параграф 5

Офіційне оприлюднення рішень правління

Офіційно оприлюднюється рішення правління об’єднання від 25 березня 2021 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 25 березня 2021 р.

Про розгляд адвокатських запитів представника співвласника ПРІЗВИЩЕ

При розгляді питання порядку денного правління бере до уваги такі обставини.

До об’єднання надійшли адвокатські запити представника співвласника ПРІЗВИЩЕ адвоката Рибченка О.Г. (вх. № 14/1 № 15/1 від 24.03.2021).

У зв’язку з невизначеністю, який саме з чотирьох органів управління об’єднанням, що функціонують в об’єднанні, має розглядати запити адвоката Рибченка О.Г., правління вважає за доцільне розглянути адвокатські запити, що надійшли, на засіданні правління.

Документи, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., містять повну інформацію про власників квартир і нежитлових приміщень (номери квартир чи приміщень, повні Прізвища, Ім’я, по-Батькові, дату народження, місце реєстрації, РНОКПП), про їхніх довірених осіб (з повними Іменами, по-Батькові, Прізвищами, датою народження та місцем реєстрації, РНОКПП), про  обсяг повноважень довірених осіб, термін дії довіреностей та інші відомості довіреностей, що складають предмет нотаріальної таємниці, інші відомості, які містять інформацію про персональні дані та про приватне життя співвласників житлового комплексу.

Тобто, в документах, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., міститься інформація з обмеженим доступом.

Положеннями ст. 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» особи, зазначені в цій статті, звільняються від обов’язку надавати на адвокатський запит інформацію з обмеженим доступом і копії документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Частиною другою статті 32 Конституції України встановлено заборону збирати, зберігати, використовувати та поширювати конфіденційну інформацію про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Об’єднання зобов’язано дотримуватись положень Конституції України, вимог законодавства про захист інформації про співвласників багатоквартирного будинку і не може порушувати конституційні права співвласників та вимоги законодавства щодо збереження нотаріальної таємниці, яка стала відома працівникам об’єднання у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків чи іншої роботи.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не врегульовано характеру та обсягу інформації, яку зобов’язані надавати адвокату вказані у ст. 24 цього закону особи, якщо адвокатський запит не стосується інформації безпосередньо про клієнта.

З переліку документів, копії яких вимагає адвокат Рибченко О.Г., вбачається, що вони не містять інформації безпосередньо про ПРІЗВИЩЕ та не стосуються його безпосередньо, проте містять інформацію з обмеженим доступом стосовно інших осіб.

Взявши до уваги такі обставини, правління вирішило:

1. Надіслати адвокату Рибченку О.Г. відповідь на адвокатський запит такого змісту:

«Адвокату Рибченко О.Г.

02098, м. Київ, пр-т П. Тичини, 16/2 кв. 35

За наслідками розгляду адвокатських запитів адвоката Рибченка О.Г. від 18.03.2021 № 3 та № 4 правління ОСББ «Фундуклєєвський» пропонує адвокату Рибченку О.Г. для отримання копій документів ОСББ «Фундуклєєвський» надати ОСББ «Фундуклєєвський» перелік документів, які безпосередньо стосуються клієнта адвоката Рибченка О.Г. ПРІЗВИЩЕ».

  1. Копію цього рішення надіслати співвласнику ПРІЗВИЩЕ шляхом вкладення копії до поштової скриньки квартири № НОМЕР.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський»  Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.

Офіційно оприлюднюється рішення правління об’єднання від 16 березня 2021 р.

РІШЕННЯ

правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 16 березня 2021 р.

Про проведення письмового опитування серед співвласників

Розглянувши питання порядку денного, взявши до уваги, що не всі співвласники змогли взяти участь у загальних зборах через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу та побоювання перебувати у місцях скупчення людей, та з метою врахування думок якомога більшої кількості співвласників щодо питань порядку денного загальних зборів від 15 березня 2021 р., правління вирішило:

  1. Провести письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах 15 березня 2021 р. з питань порядку денного загальних зборів.
  2. Опитування провести у період з 16 до 29 березня 2021 р.
  3. Письмове опитування провести шляхом особистого голосування співвласником або його представником у бюлетені для голосування за зразком, який використовувався для голосування під час зборів 15.03.2021.
  4. Письмове опитування провести у приміщенні керуючої дирекції (після ознайомлення співвласника або його представника з проектами рішень).
  5. Для встановлення результатів голосування враховувати загальну кількість голосів «ЗА» чи «ПРОТИ» по кожному питанню порядку денного.

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський» Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К., Скібінська Н.Р.