Офіційне оприлюднення Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський»

Сьогодні, 26 вересня 2017 р. відбулись збори представників від об*єднання. Було розглянуто 10 питань. Рішення з питань (крім рішень з питань затвердження господарських договорів) наводяться далі.

Рішення з питання 1

«Про затвердження Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» 

На виконання доручення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» від 29 серпня 2017 р. збори представників вирішили:

 1. З питання 1 порядку денного збори представників ухвалили:

  1.1. На виконання рішення з п. 5 порядку денного загальних зборів об’єднання від 29 серпня 2017 р. затвердити Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» (додаток № 1).

  1.2. Встановити, що Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» набирають чинності з моменту затвердження їх зборами представників від об’єднання і починають діяти з 01 жовтня 2017 р.

  1.3. Встановити, що оприлюднення тексту Правил користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» на офіційному сайті об’єднання в Інтернеті є офіційним оприлюдненням цих Правил.

  1.4. Звернути увагу співвласників, що відповідно до рішення загальних зборів об’єднання від 29 серпня 2017 р. Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» є обов’язковими для всіх співвласників та осіб, які постійно або тимчасово користуються спільним майном.

Додаток 1: Правила користування спільним майном ОСББ «Фундуклєєвський» (для відкриття тексту натисніть курсором по назві)

Примітка. Під час обговорення цього питання були розглянуті усі без винятку пропозиції співвласниці Попової В.О. по внесенню змін і доповнень до проекту Правил. Збори представників вирішили прийняти редакцію Правил, яку запропонувало правління, і відхилили пропозиції по внесенню змін і доповнень. Інших пропозицій по внесенню змін до тесту Правил до правління не надійшло.

Рішення з питання 2

 «Про проект рішення загальних зборів ОСББ «Фундуклєєвський» про стан підготовки житлового комплексу до опалювального сезону»

З питання 2 порядку денного збори представників ухвалили:

2.1. Запропонувати загальним зборам об’єднання 28 вересня 2017 р. наступний проект рішення про стан підготовки житлового комплексу до опалювального сезону:

 «1. Загальні збори беруть до уваги наступні обставини:

1.1. Через несплату частиною співвласників внесків до Ремонтного фонду та внесків на утримання житлового комплексу у 2016 р. виникла неспроможність ОСББ «Фундуклєєвський» своєчасно і у повному обсязі сплачувати за опалення будинку, через що загальні збори від 15.09.2016 р. прийняли рішення про відмову від укладення договору про опалення житлового комплексу в опалювальному сезоні 2016 – 2017 рр.

1.2. Загальні збори від 15.09.2016 р. звернули увагу боржників, що наявність боргу по внесках не дозволяє іншим співвласникам користуватись власним нерухомим майном в нашому спільному багатоквартирному будинку, що є істотним порушенням законних прав і інтересів інших співвласників, є нестерпним у майбутньому і змушує співвласників вжити дієвих заходів для спонукання боржників до своєчасної сплати внесків на утримання житлового комплексу.

1.3. Відповідно до закону ОСББ «Фундуклєєвський» створено для забезпечення і захисту прав співвласників та дотримання їхніх обов’язків, належного утримання та використання спільного майна, забезпечення своєчасного надходження коштів для сплати всіх платежів, передбачених законодавством та статутними документами.

1.4. Оплата вартості комунальної послуги централізованого опалення здійснюється об’єднанням згідно з показниками загальнобудинкового лічильника, оскільки об’єднання виступає перед постачальником комунальної послуги централізованого опалення колективним споживачем цієї комунальної послуги.

1.5. Наявність у житловому комплексі приміщень, які не підготовлені до проходження зимового періоду (відсутні прилади опалення, відсутні чи пошкоджені вікна чи двері, наявні щілини чи інші дефекти елементів приміщення, внаслідок яких зовнішнє повітря надходить до внутрішнього об’єму приміщення тощо), несправні чи відсутні двері на поверхових майданчиках та інші недоліки у підготовці до опалювального сезону мають своїми наслідками збільшення обсягу спожитої комунальної послуги централізованого опалення, що збільшує загальний розмір плати за опалення, яку мусять сплачувати всі співвласники.

1.6. У зимовий період, коли погодні умови характеризуються температурою, при якій холодна вода переходить у твердий стан, в непідготовлених до зимового періоду приміщеннях існує надзвичайно висока ймовірність розриву труб холодного водопостачання.

1.7. З урахуванням високої поверховості нашого будинку розрив труб постачання холодної води безумовно завдасть істотної шкоди майну інших співвласників та конструкція будинку.

1.8. Усім власникам приміщень впродовж літа керуючим директором надсилались приписи про підготовку приміщень до зимового періоду.

Власникам квартир (приміщень) №2 (Демченко), №28 (Коляда), №31 (Закревская), №32 (Демура), № 42 (Торчинюк), №58 (Сиволобова), №67 (Попова), №68 (Загороднова), № 111 (ТОВ Агро Инвест Лімітед), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар) такі приписи надсилались декілька разів.

Станом на 28 вересня 2017 р., тобто за 20 календарних днів до початку опалювального періоду, власники квартир (приміщень) № 18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 (Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) ігнорують приписи керуючого директора, не підготували належні їм приміщення до проходження зимового періоду і не повідомили керуючу дирекцію про свої наміри підготувати приміщення до опалювального сезону.

З власниками квартир (приміщень) № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 42 (Торчинюк), № 63 (Сольска), № 73 (Башлаков), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 (Загороднова), № 151 (Душко) з дня утворення об’єднання до цього часу не вдалось встановити комунікаційний зв’язок, документи щодо цих квартир (приміщень) у повному обсязі або взагалі відсутні в керуючій дирекції.

2. З урахуванням наведених обставин, з метою захисту інтересів співвласників, запобіганню пошкодження системи холодного водопостачання та відвернення інших тяжких наслідків недбалого ставлення власників до свого обов’язку підготувати квартири (приміщення) до зимового періоду, керуючись законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», нормами Цивільного кодексу України про право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення, про право усунути загрозу життю, здоров’ю та майну фізичної або юридичної особи загальні збори вирішили:

2.1. У зв’язку з наявністю реальної загрози життю, здоров’ю та майну співвласників через непідготовленість окремих квартир (приміщень)  до проходження зимового періоду та неусунення окремими власниками такої загрози, не зважаючи на відповідні приписи керуючого директора, зобов’язати керуючого директора вжити невідкладні заходи щодо усунення такої загрози, а саме:

2.1.1. З метою усунення загрози життю, здоров’ю та майну співвласників увійти до квартир (приміщень) №18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко).

2.1.2.  До початку опалювального сезону 2017 – 2018 рр. за рахунок коштів об’єднання виконати мінімально необхідний обсяг робіт з підготовки квартир (приміщень) №18 (Ніконова), №22 (Гумен), №23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) до проходження зимового періоду (усунути пошкодження вікон, дверей, інших елементів будинку, закрити щілини, встановити прилади опалення з наповненням їх теплоносієм тощо) з наступним відшкодуванням власниками квартир (приміщень) документально підтвердженої вартості виконаних робіт та вартості витрачених матеріалів і обладнання.

2.1.3. Вхід у квартири (приміщення) здійснювати у присутності комісії, призначеної керуючим директором, документувати складанням відповідного акту з додаванням фотографій стану дверей, приміщення, майна тощо, докладаючи усіх можливостей для мінімального пошкодження дверей та іншого майна.

2.1.4. Підготовку квартири (приміщення) до зимового періоду здійснювати у стислі терміни (площею до 120 кв. м. – не більше однієї доби, площею до 300 кв. м. – не більше трьох діб, площею більше 300 кв. м. – у інший стислий строк) під постійним наглядом працівника керуючої дирекції.

2.1.5. Завершення підготовки квартири (приміщення) до проходження зимового періоду і вихід з квартири (приміщення) документувати  складанням відповідного акту з додаванням фотографій стану приміщення, майна, дверей, замків тощо, а також складанням довідки про фактичну вартість підготовки квартири (приміщення).

2.1.6. Доручити ревізійній комісії впродовж одного тижня після складання довідки про фактичну вартість підготовки квартири (приміщення) до проходження зимового періоду здійснювати перевірку такої довідки.

 1. Загальні збори рекомендують співвласникам, чиє майно може бути пошкоджено внаслідок розриву труб холодного водопостачання, використати механізм страхування майна, що дозволить вирішення проблеми стягнення збитків з недбалих власників доручити страховій компанії.
 2. Доручити зборам представників від об*єднання за поданням керуючого директора невідкладно вносити зміни до переліку квартир, зазначених у п. 2.1.1 і п. 2.1.2. цього рішення.
 3. Загальні збори звертаються до власників квартир (приміщень) №18 (Ніконова), №22 (Гумен), №23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), № 58 (Сиволобова), № 63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) терміново звернутись до керуючого директора із заявою про початок самостійного виконання робіт з підготовки своїх приміщень до проходження зимового періоду і негайно розпочати виконання таких робіт.
 4. Доручити керуючому директору надіслати витяг з цього рішення до дільничної служби Шевченківського УП ГУНП у м. Києві і запросити представників поліції (за їх бажанням) бути присутніми при входженні в квартири (приміщення).

Встановити, що відсутність представника поліції не є перешкодою для усунення загрози життю, здоров’ю та майну співвласників».

2.2. Збори представників від об’єднання звертаються  до власників квартир (приміщень) №18 (Ніконова), № 22 (Гумен), № 23 (Багрова), № 29 (Мандриченко), № 42 (Торчинюк), №58 (Сиволобова), №63 (Сольська), № 66 (Гончарова), № 68 (Загороднова), № 72 (Припутніков), № 73 (Башлаков), № 101 (Іщенко), №118 (Ломадзе-Старицька), № 128 (Гончар), № 131, № 132, № 137 (Зборовська), № 144 ( Загороднова), № 148 (Чахоян), № 151 (Душко) терміново звернутись до керуючого директора із заявою про початок самостійного виконання робіт з підготовки своїх приміщень до проходження зимового періоду і негайно розпочати виконання таких робіт.

Рішення з питання 3

«Про забезпечення права співвласників на проведення загальних зборів у спокійних і толерантних умовах»

Збори представників від об’єднання констатують, що під час проведення двох останніх загальних зборів, користуючись їх відкритістю, окремі особи, подекуди навіть не з числа співвласників нашого будинку, своєю поведінкою відволікали учасників зборів від обговорення питань порядку денного, порушували порядок проведення зборів, створювали атмосферу збурення з елементами хаосу, чим ускладнювали прийняття учасниками зборів  усвідомленого і виваженого рішення.

З метою забезпечення права співвласників на адекватне і грунтовне обговорення питань порядку денного в спокійних і толерантних умовах, можливості спокійно висловити свої аргументи і довести переконливість своїх поглядів, збори представників ухвалили:

 1. Встановити, що:

1.1. До приміщення, де проходять загальні збори, допускаються тільки співвласники або їхні представники, які зареєструвались на зборах.

1.2. У випадку, якщо об’єкт нерухомості належить власникам на праві спільної власності, такі співвласники реєструються під одним номером, мають право брати участь у зборах, при цьому право голосувати таким співвласникам визначається Статутом об’єднання.

1.3. До приміщення, де проходять загальні збори, вхід дозволяється після пред’явлення учасником зборів бюлетеню для голосування, який співвласнику або його представнику видається після реєстрації для участі у зборах.

1.4. До моменту обрання головуючого на зборах керуючий директор є відповідальним за організацію початку роботи загальних зборів і виконання цього рішення.

 2. Звернути увагу співвласників, що з метою забезпечення правомочності зборів здійснюється реєстрація учасників зборів, яка має певні особливості, зокрема:

Від необхідності підтверджувати свою особу та свій статус співвласника під час реєстрації звільняються співвласники, які подали до керуючої дирекції комплект документів, що підтверджує право власності, і є особисто відомими працівникам керуючої дирекції, які проводять реєстрацію учасників зборів.

Усі інші співвласники зобов’язані подавати працівникам керуючої дирекції, які проводять реєстрацію, оригінал свідоцтва про право власності (для огляду) і його копію (для долучення до протоколу зборів), а також паспорт особи (для огляду) і його копію (для долучення до протоколу зборів).

Представники співвласників при реєстрації подають оригінал довіреності (для огляду) і її копію (для долучення до протоколу зборів).

Інші питання

Збори представників розглянули питання господарських договорів об*єднання з підрядними організаціями, які виконують роботи у житловому комплексі.

Було розглянуто питання про початок робіт по запровадженню комплексної системи охорони будинку. Першим етапом, який затвердили збори представників, стане обладняння будинку системою відеоспостереження.

Після грунтовного обговорення збори представників вирішили запропонувати загальним зборам співвласників утворити Спеціальний фонд для здійснення невідкланих заходів з утеплення місць загального користування, визначивши джерелами наповнення такого фонду одноразові внески співвласників, які мають квартири (приміщення) в житлових секціях.

Також були розглянуті заяви співвласників.