБанк» в Апеляційному суді м. Києва підтверджується також гарантійним листом голови правління ТОВ фірма «Консоль ЛТД» Ясинського В.Б. від 13.05.2013 року(т. 1 а.с. 149), в якому останній зазначив, що якщо рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року буде залишено в силі і договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Макаренко В.М. 15.10.2004 року, буде визнаний недійсним, то кредитний договір №204 від 16 вересня 2004 року буде забезпечено іншим майном, власником якого є ТОВ фірма «Консоль ЛТД» на суму, не меншу, чим вартість незавершеного будівництва, переданого в іпотеку за спірним договором.

Вказані обставини свідчать про обізнаність ТОВ фірма «Консоль ЛТД» із змістом оскаржуваного рішення та його переглядом в суді апеляційної інстанції.

Таким чином, відповідач, достовірно знаючи про ухвалене щодо нього судове рішення щонайменше з 13 травня 2013 року, не надав переконливих доказів, які б свідчили про те, що він вжив усіх необхідних заходів для подання заяви про перегляд заочного рішення у розумний інтервал часу та подавши апеляційну скаргу 03 травня 2017 року, пропустив строк на апеляційне оскарження рішення Шевченківського районного суду міста Києва від 12 грудня 2012 року.

Рішенням у справі «Желтяков проти України» (Заява N 4994/04) від 9 червня 2011 року (остаточне 09 вересня 2011 року) Європейський Суд з прав людини зокрема зазначив, що право на справедливий розгляд судом, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, повинно тлумачитися в контексті Преамбули Конвенції, яка, серед іншого, проголошує верховенство права як частину спільного спадку Договірних Держав. Одним із основоположних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який, inter alia, вимагає, щоб, коли суди остаточно вирішили питання, їхнє рішення не ставилось під сумнів (див. рішення суду у справі «Брумареску проти Румунії» [ВП], N 28342/95, п. 61, ECHR 1999-VII).(п. 42 Рішення)

Цей принцип передбачає повагу до остаточності судових рішень та наполягає на тому, щоб жодна сторона не могла вимагати перегляду остаточного та обов`язкового судового рішення просто задля нового розгляду та постановлення нового рішення у справі. Відступи від цього принципу є виправданими лише тоді, коли вони обумовлюються обставинами суттєвого та неспростовного характеру (див. рішення у справі «Рябих проти Росії», N 52854/99, п. 52, ECHR 2003-X).(п. 43 Рішення)

Обставин суттєвого та неспростовного характеру, які б могли бути визнані підставою для перегляду рішення районного суду апелянтом не наведено.

Колегія суддів апеляційного суду не приймає доводи відповідача щодо відсутності повноважень у представника ОСОБА_3 на представництво інтересів ТОВ фірма «Консоль ЛТД» у зв`язку з відкликанням її довіреності. Про зазначені обставини ліквідатор ТОВ фірма «Консоль ЛТД» Венська О.О. повідомила суд лише у січні 2017 року у заяві про перегляд заочного рішення. Копія наказу №08д від 01.07.2012 року та листа голови правління Ясинського В.Б . не можуть бути прийняті як докази, підтверджуючі вказані обставини, оскільки являються внутрішніми документами фірми та не можуть бути розглянуті як офіційне повідомлення судових інстанцій щодо відкликання довіреності представника.

Крім того, суд не приймає до уваги посилання відповідача щодо відсутності повноважень у ОСОБА_5 на прийняття кореспонденції від імені ТОВ фірма «Консоль ЛТД» 30.11.2012 року та 08.04.2013 року. Наказ № 21-К від 16.06.2010 року про звільнення ОСОБА_5 , секретаря ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», із займаної посади у зв`язку з переведенням на роботу в ТОВ «Будівельна компанія Консоль-Строй ЛТД», не можна вважати належним доказом в розумінні ст. 77 ЦПК України.

Частина 2 ст.358 ЦПК України містить імперативну вказівку для суду як він має діяти у разі, якщо апеляційна скарга подана після спливу одного року з дня складення повного тексту судового рішення.

За таких обставин, з урахуванням положень ч. 2 ст. 358 ЦПК України, ст. 362 ЦПК України, колегія вважає, що апеляційна скарга ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» прийнята до провадження судом апеляційної інстанції помилково, у зв`язку з чим апеляційне провадження у даній справі належить закрити.

На підставі викладеного та керуючись ч. 2 ст. 358, 362 ЦПК України, апеляційний суд,  —

УХВАЛИВ:

Закрити апеляційне провадження у справі за апеляційною скаргою представника Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД» — Немировського Юрія Володимировича на заочне рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 12 грудня 2012 року у справі за позовом ОСОБА_1 , ОСОБА_2 до Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма «Консоль ЛТД», Товариства з обмеженою відповідальністю «Гіпек», Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Макаренка Валерія Михайловича, третя особа: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», про визнання недійсним договору іпотеки та зобов`язання вчинити дії

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з дня її прийняття та може бути оскаржена в касаційному порядку протягом тридцяти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали складено 22 травня 2019 року.

Суддя- доповідач Таргоній Д.О. Судді Журба С.О., Приходько К.П.