Рішення загальних зборів 29 серпня 2017 р.

Оприлюднюються тексти рішень, прийнятих загальними зборами 29 серпня 2017р.

Порядок денний

 1. Про кворум на загальних зборах.
 2. Про внесення змін до Статуту об*єднання.
 3. Про прямі договори на постачання комунальних послуг.
 4. Про фінансовий звіт за період існування об’єднання.
 5. Про Правила користування спільним майном об’єднання.
 6. Про зміну кількісного складу правління і обрання членів правління.
 7. Про обрання членів Ревізійної комісії.
 8. Про стан підготовки до опалювального сезону.
 9. Різне.
 10. Про припинення повноважень голови правління Щербакова В.З.

З питання 1 порядку денного збори вирішили:

У зв’язку зі спробою окремих співвласників, що відбулась 17 серпня 2017 р., внести зміни до складу правління об’єднання, а потім і припинити його повноваження у спосіб, який суперечить засадам демократії, загальні збори вирішили:

 1. Звернути увагу усіх співвласників, що загальні збори є вищим органом управління об’єднання, що вимагає поваги до статусу таких зборів.

Рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов’язковим для всіх співвласників, через що до прийняття рішення має бути гарантоване право кожного співвласника на виступ і доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань діяльності об’єднання.

Право участі в загальних зборах є основоположним правом співвласника багатоквартирного будинку, дотримання якого гарантує участь співвласника в управлінні об’єднанням.

У зв’язку з цим в ОСББ «Фундуклєєвський» не можуть вважатись загальними зборами ті збори співвласників, для участі в яких зареєструвалось менше половини від загальної кількості співвласників.

Збори беруть до уваги, що, письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах, з питань, рішення з яких не набрало кількості голосів «за» або «проти», не гарантує дотримання вимог закону про заборону в процесі проведення письмового опитування співвласників примушувати їх до голосування «за» або «проти» прийняття відповідного рішення чи винагороджувати їх за це в будь-якій формі.

Дотримання чи порушення такої заборони є неконтрольованим і може мати своїми наслідками спотворення результатів справжнього волевиявлення більшості співвласників.

 1. Встановити, що загальні збори, як вищий орган управління будинком, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними і такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а рішення, прийняті на таких зборах, не мають жодних юридичних наслідків для обєднання.

 1. Встановити, що якщо правлінням об’єднання оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись на вимогу ініціативних груп до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням.

 1. Внести відповідні зміни та доповнення до Статуту об’єднання і доручити голові правління здійснити державну реєстрацію таких змін і доповнень.
 1. Скликати наступні загальні збори об’єднання 5 грудня 2017 р. для затвердження кошторису, балансу об’єднання та річного звіту, а також для розгляду інших питань діяльності об’єднання.
 1. Встановити, що до 5 грудня 2017 р. не можуть скликатись загальні збори об’єднання на вимогу ініціативних груп.
 1. Встановити, що усі рішення, які прийняті зборами співвласників 17 серпня 2017 р., є такими, що не мають жодних правових наслідків для ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що з метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасувань цього рішення (за винятком п. 4 і п. 5) можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.
 1. Це рішення набуває чинності з моменту його ухвалення.

З питання 2 порядку денного збори вирішили:

Доповнити Статут ОСББ «Фундуклєєвський» пунктами 3.2.12 і 3.2.13 такого змісту:

«3.2.12.Загальні збори, як вищий орган управління будинком, в якому кожному співвласнику до прийняття рішення має бути гарантоване право на виступ і на доведення переконливості своїх поглядів перед іншими співвласниками з усіх питань, що розглядаються зборами, вважаються повноважними і такими, що мають право приймати рішення з усіх питань діяльності об’єднання, якщо на момент відкриття зборів для участі в них зареєструвалось більше половини від загальної кількості співвласників багатоквартирного будинку або їхніх представників.

В іншому випадку збори співвласників вважаються неповноважними, такими, що не відбулись як загальні збори і не набули статусу вищого органу управління об’єднанням, а прийняті на таких зборах рішення не мають жодних юридичних наслідків.

З метою забезпечення засад демократії і права кожного співвласника на участь у загальних зборах, зміна чи скасування цього положення Статуту можливі за умови, якщо за це проголосувало не менше як дві третини від загальної кількості співвласників.

3.2.13. Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням.

При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

З питання 3 порядку денного збори вирішили:

 1. Доручити керуючому директору підготувати документацію, необхідну для укладення власниками прямих договорів на постачання комунальних послуг централізованого опалення, холодної води і водовідведення.
 1. Надати згоду на передачу до комунальної власності міста Києва зовнішніх теплових мереж і мереж водопостачання та водовідведення, які перебувають на балансі об’єднання.
 1. Надати згоду на передачу на баланс постачальників комунальних послуг централізованого опалення, водопостачання та водовідведення внутрішньобудинкових інженерних мереж централізованого опалення, водопостачання та водовідведення.

З питання 4 порядку денного збори вирішили:

 1. Взяти до уваги фінансовий звіт за період з 01.07.2015 р. по 30.06.2017 р.
 1. Доручити ревізійній комісії аналізувати фінансові звіти об’єднання щоквартально.

З питання 5 порядку денного збори вирішили:

 1. З метою впорядкування відносин використання спільного майна об’єднання і користування ним доручити зборам представників від об’єднання затвердити Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський».
 1. Встановити, що дотримання Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» є обов’язковим для всіх співвласників та осіб, що постійно або тимчасово користуються спільним майном.

З питання 6 порядку денного збори вирішили:

 1. Не змінювати кількісний склад правління.
 2. Обрати до складу правління Козачок Людмилу Костянтинівну.

Питання 7 порядку денного після обговорення було знято з розгляду і рішення з нього не приймалось.

Питання 8 і 9 порядку денного мали інформативний характер і рішення з цих питань не приймались.

Питання 10. Внесення цього питання до порядку денного було ініційовано головою правління Щербаковим В.З., проте за включення цього питання до порядку денного проголосували ЗА — 1 (один), УТРИМАЛИСЬ — 1 (один), через що це питання не розглядалось.