Збори представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

31 травня 2017 р. відбулись збори представників від Об’єднання.

Збори розглянули умови господарського договору, а також питання утримання будинку та проблеми сплати заборгованості.

Збори вирішили продовжити до 01 лютого 2018 р. утримання будинку за рахунок внесків співвласників на витрати на управління будинком в розмірі 6 грн. за кв. м.

Також збори вирішили запропонувати боржникам розстрочення боргу на 12 тижнів.

Розглянувши запропоновані окремими співвласниками зміни до умов Типового договору, збори співвласників визнали недоцільним змінювати існуючу редакцію.

Збори представників звертаються до боржників із пропозицією скористатись можливістю погасити борг перед сусідами на умовах розстрочення.

Текст рішення наведено далі.

Рішення з питання 2 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

2.1. У зв’язку з тим, що окремі співвласники, які мають у своїй власності 22% площ від загального розміру площі будинку, яка перебуває у власності власників, більше двох років не сплачують внески на утримання будинку, збори представників від Об’єднання констатують відсутність фінансової можливості виконати рішення загальних зборів від 16.02.2017 р. про нарахування і справляння з 01.05.2017 р. щомісячного внеску співвласника  на утримання спільного майна, щомісячного внеску співвласника на вивезення побутових відходів і припинення нарахування внеску співвласника на управління (утримання) майна.

2.2. Відтермінувати встановлений рішенням загальних зборів від 16.02.2017 р. строк переходу на нові принципи нарахування внесків на утримання будинку і продовжити до 01 лютого 2018 р. нарахування щомісячних «внесків співвласника на витрати на управління будинком» в порядку, встановленому пунктами 1.4.1. – 1.4.4.  рішення з питання 2 порядку денного загальних зборів співвласників від 01.12.2016 р., тобто продовжити нарахування щомісячних «внесків співвласника на витрати на управління будинком» у розмірі 6 (шість) грн. за один квадратний метр загальної площі, яка належить співвласникам як власникам та/або власникам майнових прав чи інвесторам, які не зареєстрували право власності у житловому комплексі.

Рішення з питання 3 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

З метою створення для співвласників, які мають заборгованість перед Об’єднанням, сприятливих умов для виконання ними обов’язків співвласника багатоквартирного будинку з ремонту і утримання спільного майна, та залучення їх до участі у процесі розстрочення і погашення заборгованості, збори представників від Об’єднання вирішили:

3.1. Запропонувати боржникам сплатити борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану, по внесках на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком») впродовж дванадцяти тижнів, підтвердивши такий свій намір і свою згоду особистим зобов’язанням.

3.2. Борг по зазначених внесках сплачується з 01 червня 2017 р. до 01 вересня 2017 р. рівними частинами щотижня, розмір кожної з яких визначається як результат поділу суми боргу на дванадцять, згідно з графіком погашення боргу, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника зі сплати боргу.

3.3. У разі оформлення боржником особистого зобов’язання по сплаті боргу з 01 червня 2017 р. до 01 вересня 2017 р., у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні, додаткові внески не нараховуються.

3.4. Питання зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках до Ремонтного фонду, до Спеціального фонду для придбання нерухомості, до Спеціального фонду для фінансування робіт по демонтажу баштового крану або звільнення від їх сплати, розглянути на зборах представників від об’єднання після спливу восьми тижнів, починаючи від 01 червня 2017 р.

При цьому питання про зменшення суми додаткових внесків, нарахованих на борг по внесках на утримання житлового комплексу (нова назва «внески співвласника на витрати на управління будинком»), чи звільнення від їх сплати не розглядається.

3.5. У разі порушення графіку особистого зобов’язання (прострочення сплати) більш як на два тижні, боржник має впродовж двох робочих днів звернутись до правління Об’єднання з письмовою заявою з поясненням поважності причин порушення зобов’язання.

При цьому правління Об’єднання розглядає питання про відновлення нарахування додаткових внесків.

Відсутність такого звернення вважається відмовою від виконання особистого зобов’язання, що має своїми наслідками відновлення нарахування додаткових внесків на залишок боргу.

Рішення з питання 4 порядку денного

 зборів представників від Об’єднання 31 травня 2017 р.

Розглянувши звернення окремих співвласників про зміну редакції окремих пунктів Типового договору, збори представників від Об’єднання вирішили:

4.1. Відхилити запропоновані зміни до редакції пунктів Типового договору  1.3; 1.4; 1.9; 1.10; 1.11; 1.13; 3.4; 4.5.1; 4.5.3; 4.7; 4.2; 4.17; 4.18; 6.2; 6.3.2; 6.3.4; 6.4.2; 6.5.1.1; 6.5.1.2; 6.5.3; 6.5.4; 6.6; 6.7.1; 6.9; 6.10: 7.2-7.6; 8.1.2; 8.2; 9; 10. і залишити чинною редакцію цих пунктів.

4.2.1. Змінити п. 4.10. Типового договора, виклавши його в редакції:

«Повідомляти керуючу дирекцію про надійні засоби зв’язку в Україні з власником або з його представником, якщо власник не мешкає в квартирі, для можливості проведення огляду або ремонту внутрішньобудинкових мереж і систем, а в разі потреби для ліквідації аварії на них, огляду приладів обліку та перевірки їх показників.

У разі неповідомлення про такі засоби зв’язку в Україні,  або надання недостовірних відомостей, або надання відомостей про засоби зв’язку за межами України, на території АР Крим, в зоні проведення АТО, або надання відомостей про засоби зв’язку по яких неможливо встановити зв’язок з власником чи його представником, вважається, що власник приміщення мешкає в належному йому приміщенні у будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а».

4.2.2. Встановити, що запровадження цієї редакції п. 4.10 не вимагає внесення змін до вже укладених договорів, при цьому збори представників від Об’єднання беруть до уваги, що при регулюванні відносин умовами Типового договору, у тому числі відносин використання спільного майна, завжди діють умови чинної (останньої) редакції Типового договору.

4.3. Схвалити умови Типового договору в редакції, ухваленій рішенням правління Об’єднання від 25 травня 2017 р.

4.4. Доручити керуючому директору проводити аналіз ефективності умов Типового договору, накопичувати заяви і пропозиції співвласників щодо їх вдосконалення і підготувати інформацію для розгляду її загальними зборами співвласників у грудні 2017 р.