meeting-clipart

25 серпня 2020 р. відбулись збори представників

Збори розглянули оперативні господарські питання і врегулювали відносини, які виникають при зверненні співвласників та інших осіб до об’єднання з приводу надання інформації.

Збори представників віднесли до конфіденційної інформацію, яка виробляється під час діяльності об’єднання.

Визначено особу, яка повинна надавати відповіді на звернення до об’єднання.

У рішенні зауважено, що співвласники будинку отримують без обмежень інформацію щодо діяльності об’єднання у порядку, визначеному законодавством, проте з урахуванням умов конфіденційності.

Загальні умови конфіденційності передбачають, що співвласник вправі отримати від об’єднання у повному обсязі інформацію щодо себе, проте не може отримати інформацію, яка стосується інших осіб, без згоди таких осіб.

*********************

Рішення зборів представників від 25 серпян 2020 р. з питання 1 порядку денного.

1. «Про інформацію, що отримана або створюється в об’єднанні»

При розгляді питання 1 порядку денного збори представників беруть до уваги таке.

Питання про визначення (класифікацію) видів інформації та доступу до неї врегульовані законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Згідно з законом України «Про інформацію» інформація з обмеженим доступом поділяється на конфіденційну, таємну та службову.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою.

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Згідно з законом України «Про інформацію» не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Згідно з законом України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація — це інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків.

Діяльність об’єднання співвласників багатоквартирного будинку є діяльністю спільноти осіб приватного права, яка стосується питань управління багатоквартирним будинком, і не є діяльністю суб’єкта владних повноважень.

Інформація, яка міститься в рішеннях зборів співвласників багатоквартирного будинку, рішеннях зборів представників від об’єднання, протоколах ревізійної комісії, наказах та розпорядженнях керуючого директора, фінансових звітах, документах первинного бухгалтерського обліку, господарських договорах, звітах до податкових органів та органів державної статистики, заявах співвласників до статутних органів об’єднання та до керуючої дирекції, договорах співвласників з об’єднанням, листуванні об’єднання з органами державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, іншими особами та їхніми представниками є інформацією, яка містить персональні дані осіб та іншу інформацію про осіб приватного права, яка не належить до публічної інформації.

Співвласники будинку, його мешканці, працівники керуючої дирекції та інші особи повідомляють об’єднанню свої персональні дані та іншу інформацію про особу виключно для мети діяльності об’єднання, при цьому такі особи не надають дозволу на поширення наданої інформації без їхньої згоди.

Положеннями закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатів наділено правом звертатися до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, інших осіб з адвокатськими запитами про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

Водночас законом України «Про адвокатуру та адвокатські діяльність» не врегульовано характеру та обсягу інформації, яку зобов’язані надавати вказані особи, якщо адвокатський запит не стосується інформації безпосередньо про клієнта.

Розглянувши питання 1 порядку денного, збори представників вирішили:

1.1. Віднести до конфіденційної інформацію, яка міститься в рішеннях зборів співвласників багатоквартирного будинку, рішеннях зборів представників від об’єднання, протоколах ревізійної комісії, наказах та розпорядженнях керуючого директора, фінансових звітах, документах первинного бухгалтерського обліку, господарських договорах, звітах до податкових органів та органів державної статистики, заявах співвласників до статутних органів об’єднання та до керуючої дирекції, договорах співвласників з об’єднанням, листуванні об’єднання з органами державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, співвласниками, іншими особами та їхніми представниками.

1.2. Визначити керуючого директора особою, яка  від імені ОСББ «Фундуклєєвський» надає інформацію, зазначену у п. 1.1. цього рішення, на запит органів державної влади та місцевого самоврядування, співвласників, їхніх представників (у тому числі — адвокатів), інших осіб.

1.3. Встановити, що інформація, зазначена у п. 1.1. цього рішення, надається керуючим директором з урахуванням вимог конфіденційності.

1.4. Враховуючи обмежені (мізерні) технічні можливості наявної в об’єднанні офісної техніки, заборонити керуючому директору виготовляти для мети надання інформації копії обсягом більше одного аркушу паперу.

1.5. Роз’яснити співвласникам, що отримання ними інформації, зазначеної у п. 1.1. цього рішення, реалізується ними без будь-яких обмежень у порядку, встановленому законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» з урахуванням умов конфіденційності.

При цьому загальні умови конфіденційності передбачають, що співвласник вправі отримати від об’єднання у повному обсязі інформацію щодо себе, а також інформацію, перелік (види) якої визначено у зазначених законах, проте не може отримати інформацію, яка стосується інших осіб, без згоди таких осіб.

Звернути увагу співвласників, що встановлені законами України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» та «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» права співвласника є особистими немайновими правами співвласника, тобто належать виключно особам, які є співвласниками будинку.

1.6. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.