Состоялось собрание представителей и заседание правления

Сегодня, 9 ноября, состоялось собрание представителей, на котором рассмотрены хозяйственные вопросы.

Собрание приняло решение, текст которого опубликован на этом сайте в сообщении от 28.10.2017 г. Согласно решению должникам предоставляется возможность уменьшить дополнительные взносы до 70% или даже до 50 %, при условии полного погашения всех долгов до 31.12.2017 г.  Это положение не распространяется на лиц, которые подали иски против ОСББ, до момента отзыва иска из суда.

Также этим решением для должников вводится платное пользование лестницами в доме. Директор должен утвердить стоимость платы с учётом компенсации всех  затрат на содержание лестниц (утепление, отопление, ремонт, освещение, уборку, охрану и др.).

Принято решение внедрить систему учёта поездок лифтом. Это позволит более справедливо распределять между собственниками затраты на содержание лифтов. Система начнет функционировать в начале следующего года и будет фиксировать дату и время, когда конкретный ЧИП был использован для вызова лифта.

Внимательно, не предвзято и объективно были рассмотрены заявления собственников и арендаторов. По большинству из заявлений были приняты положительные решения.

В начале собрания всех развеселила известная многим г-жа Б-ш. Несколько опоздав, она привела некоего незнакомца, который неожиданно для всех начал вопить (вопить в прямом смысле), что творится произвол, ОСББ управляют непрофессионалы, что не позволяет 15 лет достроить дом, требовал зарплату 500 долларов и обещал очень быстро решить все проблемы. Ему вторила и г-жа Б-ш. Дабы не отвлекаться на этот дуэт трубадуров, пришлось закрыть двери на защелку. Несколько минут провокаторы колотили в дверь, но вскоре угомонились. Собрание продолжило и закончило свою работу в спокойной обстановке.

В коротком перерыве состоялось заседание правления, которое в порядке исключения разрешило управляющему директору парковать свой автомобиль на придомовой территории в рабочее время.

Также сегодня состоялось заседание правления, решения которого публикуются.

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ від 9 листопада 2017 р. З ПИТАННЯ 1

З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

Збори представників від Об’єднання констатують, що через два з половиною роки після прийняття будинку до управління і утримання його нашим об’єднанням, існує невелика група співвласників, які ігнорують існування ОСББ «Фундуклєєвський».

Ці співвласники не подали до керуючої дирекції документи для обліку їхніх об’єктів нерухомості. Не зважаючи на рішення Апеляційного суду м. Києва, які набрали чинності з моменту проголошення, не сплачують внески.

Сплата внесків на управління будинком є обов’язком перед сусідами, які замість боржників несуть додатковий фінансовий тягар утримання спільного майна,

Таке ставлення до сусідів негативно характеризує боржників, ставить їх поза колективом співвласників і спонукає об’єднання до припинення боржникам можливості користуватись спільним майном.

З метою надання боржникам ще однієї можливості почати виконання обов’язків співвласника і позбутись негативного статусу боржника, збори представників від Об’єднання вирішили:

1.1. Запропонувати боржникам сплатити борг до 31 грудня 2017 р., підтвердивши такий свій намір особистим зобов’язанням.

1.2. Погашення заборгованості перед ОСББ «Фундуклєєвський» здійснювати згідно з графіком, зазначеним у особистому зобов’язанні боржника.

 1.3. Додаткові внески не нараховуються у період погашення боргу, вказаний у особистому зобов’язанні.

1.4.  У разі погашення боргу до 31.12.2017 р. збори представників зменшують суму нарахованих додаткових внесків зі 100% до 70%, а з урахуванням певних обставин до 50%.

 1.5. Умови цього рішення не поширюються на боржників, які звернулись до суду з позовами проти ОСББ «Фундуклєєвський», до моменту відкликання позовної заяви.

 1.6. Заборонити керуючому директору, іншим працівникам об’єднання вчиняти будь-які дії з розгляду звернень осіб, які подали і не відкликали позов проти ОСББ, до моменту розгляду звернень таких осіб зборами представників від об’єднання.

1.7. Дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись ліфтами за плату (на умовах повної компенсації витрат на обслуговування ліфтів, їх амортизацію і витрат на електроенергію для роботи ліфтів), а також дозволити боржникам та особам, яких вони супроводжують, користуватись сходами за плату (на умовах компенсації витрат на утеплення сходів, їх ремонт, освітлення, прибирання і охорону).

1.8. Керуючому директору визначити вартість одноразового користування сходами.

1.9. Звернути увагу боржників, що після 31.12.2017 р. звернення про зменшення суми нарахованих додаткових внесків залишатимуться без задоволення.

Оприлюднюється фотокопія проколу зборів представників від об*єднання від 9 листопада 2017 р. (для відкриття тексту натисність курсором по назві)

Протокол зборів представників 2017-11-09

ОФІЦІЙНЕ ОПРИЛЮДНЕННЯ РІШЕННЯ  ПРАВЛІННЯ від 9 листопада 2017 р.

З питання 1 порядку денного правління ухвалило:

З метою підвищення оперативності та якості виконання посадових обов’язків керуючим директором, дозволити, як виняток, керуючому директору здійснювати стоянку особистого транспортного засобу на прибудинковій території під час виконання ним посадових обов’язків, незалежно від часу доби.

З питання 2 порядку денного правління ухвалило:

Правління констатує, що не припиняються перманентні провокації окремих співвласників, спрямовані на перешкоджання проведенню зборів представників та загальних зборів з метою не допустити ухвалення рішень.

Зокрема, під час проведення зборів представників від об’єднання 9.11.207 р. співвласниця Барабаш М. привела на збори невідомого чоловіка і разом з ним здійняла галас, не даючи можливості проводити обговорення питань порядку денного. Перебуваючи в коридорі, Барабаш М. не забажала зайти до кімнати, де проводились збори представників від об’єднання, продовжувала вдвох з невідомим зчиняти сварку. Після зачинення дверей декілька разів відчиняла їх і разом з невідомим продовжувала галас і сварку. Після зачинення дверей тривалий час гамселила у двері, намагаючись їх зламати.

Під час проведення загальних зборів 29.08.2017 р. Барабаш М. до початку зборів запросила до зали, де проводились загальні збори, біля  трьох десятків невідомих осіб, які заважали проведенню зборів, постійно вигукували образи на адресу присутніх, гучно ляскали в долоні, реготали, на запитання хто вони такі, відповідали, що є родичами, консультантами, друзями або представниками власників.

З метою забезпечення співвласникам належних умов для участі у загальних зборах, як найвищому органі управління об’єднанням, забезпечення порядку під час зборів та гарантування співвласникам можливості обговорювати питання порядку денного у спокійних, толерантних умовах, враховуючи положення рішення з питання 3 порядку денного зборів представників від об’єднання від  26 вересня 2017 р. «Про забезпечення права співвласників на проведення загальних зборів у спокійних, толерантних умовах» (оприлюднено на офіційному веб-сайті об’єднання 26.09.2017 р.), правління з питання 2 порядку денного вирішило:

2.1. Встановити наступний порядок участі у загальних зборах.

2.1.1. Під час проведення загальних зборів до зали, де проводяться збори, допускаються тільки співвласники або їхні представники, які зареєструвались для участі у зборах.

Родичі власників, їхні друзі, знайомі, консультанти, групи підтримки, представники у присутності довірителя та інші особи, а також співвласники, які не зареєструвались для участі в зборах, до зали не допускаються.

2.1.2. Співвласники, які особисто відомі працівникам ОСББ, реєструються без подання документів. Інші особи реєструються після подання документів про право власності (оригінал і незасвідчена копія), оригіналу довіреності і її незасвідченої копії, а також паспорту (оригінал і незасвідчена копія).

2.2. Встановити, що забезпечення громадського порядку і контроль на вході до зали, де проводяться загальні збори, здійснюють працівники підприємства (служби, фірми), яке здійснює охоронну діяльність.

2.3. Доручити керуючому директору щоразу перед проведенням загальних зборів укладати з підприємством (службою, фірмою), яке здійснює охоронну діяльність, відповідний договір про надання послуг фізичної охорони тривалістю до трьох-чотирьох годин.

Сплату вартості таких послуг здійснювати за рахунок коштів на управління об’єднанням.