meeting-clipart

Скликаються загальні збори

Загальні збори співвласників відбудуться

12 березня 2021 р. о 18:00.

місце проведення: підземний паркінг.

Більш детально в рішенні зборів представників, яке направлено кожному власнику (зазирніть до поштової скриньки).

РІШЕННЯ

ЗБОРІВ ПРЕДСТАВНИКІВ ВІД ОБ’ЄДНАННЯ

місто Київ, 23 лютого 2021 р.

  1. Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг.

При розгляді питання першого порядку денного збори беруть до уваги такі обставини:

1) Відповідно до ст. 14 закону України «Про житлово-комунальні послуги», ст. 22 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», ст. 7, ст. 12 закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуги з постачання та розподілу електричної енергії, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами здійснюється на підставі індивідуальних договорів між їх власниками постачальниками послуг, укладених відповідно до вимог законодавства.

Індивідуальні договори укладаються на підставі Типових договорів, затверджених:

— про постачання електричної енергії — Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (станом на сьогодні в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219);

— про постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення —

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення і типових договорів про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, (станом на сьогодні в редакції Постанови від 05.07.2019 № 690).

2) Згідно з ст. 58 закону України «Про ринок електричної енергії» споживач має право: купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку.

3) Станом на сьогодні, без зміни проектних і технічних рішень на постачання електричної енергії до житлового комплексу — відсутня технічна можливість приєднання житлових і нежитлових приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу. Тобто, без використання внутрішньобудинкових електричних мереж, які належать співвласникам будинку на праві власності, приєднання електромереж окремих квартир чи нежитлових приміщень до мереж оператора системи — неможливе фізично.

4) Через відсутність технічної можливості приєднання приміщень до системи розподілу, тобто безпосередньо до мереж оператора системи розподілу, укладення власниками житлових і нежитлових приміщень з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у вигляді двостороннього договору та виконання таких умов таких договорів — є неможливим і є фікцією.

5) Станом на сьогодні власники двох квартир, шляхом подання заяв до оператора системи розподілу ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі», приєднались до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з цим оператором.

При цьому ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» не має безпосереднього доступу до квартирних електромереж цих власників, а також не має право на користування внутрішньобудинковими електромережами, а електромережі квартир, власники яких підписали заяви про приєднання до публічного Договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, не мають технічної можливості бути приєднаними безпосередньо до електричних мереж оператора системи розподілу.

6) Укладення договору про використання оператором системи розподілу внутрішньобудинкових електромереж має для об’єднання негативні наслідки у вигляді:

— збільшення тарифу на електроенергію за рахунок включення до такого тарифу плати за користування електричними мережами електропостачальною організацією, а також збільшення розміру такої плати на розмір податку на додану вартість;

— збільшенням витрат на управління (утримання) будинком на розмір ПДВ, отриманого в складі плати за користування будинковими електромережами електропостачальником;

— втрату об’єднанням статусу неприбуткової організації через необхідність сплачувати ПДВ та податок на прибуток за послуги з утримання будинкових електромереж, надані електропостачальнику;

При цьому об’єднання співвласників як власник мереж зобов’язано:

— вести окремий бухгалтерський облік витрат, пов’язаних з утриманням та експлуатацією технологічних електричних мереж спільного використання;

— щороку погоджувати з НКРЕКП кошторис витрати, а при зміні витрат більше ніж на 5 %, складу (конфігурації) електричних мереж, топології однолінійних схем, що відбулися протягом року, власник мереж зобов’язаний подати на погодження зміни до кошторису;

— разом з кошторисом подавати розрахунок об’єму умовних одиниць технологічних електричних мереж спільного використання, узгоджений оператором системи, що потребує залучення на договірних засадах фахівця;

— для отримання плати за використання електропостачальником електромереж, власник мереж повинен щомісяця подавати електропостачальнику розрахунок вартості.

Такі обов’язки є обтяжливими і неприйнятними для невеликого штату керуючої дирекції і тягнуть за собою збільшення витрат на утримання будинку.

7) Серед співвласників є окремі особи (власники двох квартир, які підписали заяви про приєднання до публічного договору з оператором системи розподілу), які різними зусиллями прагнуть спонукати об’єднання до укладення з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» договору про спільне використання електромереж.

При цьому ці власника або не розуміють, або свідомо ігнорують, що укладення такого договору істотно збільшить вартість утримання будинку і вартість електроенергії.

8) Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» питання про використання внутрішньобудинкових електромереж, як спільного майна, належить до виключної компетенції загальних зборів співвласників.

Станом на сьогодні рішеннями загальних зборів співвласників встановлена пряма заборона на укладення будь-яких правочинів про використання внутрішньобудинкових електромереж третіми особами.

9) Положеннями п. 1.1.2. «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» (в редакції Постанови НКРЕ від 26 червня 2020 року N 1219) встановлено:

цитата: «власник електричних мереж — юридична або фізична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для розподілу електричної енергії, або юридична особа, якій на праві власності або користування належать електроустановки, призначені для передачі електричної енергії;

об’єкт побутового споживача — житловий будинок (частина будинку), квартира або будівля, які розміщені за однією адресою та належать одній фізичній особі або декільком фізичним особам на правах власності або користування;

побутовий споживач — індивідуальний побутовий споживач (фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність) або колективний побутовий споживач (юридична особа, створена шляхом об’єднання фізичних осіб — побутових споживачів, яка розраховується за електричну енергію за показами загального розрахункового засобу обліку в обсязі електричної енергії, спожитої для забезпечення власних побутових потреб таких фізичних осіб, що не включають професійну та/або господарську діяльність)». кінець цитати.

10) Для забезпечення, передбаченого законами, права споживачів отримувати електричну енергію на підставі індивідуальних договорів з електропостачальними організаціями, «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» передбачена можливість укладення тристороннього договору:

цитата: «10.2.6. У разі прийняття відповідного рішення органом управління колективного споживача споживач колективного побутового споживача або фізична особа, яка не є членом колективного побутового споживача, але електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж колективного побутового споживача (далі — споживач на території колективного побутового споживача), для користування електричною енергією укладає тристоронній договір про постачання та розподіл електричної енергії на території колективного побутового споживача з електропостачальником, який здійснює постачання електричної енергії цьому колективному побутовому споживачу, та колективним побутовим споживачем на основі типового договору (додаток 11 до цих Правил)» кінець цитати.

11) Зазначеними «Правилами роздрібного ринку електричної енергії» не визначено, який саме органу управління колективного споживача має прийняти рішення, на підставі якого укладається тристоронній договір.

12) Пунктом 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020, встановлено, що для отримання електричної енергії на підставі тристороннього договору співвласник повинен звернутись до загальних зборів співвласників із заявою про погодження умов такого договору і надання керуючому директору згоди на його укладення.

13) Встановлені п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 умови жодним чином не обмежують жодного співвласника як власника у праві чи у можливості укласти тристоронній договір на постачання електричної енергії, за умови, що на підставі таких договорів співвласники не позбавляються та не обмежуються у здійсненні права власності на будинкові електричні мережі.

Разом з тим, в умовах карантинних обмежень на загальну кількість учасників зборів розгляд звернень є ускладненим,  що у свою чергу обумовлює необхідність внесення змін до п. 8.1.4. рішення загальних зборів співвласників від 01.12.2020.

14) Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 затверджено Типовий договір з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем).

Умовами цього договору передбачено постачання комунальної послуги централізованого водопостачання, централізованого водовідведення без передачі внутрішньобудинкових систем на обслуговування, чи у використання, чи в управління постачальнику комунальної послуги.

При цьому пункт 5 Типового договору передбачає: «5. Обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових систем, що забезпечують надання послуг у багатоквартирному будинку, здійснюються споживачами або уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок споживачів».

Взявши до уваги наведені обставини, збори представників вирішили:

  1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень про їхнє незаперечне право на постачання централізованого водопостачання, централізованого водовідведення на підставі індивідуальних договорів, укладених відповідно до положень Постанови Кабінету Міністрів від 05.07.2019 № 690, а на постачання електричної енергії на підставі індивідуальних тристоронніх договорів, укладених відповідно до положень розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії», за умови, що на підставі таких договорів співвласники житлового комплексу не позбавляються права власності на будинкові електричні мережі і не обмежуються у здійсненні такого права.
  1. Роз’яснити власникам житлових і нежитлових приміщень, що будь-які договори, укладені з будь-яким постачальником електричної енергії без участі ОСББ «Фундуклєєвський», не породжують і не можуть породжувати жодних правових наслідків для об’єднання.
  1. З метою спрощення розгляду звернень співвласників до органу управління об’єднанням щодо укладення тристоронніх договорів на постачання електричної енергії:

3.1. Скликати позачергові загальні збори співвласників будинку з порядком денним:

«Про укладення індивідуальних договорів на постачання комунальних послуг»

3.2. Збори провести 12 березня 2021 р. о 18:00 у приміщенні підземного паркінгу, площа якого дозволяє учасникам зборів дотриматись соціальної дистанції.

3.3. На розгляд загальних зборів запропонувати наступний проект рішення:

«1. До рішення з питання 8 порядку денного загальних зборів співвласників будинку від 01.12.2020 внести такі зміни:

1.1. Абзац другий підпункту 8г пункту 8.1. вважати таким, що втратив чинність.

1.2. Пункт 8.1.4. викласти в редакції:

«8.1.4. Для отримання рішення органу управління щодо укладення тристороннього договору на постачання електричної енергії (додаток 11 до Правил роздрібного ринку електричної енергії) власник приміщення звертається до зборів представників від об’єднання із письмовою заявою у довільній формі.

Встановити, що до повноважень зборів представників від об’єднання відноситься прийняття рішень щодо укладення власниками житлових і нежитлових приміщень тристоронніх договорів на постачання електричної енергії відповідно до розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії» і надання керуючому директору доручень про укладення і підписання таких договорів».

  1. Встановити:

2.1. Моделлю організації договірних відносин власників житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу з постачальником централізованого водопостачання, централізованого водовідведення є індивідуальний договір на умовах типового договору з індивідуальним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (без обслуговування внутрішньобудинкових систем); .

2.2. Модель організації договірних відносин з постачальником електричної енергії обирається власниками житлових і нежитлових приміщень житлового комплексу самостійно з двох варіантів:

2.2.а) Залишатись індивідуальним побутовим споживачем електричної енергії у складі колективного споживача електричної енергії, яким станом на сьогодні виступає ОСББ «Фундуклєєвський».

При цьому вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника, а вартість утримання будинкових електричних мереж та інші витрати, пов’язані з постачанням електричної енергії, сплачуються у складі витрат об’єднання на такі цілі;

2.2.б) Укласти з постачальником електричної енергії та ОСББ «Фундуклєєвський» тристоронній договір на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»

За умовами тристороннього договору вартість спожитої електричної енергії сплачується за показниками квартирного електролічильника за тарифами постачальника.

Також за умовами тристороннього договору споживач сплачує відповідно до обсягів спожитої ним електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») вартість послуг з розподілу (передачі) електричної енергії за відповідним тарифом оператора системи, до мереж якого приєднаний колективний побутовий споживач (ОСББ «Фундуклєєвський»), вартість електричної енергії на колективні побутові потреби та вартість електричної енергії, втраченої внаслідок її розподілу до електроустановки споживача (трансформатори, струмопередавальні кабелі та проводи, комутаційне обладнання тощо), за відповідним тарифом купівлі електричної енергії колективним побутовим споживачем (ОСББ «Фундуклєєвський») згідно з умовами цього договору.

2.3. Власниками житлових і нежитлових приміщень до 01 вересня 2021 р. укласти з постачальником комунальної послуги індивідуальні договори на централізоване водопостачання, централізоване водовідведення.

2.4. Керуючому директору до 01 червня 2021 р. передати постачальнику холодної води відомості щодо всіх власників житлових і нежитлових приміщень, необхідні для нарахування обсягу і вартості спожитої холодної води і з 01 жовтня 2021 припинити приймати показання лічильників холодної води та здійснювати розрахунок вартості спожитої холодної води індивідуальними споживачами.

  1. Доручити керуючому директору:

3.1. Укладати і підписувати тристоронні договори на постачання електричної енергії на підставі рішення зборів представників від об’єднання і відповідного доручення зборів представників від об’єднання про це.

3.2. Сприяти власникам житлових і нежитлових приміщень в укладенні договорів на постачання і розподіл централізованого водопостачання, централізованого водовідведення, електричної енергії».

  1. Доручити керуючому директору звернутись до ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» за роз’ясненням порядку укладення індивідуальних тристоронніх договорів на постачання електричної енергії на умовах розділу 10 «Правил роздрібного ринку електричної енергії»
  2. Надіслати копію цього рішення кожному власнику житлового чи нежитлового приміщення, шляхом вкладення до поштової скриньки в житловому комплексі.
  3. Направлення співвласникам тексту цього рішення шляхом вкладення його до поштових скриньок у житловому комплексі зі складенням про це загального Акту вкладення вважати повідомленням співвласників про проведення загальних зборів.
  1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.