meeting-clipart

Проект рішення зборів представників

Оприлюднюється проект рішення зборів представників від об’єднання.

Питання захисту фінансових інтересів об’єднання

Розглянувши питання 1 порядку денного збори представників констатують:

Наявність істотних ризиків ухилення окремих співвласників від участі у несенні тягаря спільної власності.

Зокрема, окремі власники житлових і нежитлових приміщень не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, які здійснювались за рахунок спеціальних фондів, утворених рішеннями загальних зборів співвласників.

Окремі співвласники не брали і відмовляються брати участь у фінансуванні видатків, за рахунок яких здійснюються заходи з поточного утримання будинку.

Загальна сума заборгованості, яку мають сплатити боржники за рішеннями суду на користь ОСББ «Фундуклєєвський», становить біля 12 млн. грн. Розмір загальної заборгованості збільшується. Проте, неефективність здійснення державою своєї функції захисту цивільних прав громадян дозволяє боржникам, навіть за наявності рішення суду на користь об’єднання, ухилятись від сплати боргу.

За період, коли виконання рішень судів першої і апеляційної інстанцій зупинено касаційною інстанцією для перевірки законності судових рішень, окремі співвласники здійснили відчуження своїх квартир, не попередивши покупців про наявність значного боргу перед ОСББ «Фундуклєєвський», зокрема: Дробот (борг 0,65 млн. грн), Костенко І.О. (борг 1,5 млн. грн.), Сиволобова Г.С. (0,7 млн. грн.).

Деякі боржники проводять заходи з підготовки продажу квартир, зокрема: Шевченко Ю.І., Шевченко К.Є. (борг 1,5 млн. грн.), Ломадзе-Старицька О.Г., Старицький Г.І. (борг 3 млн. грн.), Загороднова Н.Б. (борг 0,4 млн. грн), Зборовська Г.М. (борг 1,7 млн. грн.), Душко М.Ю. (борг 0,8 млн., грн.).

Має місце ситуація, коли покупець знав про наявність значного боргу продавця (Сиволобова Г.С., борг 0,7 млн. грн.) перед об’єднанням,  але влітку 2017 р. придбав квартиру, яка не підключена до внутрішньобудинкових інженерних мереж через відмову колишнього власника брати участь у фінансуванні створення цих мереж.

Як стало відомо з пояснень нового власника зборам представників, це стало можливим через те, що покупець легковажно розраховував на скасування боргу продавця, оскільки продавець та деякі інші співвласники переконали покупця, що має відбутись зміна складу правління, після чого борги будуть скасовані.

Новий власник звинувачує об’єднання у ситуації, що склалась.

Недобросовісні власники-боржники і їхні недобросовісні представники не повідомляють потенційних покупців про те, що окремі квартири не підключені до внутрішньобудинкових інженерних мереж, а власники таких квартир не мають право користуватись ліфтами, через відмову власника брати участь у фінансуванні створення цих мереж та ліфтового господарства.

Такі дії недобросовісних співвласників та необачність і легковажність покупців можуть істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист фінансових інтересів ОСББ «Фундуклєєвський».

Станом на сьогодні усі без винятку сплати боргу були здійсненні не на виконання судових рішень, а тільки з метою підключення приміщень до внутрішньобудинкових інженерних мереж.

З метою захисту фінансових інтересів об’єднання, збори представників вирішили:

1.1. Встановити, що якщо через зміну власника нерухомості або внаслідок смерті боржника чи ліквідації (реорганізації) юридичної особи-боржника, стягнення боргу перед об’єднанням є неможливим, або ускладненим, або вимагає фінансових видатків — підключення житлових і нежитлових приміщень, власники яких не брали  участь у фінансуванні створення внутрішньобудинкових інженерних мереж та ліфтового господарства, а також надання новим власникам можливості користуватись ліфтами здійснюється після сплати новими власниками від імені боржника з метою усунення претензій об’єднання до боржника таких платежів:

— суми боргу колишнього власника перед об’єднанням по внесках співвласника з усіх спеціальних фондів;

— суми боргу колишнього співвласника перед об’єднанням по внесках співвласника на витрати на управління будинком;

— додаткових внесків, нарахованих відповідно до рішень загальних зборів співвласників на заборгованість колишнього співвласника по внесках співвласника  до спеціальних фондів і на заборгованість по внесках співвласника на витрати на управління будинком.

1.2. У виняткових випадках за рішенням зборів представників від об’єднання сума додаткових внесків, належних до сплати, може бути замінена на суму збільшення розміру боргу на індекс інфляції за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати боргу по внесках співвласника до спеціальних фондів, а також трьох процентів річних від простроченої суми за період з 01 липня 2015 р. до дня сплати, якщо на момент сплати інший розмір процентів не встановлений законом, при цьому сума додаткових внесків, нарахованих на заборгованість по внесках співвласника на витрати на управління будинком, перегляду, зменшенню чи скасуванню не підлягає.

1.3. Здійснення платежів, зазначених у цьому рішенні, можливе виключно на підставі мирової угоди, укладеної між об’єднанням і новим власником в нотаріальній формі.

1.4. Роз’яснити усім зацікавленим особам, що відсутність підключення квартир до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не брали участь у фінансуванні створення цих мереж та ліфтового господарства, відсутність можливості користуватись ліфтами не є втручанням у здійснення права власності на житлові і нежитлові приміщення, а є способом захисту фінансових інтересів об’єднання та способом спонукання співвласників до солідарного несення тягаря спільної власності у багатоквартирному будинку.

1.5. Збори представників підтверджують заборону керуючому директору підключати житлові і нежитлові приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж, власники яких не уклали з об’єднанням договір про використання спільного майна на умовах Типового договору або мають борг по внесках співвласника до спеціальних фондів, по внесках співвласника на витрати на управління будинком, по додаткових внесках, нарахованих на зборгованість по внесках співвласника, а також надавати таким співвласникам можливість користуватись ліфтами.

1.6. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.