параграф 5

Рішення правління від 05 лютого 2020 р.

Офіційно оприлюднюється оформлене протколом рішення правління ОСББ «Фундуклєєвський» від 05 лютого 2020 р.

ПРОТОКОЛ

засідання правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 05 лютого 2020 р.

Кількість членів правління, що присутні на засіданні – 3

Запрошені: керуючий директор Ганоцький І.В., Представник представник власника кв. № 29 Власник.

Порядок денний:

1. Про виконання рішення зборів представників від 29 січня 2020 р.

Розгляд питання 1 порядку денного.

Інформація керуючого директора:

Керуючий директор за доручення голови правління Щербакова В.З., з метою отримати ще одну можливість врегулювати ситуацію, яка викликана відсутністю на лічильнику електроенергії пломб, які встановило ОСББ «Фундуклєєвський» для кв. № 29, запросив Представник, як батька власниці квартири № 29 Власник, який має на неї позитивний вплив, для участі у засіданні правління.

На категоричну вимогу Представник засідання правління повинно відбутись в закладі харчування «Пирогова «Ніколай» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 35/1).

Члени правління погодились на цю пропозицію за умови, що Представник не сплачуватиме вартість чаю чи кави (чи інше), які можливо замовлять собі члени правління.

Виступили: Ганоцький І.В., Щербаков В.З., Козачок Л.К., Скібінська Н.Р., Представник.

З питання 1 порядку денного правління ухвалило:

1. Вкотре запропонувати власниці квартири, № 29 Власник:

1.1. Розірвати прямий договір з постачальником електричної енергії як такий, що суперечить спільним інтересам співвласників будинку, а також як такий, що станом на сьогодні не спроможний для реалізації його умов через відсутність у постачальника електричної енергії дозволу загальних зборів співвласників будинку на використання внутрішньобудинкових електричних мереж.

1.2. Надати пояснення відсутності на лічильнику електричної енергії, що постачається для кв. № 29, пломб, встановлених ОСББ «Фундуклєєвський».

2. Враховуючи усну заяву Представник про необхідність надання йому певного часу для прийняття рішення, відтермінувати виконання дій, передбачених абз. другим п. 1.3. рішення з п. 1 порядку денного загальних зборів від 29.01.2020 р., на десять робочих днів.

3. Доручити керуючому директору:

3.1. У разі відсутності письмових пояснень власників щодо відсутності пломб ОСББ «Фундуклєєвський», а також відсутності доказів припинення договорів між власницею кв. № 29 і постачальником електричної енергії, застосувати заходи, передбачені умовами розділу 8 договорів між об’єднанням і власником квартир № 29 у відносинах користування спільним майном, а саме — припинити для власниці квартири № 29 технічну можливість користування електричними мережами 19 лютого 2020 р. о 12:00.

3.2. Надіслати копію цього рішення власниці квартири № 29 Власник.

4. Скликати збори представників для обговорення цього питання на 18 лютого 2020 р.

голосували ЗА  3 ПРОТИ — УТРИМАЛИСЬ —

підписи  голова правління Щербаков В.З., члени правління Козачок Л.К.,  Скібінська Н.Р.