Призначено дату наступних зборів

ПРОТОКОЛ

засідання правління ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 06 грудня 2017 р.

Кількість членів правління, що присутні на засіданні – 3

Порядок денний: Про скликання чергових зборів

Слухали: Щербакова В.З.  Виступили: Скібінська Н.Р., Козачок Л.К.

З питання порядку денного правління ухвалило:

І. На підставі п. 3.2.2. Статуту об’єднання скликати загальні збори 12 березня 2018 р. з порядком денним:

1. Про підсумки опалювального сезону та заходи щодо стягнення боргів за житлово-комунальні послуги.

2. Про заходи щодо уведення підземного паркінгу в експлуатацію.

3. Про склад представників від об*єднання (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

4. Про склад ревізійної комісії (питання, нерозглянуте зборами 5.12.2017 р.).

ІІ. Встановити, що співвласники мають право внести пропозиції про доповнення порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 14 календарних днів, при цьому автор пропозиції повинен надати до правління проект рішення загальних зборів із запропонованого ним питання у форматі WORD.

ІІІ. Взяти до уваги положення п. 3.2.13. Статуту:

«Якщо правлінням оголошено про скликання загальних зборів на певну дату, будь-які інші загальні збори не можуть скликатись ініціативними групами до дня проведення загальних зборів, які скликані правлінням. При цьому усі питання, які ставлять ініціативні групи, включаються до порядку денного загальних зборів, які скликані правлінням».

Голосували:  ЗА 3 ПРОТИ — УТРИМАЛИСЬ —

голова правління ОСББ «Фундуклєєвський»    члени правління