Загальні збори

Загальні збори відбудуться 12 березня 2018 р., початок о 16:00 (реєстрація з 15:30), місце проведення: 2-й поверх Торгово-промислової палати м. Києва (вул. Б. Хмельницького, 55).

Прохання не запізнюватись; зал зачинять о 18:00 і збори будуть закриті незалежно від стану розгляду порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Питання експлуатації підземного паркінгу
 2. Про заходи із захисту права спільної власності.
 3. Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».
 4. Про склад представників від об’єднання.
 5. Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.
 6. Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.
 7. Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

Порядок участі в зборах

З метою забезпечення порядку під час зборів та гарантування співвласникам можливості обговорювати питання у спокійних, толерантних умовах, до зали допускаються тільки власники або їхні представники, які зареєструвались для участі у зборах.

Родичі власників, їхні друзі, знайомі, консультанти, групи підтримки і таке інше, а також співвласники, які не зареєструвались для участі в зборах, до зали не допускаються.

Співвласники, які особисто відомі працівникам ОСББ, реєструються без подання документів. Інші особи реєструються після подання документів про право власності (оригінал і незасвідчена копія), оригіналу довіреності і її незасвідченої копії, а також паспорту (оригінал і незасвідчена копія).

********************

Порядок денний загальних зборів

1) Питання експлуатації підземного паркінгу.

2) Про заходи із здійснення права спільної власності.

3) Про укладення договору з ПАТ «Київенерго».

4) Про склад представників від об’єднання.

5) Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії.

6) Про затвердження порядку діяльності ревізійної комісії.

7) Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном.

Проекти рішень з питань порядку денного:

 1. З питання 1 порядку денного «Питання експлуатації підземного паркінгу» загальні збори співвласників вирішили:

1.1. Доручити правлінню утворити тимчасову ініціативну групу з числа власників місць для здійснення цілодобової стоянки транспортних засобів у підземному паркінгу (далі —  власники паркувальних місць) для здійснення заходів з організації належної експлуатації паркінгу.

1.2. Звернути увагу власників паркувальних місць, що:

1.2.1. Заходи з організації належної експлуатації паркінгу (розроблення проектно-кошторисної документації, виконання робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, отримання висновків органів державного нагляду тощо) і його експлуатація здійснюються за кошти власників паркувальних місць.

1.2.2. Місце для паркування транспортних засобів у підземному паркінгу не належить до об’єктів нерухомого майна у житловому комплексі, а є тільки позначеним на поверхні підлоги паркінгу місцем для здійснення цілодобової стоянки транспортного засобу.

1.2.3. Весь об’єм підземного паркінгу перебуває у житловому комплексі, є підвальним приміщенням цього комплексу, через що належить до спільного майна співвласників ОСББ «Фундуклєєвський» (за виключенням окремих нежитлових приміщень, які є об’єктами нерухомості), управляється, утримується і експлуатується відповідно до «Правил користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі» та рішень статутних органів об’єднання.

1.2.4. Видатки на відшкодування шкоди, завданої власникам паркувальних місць або особам, які користуються підземним паркінгом, на ліквідацію можливих негативних наслідків, які можуть настати для транспортних засобів або приміщення паркінгу чи будівлі житлового комплексу через непередбачувані або надзвичайні обставини, або внаслідок дій третіх осіб (правомірних чи протиправних), компенсуються власниками паркувальних місць чи третіми особами без залучення до цього об’єднання.

1.3. Доручити ініціативній групі скликати збори власників паркувальних місць, на яких: обрати склад постійної координаційної групи; затвердити перелік заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу; загальну вартість таких заходів і робіт; розмір внесків власників паркувальних місць на фінансування таких заходів і робіт; прийняти рішення з інших питань експлуатаціх паркінгу.

1.4. Зборам власників паркувальних місць при визначенні загальної вартості робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, врахувати необхідність повернення на рахунок ОСББ «Фундуклєєвський» коштів, витрачених простим товариством, створеним інвесторами будівництва житлового комплексу 20.08.2012р. для завершення будівництва цього комплексу, і ОСББ «Фундуклєєвський» на виконання будівельних (ремонтних) робіт, пов’язаних зі створенням підземного паркінгу.

1.5. Координаційній групі:

1.5.1. Суму коштів, що повертається на рахунок ОСББ «Фундуклєєвський», погодити з керуючим директором та ревізійною комісією об’єднання і затвердити на зборах власників паркувальних місць та на загальних зборах співвласників об’єднання.

1.5.2. Самостійно звітувати перед зборами власників паркувальних місць за витрачання коштів на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, і впродовж одного місяця після початку експлуатації паркінгу затвердити на таких зборах кінцевий фінансовий звіт.

1.6. Керуючому директору:

1.6.1. Надавати координаційній групі повне сприяння у її діяльності, сприяти такій групі в отриманні в органах державного нагляду висновків про можливість початку експлуатації підземного паркінгу.

1.6.2. За заявою координаційної групи на підставі рішення зборів власників паркувальних місць відкрити окремий банківський рахунок ОСББ для акумулювання коштів власників паркувальних місць з метою фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу.

1.6.3. Вести бухгалтерський облік витрат з такого рахунку.

1.6.4. Витрачання коштів з такого рахунку здійснювати виключно на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, за заявами координаційної групи (при наявності власноручних підписів усіх членів координаційної групи) після погодження ревізійною комісією об’єднання таких заяв та договорів.

1.6.5. Здійснювати приймання в експлуатацію інженерного та іншого обладнання для експлуатації паркінгу.

1.6.6. Щомісячно визначати розмір внесків власників паркувальних місць на витрати для належного управління, утримання і експлуатації паркінгу на підставі фактичних витрат за минулий розрахунковий період і включати такі внески до внесків співвласників на витрати на управління житловим комплексом.

1.6.7. Укладати з власниками паркувальних місць договори про умови користування підземним паркінгом на умовах «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом».

1.6.8. Розробити і подати на затвердження зборів представників від об’єднання «Правила користування підземним паркінгом» і «Типовий договір між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом».

1.7. Встановити:

1.7.1. Виконання вимог Правил користування підземним паркінгом і дотримання положень таких правил є обов’язковим для власників паркувальних місць, всіх осіб, які користуються підземним паркінгом, всіх співвласників житлового комплексу і працівників керуючої дирекції.

1.7.2. Власники паркувальних місць зобов’язані:

1.7.2.1. Укласти з об’єднанням договір про умови користування підземним паркінгом на умовах «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом».

1.7.2.2. До початку експлуатації паркінгу повністю сплатити всю суму внесків на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, і всю суму додаткових внесків, нарахованих на борг по сплаті таких внесків.

1.7.3. Забороняється користування підземним паркінгом без договору про користування підземним паркінгом на умовах «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом», а також при наявності боргу по сплаті внесків на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, і додаткових внесків, нарахованих на борг по сплаті таких внесків.

1.7.4. Керуючий директор зобов’язаний:

1.7.4.1. Вести облік наявності паркувальних місць, які не використовуються через наявність у їхніх власників боргу по сплаті внесків на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, боргу з додаткових внесків, нарахованих на борг по таких внесках, боргу по внесках на витрати на управління, утримання і експлуатацію паркінгу, будь-яких інших платежів і внесків, пов’язаних з управлінням, утриманням і експлуатацією.

1.7.4.2. Надавати у тимчасове платне користування паркувальні місця, що не використовуються через наявність у їхніх власників боргу по сплаті внесків, співвласникам житлового комплексу, які виявлять бажання тимчасово користуватись такими паркувальними місцями.

1.7.4.3. Кошти, отримані від надання у користування паркувальних місць, що не використовуються через наявність у їхніх власників боргу, спрямовувати на покриття витрат на управління, утимання і експлуатацію паркінгу.

1.7.5. Кошти, отримані від надання у користування паркувальних місць, що не використовуються через наявність у їхніх власників боргу, власникам паркувальних місць не повертаються і розмір боргу таких власників на цю суму не зменшується.

1.7.6. Умови «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом» затверджуються зборами представників від об’єднання і змінюються рішеннями загальних зборів співвласників, зборів представників від об’єднання, правлінням.

1.7.7. Особи, які не є співвласниками житлового комплексу, самостійно щомісяця отримують в бухгалтерії рахунки для сплати внесків на витрати на управління, утримання і експлуатацію паркінгу.

1.7.8. У разі несвоєчасної сплати власниками паркувальних місць внесків на витрати на управління, утримання і експлуатацію паркінгу, боржники сплачують додаткові внески у розмірі 0,03% від суми заборгованості за кожний день прострочення платежів.

1.7.9. Користування підземним паркінгом припиняється з дня виникнення боргу по внесках на витрати на управління, утримання і експлуатацію підземного паркінгу до сплати боргу і додаткових внесків, нарахованих на такий борг, а також з дня спливу строку, встановленого у приписі керуючого директора для усунення порушень Правил експлуатації підземного паркінгу чи умов договору про користування підземним паркінгом, до усунення таких порушень.

1.7.10. З метою припинення користування паркінгом на підставі наказу керуючого директора блокується можливість заїзду на паркувальне місце (якщо на паркувальному місці відсутній транспортний засіб) чи виїзду з такого місця (якщо транспортний засіб перебуває на паркувальному місці). Блокування здійснюється із застосуванням металевих конструкцій.

1.7.11. У разі виявлення порушень Правил експлуатації підземного паркінгу, наслідками яких може стати виникнення пожежі, вибуху чи руйнування конструкцій, елементів чи обладнання житлового комплексу, керуючий директор невідкладно здійснює заходи по усуненню таких порушень.

У тому числі невідкладно видаляються за межі паркінгу предмети чи майно, які можуть стати причиною виникнення пожежі, вибуху чи інших небезпечних наслідків. При цьому забороняється будь-яке погодження таких дій з власником таких предметів чи майна, з’ясування обставин чи виконання будь-яких інших дій, крім невідкладного видалення небезпечних предметів чи майна.

Про видалення таких предметів чи майна повідомляється на дошці оголошень біля в’їзду в паркінг.

Заходи з охорони видалених за межі паркінгу таких предметів чи майна, керуюча дирекція не здійснює і відповідальність за їх зникнення чи пошкодження ОСББ «Фундуклєєвський» не несе.

1.7.12. Належним врученням припису керуючого директора про усунення порушень Правил експлуатації підземного паркінгу чи договору про умови користування підземним паркінгом є вкладення такого припису в поштову скриньку (для співвласників житлового комплексу), оприлюднення такого припису на дошці оголошень біля в’їзду в паркінг (для осіб, які не є співвласниками житлового комплексу).

1.7.13. До умов «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом» включаються умови про сплату боржником додаткових внесків, про умови припинення користування підземним паркінгом, про видалення за межі підземного паркінгу предметів чи майна, які можуть стати причиною виникнення пожежі, вибуху чи інших небезпечних наслідків, про блокування паркувального місця, про відсутність у ОСББ «Фундуклєєвський» будь-яких зобов’язань щодо охорони, зберігання транспортних засобів і відшкодування збитків за завдання шкоди транспортному засобу внаслідок його пошкодження чи викрадення, незалежно від будь-яких обставин, наслідками яких сталось пошкодження транспортного засобу чи його викрадення, а також умова про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власника паркувального місця за завдані ним збитки спільному майну ОСББ «Фундуклєєвський».

1.7.14. Внески власників паркувальних місць на фінансування заходів і робіт, необхідних для початку експлуатації паркінгу, і внески на управління, утримання і експлуатацію паркінгу, є внесками на витрати на управління житловим комплексом.

Такі внески включаються до суми внесків співвласника, належних до сплати за минулий розрахунковий період.

При несвоєчасній сплаті таких внесків боржник сплачує додаткові внески, які нараховані на борг по внесках на витрати на управління житловим комплексом на загальних підставах.

1.7.15. Доповнити умови «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» п. 10.14 такого змісту:

«10.14. Власники місць для здійснення цілодобової стоянки транспортних засобів у підземному паркінгу зобов’язані дотримуватись положень Правил користування підземним паркінгом, своєчасно і у повному обсязі сплачувати усі платежі і внески на витрати на управління, утримання і експлуатацію підземного паркінгу.

Такі внески є частиною внесків співвласника на витрати на управління житловим комплесом і сплачуються у строки, встановлені для сплати внесків на витрати на управління житловим комплексом. Несвоєчасна сплата таких внесків тягне за собою загальні наслідки несвоєчасної сплати внесків на витрати на управління житловим комплексом».

Укладення додаткового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і співвласником з метою внесення цих змін до вже укладених договорів не вимагається.

1.7.16. Доповнити «Правила користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» та нежитловими приміщеннями в житловому комплексі» пунктом 9.10, 9.11 і 9.12. такого змісту:

«9.10. Підземний паркінг, як нежитлова частина житлового комплексу, належить до спільного майна і управляється, утримується і експлуатується відповідно до положень цих Правил з урахуванням особливостей, встановлених положеннями Правил користування підземним паркінгом» та умовами «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом».

9.11. Власники місць для здійснення цілодобової стоянки транспортних засобів у підземному паркінгу зобов’язані укласти з ОСББ «Фундуклєєвський» договір про користування підземним паркінгом на умовах «Типового договору між ОСББ «Фундуклєєвський» і власником місця для здіснення цілодобової стоянки транспортного засобу у підземному паркінгу у відносинах користування підземним паркінгом», своєчасно і у повному обсязі сплачувати усі платежі і внески на витрати на управління утримання і експлуатацію підземного паркінгу.

9.12. Внески на витрати на управління, утримання і експлуатацію підземного паркінгу є частиною внесків співвласника на витрати на управління житловим комплесом і сплачуються у строки, встановлені для сплати внесків на витрати на управління житловим комплексом. Несвоєчасна сплата таких внесків тягне за собою загальні наслідки несвоєчасної сплати внесків на витрати на управління житловим комплексом».

1.7.17. Забороняється експлуатація паркінгу з метою зберігання транспортних засобів до отримання позитивних висновків органів державного нагляду про готовність підземного паркінгу до експлуатації, а також до зарахування на рахунок ОСББ «Фундуклєєвський» коштів, витрачених простим товариством, створеним інвесторами будівництва житлового комплексу 20.08.2012р. для завершення будівництва цього комплексу, і ОСББ «Фундуклєєвський» на виконання будівельних (ремонтних) робіт, пов’язаних зі створенням підземного паркінгу.

 1. З питання 2 порядку денного «Про заходи із захисту права спільної власності» загальні збори співвласників вирішили: 

2.1. Загальні збори співвласників беруть до уваги:

2.1.1. Внутрішньобудинкові інженерні мережі створені за кошти співвласників і простого товариства, утвореного інвесторами 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу, яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», через що усі внутрішньобудинкові інженерні мережі (у тому числі трансформатори, електричні кабелі, комутаційне обладнання, труби, запірно-регулюча арматура, насоси, системи і прилади обліку, приміщення і технічні канали тощо), а також частина зовнішніх інженерних мереж, зокрема високовольтні електричні мережі, водогін і каналізація на вулицях М. Коцюбинського, Чапаєва, Б. Хмельницького, І Франка є колективною власністю ОСББ «Фундуклєєвський» (спільною власністю співвласників), створеною за рахунок внесків співвласників.

2.1.2. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним.

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд і держава не втручається у здійснення власником права власності.

Відповідно до ст. 369 Цивільного кодексу України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та п. 3.2.6. Статуту об’єднання до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься питання про використання спільного майна.

2.2. З метою захисту права спільної власності співвласників на внутрішньобудинкові інженерні мережі встановити:

2.2.1. Обов’язок для об’єднання передати спільне майно (зокрема інженерні мережі) у користування третім особам, який може виникнути як наслідок укладення окремими співвласникам так званих «прямих договорів» про надання житлово-комунальних послуг, повинен виконуватись з урахуванням інтересів усіх співвласників, з урахуванням непорушності права власності і гарантованих Конституцією України та захищених законом засад здійснення права власності і виключно за волею співвласників.

2.2.2. Умовою надання спільного майна у користування третім особам є обов’язкова компенсація вартості створення спільного майна і наявність рішення загальних зборів, прийнятого відповідно до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статуту об’єднання.

2.2.3. У разі укладення співвласниками чи користувачами приміщень будь-яких договорів, на підставі яких у об’єднання може виникнути обов’язок передати спільне майно у користування третім особам, виконання такого обов’язку має здійснюватись з дотриманням положень законів України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» щодо виключної компетенції загальних зборів співвласників і положень Цивільного кодексу України щодо здійснення права спільної сумісної власності за домовленістю співвласників.

2.2.4. Отримання правлінням або керуючою дирекцією листів, пропозицій, приписів, вимог, попереджень чи будь-яких інших документів, в яких зазначається про можливість припинення чи обмеження постачання житлово-комунальних послуг до будинку або будь-яких інших обмежень через неукладення договору про надання у користування (спільне користування) спільного майна, вважається безпосередньою загрозою припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушенням прав мешканців на отримання таких послуг.

2.3. Керуючому директору у разі виникнення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг:

2.3.1. Негайно повідомляти про це співвласників і мешканців будинку (шляхом розміщення оголошення у вестибюлях житлових секцій).

2.3.2. У разі отримання  відомостей про укладення таких договорів (зміст і істотні умови яких не погоджені з об’єднанням в особі голови правління чи керуючого директора на підставі рішення статутних органів об’єднання) пропонувати співвласникам негайно розірвати будь-які договори, на підставі яких у об’єднання може виникнути обов’язок передати спільне майно у користування третім особам.

При цьому належним врученням такої пропозиції вважається вкладення її у письмовому вигляді до поштових скриньок співвласників у будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58‑А. Про надання пропозиції у вестибюлях житлових секцій розміщується оголошення.

У разі невиконання співвласниками такої пропозиції керуючого директора і виникнення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг, впродовж однієї доби фізично ліквідовувати точки приєднання до внутрішньобудинкових інженерних мереж приміщень, належних таким співвласникам, і невідкладно припиняти таким співвласникам можливості користуватись спільним майном (у том числі можливості користуватись внутрішньобудинковими електричними мережами і ліфтами) до усунення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг.

При цьому будь-якого погодження на фізичну ліквідацію точок приєднання і припинення співвласникам можливості користуватись спільним майном не вимагається, оскільки це рішення загальних зборів співвласників є рішенням співвласників в особі загальних зборів щодо розпорядження своїм спільним майном і використання такого майна, а також дорученням і прямою вказівкою керуючому директору про фізичну ліквідацію точок приєднання і припинення власникам можливості користуватись спільним майном.

Про фізичну ліквідацію точки приєднання приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж співвласник повідомляється за три доби шляхом направлення письмового попередження, яке вкладається в поштову скриньку співвласника за його адресою у будинку на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві. Копії попередження розміщуються у вестибюлях житлових секцій.

2.3.3. Після фізичної ліквідації точок приєднання приміщень до внутрішньобудинкових електричних мереж усіляко сприяти власникам таких приміщень в отриманні Технічних умов на приєднання приміщень безпосередньо до зовнішніх інженерних мереж, належних постачальнику житлово-комунальної послуги.

2.3.4. Після фізичної ліквідації точок приєднання до внутрішньобудинкових електричних мереж повертати власникам таких приміщень сплачені ними внески до Ремонтного фонду у розмірі вартості витрат на приєднання приміщення до внутрішньобудинкових електричних мереж, погодженому зборами представників від об’єднання.

 1. З питання 3 порядкуденного «Про передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

3.1. Надати безоплатно в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкові електричні мережі на умовах, запропонованих в проекті договору, наданого ПАТ «Київенерго».

3.2. Доручити керуючому директору підписати відповідний договір, проект якого запропонований ПАТ «Київенерго.

Варіант 2.

3.1. Погодитись на передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж з метою передачі і продажу електроенергії цим товариством споживачам у нежитлових приміщеннях (потенційним субспоживачам) після компенсації цим товариством вартості створення внутрішньобудинкових електромереж у розмірі коштів, який витрачено на створення технічної можливості постачання електроенергії до приміщень потенційних субспоживачів ОСББ «Фундуклєєвський» і простим товариством, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу. Підтвердженням такої компенсації має бути обставина зарахування повної суми компенсації на банківський рахунок об’єднання.

3.2. За основу договору про передачу електромереж у користування ПАТ «Київенерго» покласти типовий договір про спільне використання технологічних мереж, затверджений Правилами користування електричною енергією, регулюючі інші відносини додатками до договору між об’єднанням і ПАТ «Київенерго» на підставі норм цивільного права.

3.3. У разі зміни ПАТ «Київенерго» у відносинах з об’єднанням на іншого постачальника електричної енергії, питання про передачу електричних мереж, належних об’єднанню, винести на новий розгляд загальних зборів співвласників, а пункти 3.1. і 3.2. цього рішення вважати такими, що втратили чинність (не застосовуються).

3.4. Керуючому директору:

3.4.1. В обов’язковому порядку залучати до участі в переговорах повний склад правління і ревізійної комісії.

3.4.2 Остаточний варіант умов передачі електромереж у користування ПАТ «Київенерго» подати на висновок ревізійної комісії, обговорити на зборах представників від об’єднання і затвердити рішенням загальних зборів.

3.4.3. При веденні переговорів з ПАТ «Київенерго» з цього питання взяти до уваги, що ПАТ «Київенерго» є приватним комерційним товариством, метою діяльності якого є отримання прибутку від продажу електроенергії, а також ту обставину, що внутрішні і зовнішні електромережі, через які постачається до житлового будинку електроенергія, створені за кошти ОСББ «Фундуклєєвський» і простого товариства, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу, і яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», а також що вимоги підзаконних актів повинні дотримуватись у комплексі з вимогами законів України і  таке виконання не повинно порушувати права та інтереси співвласників, які гарантовані Конституцією України і захищаються законами України.

Також взяти до уваги, що забудовник ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», який залучав і отримав кошти інвесторів на створення інженерних мереж, не виконав свої зобов’язання, збанкрутував і припинив будівництво житлового комплексу, через що інженерні мережі (у тому числі трансформатори, електричні кабелі, комутаційне обладнання, труби, запірно-регулюча арматура, насоси, системи і прилади обліку, приміщення і технічні канали тощо), а також частина зовнішніх інженерних мереж, зокрема високовольтні електричні кабелі, водогін і каналізація на вулицях М. Коцюбинського, Чапаєва, Б. Хмельницького, І Франка є колективною власністю ОСББ «Фундуклєєвський» (спільною власністю співвласників) були створені за рахунок внесків співвласників.

Також взяти до уваги, що інженерні мережі створювались за рахунок внесків співвласників для усього житлового комплексу, для задоволення потреб усіх мешканців, але не для використання їх в інтересах окремих співвласників з ущемленням прав та інтересів інших співвласників.

3.4.4. Дотримуватись положень ст. 41 Конституції України про право власності, ст. 319, ст. 369 Цивільного кодексу України про здійснення права спільної власності, ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» про виключну компетенцію загальних зборів співвласників.

 1. З питання 4 порядку денного «Про склад представників від об’єднання» загальні збори співвласників вирішили:

4.1. Затвердити наступний склад представників від об’єднання: ХХХХХХХХ ХХХХХХ ХХХХХ

4.2. Зборам представників від об’єднання здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

5.1. Затвердити наступний склад ревізійної комісії: ХХХХ ХХХХ ХХХХ

5.2. Ревізійній комісії здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

 1. З питання 6 порядку денного «Про затвердження порядку дяльності ревізійної комісії» загальні збори співвласників вирішили:

Варіант 1.

6.1. Затвердити Порядок діяльності ревізійної комісії.

Варіант 2.

6.1. Відкласти розгляд цього питання і доручити ревізійній комісії перед винесенням проекту Порядку діяльності ревізійної комісії на розгляд загальних зборів подати текст цього Порядку на розгляд правління і зборів представників від об’єднання.

Проект Порядку діяльності ревізійної комісії із зауваженнями правління

Положення про ревізійну комісію 2018-02-23 із зауваженнями правління. Для відкриття тексту натисність курсосром по назві документа.

 1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори співвласників вирішили: 

Варіант 1.

7.1. Вважати необов’язковою умовою для набуття права користуватись спільним майном укладення договору з об’єднанням про користування спільним майном на умовах Типового договору співвласниками, які відмовляються від укладання з об’єднанням такого договору.

7.2. Доручити керуючому директору:

7.2.1. Надати у повне користування спільне майно співвласникам, які відмовляються від укладання з об’єднанням договору про користування спільним майном на умовах типового договору.

7.2.2. У випадку порушення такими співвласниками умов користування спільним майном, викладених в Типовому договорі (виникнення заборгованості перед об’єднанням, порушення умов спільного мешкання в житловому будинку, пошкодження спільного майна, порушення правил утримання житлових і нежитлових приміщень, невиконання приписів керуючого директора, встановлення на фасадах будинку блоків кондиціонерів, антен, конструкцій, інших порушень), звертатись до суду (відповідно до вимог Цивільного процесуального колесу України за місцем реєстрації відповідача) з метою спонукати таких співвласників до виконання умов Типового договору.

Варіант 2.

 1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори ухвалили:

7.1. Роз’яснити співвласникам, які відмовляються укласти з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що:

— умови Типового договору затверджені загальними зборами і, на підставі ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», є обов’язковими до виконання всіма власниками житлових і нежитлових приміщень, що ці умови є однаковими для всіх і зміна будь-якої умови Типового договору повинна здійснюватись у порядку, який встановили загальні збори, а саме: шляхом прийняття рішень правлінням об’єднання, зборами представників від об’єднання, загальними зборами;

— умови Типового договору спрямовані на спонукання співвласників та мешканців до дбайливого ставлення до спільного майна і його збереження, до утримання спільної власності, власних приміщень, прибудинкової території відповідно до вимог встановлених правил, дотримання в будинку загальноприйнятих правил доброзичливості і пристойної поведінки, запобігання виникнення боргу по внесках та обов’язкових платежах, оскільки об’єднання виплачує заробітну плату працівникам і здійснює обов’язкові платежі за рахунок коштів, які сплачують добропорядні, добросовісні співвласники, на спонукання співвласників до виконання інших обов’язків співвласника багатоквартирного будинку;

— умови Типового договору захищають права мешканців багатоквартирного будинку від свавілля погано вихованих чи неадекватних мешканців та користувачів і спрямовані на дотримання пріоритету інтересів спільноти співвласників і всіх мешканців над дрібноегоістичними інтересами окремих співвласників чи користувачів, а також на забезпечення балансу законних інтересів усіх співвласників.

7.2. Зобов’язати керуючого директора при вирішенні питань використання спільного майна: *) дотримуватись положень рішень статутних органів об’єднання з цих питань; *) не підключати внутрішньобудинкові інженерні мережі до приміщень, власники яких не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» або мають заборгованість по внесках та інших обов’язкових платежах перед об’єднанням (у тому числі не підключати внутрішньобудинкові інженерні мережі до приміщень, колишні власники, яких мають несплачений борг перед об’єднанням по внесках до Ремонтного фонду чи до інших спеціальних фондів, за кошти яких житловий комплекс було приведено у стан, придатний для проживання); *) не надавати співвласникам у користування спільне майно об’єднання (у тому числі внутрішньобудинкові інженерні мережі і ліфти) без укладення між об’єднанням і співвласником договору про користування спільним майном на умовах «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» або при наявності боргу співвласника перед об’єднанням; *) припиняти можливість користування спільним майном виключно на підставах і у порядку, встановлених «Правилами користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» і умовами «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном»; *) поновлювати можливість користування спільним майном на підставах і у порядку, встановлених рішеннями статутних органів об’єднання чи положеннями зазначених Правил та умовами Типового договору.