собрание 4

Офіційне оприлюднення рішень загальних зборів від 12.03.2018 р.

Офіційно оприлюднюються рішення загальних зборів співвласників від 12 березня 2018 р.

РІШЕННЯ

Загальних зборів співвласників ОСББ «Фундуклєєвський»

м. Київ, 12 березня 2018р.

  1. Питання експлуатації підземного паркінгу.

За пропозицією власника паркувального місця питання 1 порядку денного не розглядалось і рішення з нього не приймалось.

  1. З питання 2 порядку денного «Про заходи із захисту права спільної власності» загальні збори ухвалили:
  1. З питання 2 порядку денного «Про заходи із захисту права спільної власності» загальні збори ухвалили:

2.1. Загальні збори співвласників беруть до уваги:

2.1.1. Внутрішньобудинкові інженерні мережі створені за кошти співвласників і простого товариства, утвореного інвесторами 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу, яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», через що усі внутрішньобудинкові інженерні мережі (у тому числі трансформатори, електричні кабелі, комутаційне обладнання, труби, запірно-регулюча арматура, насоси, системи і прилади обліку, приміщення і технічні канали тощо), а також частина зовнішніх інженерних мереж, зокрема високовольтні електричні мережі, водогін і каналізація на вулицях М. Коцюбинського, Чапаєва, Б. Хмельницького, І Франка є колективною власністю ОСББ «Фундуклєєвський» (спільною власністю співвласників), створеною за рахунок внесків співвласників.

2.1.2. Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним.

Відповідно до ст. 316 Цивільного кодексу України правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Відповідно до ст. 319 Цивільного кодексу України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд і держава не втручається у здійснення власником права власності.

Відповідно до ст. 369 Цивільного кодексу України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» до повноважень зборів співвласників належить прийняття рішень з усіх питань управління багатоквартирним будинком, у тому числі про розпорядження спільним майном багатоквартирного будинку, встановлення, зміну та скасування обмежень щодо користування ним.

Відповідно до ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та п. 3.2.6. Статуту об’єднання до виключної компетенції загальних зборів співвласників відноситься питання про використання спільного майна.

2.2. З метою захисту права спільної власності співвласників на внутрішньобудинкові інженерні мережі встановити:

2.2.1. Обов’язок для об’єднання передати спільне майно (зокрема інженерні мережі) у користування третім особам, який може виникнути як наслідок укладення окремими співвласникам так званих «прямих договорів» про надання житлово-комунальних послуг, повинен виконуватись з урахуванням інтересів усіх співвласників, з урахуванням непорушності права власності і гарантованих Конституцією України та захищених законом засад здійснення права власності і виключно за волею співвласників.

2.2.2. Умовою надання спільного майна у користування третім особам є обов’язкова компенсація вартості створення спільного майна і наявність рішення загальних зборів, прийнятого відповідно до закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» і Статуту об’єднання.

2.2.3. У разі укладення співвласниками чи користувачами приміщень будь-яких договорів, на підставі яких у об’єднання може виникнути обов’язок передати спільне майно у користування третім особам, виконання такого обов’язку має здійснюватись з дотриманням положень законів України «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» щодо виключної компетенції загальних зборів співвласників і положень Цивільного кодексу України щодо здійснення права спільної сумісної власності за домовленістю співвласників.

2.2.4. Отримання правлінням або керуючою дирекцією листів, пропозицій, приписів, вимог, попереджень чи будь-яких інших документів, в яких зазначається про можливість припинення чи обмеження постачання житлово-комунальних послуг до будинку або будь-яких інших обмежень через неукладення договору про надання у користування (спільне користування) спільного майна, вважається безпосередньою загрозою припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушенням прав мешканців на отримання таких послуг.

2.3. Керуючому директору у разі виникнення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг:

2.3.1. Негайно повідомляти про це співвласників і мешканців будинку (шляхом розміщення оголошення у вестибюлях житлових секцій).

2.3.2. У разі отримання  відомостей про укладення таких договорів (зміст і істотні умови яких не погоджені з об’єднанням в особі голови правління чи керуючого директора на підставі рішення статутних органів об’єднання) пропонувати співвласникам негайно розірвати будь-які договори, на підставі яких у об’єднання може виникнути обов’язок передати спільне майно у користування третім особам.

При цьому належним врученням такої пропозиції вважається вкладення її у письмовому вигляді до поштових скриньок співвласників у будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58‑А. Про надання пропозиції у вестибюлях житлових секцій розміщується оголошення.

У разі невиконання співвласниками такої пропозиції керуючого директора і виникнення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг, впродовж однієї доби фізично ліквідовувати точки приєднання до внутрішньобудинкових інженерних мереж приміщень, належних таким співвласникам, і невідкладно припиняти таким співвласникам можливості користуватись спільним майном (у том числі можливості користуватись внутрішньобудинковими електричними мережами і ліфтами) до усунення безпосередньої загрози припинення чи обмеження постачання до будинку житлово-комунальних послуг і порушення прав мешканців на отримання таких послуг.

При цьому будь-якого погодження на фізичну ліквідацію точок приєднання і припинення співвласникам можливості користуватись спільним майном не вимагається, оскільки це рішення загальних зборів співвласників є рішенням співвласників в особі загальних зборів щодо розпорядження своїм спільним майном і використання такого майна, а також дорученням і прямою вказівкою керуючому директору про фізичну ліквідацію точок приєднання і припинення власникам можливості користуватись спільним майном.

Про фізичну ліквідацію точки приєднання приміщення до внутрішньобудинкових інженерних мереж співвласник повідомляється за три доби шляхом направлення письмового попередження, яке вкладається в поштову скриньку співвласника за його адресою у будинку на вул. Б. Хмельницького, 58-А у м. Києві. Копії попередження розміщуються у вестибюлях житлових секцій.

2.3.3. Після фізичної ліквідації точок приєднання приміщень до внутрішньобудинкових електричних мереж усіляко сприяти власникам таких приміщень в отриманні Технічних умов на приєднання приміщень безпосередньо до зовнішніх інженерних мереж, належних постачальнику житлово-комунальної послуги.

2.3.4. Після фізичної ліквідації точок приєднання до внутрішньобудинкових електричних мереж повертати власникам таких приміщень сплачені ними внески до Ремонтного фонду у розмірі вартості витрат на приєднання приміщення до внутрішньобудинкових електричних мереж, погодженому зборами представників від об’єднання.

Примітка: це рішення не підтримали представник Арго Інвест Лімітед   ТОВ, Барабаш М.Ю., Гуліка І.М., Закревська М.В., Іванова С.П., Качалова Н.М., Клєщ С.Г., Мандриченко  Ю.О., Орлова М.Б., Пархоменко Р.А., Пархоменко А.О., Попова В.О., Сольська Т., Удоденко Т.В.,  Таранова О.І., Цуканова Н.О., Яценко Д.М.

  1. З питання 3 порядку денного «Про укладення договору з ПАТ «Київенерго»» загальні збори ухвалили:

3.1. Погодитись на передачу в користування ПАТ «Київенерго» внутрішньобудинкових електричних мереж з метою передачі і продажу електроенергії цим товариством споживачам у нежитлових приміщеннях (потенційним субспоживачам) після компенсації цим товариством вартості створення внутрішньобудинкових електромереж у розмірі коштів, який витрачено на створення технічної можливості постачання електроенергії до приміщень потенційних субспоживачів ОСББ «Фундуклєєвський» і простим товариством, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу. Підтвердженням такої компенсації має бути обставина зарахування повної суми компенсації на банківський рахунок об’єднання.

3.2. За основу договору про передачу електромереж у користування ПАТ «Київенерго» покласти типовий договір про спільне використання технологічних мереж, затверджений Правилами користування електричною енергією, регулюючі інші відносини додатками до договору між об’єднанням і ПАТ «Київенерго» на підставі норм цивільного права.

3.3. У разі зміни ПАТ «Київенерго» у відносинах з об’єднанням на іншого постачальника електричної енергії, питання про передачу електричних мереж, належних об’єднанню, винести на новий розгляд загальних зборів співвласників, а пункти 3.1. і 3.2. цього рішення вважати такими, що втратили чинність (не застосовуються).

3.4. Керуючому директору:

3.4.1. В обов’язковому порядку залучати до участі в переговорах повний склад правління і ревізійної комісії.

3.4.2 Остаточний варіант умов передачі електромереж у користування ПАТ «Київенерго» подати на висновок ревізійної комісії, обговорити на зборах представників від об’єднання і затвердити рішенням загальних зборів.

3.4.3. При веденні переговорів з ПАТ «Київенерго» з цього питання взяти до уваги, що ПАТ «Київенерго» є приватним комерційним товариством, метою діяльності якого є отримання прибутку від продажу електроенергії, а також ту обставину, що внутрішні і зовнішні електромережі, через які постачається до житлового будинку електроенергія, створені за кошти ОСББ «Фундуклєєвський» і простого товариства, яке створене 20 серпня 2012 р. з метою завершення будівництва житлового комплексу, і яке передало створене ним майно у власність ОСББ «Фундуклєєвський», а також що вимоги підзаконних актів повинні дотримуватись у комплексі з вимогами законів України і  таке виконання не повинно порушувати права та інтереси співвласників, які гарантовані Конституцією України і захищаються законами України.

Також взяти до уваги, що забудовник ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», який залучав і отримав кошти інвесторів на створення інженерних мереж, не виконав свої зобов’язання, збанкрутував і припинив будівництво житлового комплексу, через що інженерні мережі (у тому числі трансформатори, електричні кабелі, комутаційне обладнання, труби, запірно-регулюча арматура, насоси, системи і прилади обліку, приміщення і технічні канали тощо), а також частина зовнішніх інженерних мереж, зокрема високовольтні електричні кабелі, водогін і каналізація на вулицях М. Коцюбинського, Чапаєва, Б. Хмельницького, І Франка є колективною власністю ОСББ «Фундуклєєвський» (спільною власністю співвласників) були створені за рахунок внесків співвласників.

Також взяти до уваги, що інженерні мережі створювались за рахунок внесків співвласників для усього житлового комплексу, для задоволення потреб усіх мешканців, але не для використання їх в інтересах окремих співвласників з ущемленням прав та інтересів інших співвласників.

3.4.4. Дотримуватись положень ст. 41 Конституції України про право власності, ст. 319, ст. 369 Цивільного кодексу України про здійснення права спільної власності, ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» про виключну компетенцію загальних зборів співвласників.

Приміткаце рішення не підтримали представник Арго Інвест Лімітед   ТОВ, Барабаш М.Ю., Гуліка І.М., Закревська М.В., Іванова С.П., Качалова Н.М., Мандриченко  Ю.О., Орлова М.Б., Пархоменко Р.А., Пархоменко А.О., Попова В.О., Сольська Т., Удоденко Т.В.,  Таранова О.І., Цуканова Н.О., Яценко Д.М.

  1. З питання 4 порядку денного «Про склад представників від об’єднання» загальні збори ухвалили:

4.1. Обрати наступний склад представників від об’єднання: Базаров І.В., Білоноженко І.В., Ганенко О.В., Ганоцька О.Ю., Дубовий Ф.Ф., Жученко В.В., Калайда В.В., Клещ С.Г., Козачок Л.Ю., Комскій Б.С., Копишинська О.В., Кремень В.В., Лисенко В.О., Овчінніков О.В., Петрів С.Ю., Печаєва Т.В., Розгонюк Ю.В., Сидоренко Ю.М., Скібінська Н.Р., Сорока К.І., Товкач Л.Ф., Хаіров Є.В., Черкаський О.Я., Шуневич Д.А., Щербаков А.В., Щербаков В.З., Ямковий І.О.

4.2. Зборам представників від об’єднання здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

  1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори ухвалили:
  1. З питання 5 порядку денного «Звіт ревізійної комісії і обрання складу ревізійної комісії» загальні збори ухвалили:

5.1. Взяти до уваги неспроможність ревізійної комісії надати загальним зборам звіт про свою діяльність за період каденції з 16.02.2017 р. по 12.03.2018 р.

5.2. Припинити повноваження ревізійної комісії у складі: Гаврюк В.В., Клещ С.Г., Короленко Д.Д., Орлова М.Б., Петрів Я.І.

5.2. Затвердити ревізійну комісію у складі: Калайда В.В., Петрів Я.І., Печаєва Т.В., Розгонюк Ю.В., Сорока К.І.

5.3. Ревізійній комісії здійснювати повноваження відповідно до положень закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та Статуту об’єднання.

  1. З питання 6 порядку денного «Про затвердження Порядку діяльності ревізійної комісії» загальні збори ухвалили:

6.1. Відкласти розгляд цього питання і доручити ревізійній комісії перед винесенням проекту Порядку діяльності ревізійної комісії на розгляд загальних зборів подати текст цього Порядку на розгляд правління і зборів представників від об’єднання.

  1. З питання 7 порядку денного «Про надання можливості користуватись спільним майном співвласникам, які не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном» загальні збори ухвалили:

7.1. Роз’яснити співвласникам, які відмовляються укласти з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах Типового договору, що:

— умови «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» затверджені загальними зборами і, на підставі ст. 10 закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», є обов’язковими до виконання всіма власниками житлових і нежитлових приміщень, що ці умови є однаковими для всіх і зміна будь-якої умови Типового договору повинна здійснюватись у порядку, який встановили загальні збори, а саме: шляхом прийняття рішень правлінням об’єднання, зборами представників від об’єднання, загальними зборами;

— умови Типового договору спрямовані на спонукання співвласників та мешканців до дбайливого ставлення до спільного майна і його збереження, до утримання спільної власності, власних приміщень, прибудинкової території відповідно до вимог встановлених правил, на дотримання в будинку загальноприйнятих правил доброзичливості і пристойної поведінки, запобігання виникнення боргу по внесках та обов’язкових платежах, оскільки об’єднання виплачує заробітну плату працівникам і здійснює обов’язкові платежі за рахунок коштів, які сплачують добропорядні, добросовісні співвласники, на спонукання співвласників до виконання інших обов’язків співвласника багатоквартирного будинку;

— умови Типового договору захищають права мешканців багатоквартирного будинку від свавілля погано вихованих чи неадекватних мешканців та користувачів і спрямовані на дотримання пріоритету інтересів спільноти співвласників і всіх мешканців над дрібноегоістичними інтересами окремих співвласників чи користувачів, а також на забезпечення балансу законних інтересів усіх співвласників.

7.2. Зобов’язати керуючого директора при вирішенні питань використання спільного майна: *) дотримуватись положень рішень статутних органів об’єднання з цих питань; *) не підключати внутрішньобудинкові інженерні мережі до приміщень, власники яких не уклали з об’єднанням договір про користування спільним майном на умовах «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» або мають заборгованість по внесках та інших обов’язкових платежах перед об’єднанням (у тому числі не підключати внутрішньобудинкові інженерні мережі до приміщень, колишні власники, яких мають несплачений борг перед об’єднанням по внесках до Ремонтного фонду чи до інших спеціальних фондів, за кошти яких житловий комплекс було приведено у стан, придатний для проживання); *) не надавати співвласникам у користування спільне майно об’єднання (у тому числі внутрішньобудинкові інженерні мережі і ліфти) без укладення між об’єднанням і співвласником договору про користування спільним майном на умовах «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» або при наявності боргу співвласника перед об’єднанням; *) припиняти можливість користування спільним майном виключно на підставах і у порядку, встановлених «Правилами користування спільним майном об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Фундуклєєвський» і умовами «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном»; *) поновлювати можливість користування спільним майном на підставах і у порядку, встановлених рішеннями статутних органів об’єднання чи положеннями зазначених Правил та умовами Типового договору

Приміткаце рішення не підтримали представник Арго Інвест Лімітед   ТОВ, Барабаш М.Ю., Гуліка І.М., Закревська М.В., Іванова С.П., Качалова Н.М., Мандриченко  Ю.О., Мушенко С.П., Орлова М.Б., Пархоменко Р.А., Пархоменко А.О., Попова В.О., Сольська Т., Удоденко Т.В.,  Таранова О.І., Цуканова Н.О., Яценко Д.М.

  1. З питання 8 порядку денного «Розгляд заяв» загальні збори вирішили:

8.1. Відмовити у задоволенні заяви АТ «Закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний корпоративний інвестиційний фонд» «СІРІУС» про сплату цим товариством частини боргу колишнього співвласника-боржника Костенка І.О. шляхом простого і безпідставного перерахування коштів безпосередньо від цього товариства на рахунок об’єднання (у зв’язку з відсутністю підстав для отримання об’єднанням таких коштів).

Запропонувати АТ «Закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний корпоративний інвестиційний фонд» «СІРІУС» провести взаєморозрахунки з боржником Костенко І.О., результатом яких у Костенка І.О. з’явиться можливість виконати рішення суду про сплату його боргу перед об’єднанням і самостійно сплатити всю суму боргу повністю за весь період перебування Костенко І.О. співвласником будинку.

8.2. Відхилити заяву співвласниці Аптової М.Е. «о расширении числа членов правления до восьми, или до пяти, или хотя бы на сколько-нибудь человек» (у зв’язку з недоцільністю).

8.3. Задовольнити заяву співвласниці Чернової А.В. про звільнення її від сплати додаткових внесків у розмірі, згідно з заявою (у зв’язку з тривалим перебуванням її дочки у лікарні, а також у зв’язку з тим, що Чернова А.В. є єдиною годувальницею у сім’ї).

8.4. Задовольнити заяву співвласниці Євтушенко М.О. про звільнення її від сплати додаткових внесків у розмірі, згідно з заявою (у зв’язку з виконанням нею зобов’язань, встановлених у особистому зобов’язанні про реструктуризацію боргу по внесках).

8.5. Відмовити співвласниці Цукановій Н.О. у задоволенні її заяви про звільнення її від внесків на управління житловим комплексом (у зв’язку з відсутністю для цього підстав ).

8.6. Відмовити у задоволенні заяви співвласниці Гуліки І.М. про надання їй можливості користуватись спільним майном без укладення між об’єднанням і Гулікою І.М. договору про користування спільним майном на умовах «Типового договору між власником житлового (нежитлового) приміщення та ОСББ «Фундуклєєвський» у відносинах користування спільним майном» (у зв’язку з відмовою Гуліки І.М. укласти такий договір).

Головуючий на зборах                                  Щербаков В.З.

Секретар зборів                                            Скібінська Н.Р.